Gumb išči|

Zapri iskalnik

15.03.2021 / Sporočila za javnost

Denarna pomoč občine ob izgubi zaposlitve

Deli na FBNatisni

Z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva za enkratne denarne pomoči. Občina Brežice bo v letu 2021 namenila 70% več sredstev za socialno varstvene pomoči. Sredstva v višini 48.800,00 EUR bo namenila za enkratne denarne socialne pomoči in denarno pomoč zaradi izgube zaposlitve. Za slednje pričakujejo, kot posledico vpliva epidemije na gospodarstvo, večje število vlog v primerjavi s preteklimi leti.

Vlogo za denarno pomoč ob izgubi zaposlitve lahko vložijo osebe, ki so izgubile zaposlitev iz poslovnega razloga v skladu z določili predpisov, ki urejajo delovna razmerja, pri čemer so bili pred tem najmanj 1 leto neprekinjeno zaposleni in so najmanj 1 mesec brez zaposlitve, ter osebe, ki najmanj 2 meseca zaporedoma pred vložitvijo vloge niso prejeli mesečnih plač. Vlogo sprejema in postopek vodi pristojni občinski organ Občine Brežice. V primeru, da je vlagatelj ob izgubi zaposlitve upravičen do nadomestila Zavoda RS za zaposlovanje, naj vlogo poda po izteku nadomestila.

Vlagatelje zaprošajo, da ob upoštevanju aktualnih razmer in epidemioloških navodil, vlogo oddajo v sprejemni pisarni ali posredujejo po e-pošti na naslov: obcina.brezice@brezice.si. Vse dodatne informacije so na voljo na 07 620 55 36, kontaktna oseba Jasna Hren ali na spletni strani Občine (https://www.brezice.si/sl/obcina-brezice/vloge-in-obrazci/), kjer je vloga tudi na voljo.

Vlagatelji, ki bodo zaprosili za denarno pomoč ob izgubi zaposlitve lahko v istem letu zaprosijo tudi za enkratno denarno pomoč.

Več o pogojih, si zainteresirani lahko preberejo v Odloku, ki je dosegljiv na spletni strani Občine Brežice – Splošni akti občine na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2463/odlok-o-socialno-varstvenih-pomoceh-iz-sredstev-proracuna-obcine-brezice?h=