Gumb išči|

Zapri iskalnik

17.07.2020 / Obvestila intranet

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar - junij 2020

Deli na FBNatisni

Pozdravljeni, 

 

v skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20) in 53. členom Pravilnika o pripravi in postopkih za izvrševanje proračuna Občine Brežice in notranjih kontrolah, mora župan najkasneje do 20. julija tekočega leta poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. 

Priloženo gradivo bo obravnavano na naslednji seji Občinskega sveta Občine Brežice. 

 

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar - julij 2020. 

 

Lep pozdrav, 

Jasmina Molan