Gumb išči|

Zapri iskalnik

09.06.2021 / Razpisi

OBVESTILO - javno povabilo k oddaji vlog za javna dela v letu 2021

Deli na FBNatisni

Obveščamo vas, da bo Zavod RS za zaposlovanje predvidoma še v tem tednu objavil novo javno povabilo za javna dela 2021, ki bo odprto do 31.10.2021 oz. do porabe sredstev. Vsebinskih sprememb glede na prvotno javno povabilo ne bo.

Javno povabilo, ki ga bo Zavod RS za zaposlovanje objavil, bo odprto do 31.10.2021.

Javno povabilo najdete na povezavi:  https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2021-2-javno-povabilo

 

Rok za oddajo prijav:

Povabilo je odprto od dneva objave na spletni strani, do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 23.4.2021 do 10.00 ure, kar je predviden končni rok za predložitev ponudbe (v sprejemni pisarni Občine Brežice v času poslovnih ur ali priporočeno po pošti istega dne).

 

Način predložitve prijave:

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JD 2021«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja.

 

Odpiranje vlog:

Prvo odpiranje vlog bo 14.12.2020 ob 12.30 uri, vsa nadaljnja bodo vsak petek ob 10. uri v obdobju roka, zapisanega zgoraj. 

Obseg razpisanih sredstev: 90.000,00 EUR

Kontaktna oseba: Jasna Hren

Telefon: 07/620 55 36

E-naslov:

 

Razpisna dokumentacija:

Javno povabilo za izbor programov javnih del Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19 za leto 2021.

Namenjeno je za izvajanje pomoči pri oskrbi uporabnikov v domovih za starejše občane, v večgeneracijskih centrih, v bolnišnicah, invalidov v društvih, v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter drugih socialno varstvenih zavodih

Več o javnem povabilu, ki bo odprto od 16.12.2020 dalje, na povezavi: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-za-pomoc-pri-omilitvi-posledic-epidemije-2021

 

Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2021.

Več o javnem povabilu, ki bo odprto od 22. 12. 2020 dalje, na povezavi: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2021

 

Dodatni obrazci za oddajo vloge na povabilo Občine Brežice:

·    Obrazec – Vloga za izbor JD 2021: Obrazec - Vloga za izbor JD 2021.doc

·    Obrazec poročilo JD 2020: Obrazec_poročilo JD 2020.doc

·    Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice: PRAVILNIK JD.pdf

 

Opomba:

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse pogoje in upoštevati Javno povabilo za izbor programov javnih del Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID19 za leto 2021 ter Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2021 Zavoda RS za zaposlovanje.

 

REZULTATI:

1. odpiranje, dne 14.12.2020: 1. odpiranje.xlsx

2. odpiranje, 18.12.2020: 2. odpiranje.xlsx

3. odpiranje, 24.12.2020: 3. odpiranje.xlsx

4. odpiranje: 4.1.2021: 4. odpiranje.xlsx

5. odpiranje 14.1.2021: 5. odpiranje.xlsx

6. odpiranje 19.7.2021: 6. odpiranje.xlsx