Gumb išči|

Zapri iskalnik

27.08.2021 / Zanimivo

Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice

Deli na FBNatisni

Zdravstveni dom Brežice obvešča, da bo v tednu od 30.8.2021 do 5.9.2021 izvajal naslednja presejalna in samoplačniška testiranja.

Datum

Vrsta testiranja

Čas testiranja

Lokacija

PONEDELJEK,

30. 8. 2021

Testiranje simptomatskih oseb po naročilu izbranega osebnega zdravnika

po razporedu

zabojniki na parkirišču zdravstvenega doma

 

Presejalno testiranje zaposlenih v zdravstvenem domu

po razporedu

zabojniki na parkirišču zdravstvenega doma

 

Presejalno testiranje za delodajalce in splošno populacijo (množično testiranje)

5.30 – 8.00

avla Športne dvorane Brežice

TOREK,

31. 8. 2021

Testiranje simptomatskih oseb po naročilu izbranega osebnega zdravnika

po razporedu

zabojniki na parkirišču zdravstvenega doma

SREDA,

1. 9. 2021

Testiranje simptomatskih oseb po naročilu izbranega osebnega zdravnika

po razporedu

zabojniki na parkirišču zdravstvenega doma

 

Presejalno testiranje za delodajalce in splošno populacijo (množično testiranje)

5.30 – 8.00

avla Športne dvorane Brežice

ČETRTEK,

2. 9. 2021

Testiranje simptomatskih oseb po naročilu izbranega osebnega zdravnika

po razporedu

zabojniki na parkirišču zdravstvenega doma

PETEK,

3. 9. 2021

Presejalno testiranje zaposlenih v zdravstvenem domu

po razporedu

zabojniki na parkirišču zdravstvenega doma

 

Testiranje simptomatskih oseb po naročilu izbranega osebnega zdravnika

po razporedu

zabojniki na parkirišču zdravstvenega doma

 

Presejalno testiranje za delodajalce in splošno populacijo (množično testiranje)

5.30 – 8.00

avla Športne dvorane Brežice

SOBOTA, 4. 9. 2021

/

/

/

 NEDELJA, 5. 9. 2021

/

/

/

 

Z Uredbo o spremembam in dopolnitvam Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 Vlada Republike Slovenije od 23.8.2021 določa osebe, za katere proračun Republike Slovenije krije stroške testiranja s HAGT.


Od 23. 8. 2021 dalje so do brezplačnega testiranja s HAGT upravičene:

1. osebe, ki opravljajo delo v zdravstveni dejavnosti,
2. osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo,
3. osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z oskrbovanci teh storitev in programov obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19,
4. osebe, za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2, in sicer:
-    osebe, ki sodelujejo pri izvedbi javne kulturne prireditve ter pri tem prihajajo v neposreden stik s končnimi uporabniki in nastopajoči;
-    osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje;
-    strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost in izvajalci javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu;
-    osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, in sicer:
•    gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:
-    dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;
-    pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju: programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;
•    pooblaščene organizacije pri izvajanju:
-    začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,
-    usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
-    rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,
-    preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,
-    osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
-    osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;  
•    Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:
-    izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
-    usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
-    osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
-    edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
-    preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter
-    vozniških izpitov.
• vozniki avtotaksi prevozov;
• osebje upravljavca žičniških naprav, ki prihaja v neposreden stik z uporabniki žičniških naprav;
• zaposleni oziroma druge osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom in imajo s potrošniki neposreden stik, v naslednjih dejavnostih:
-    storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura),
-    nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
-    storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
-    obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo, o
-    sejemska dejavnost,
-    kongresna dejavnost,
-    gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač,
-    nastanitvene storitve,
-    storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure.
5.    druge osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje, zlasti uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domovih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke,
6.    osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.

Zgoraj naštete osebe iz 1. do 4. točke morajo pred opravo testiranja HAGT z verodostojno listino izkazati, da delajo v zgoraj naštetih dejavnostih.

Kot veljavno dokazilo se šteje kakršnokoli potrdilo iz katerega izhaja, da opravljajo delo v zgoraj naštetih dejavnostih.

V dokazilo izvajalci testiranja HAGT zgolj vpogledajo in nimajo pravice zahtevati, da se jim potrdilo predloži v hrambo. Zgolj za testiranje HAGT zgoraj naštetih oseb izvajalci izstavljajo zahtevke za povračilo stroškov testiranja, kot je veljajo do sedaj.

Za vse ostale osebe se testiranje HAGT izvaja samoplačniško. Cena HAGT je 12 EUR.

Rezultati testiranj:

Uporabniki presejalnih testiranj prejmete rezultate testiranja na posredovano mobilno številko od Nacionalnega sistema obveščanja. V kolikor potrebujete pisni izvid brisa ali imate tuje mobilne številke, za pisni izvid brisa predhodno zaprosite na elektronski naslov: mnozicno@zd-brezice.si .