Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

13.05.2022 / Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAJEMA OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ZAVODA ZA ŠPORT BREŽICE ZA IZVAJALCE PROGRAMOV ŠPORTA V LETU 2022

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja Javni razpis za sofinanciranje najema objektov v upravljanju Zavoda za šport Brežice za izvajalce programov športa v letu 2022.

Cilj javnega razpisa je zapolnitev prostih kapacitet športnih objektov v upravljanju Zavoda za šport Brežic namenjene za izvajanje programov v javnem interesu.  

Sredstva v višini 29.684,60 €, namenjena za zakup športnih objektov prijaviteljem, ki izvajajo svojo vadbo v prostorih s katerimi upravlja Zavod za šport Brežice so zagotovljena na proračunski postavki 00548 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih program športa – Zavod za šport Brežice v številu ur za izvedbo odobrenega programa, glede na predvideno realizacijo in na podlagi sprejetega Cenika za določanje vrednosti vsebin športa v letu 2022 (6710-57/2021; 11. 4. 2022, v nadaljevanju: Cenik) v naslednjem obsegu:

-       Avla športne dvorana Brežice:          110 ur (969,10 €)

-       Športna dvorana Brežice:                  330 ur (9.088,20 €)

-       Nadkrita atletska  dvorana – Balon   110 ur (2.422,20 €)

-       Atletski stadion                                  110 ur (2.665,30 €)

-       Nogometni stadion                            220 ur (14.539,80 €)

 

Rok za prijavo je: 27. 5. 2022.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

Damjan Žerjav, svetovalec s področja dela oddelka (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, soba 35)

T: 07 620 55 34, M: 051 675 408

E-naslov: damjan.zerjav@brezice.si

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 

1. Razpisna dokumentacija JR zakup objektov ZŠB.pdf

2. Obrazec 1_Podatki o prijavitelju, splošna izjava, privolitev za obdelavo os. podatkov.docx

3. Obrazec 2_Programi redne vadbe.docx

4. OBRAZEC 3_Skupni urnik prijavljenih programov.docx