Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

29.08.2022 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2022

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2022

1. Predmet javnega razpisa

V novem programskem obdobju 2021-2027 se kohezijska sredstva usmerjajo iz investicij v t.i. mehke vsebine. Te bodo z različnimi instrumenti sofinancirane preko določenih posredniških teles. Sredstva postavke so rezervirana za sofinanciranje razvojnih projektov, podprtih iz virov kohezijskih sredstev ali drugih sredstev znotraj države, kjer bodo prednostno obravnavani projekti s področja turizma ter projekti za vključevanje ranljivih skupin (Romi, brezposelni …).

Cilj razpisa je sofinanciranje razvojnih projektov, ki so bili v letih 2021 ali 2022 izbrani na razpisih programov EU ali drugih programov, razpisanih na državnem nivoju in v letu 2022 še vedno potekajo (v nadaljevanju: projekti).

Občina Brežice bo projekte v letu 2022 sofinancirala iz proračunske postavke 00406 Razvojni projekti, in sicer v višini do 100% izkazanih stroškov, neposredno vezanih na projekt, ki niso pokriti iz drugega vira. 

 2. Višina razpoložljivih sredstev

Okvirna vrednost razpisa za leto 2022 je 5.000,00 EUR.

3. Rok za predložitev prijav 

Rok za oddajo prijav je 20. 9. 2022.

4. Kontaktna oseba

Vesna Kržan, Svetovalka (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 35 , E-naslov:

5. Razpisna dokumentacija

JR RP 2908202208494600872.pdf

obrazci.doc

 

REZULTATI:   rezultati RP 2022.xlsx

REALIZACIJAREZULTATI in REALIZACIJA 2022 RP.xlsx