Gumb išči|

Zapri iskalnik

17.06.2021 / Sporočila za javnost

Obvestilo projektantom o prenehanju koncesijskih pogodb

Deli na FBNatisni

Občina Brežice obvešča, da s prenehanjem koncesijskih pogodb:

  • Koncesijska pogodba za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb redno vzdrževanje občinskih javnih cest in urejanje in čiščenje javnih površin, ki je bila podeljena družbi KOP Brežice d.d. ter
  • Koncesijska pogodba za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v občini Brežice, ki je bila podeljena družbi Elektronik Kranjc d.o.o.,

 

se v skladu z Odlokom o spremembi Odloka o občinskih cestah v občini Brežice (Uradni list RS, št. 31/21) in Odlokom o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v občini Brežice (Uradni list RS, št. 31/21), ki določata obliko zagotavljanja obvezne občinske gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest in obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave na območju občine Brežice, obveznost upravljanja navedenih gospodarskih javnih služb predaja v upravljanje javnemu podjetju Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. .

 

Hkrati sporočamo, da je Občina Brežice pristojna za izdajo dovoljenj, mnenj in soglasij, določenih v predpisih o graditvi objektov, cest ter v skladu z Odlokom o občinskih cestah v občini Brežice (Uradni list RS, št. 107/20 in 31/21) ter Odlokom o javni razsvetljavi v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 36/08, 76/15, 199/20 in 31/21) .

 

Vse vloge za izdajo soglasij, mnenj in projektne pogoje, ki se nanašajo na posege v cestno telo oz. varovalni pas javne razsvetljave oz. občinskih cest, ne glede na njihovo kategorizacijo, je potrebno nasloviti na:

 

Občina Brežice

Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Cesta prvih borcev 18

8250 Brežice

 

e-posta:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosimo, da na vlogi (obrazcu) vidno označite katero mnenje oz. soglasje potrebujete in pristojni oddelek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vloge, ki ste jih že posredovali na KOP Brežice d.d. po 26. 5. 2021, so bile pred kratkim predane Občini Brežice.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hvala za razumevanje.

Občina Brežice