Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

18.11.2021 / Razpisi

Javno povabilo k oddaji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice v letu 2022

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja Javno povabilo k oddaji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice v letu 2022.

Rok za oddajo prijav: Povabilo je odprto od dneva objave na spletni strani, do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 22.4.2022 do 10.00 ure, kar je predviden končni rok za predložitev ponudbe (v sprejemni pisarni Občine Brežice v času poslovnih ur ali priporočeno po pošti istega dne).

Način predložitve prijave: Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JD 2022«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja.

Odpiranje vlog: Prvo odpiranje vlog bo 19.11.2021 ob 12.00 uri, vsa nadaljnja bodo vsak petek ob 10. uri v obdobju roka, zapisanega zgoraj. 

Obseg razpisanih sredstev: 105.000,00 EUR

 

Razpisna dokumentacija:

1 - Javno povabilo za izbor programov javnih del Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19 za leto 2022.

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Več o javnem povabilu, ki bo odprto od 24.11.2021 dalje, na povezavi:

 Javna dela za pomoč pri omilitvi posledic epidemije – leto 2022 (gov.si)

 

2 - Javno povabilo za izbor programov javnih del leto 2022

Namenjeno je za izvajanje pomoči pri oskrbi uporabnikov v domovih za starejše občane, v večgeneracijskih centrih, v bolnišnicah, invalidov v društvih, v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter drugih socialno varstvenih zavodih.

Več o javnem povabilu, ki bo odprto od 7.12.2021 dalje, na povezavi:

Javna dela 2022

-------------------------------------------

Dodatni obrazci za oddajo vloge na povabilo Občine Brežice:

·         Obrazec – Vloga za izbor JD 2022: Obrazec - Vloga za izbor JD 2022.doc

·         Obrazec poročilo JD 2021: Obrazec_poročilo JD 2021.doc

·         Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice Pravilnik.pdf

Opomba:

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse pogoje in upoštevati Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2022 Zavoda RS za zaposlovanje.

 

Kontaktna oseba:

Jasna Lazarevič

Telefon: 07/620 55 36

E-naslov: jasna.lazarevic@brezice.si

 

REZULTATI

1. odpiranje - 19.11.2021

2. odpiranje-26.11.2021.xlsx

3. odpiranje - 3.12.2021.xlsx

4. odpiranje.xlsx - 28.01.2022

5. odpiranje.xlsx - 11.02.2022