Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

16.03.2023 / Sporočila za javnost

Poziv zainteresirani javnosti k sodelovanju pri oblikovanju osnutka OPPN za stanovanjsko gradnjo v Dobovi

Deli na FBNatisni

Občina Brežice pripravlja Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo v Dobovi, del EUP DOB-14 (OPPN). V okviru priprave osnutka OPPN zainteresirano javnost pozivamo, da se seznanite z vsebinami akta, do vključno 30.3.2023 pa nam lahko posredujete pisne predloge in pripombe za načrtovane prostorske ureditve.

Seznanjamo vas, da občina na podlagi podane pobude lastnika zemljišč in investitorja pripravlja Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo v Dobovi, del EUP DOB-14 (v nadaljevanju OPPN), ki se nanaša na gradnjo prizidave k stanovanjski stavbi.

V fazi priprave osnutka vas vabimo, da se seznanite z načrtovanimi ureditvami ter nam podate vaše morebitne pripombe in predloge. Gradivo za pripravo osnutka OPPN bo dosegljivo v času od 16.3.2023 do 30.3.2023 na spletni strani Občine Brežice na povezavi: www.brezice.si/sl/prostor, pod zaporedno št. 10 - OPPN ZA STANOVANJSKO GRADNJO V DOBOVI.

Opis načrtovanih prostorskih ureditev

Območje OPPN se nahaja v osrednjem delu naselja Dobova, v bližini železniške postaje Dobova.

Predmet OPPN je sprememba prostorsko izvedbenih pogojev, ki se nanaša na gradnjo prizidave k obstoječi stanovanjski stavbi in ureditev pripadajočih površin, z namenom izboljšanja pogojev bivanja.

Načrtovane prostorske ureditve se bodo prilagodile obstoječim prostorskim značilnostim, ohranjale arhitekturo obstoječe pozidave ter zagotovile učinkovito rabo prostora.

Celotno vsebino pobude OPPN si lahko ogledate v gradivu na predhodno navedeni spletni strani občine.

Vaše morebitne pripombe in predloge nam posredujte do vključno 30.3.2023 na elektronski naslov: , pri čemer navedite: »OPPN Stanovanjska gradnja v Dobovi – Priprava osnutka«.

Občina bo vaše usmeritve proučila in jih smiselno vključila v nadaljnjo pripravo OPPN.