Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

03.03.2023 / Sporočila za javnost

Obvestilo o dolgotrajni popolni zapori ceste zaradi gradnje prizidka k ZD Brežice

Deli na FBNatisni

V mesecu septembru 2022 je župan Občine Brežice Ivan Molan z direktorjem Zdravstvenega doma Brežice Draženom Levojevićem najprej podpisal dogovor o sofinanciranju investicije, nato pa z direktorico Lekarne Brežice Boženo Omerzel in predstavnikoma izvajalca podjetja Strabag d.o.o. Petro Krajncovo in Karlom Bogatinom podpisal pogodbo za gradnjo novega prizidka, kjer bosta pridobila dodatne prostore zdravstveni dom in lekarna. Projekt v vrednosti več kot 7 milijonov evrov predstavlja eno največjih investicij v občini in ta bo pomembno prispevala k boljši kakovosti življenja občank in občanov. Pripravljalna dela so se s prestavitvijo transformatorja pred ZD Brežice začela konec leta 2022, sedaj pa bo zaradi nadaljevanja del potrebna popolna zapora ceste.

Občina Brežice obvešča, da bo od ponedeljka, 6. 3. 2023 do predvidoma 3. 3. 2024 zaradi organizacije gradbišča, zavarovanja del in pomanjkanja prostora potrebna popolna zapora lokalne cesto LK 027061 od km 0.285 od km 0.319 (cesta med ZD Brežice in Cvetličarno Žičkar/parkiriščem za Gimnazijo Brežice).

Prometna ureditev

Popolna zapora ceste bo dnevno od 00.00 do 24.00. Dela se bodo izvajala med 07.00 in 17.00. Na priključkih bo postavljena začasna prometna signalizacija, ki bo obveščala o popolni zapori lokalne ceste in obvozu.

Zaradi izvajanja gradbeno obrtniških del pri izgradnji prizidka k ZD Brežice bo zaprt glavni vhod zdravstvenega doma. Začasni glavni vhod za uslužbence, uporabnike storitev in obiskovalce Zdravstvenega doma Brežice bo iz dosedanjega parkirišča za uslužbence (za stavbo ZD Brežice).

  • dostop v zdravstveni dom bo možen le iz zadnje strani zdravstvenega doma in bo  označen z obvestilno tablo;
  • urejen bo dostop za gibalno ovirane osebe, ki uporabljajo vozičke;
  • na parkirišče pred vhodom bo dovoljen dovoz z avtomobilom izključno za gibalno  ovirane osebe, za dostavna in reševalna vozila (enosmerna pot);
  • ob prihodu v zdravstveni dom bosta zagotovljena usmerjanje in pomoč pri transportu gibalno oviranih oseb;
  • dostop do lekarne bo omogočen preko začasnega stopnišča  nasproti bolnišnice (omogočen bo tudi dostop za invalide);
  • parkirišč pred zdravstvenim domom (pri Cvetličarni Žičkar), v času gradnje ne bo možno uporabljati (omogočen bo zgolj dostop do parkirišča Gimnazije)

Občina bo zagotovila začasno parkirišče na travniku med Knjižnico Brežice in Tenis igriščem.

ZAČASNO PARKIRIŠČE

O projektu gradnje prizidka

Občina Brežice bo na zahodni strani obstoječega objekta Zdravstvenega doma Brežice zgradila prizidek k ZD Brežice, vanj umestila del dejavnosti ZD Brežice in lekarno ter tako zagotovila ustrezno zdravstveno oskrbo prebivalstva na primarni ravni. Namen investicije je torej zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za širitev določenih zdravstvenih programov ZD Brežice ter za delovanje Lekarne Brežice, kar bo prispevalo k dvigu kakovosti zdravstvenih storitev na primarni ravni in h krepitvi javnozdravstvene vloge ZD Brežice.

Investicija tehnično obsega izgradnjo troetažnega prizidka skupne neto tlorisne površine 1.977,84 m² k obstoječemu objektu ZD Brežice, ureditev prostorov za lekarno v pritličju in severnem delu prvega nadstropja z ločenim vhodom, ureditev prostorov za potrebe zdravstvenih dejavnosti (otroški in šolski dispanzer, laboratorij, medicina dela, prometa in športa) v preostalem delu prvega nadstropja, v drugem nadstropju in veznem delu, izvedbo zunanjega dvigala, izvedbo požarnega stopnišča (jeklena konstrukcija z ravno streho), izvedbo dovoza z nadstrešnico ter ostale zunanje ureditve okoli prizidka, nakup in montažo opreme ZD, nakup in montažo opreme lekarne ter nakup in montažo avtomatiziranega skladišča za lekarno.

Finančna konstrukcija – pridobili državna sredstva ministrstva in Ekosklada

Investitorji projekta so Občina Brežice (3.639.715,66 EUR), Lekarna Brežice (2.300.000,00 EUR) in Zdravstveni dom Brežice (461.364,86 EUR).  Občina je s projektom uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023, ki ga je januarja 2022 objavilo Ministrstvo za zdravje in iz tega naslova pridobila 853.388,80 EUR nepovratnih sredstev. Z uspešno prijavo na javni poziv Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za pridobitev nepovratne finančne spodbude za gradnjo skoraj nič-energijske stavbe splošnega družbenega pomena zagotovila še dodatnih 427.319,50 EUR.

Po izvedenem javnem naročilu je za sklop 1 (gradnja in oprema prizidka) izbran najugodnejši izvajalec gradbenih, obratnih, inštalacijskih (GOI) del Strabag d.o.o., katerega ponudba znaša 7.013.584,79 EUR z DDV, za sklop 2 (avtomatizirano skladišče lekarne) pa je izbran izvajalec del MTH, servis, trgovina in svetovanje d.o.o., čigar ponudba znaša 388.983,58 EUR z DDV. Strokovni nadzor nad izvedbo bo izvajalo podjetje Savaprojekt d.d., katerih ponudba v višini 71.863,37 EUR z DDV je bila izbrana kot najugodnejša prejeta po javnem naročilu.

Izjava župana Ivana Molana: