Gumb išči|

Zapri iskalnik

04.09.2020 / Sporočila za javnost

Poziv zainteresirani javnosti k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za enostanovanjsko gradnjo na Jesenicah na Dolenjskem

Deli na FBNatisni

Občina Brežice je prejela pobudo za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enostanovanjsko gradnjo na Jesenicah na Dolenjskem (v nadaljevanju OPPN). V okviru priprav izhodišč za pripravo OPPN zainteresirano javnost pozivamo, da nam najkasneje do 16.9.2020 posredujete pisne predloge in pripombe za načrtovane prostorske ureditve za območje OPPN oz. celotne enote urejanja prostora JES-01.

Občina Brežice je prejela pobudo za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enostanovanjsko gradnjo na Jesenicah na Dolenjskem (v nadaljevanju OPPN), ki jo je izdelalo podjetje M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p. za zasebnega investitorja.

Območje pobude se nahaja na zahodnem delu Jesenic na Dolenjskem. Pobuda se nanaša na območje parc. št. 314/2 k.o. 1308 - Velika Dolina, kjer želi investitor graditi enostanovanjsko stavbo. K vključitvi v postopek priprave OPPN so pozvani tudi ostali lastniki zemljišč na območju enote urejanja prostora JES-01.

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) določa, da občina pri oblikovanju izhodišč za pripravo prostorskih aktov zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti, zato vas pozivamo, da nam najkasneje do srede, 16.9.2020 posredujete morebitne pisne predloge in pripombe za načrtovane prostorske ureditve z OPPN oz. za območje EUP JES-01 na:

  • poštni naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali

  • elektronski naslov: obcina.brezice@brezice.si, pri čemer navedite: »Izhodišča za pripravo OPPN JES-01«.

Za dodatna pojasnila je kontaktna oseba na Občini Brežice Tanja Rus, višja svetovalka za prostorsko načrtovanje, kontakti: tanja.rus@brezice.si, 07- 620 55 73.