Gumb išči|

Zapri iskalnik

25.05.2020 / Projekti

Energetska prenova javnih objektov

Deli na FBNatisni

Občina Brežice je s podpisom koncesijskih pogodb s podjetjem Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana v partnerstvu s Plistor, poslovni inženiring, d.o.o. za obdobje 15 let podelila koncesijo oz. predala v izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu zagotavljanja energetskih prihrankov energije v 15 javnih objektih.

Občina Brežice je s podpisom koncesijskih pogodb s podjetjem Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana v partnerstvu s Plistor, poslovni inženiring, d.o.o. za obdobje 15 let podelila koncesijo oz. predala v izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu zagotavljanja energetskih prihrankov energije v 15 javnih objektih.

Prvi korak je izvedba investicijskih ukrepov v posameznih objektih, ki se bodo izvajali predvidoma v obdobju med 1. junijem in 30. novembrom 2020. Investicijski ukrepi so opisani spodaj.

V 10 objektih se izvede celovita energetska prenova, v preostalih 5 pa delna.

Naložbo v celovito prenovo objektov sofinancirata RS in EU iz Kohezijskega sklada in sicer je operacija sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan.jpg

Več o EU SKLADIH.


Celovita energetska prenova objektov:

OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova: Energetsko upravljanje, izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, izolacija podstrešja, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda (160kW)+ oljni plinski kotel (2x40kW), termostatski ventili, sanacija razsvetljave, izdelava mansarde.

Športna dvorana Dobova: Energetsko upravljanje, izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, izolacija strehe, prenova podpostaje, termostatski ventili, sanacija razsvetljave, prenova prezračevalnega sistema - dvorana, pasivno hlajenje dvorane.

OŠ Globoko: Energetsko upravljanje, izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, izolacija podstrešja, prenova ogrevalnega sistema TČ geotermija/voda (72kW)+ oljni kotel (27kW), termostatski ventili , sanacija razsvetljave.

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece: Energetsko upravljanje, izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, izolacija podstrešja, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda (92kW)+ plinski kondenzacijski kotel (35kW), termostatski ventili, sanacija razsvetljave, prenova prezračevalnega sistema za prezračevanje jedilnice.

Nogometni stadion Brežice (stavba): Energetsko upravljanje, izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, izolacija streh, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda (60kW), termostatski ventili, sanacija razsvetljave.

Glasbena šola Brežice: Energetsko upravljanje, menjava stavbnega pohištva, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda (40kW), termostatski ventili, sanacija razsvetljave.

Knjižnica Brežice: Energetsko upravljanje, izolacija fasade starega dela, menjava stavbnega pohištva starega dela, izolacija streh na starem delu, sanacija razsvetljave, prenova ogrevalnega sistema TČ zrak/voda (87kW); DO (obstoječi razvod) kot vršni vir (100kW).

OŠ Bizeljsko: Energetsko upravljanje, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda (120kW) + nova kotla na ELKO (80 kW), termostatski ventili, sanacija razsvetljave.

OŠ Artiče – telovadnica: Energetsko upravljanje, izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, izolacija streh, termostatski ventili, sanacija razsvetljave, prenova ogrevalnega sistema.

Športna dvorana Brežice: Energetsko upravljanje, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda (100kW) + obstoječi kotel na ZP, termostatski ventili, sanacija razsvetljave.


Delna energetska prenova objektov:

POŠ Kapele: Energetsko upravljanje, sanacija razsvetljave, prenova ogrevalnega sistema TČ zrak/voda (32kW) + oljni kotel (27kW).

OŠ Brežice: Energetsko upravljanje, tehnološka posodobitev energetskega postrojenja za namene optimalnega delovanja, termostatski ventili, sanacija razsvetljave, prenova prezračevalnega sistema za prezračevanje jedilnice.

Zdravstveni dom Brežice: Energetsko upravljanje, tehnološka posodobitev energetskega postrojenja za namene optimalnega delovanja, sanacija razsvetljave.

Mladinski center Brežice: Energetsko upravljanje, tehnološka posodobitev energetskega postrojenja za namene optimalnega delovanja – vgradnja opreme, termostatski ventili, sanacija razsvetljave.

OŠ Cerklje ob Krki: Energetsko upravljanje.