Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

21.09.2020 / KS Artiče

Sklic 12. redne seje sveta KS Artiče.

Deli na FBNatisni

ČLANOM SVETA KS ARTIČE

VABILO

 

Na podlagi 1. odstavka 21. člena in 2. odstavka 23. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) ter 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09),

SKLICUJEM

 

12. redno sejo sveta KS Artiče, ki bo v  PONEDELJEK, 21.9.2020  ob 19. uri v prostorih Prosvetnega doma Artiče – sejna soba

 

Dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
  2. Potrditev predloga zapisnika 11.redne seje sveta KS Artiče z dne, 28.5.2020 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje.
  3. Poročilo članov sveta glede na zadolžitve o zaključenih aktivnostih od prejšnje seje do 21.9.2020.
  4. Priprava predlogov za rebalans proračuna za leto 2021 in priprava predloga proračuna za leto 2022.
  5. Umestitev bronastega odlitka Rada Drnača na zelenico Prosvetnega doma ob 90. obletnici KUD Oton Župančič Artiče.
  6. Obvestilo o investiciji ter potrditev  projektne naloge za  pločnik ob R3-676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh.
  7. Izvedba javnega naročila za obdobje dveh let po postopku zbiranja ponudb za zimsko vzdrževanja javnih poti.
  8. Razno:
  • Predstavitev projekta RUNE – izgradnja optičnega omrežja

 

S spoštovanjem!

                                                                                                        Nataša Sagernik 

                                                                                              Predsednica sveta KS Artiče

 

Vabilo