Gumb išči|

Zapri iskalnik

06.10.2021 / Javna naročila

Izgradnja parkirišča v Dobovi

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izgradnji parkirišča v Dobovi

Predmet javnega naročila je gradnja parkirišča na parcelah 1099/1 in deli 1364 k.o. Veliki Obrež in rekonstrukcija zbirne mestne ceste od parcele 1267/12 k.o. Veliki Obrež do priključka na Ulico bratov Gerjovičev v dolžini 56,40 m z izgradnjo zunanje razsvetljave in pripadajoče infrastrukture.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice in sicer iz postavk:  - "00500 – Ureditev krajevnega središča Dobova " in  - "00503 – Ulica bratov Gerjovičev – odcep Loče". 

Rok za oddajo ponudb: 20. oktober 2021 do 13.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 20. oktober 2021 ob 14.00 uri

Spremenjena pot za oddajo ponudb - spletni portal eJN

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Mateja Kreačič Ajster
tel.: 07 6205 566
e-mail: 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE - 14. 10. 2021

Navodila za izdelavo ponudbe

Popis del A

Obrazci A

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za oddajo ponudbe

Popis del - GLEJ SPREMEMBE 14. 10. 2021

Vzorec pogodbe

Obrazci - GLEJ SPREMEMBE 14. 10. 2021

Projektna dokumentacija