Gumb išči|

Zapri iskalnik

13.11.2020 / Javna naročila

Podelitev koncesije za redno vzdrževanje občinskih cest

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest

Občina Brežice razpisuje podelitev koncesije po odprtem postopku v skladu z 42. in 43. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, 36. in 37. členom Zakona o gospodarskih javnih službah in 46. členom Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice.

Predmet javnega naročila je izbor izvajalca/koncesionarja, ki bo sposoben kvalitetno in na dogovorjen način prevzeti v izvajanje obvezno občinsko gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest na tistih cestah in pločnikih na območju Občine Brežice, ki so opredeljene v drugi alineji 37. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice.

Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za dobo 4 let.

Koncesija obsega:
-    redno letno vzdrževanje občinskih cest in pločnikov,
-    redno zimsko vzdrževanje občinskih cest  pločnikov
-    vzdrževanje prometne signalizacije in opreme ter
-    druge s tem povezane naloge vključno z vodenjem katastra, pripravo programov službe in poročil.

Koncesija obsega vse naloge/storitve, kot jih določajo Zakon o cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Odlok o občinskih cestah v Občini Brežice, ta razpisna dokumentacija in koncesijska pogodba.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunskih postavk:
00156 – lokalne ceste – zimsko vzdrževanje (del),
00157 – lokalne ceste – letno vzdrževanje (del),
00191 – prometna signalizacija (del).

Rok za oddajo ponudb: JAVNO NAROČILO PREKLICANO (8. 3. 2021)

Odpiranje ponudb (javno): / - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPONITVE RD

Obratec: Potrditev delovnih izkupenj kadra - 27. 1. 2021

Navodila za izdelavo ponudbe - sprememba 12. 1. 2021

Navodila za izdelavo ponudbe - sprememba 30.12.2020

Popis del A - 30.12.2020

Vzorec pogodbe  A - 30.12.2020

Izjava o nepovezanosti - 30.12.2020

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Sprememba - rok za oddajo ponudbe - 9. 2. 2021

Sprememba - rok za oddajo ponudbe - 19.1.2021

Sprememba - rok oddaje ponudbe - 10.12.2020

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe - z manjkajočo str.8

Seznam cest in pločnikov

Obrazci