Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

04.11.2022 / Sporočila za javnost

Javno povabilo za izbor programov javnih del leto 2023

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja Javno povabilo k oddaji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice v letu 2023.

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja in so namenjena predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih socialnih področjih.

Več o javnem povabilu, ki je odprto od 25. 10. 2022 dalje, na povezavi: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/javno-povabilo-za-izbor-programov-javnih-del-za-leto-2023

Obseg razpisanih sredstev90.000,00 EUR

Rok za oddajo prijav:

Povabilo je odprto od dneva objave na spletni strani, do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 26.4.2023 do 10.00 ure, kar je predviden končni rok za predložitev ponudbe (v sprejemni pisarni Občine Brežice v času poslovnih ur ali priporočeno po pošti istega dne).

Način predložitve prijave 

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JD 2023«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja.

Odpiranje vlog

Prvo odpiranje vlog bo v sredo, 9.11.2022 ob 10.00 uri, vsa nadaljnja odpiranja pa bodo vsak petek ob 10. uri v obdobju roka, zapisanega zgoraj. Odpirale se bodo vloge, ki bodo na zgoraj navedeni naslov prispele do petka do 9.00.

Dodatni obrazci za oddajo vloge na povabilo Občine Brežice:

1. Obrazec – Vloga za izbor JD 2023: Obrazec - Vloga za izbor JD 2023.doc

2. Obrazec poročilo JD 2022: Obrazec_poročilo JD 2022.doc

3. Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice: Pravilnik.pdf

Opomba:

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse pogoje in upoštevati Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023 Zavoda RS za zaposlovanje.

Kontaktna oseba

Jerneja Kreačič

Telefon: 07/620 55 36

E-naslov:

 

REZULTATI:

1. odpiranje Objava rezultatov na spletu JD 2023 - 1. ODPIRANJE 9. 11. 2022.xlsx

2. odpiranje: Objava rezultatov na spletu JD 2023 - 2. ODPIRANJE 18. 11. 2022.xlsx