Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

19.05.2023 / Sporočila za javnost

Začetek zbiranja podpisov za zakonske spremembe pri reševanju problematike otrok iz težavnih socialnih okolij

Deli na FBNatisni

Od 16. maja do 14. julija poteka 60-dnevno zbiranje 5.000 podpisov za vložitev predlogov sprememb štirih zakonov s področja socialne politike, trga dela, vozniških dovoljenj in izobraževanja, ki so jih predlagali župani 11 dolenjsko-belokranjskih in posavskih občin z namenom reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij. Svojo podporo pobudam spremenjeni zakonodaji lahko državljani izkažejo z izpolnitvijo in overitvijo štirih obrazcev na najbližji upravni enoti, ki jih nato predajo predlagateljem.

Ker se država ne odziva na zahtevno problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, se je neformalno združenje županov trudilo poiskati načine za reševanje stanja, ki se zaradi pasivnosti države poslabšuje. Župani iz Mestne občine Krško, Mestne občine Novo mesto in občin Brežice, Črnomelj, Kočevje, Metlika, Ribnica, Semič, Šentjernej, Škocjan in Trebnje so predlog paketa zakonskih sprememb oblikovali že jeseni 2021 in ga poslali pristojnim v državni zbor  v upanju, da ga bo v zakonodajni postopek vložila katera od poslanskih skupin. Ker se to ni zgodilo, so letos na aprilskem srečanju v Brežicah sklenili, da bodo zbrali potrebnih 5.000 podpisov volivcev in predlog v Državni zbor (DZ) vložili sami.

Kakšne so predlagane spremembe štirih zakonov?

Pri zakonu o socialnovarstvenih prejemkih bi spremembe v primeru neobiskovanja osnovne šole pomenile nedenarno izplačilo socialne pomoči. Enako bi veljalo v primeru zapadlih dolgov do javnih subjektov oz. države ali občine.

V zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se spremembe prav tako nanašajo na izplačilo otroškega dodatka "v naravi" v primeru neobiskovanja osnovne šole in njegovo znižanje za tretjino po končani osnovni šoli v primeru nevključitve otroka v nadaljnje šolanje.

Zakon o urejanju trga dela bi dopolnili s poenostavljenim izbrisom iz evidence brezposelnih po kršitvah obveznosti, s podaljšanjem maksimalne vključenosti posameznika v javna dela z dveh na štiri leta in napotitvijo brezposelnega na delo.

V zakonu o voznikih predlagajo uvedbo pogoja za opravljanje vozniškega izpita z devetletnim obiskovanjem osnovne šole in končanim sedmim razredom osnovnošolskega programa.

Povezava do  obrazcev za vložitev podpore https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/podpora

Primer izpolnjenega obrazca za podporo:

Primer podpore.jpg

Pomembno: Za podporo predlogu sprememb štirih zakonov je potrebno oddati obrazec za vsak zakon posebej - 4 obrazce podpore.

 

 

vir: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6645