Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

10.12.2020 / KS Artiče

Sklic 13. redne seje sveta KS Artiče.

Deli na FBNatisni

ČLANOM SVETA KS ARTIČE

 

VABILO

 Na podlagi 1. odstavka 21. člena in 2. odstavka 23. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) ter 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09),

SKLICUJEM

13. redno sejo sveta KS Artiče, ki bo potekala v SREDO, 16. 12. 2020, ob 16:00

preko videokonferenčne aplikacije zoom

 

 DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.

2. Potrditev zapisnika 12. redne seje sveta KS Artiče z dne, 21.9.2020  in poročilo o izvršitvi   sklepov te seje .

3. Predlogi za dela v sklopu rednega vzdrževanja KS  po vaseh v l. 2021.

4. Predlogi za dela – občina, v sklopu rednega vzdrževanja na občinskih cestah v l. 2021.

5. Ureditev pokopališča – obnova severnega  in južnega dela po izdelani idejni zasnovi. 

6. Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za l. 2020.

7. Razno.

  

S spoštovanjem!

                                                                                                             Nataša Sagernik

                                                                                                   Predsednica sveta KS Artiče

 

Vabilo