Gumb išči|

Zapri iskalnik

15.02.2021 / Sporočila za javnost

Ob 30. obletnici osamosvojitvene vojne bo v Brežicah postavljen pomnik

Deli na FBNatisniobelisk zmage

Letos mineva 30 let od osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ki je še posebej zaznamovala občino Brežice. Zato bo letošnje leto Občina Brežice obeležila ta jubilej z dogodki v obsegu, kot ga bodo epidemiološke razmere dopuščale, ter s postavitvijo pomnika osamosvojitveni vojni. Pomnik bo postavljen na lokaciji travnika med Domom kulture Brežice in Gimnazijo Brežice, ob pomniku bo urejen tudi park.

Projektna skupina Občine Brežice za pripravo in izvedbo osrednjega pomnika osamosvojitvene vojne Slovenije 1991 v Brežicah (v nadaljevanju: projektna skupina) je dne 3.8.2020 objavila  Javni, odprti, anonimni poziv za izbiro najprimernejše rešitve za postavitev pomnika osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991 v Brežicah (v nadaljevanju: javni poziv). Predmet javnega natečaja je bila idejna zasnova parka z lokacijo pomnika: arhitekturno – prostorski del in idejna zasnova pomnika: kiparsko – umetniški del.  Idejne zasnove je bilo potrebno oddati do 30.10.2020 na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

Projektna skupina je ob pregledu prejetih rešitev za postavitev pomnika osamosvojitvene Slovenije 1991 preverila pravočasnost vlog, vključenost arhitekturno – prostorskega dela in vključenost kiparsko – umetniškega dela. Prejetih je bilo sedem (7) rešitev, ki so bile vse pravočasne in so vključevale arhitekturno – prostorski del kot tudi kiparsko – umetniški del.

Projektna skupina je ob pregledu in proučitvi vseh prejetih rešitev ter na podlagi tajnega glasovanja sprejela odločitev, da se za najprimernejšo rešitev za postavitev pomnika osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991 v Brežicah izbere avtor Obeliska zmage 1991 pod šifro L.A.K..

obelisk zmage

 

 

 

Preverjanje ustreznosti izbranega avtorja je utemeljena na podlagi naslednjih točk:

 

1.    Avtor Obeliska zmage 1991 je pripravil pomnik, ki je monoliten in iz trajnostnih materialov ter proporcionalno pravilno umeščen v park.

2.    Pomnik opozarja na dejstvo, da je v osamosvojitveni vojni prišlo do polnega izraza sodelovanja Teritorialne obrambe, milice in civilnih struktur z narodom, ki je bilo enotno v odporu do agresije.

3.    Idejna rešitev je opisana in situacijska oz. izrisana v prostoru.

4.    Pomnik vključuje podnapis: osamosvojitvena vojna Slovenije leta 1991.

Dne 19.1.2021 je bil izdan Sklep o izbiri najustreznejše strokovne, oblikovane in funkcionalne rešitve za postavitev osrednjega pomnika posvečenega osamosvojitveni vojni za Slovenijo 1991 v Brežicah, na podlagi katerega je za najustreznejšo rešitev za postavitev osrednjega pomnika posvečenega osamosvojitveni vojni za Slovenijo 1991 v Brežicah izbran avtor Obeliska zmage 1991 pod šifro L.A K., Alojza Konca, Krulejeva ul. 7a, Sevnica.

Avtorju najustreznejše rešitve bo v izdelavo dodeljena izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo Pomnika in smiselne ureditev predvidenega parka oz. travnika med Domom kulture, Gimnazije Brežice in avtobusnim postajališčem na parc. št. 236, k.o. Brežice.

Odgovorni oddelek za izvedbo postavitve osrednjega pomnika posvečenega osamosvojitveni vojni za Slovenijo 1991 v Brežicah je Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila, vodja projekta Suzana Ogorevc.

obelisk zmage