Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

20.12.2021 / Razpisi

Znani projekti, uvrščeni v participativni del proračuna občine Brežice za 2022 in 2023

Deli na FBNatisni

Brežice, 20.12.21 - V participativni del proračuna občine Brežice »Moja skupnost – sodelujem!« za leti 2022 in 2023 se bo uvrstilo 14 projektov. Ti so bili izbrani z glasovanjem, ki se ga je udeležilo kar 38,30% oz. 8.192 občank in občanov.

V tednu od 8. do 12. novembra 2021, so občanke in občani lahko že drugič zapovrstjo sodelovali v glasovanju, kjer so odločali o podpori enemu izmed prispelih predlogov projektov za uvrstitev v participativni del proračuna občine Brežice. Izbirali so med 32 projekti, glasovnice pa so lahko posredovali po elektronski pošti, osebno ali po klasični pošti. Odziv je ponovno presegel vsa pričakovanja, saj se je glasovanja udeležilo kar 38,30% upravičenih občank in občanov, ki imajo stalno bivališče v občini Brežice in so na dan glasovanja dopolnili 15 let oz. dobrih 16% več kot leta 2019. Posamezen je lahko glasoval za največ tri projekte.

Komisija za vloge in pobude občanov je najprej preverila veljavnost prispelih glasovnic, nato pa opravila štetje. Upoštevala je novost letošnjega poziva ter prednostno obravnavala projekte krajevnih skupnosti, ki v preteklem obdobju participativnega proračuna (2020 in 2021) niso imele odobrenega projekta participativnega proračuna. Sprejela je odločitev, da se ti projekti izberejo, če so dosegli najmanj 243 glasov. To je namreč najmanjše število glasov, ki ga je prejela polovica projektov.

Po obravnavi prednostnih KS je, glede na rezultate glasovanja oblikovala dokončen seznam projektov. Ob tem je upoštevala določili, da lahko posamezna krajevna skupnost pridobi le en projekt in da je najvišja vrednost proračunskih sredstev za posamezno območje, znotraj katerih so bile z razpisom razdeljene krajevne skupnosti 30.000 EUR letno. S temi se sredstva participativnega proračuna razdelijo najbolj enakomerno po  občini. Projekte je med proračunski leti 2022 in 2023 razporedila glede na število prejetih glasov.

Ob upoštevanju glasov in razpisnih kriterijev se je v participativni del proračuna za 2022 in 2023 uvrstilo neposredno 14 projektov.

Ti so:

 

Št.
proj.

Naziv projekta

Vrednost
projekta

 €

2022

 €

2023

 €

 

 

OBMOČJE 1: Krajevne skupnosti Brežice, Zakot-Bukošek-Trnje, Šentlenart

6

Preplastitev in posodobitev asfaltnega teniškega igrišča Brežice

15.000,00 

15.000,00 

 

 

19

Prostor za otroke in mladino v Bukošku

15.000,00

 

15.000,00

 

25

Postavitev merilca hitrosti in prometa ter hitrostnih ovir za umirjanje prometa na Dalmatinovi ulici

6.000,00

 

6.000,00

 

 

OBMOČJE 2: Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem, Čatež ob Savi, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina, Velike Malence

28

Mini fitnes Park Cerklje ob Krki - zunanji vadbeni prostor z napravami za zunanji fitnes v naravi

15.000,00 

15.000,00

 

 

20

Nakup sosednjih parcel, ki so tik ob motokros progi - jugovzhodno od naselja Prilipe

15.000,00

15.000,00

 

 

12

Postavitev ograje okoli otroškega igrišča v Mrzlavi vasi in dokup multifunkcijskih naprav (igrala, naprave za zunanji fitnes)

15.000,00

 

15.000,00

 

1

Igrala Rajec

14.500,00

 

14.500,00 

 

 

OBMOČJE 3: Krajevne skupnosti Dobova, Kapele, Globoko

18

Otroške igrišče in začetek medgeneracijskega parka Mostec

15.000,00

10.150,00

4.850,00

 

11

Vadbeni park in družabna točka v Globokem

14.000,00

 

14.000,00

 

16

Ureditev parka v centru Kapel

15.000,00

 

15.000,00

 

 

OBMOČJE 4: Krajevne skupnosti Bizeljsko, Artiče, Pišece, Pečice, Križe, Sromlje

26

Ureditev medgeneracijskega prostora za druženje pri gasilskem domu v Arnovem selu

15.000,00

15.000,00

 

 

22

Mini adrenalinski otroški park

14.850,00

14.850,00

 

 

2

"Koraki za zdravje, znanje in sanje"

15.000,00

15.000,00

 

 

9

Postavitev lesene ograje in skulpture sv. Martina

15.000,00

 

15.000,00

 

 

Rezervni seznam projektovOstali projekti so uvrščeni na seznam rezervnih projektov, glede na prejeto število glasov in bodo uvrščeni po vrstnem redu, če se v postopku izvajanja posameznega iz zgornjega seznama izkaže, da le-tega zaradi objektivnih okoliščin ni možno izpeljati in posledično sredstva ne bodo izkoriščena.

Zap. št.

Št. proj.

Naziv projekta

Vrednost

projekta

1

27

Obnova športnega igrišča v stari koloniji pri MC Brežice

15.000,00 €

2

21

Ureditev površin za zagotavljanje večgeneracijske mobilnosti v KS Artiče

15.000,00 €

3

15

Ureditev nasipa in fitnesa v športno rekreacijske namene

15.000,00 €

4

32

Novoletna praznična okrasitev vasi v KS Čatež ob Savi

15.000,00 €

5

30

Medgeneracijsko družbeno - športna točka Dvorce

14.500,00 €

6

10

Nadstrešnica ob športnih igriščih v Gazicah

6.000,00 €

7

3

"Obnova najstarejše kapelice na Skopicah"

14.500,00 €

8

31

Ureditev središča vasi  Mali vrh

7.000,00 €

9

5

Postavitev nadstrešnice pri poslovnilni vežici v Sromljah

15.000,00 €

10

7

Pokrita avtobusna nadstrešnica

6.300,00 €

11

4

Ureditev vaškega središča - kopališča Vrbenica

14.000,00 €

12

23

Ureditev vodnega zajetja Studenec

15.000,00 €

13

29

Holyeva pot - dostop do Vrbine iz mesta

11.000,00 €

14

13

Praznična okrasitev Bizeljskega - center

14.000,00 €

15

24

Izgradnja igrišča za rekreacijo

15.000,00 €

16

14

Ureditev okolice pri domu krajanov Pečice

14.990,00 €

17

17

Park športa in zabave

14.900,00 €

18

8

QR za razvoj turizma

5.000,00 €

 

 

Glasovnice, ki so jih občanke in občani oddali bodo hranjene 3 mesece ob objave rezultatov. Po tem bodo dane v uničenje.

 Postopek participativnega proračuna »Moja skupnost-sodelujem!« je za Komisijo za vloge in pobude občanov administriral Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Občine Brežice. Vse dodatne informacije so na voljo preko moja.skupnost@brezice.si.

 

Rezultati glasovanja po prejetih glasovih