Gumb išči|

Zapri iskalnik

01.06.2020 / Sporočila za javnost

Poziv za sodelovanje pri oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN Savska pot 2

Deli na FBNatisni

Občina Brežice je sprejela pobudo za spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19 (v nadaljevanju SD OPPN 1). V okviru priprav izhodišč za pripravo SD OPPN 1 zainteresirano javnost pozivamo, da nam najkasneje do 08.6.2020 posredujete morebitne pisne predloge in pripombe na načrtovane prostorske ureditve, predvidene s SD OPPN 1.

Občina Brežice je sprejela pobudo za spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19 (v nadaljevanju SD OPPN 1), ki jo je izdelalo podjetje M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p. za zasebnega investitorja.

Pobuda se nanaša na območje petih parcel za gradnjo (GP15-GP19) za potrebe gradnje nastanitvenih (apartmajskih) stavb, za katere se izkazuje interes na trgu zaradi bližine Term Čatež. Nastanitveni objekti bodo imeli maksimalno štiri nastanitvene enote. Ostala merila in pogoji osnovnega odloka se ne spreminjajo. Glede na nov veljaven predpis o razvrščanju objektov, ki je stopil v veljavo po sprejetju osnovnega OPPN, se smiselno novelira dopustne vrste objektov, kar velja za celotno območje OPPN. Grafični del OPPN se ne spreminja.

Območje OPPN se nahaja na severovzhodnem robu dela naselja Čatež ob Savi severno od avtoceste Ljubljana – Zagreb ob cesti, ki vodi v Terme Čatež in predstavlja širitev naselja. Območje SD OPPN 1 zajema parc. št. 2802, 2799, 2796, 2793, 2790, vse k.o. 1306 - Čatež, skupaj v velikosti 0,40 ha.

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) določa, da občina pri oblikovanju izhodišč za pripravo prostorskih aktov oz. njihovih sprememb in dopolnitev zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti, zato vas pozivamo, da nam najkasneje do 08.6.2020 posredujete morebitne pisne predloge in pripombe na načrtovane prostorske ureditve s SD OPPN 1 na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si, pri čemer navedite: »Izhodišča za pripravo SD OPPN 1 Savska pot 2«.