Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

06.11.2020 / KS Brežice

Sklic 12. redne seje sveta KS Brežice

Deli na FBNatisni

ČLANOM SVETA KS BREŽICE

 

Sklic 12. redne seje sveta KS BREŽICE

 

Na podlagi 1. odstavka 21. člena in 2. odstavka 23. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) ter 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09),

 

SKLICUJEM

 

12. redno sejo sveta KS Brežice, ki bo potekala v ČETRTEK, 12. 11. 2020, ob 17:30

preko videokonferenčne aplikacije zoom

 

       Predlagam naslednji dnevni red: 

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 
  2. Potrditev zapisnika 11. redne seje, z dne 28. 9. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov te seje. 
  3. Pobude v zvezi s predlogom Odloka o ureditvi cestnega prometa v Očini Brežice (rok 20.11. 2020).
  4. Rebalans proračuna za l.2021 in proračun za l. 2022 ( predlogi za prerazporeditve na proračunskih postavkah znotraj finančnega načrta KS za l. 2021, predlogi za morebitne  popravke proračunskih postavk, predlogi za z županom dogovorjene nove investicije… - rok do 23. 11. 2020 )
  5. Urejanje funkcionalnih zemljišč v Stari koloniji.
  6. Razno:
  • Obvestilo o zaključku del za izvedbo JR na Orehovi aleji

 

 S spoštovanjem!

 

                                                                                                          Alenka Černelič Krošelj

                                                                                                      Predsednica sveta KS Brežice

 

Vabilo