Gumb išči|

Zapri iskalnik

16.09.2020 / Sporočila za javnost

Poslovila se je Irena Rudman, vodja Kabineta župana in dolgoletna direktorica občinske uprave Občine Brežice

Deli na FBNatisni

Z žalno sejo v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice smo se v torek, 15. 9. 2020, poklonili spominu na Ireno Rudman, vodjo Kabineta župana in dolgoletno direktorico občinske uprave Občine Brežice. Žalne seje smo se udeležili sodelavci, predstavniki javnih zavodov, svetniki Občinskega sveta, direktorji občinskih uprav posavskih občin in predstavniki pobratenega mesta Dobřany. V žalnem nagovoru je življenjsko pot sodelavke Irene orisal župan Občine Brežice Ivan Molan. Dogodek je zaradi priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 potekal z omejenim številom udeležencev.

Žalna seja 3.jpgŽalna seja 1.jpg

_________________________________________________________________________________

 

Govor župana Občine Brežice Ivana Molana na žalni seji v spomin na sodelavko Ireno Rudman, vodjo Kabineta župana in dolgoletno direktorico občinske uprave Občine Brežice

 

Spoštovani žalni zbor, spoštovani sodelavci in prijatelji iz pobratenega mesta Dobřany.

V mesecu septembru nas je pretresla žalostna vest, da se je v krogu družine za vedno poslovila naša draga sodelavka Irena Rudman, dolgoletna direktorica občinske uprave Občine Brežice in vodja Kabineta župana.

Rodila se je leta 1971 v Brežicah, kjer je obiskovala osnovno šolo in gimnazijo, pozneje pa je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela leta 1995 v pravni službi Term Čatež d.d., ki jo je zapustila kot strokovna sodelavka za pravne zadeve. Na Višjem sodišču v Ljubljani je opravila pripravništvo in leta 2005 pravniški državni izpit.

Marca 2011 je postala vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve na Občini Brežice, s 1. 6. 2011 je postala direktorica občinske uprave Občine Brežice, ki jo je vodila do 1. 5. 2019, ko je prevzela vodenje Kabineta župana.

Z željo izboljšati delovanje občinske uprave in delo občine približati občanom je  prevzela odgovornost za vodenje 60-članskega kolektiva in postavila ambiciozne cilje, ki jih je s sodelavci uspešno uresničila. V času njenega vodenja je občina uspešno prestala vse presoje ISO standarda vodenje kakovosti.

Sodelovala je pri reorganizaciji občinske uprave z željo, da se delo uprave še izboljša in čim bolj prilagodi potrebam občanov. Z uvajanjem sprememb pri delu občinske uprave jo je vodila želja izboljšati delovne pogoje in učinkovitost dela ter s tem povečati tudi zadovoljstvo tako občanov kot zaposlenih. Delo uprave je želela približati vsem občanom, še posebej najmlajšim, zato je aktivno sodelovala pri dnevih odprtih vrat za osnovnošolce in otroke iz vrtcev, ki so lahko obiskali občino in se seznanili z delom župana in uprave.

Zavedala se je pomena dobrih medsebojnih odnosov, zato je spodbujala sodelovanje in druženje zaposlenih. Enako iskreno in dobronamerno skrb kot jo je izkazovala svoji družini in domu je namenjala tudi sodelavcem in občini. Zanjo nobena težave sodelavca ni bila nepomembna, bila je pozorna na stiske in ponudila pomoč, kjer je bilo to v njeni moči. Irenino znanje, strokovnost in organizacijske sposobnosti so se pri njenem delovanju neločljivo povezovale z njenim čutom za sočloveka ter za etično in moralno delovanje v dobro skupnosti.

Bila je močno vpeta v lokalno okolje - v mandatu 2006-2010 je bila članica Občinskega sveta Občine Brežice, podpredsednica sveta KS Skopice in predsednica Statutarno pravne komisije Občinskega sveta ter aktivna članica in predsednica Društva Kolpingova družina. Bila je nepogrešljiva v domači župniji Cerklje ob Krki, kjer je redno sodelovala pri številnih aktivnostih.

Na lokalnih volitvah 2010 so ji volivci ponovno zaupali nov mandat v Občinskem svetu, ponovno je postala tudi predsednica Statutarno pravne komisije Občinskega sveta. Zaradi zaposlitve v občinski upravi je leta 2011 predčasno zaključila mandat.

V času vodenja občinske uprave je opravljala funkcije članice nadzornega sveta JP Komunala Brežice d.o.o., sveta zavoda OŠ Cerklje ob Krki in sveta zavoda Posavski muzej Brežice. Bila je članica Štaba Civilne zaščite Občine Brežice, kjer je v času begunske krize 2015 več dni neprekinjeno sodelovala pri pomoči v begunskem centru.

Ireno Rudman je tako pri delu kot zasebno vodil močan občutek za dolžnost, zaradi katerega je na prvo mesto postavljala ljudi okoli sebe, za katere ji je bila zaupana skrb. S svojimi osebnostnimi lastnostmi  -  srčnostjo, odprtostjo in skrbjo za soljudi je pomagala občini tkati in utrjevati mednarodne vezi tako s pobratenim mestom Dobřany kot s Civilno zaščito Spodnje Avstrije.

Od nas se je poslovila mnogo prezgodaj, za njo v srcih vseh, ki smo jo poznali, ostaja boleča praznina. V tolažbo nam je lahko le spoznanje, da je živela polno in duhovno bogato življenje, obdana z ljudmi, ki so jo spoštovali in jo imeli radi. Zanjo je bila najpomembnejša družina, s ponosom je govorila o svojih sinovih, bila je globoko verna in iz vere je črpala mir ter pogum ob težkih življenjskih preizkušnjah.

Naše sodelavke Irene se bomo spominjali vedno v gibanju, zagnano in polno energije, z načrti in cilji, ki jih je uresničevala s svojo vestnostjo, odgovornostjo in vztrajnostjo. Iskala je rešitve in spodbujala sodelovanje.  S svojo dostopno in toplo osebnostjo, človeško ranljivostjo in smislom za humor je uspešno gradila mostove med ljudmi tako v službi kot zasebno. 

Ireni smo sodelavci hvaležni za čas, ki smo ga lahko preživeli skupaj, tako ob službenih izzivih kot pri druženju v prostem času.