Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

28.07.2022 / Javna naročila

Kanalizacija Krška vas

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izvedbo kanalizacije v Krški vasi

Predmet javnega naročila je komunalno opremljanje območje naselja Krška vas s sistemom fekalne kanalizacije v skupni dolžini 7221 m.

Javno naročilo sofinancirajo: - Evropska Unija – instrument za okrevanje NextGenerationEU; - Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor; - Občina Brežice - proračunska postavka "00631 – Kanalizacija Krška vas«.   Sredstva Evropske Unije se zagotavljajo v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«, ukrep Mehanizem za okrevanje in odpornost Slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. Cilj Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) - Razvojno področje: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3).

 

Rok za oddajo ponudb: 12. september 2022 do 10.00 ure (3. podaljšanje)

Odpiranje ponudb (javno): 12. september 2022 ob 12.00 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN0052792022-W01).

Razpisna dokumentacija - objava

Spremembe in dopolnitve - popisi del, projektna dokumentacija, vzorec pogodbe (19. 8. 2022)

Spremembe in dopolnitve 2 - popis del (delno) (30. 8. 2022)