Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

14.03.2023 / Sporočila za javnost

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. pojasnjuje in odgovarja

Deli na FBNatisni

Na ponedeljkovi seji Občinskega sveta Občine Brežice je bilo v razpravi o točkah povezanih z Javnim podjetjem Komunala Brežice d.o.o. (sprememba cen gospodarskih javnih služb) podanih veliko vprašanj s strani svetnikov, prav tako so tudi občani preko različnih kanalov zahtevali pojasnila javnega podjetja. Objavljamo pojasnilo in odgovore JP Komunala Brežice d.o.o.

V izogib napačnemu razumevanju trenutne situacije in nenamernemu ali celo namernemu zavajanju naših uporabnikov Komunala Brežice podaja odgovor in pojasnila, vezana na predlagan poračun in spremembo cen komunalnih storitev v občini Brežice.

  1. Komunala Brežice izvaja regulirano dejavnost, za katero mora občinski svet sprejeti ceno, ki pokriva stroške izvajanja teh storitev.
  2. V letu 2022 smo bili priča izrednim dvigom cen na vseh nivojih, še posebej na področju cen elektrike in goriv, kar je imelo neposreden vpliv na stroške našega poslovanja. Zato cena, ki je bila sprejeta za leto 2022, ne pokriva teh stroškov, saj tega ob sprejemu ni bilo mogoče predvideti.
  3. Komunala Brežice trenutno ne izkazuje nobene izgube, saj mora občinski svet skladno z veljavno zakonodajo in občinskim odlokom sprejeti poračun za razliko v ceni, ki je posledica zunanjih dejavnikov (višanja vseh cen) in ne poslovanja Komunale Brežice.
  4. Do izgube bi prišlo samo v primeru, če bi se občinski svet odločil, da ne bo potrdil poračuna za višje stroške iz naslova dviga cen elektrike, goriv, materiala in ostalih surovin ter storitev. S tem bi seveda nastala nepopravljiva škoda Komunali Brežice in posledično Občini Brežice, ki je lastnica podjetja.
  5. Medtem ko lahko ostala podjetja začasno ustavijo proizvodnjo, ko so cene stroškov previsoke, mi tega ne moremo storiti in smo morali prečrpavati tako pitno vodo kot tudi odpadno vodo, odvažati odpadke tudi takrat, ko so bile cene elektrike, goriv daleč najvišje v zgodovini. Te stroške je potrebno pokriti.
  6. V korist Komunale Brežice in njenega poslovanja govori predvsem dejstvo, da 10 let ni imela nobenih težav. V letu 2022 pa se je zgodila vojna v Ukrajini in vsesplošen dvig cen po celem svetu. Ocenjujemo, da bi bilo neprimerno, da bi se tovrstne okoliščine zmotno uporabljalo za razvrednotenje uspešnega podjetja in za obračunavanje z njegovim poslovodstvom.
  7. V teh trenutkih si kot podjetje, ki opravlja izjemno odgovorno in pomembno vlogo in ki ni po svoji krivdi v tej situaciji, želimo predvsem treznega in odgovornega komuniciranja. Vse z namenom razumevanja dejanskega stanja in omogočanja nemotene oskrbe naših uporabnikov.

 

vir: Spletna stran Komunale Brežice