Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

25.02.2022 / Razpisi

Javni poziv za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (varovanje na daljavo)

Deli na FBNatisni

Občina Brežice vabi zainteresirane, da v skladu z navodili iz javnega razpisa in priložene razpisne dokumentacije oddajo svojo vlogo.

VIŠINA ZAGOTOVLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Z Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2022  (Uradni list RS, št. 17/22) so za subvencije varovanja na daljavo v letu 2022 zagotovljena sredstva na proračunski postavki 00531 E-oskrba starejših na domu v višini 5.000,00 €.

 

VIŠINA SUBVENCIJE

Upravičencem se dodeli subvencija v višini 10 €/mesečno, za obdobje 24 mesecev (nepretrgoma). Upravičencem s slabšim socialnim statusom se dodeli subvencija v celotni  višini mesečne naročnine osnovnega paketa za obdobje 24 mesecev (nepretrgoma).

Do subvencije so upravičeni občani, katerih letni dohodki ne presegaJO 8.568,00 €, oziroma ne presegajo 6.120 € za upravičenost do subvencije za upravičence s slabšim socialnim statusom.

 

KONTAKTNA OSEBA  s strani naročnika je Mojca Banič, ki je v času uradnih ur dosegljiva na telefonski številki 07/620-55-31 in e-naslov: mojca.banic@brezice.si.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

1. Jani poziv 2022.pdf

2. Obrazec 1 - Vloga.docx

3. Obrazec 2 - Privolitev za obdelavo osebnih podatkov.docx

3. Kuverta.docx