Gumb išči|

Zapri iskalnik

22.07.2022 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih projektov turističnih društev v občini Brežice v letu 2022

Deli na FBNatisni

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, s katerimi prijavitelji prepoznavajo, razvijajo in promovirajo turistični potencial posameznega kraja. Aktivnosti, ki jih prijavitelj prijavlja ne smejo biti že del kateregakoli projekta ali letnega programa, ki ga je prijavitelj prijavil na javni razpis Občine Brežice. Prijavitelj mora z utemeljitvijo jasno izkazati turistični potencial prijavljenega projekta in način nadaljnjega vključevanja v promocijo kraja.

Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 20.000,00 EUR na proračunski postavki: 00529 – Inovativni turistični projekti turističnih društev.

Občina Brežice bo sofinancirala inovativne turistične projekte turističnih društev do največ 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov, vendar ne več kot 2.500,00€  in sicer na osnovi dokazil o izvedenih delih.

 

Rok za oddajo: 16. 8. 2022.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 16. 8. 2022 na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Ne odpiraj –vloga na javni razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih projektov turističnih društev v občini Brežice v letu 2022.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

Roman Matjašič, Višji svetovalec za pomoč pri vodenju Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov: roman.matjasic@brezice.si 

 

Razpisna dokumentacija: 

1. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija 2022.pdf

2. Razpisna dokumentacija - prijavni obrazci: Razpisna dokumentacija-inovativni produktai TD 2022.docx