Gumb išči|

Zapri iskalnik

22.07.2022 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje turistične promocije vinorodnih okolišev v občini Brežice v letu 2022

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje promocijskega materiala in promocijskih dogodkov, ki promovirajo vinorodne okoliše in vinarije širši javnosti in sledijo namenu oblikovanja prepoznavnih tradicionalnih dogodkov v kraju.

Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 20.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 00488 – Turistična promocija vinorodnih okolišev. 

 

Rok za oddajo vlog: torek, 16. 8. 2022.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 16. 8. 2022 na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Ne odpiraj –vloga na javni razpis za sofinanciranje turistične promocije vinorodnih okolišev v občini Brežice v letu 2022«.  Nepravočasne vloge in nepravilno opremljene vloge, bodo zavržene.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

Roman Matjašič, Višji svetovalec za pomoč pri vodenju Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov: roman.matjasic@brezice.si

 

Razpisna dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija 2022.pdf

2. Razpisna dokumentacija - vsi obrazci: Razpisna dokumentacija JR-promocija vinorodnih okolišev-2022.docx