Gumb išči|

Zapri iskalnik

05.03.2021 / Javna naročila

Dobava nujnega reševalnega vozila - NRV tipa B

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za dobavo reševalnega vozila za potrebe ZD Brežice

Predmet javnega naročila je dobava nujnega reševalnega vozila tipa B z ustrezno nadgradnjo, prenosno medicinsko opremo, IKT ter postajo (brez nosil), kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00045 – Sofinanciranje investicij ZD Brežice".

Rok za oddajo ponudb: 7. april 2021 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 7. april 2021 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Mateja Kreačič Ajster
tel.: 07 6205 566
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

Sprememba navodil - 26. 5. 2021

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Tehnične specifikacije

Vzorec pogodbe

Obrazci