Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

01.07.2022 / Razpisi

Javni poziv za oddajo mladinskih projektov – AKCIJA MLADIH

Deli na FBNatisni

Podaljšanje roka - Občina Brežice odpira Javni poziv zainteresirani javnosti za sodelovanje pri odločanju o finančni podpori mladinskim projektom – SVET MLADIH.

Predmet javnega razpisa:

Javni poziv zainteresirani javnosti za oddajo mladinskih projektov je namenjen financiranju mladinskih projektov (AKCIJA MLADIH), kot to določa Letni program na področju mladine za leto 2022, sprejet s sklepom župana občine Brežice številka 410-326/2019 z dne 18.11.2022.

AKCIJA MLADIH je projekt, pri katerem mladi s svojim neposrednim delom uresničujejo aktivnosti, ki izkazujejo njihovo ustvarjalnost, učinki in rezultati projekta pa pomenijo tudi prispevek mladih k razvoju lokalne skupnosti.

 

Finančni okvir in upravičeni stroški:

Sredstva v višini 7.000 EUR so predvidena na proračunski postavki »00083 - Programi za mlade«. Predlagan projekt mora biti finančno ovrednoten med 500 in 3.000 EUR z vključenim DDV.

Upravičeni stroški so vsi izkazani stroški, neposredno vezani in nujno potrebni za izvedbo projekta.

 

Rok za oddajo prijav je 20. 9. 2022.

 

Rok za predložitev prijav in način predložitve:

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – AKCIJA MLADIH«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

 

Povabilo:

sklep - podaljšanje roka 0709202213151700877.pdf

1. akcija - svet mladih 0107202212543300837.pdf

2. Obrazci: obrazci.docx

 

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila in informacije: Vesna Kržan, telefon 07/620 55 35, e-naslov: vesna.krzan@brezice.si.