Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

03.08.2023 / Razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2023

Deli na FBNatisni

Razpis za priznanja Občine Brežice za leto 2023.pdf

 

Na podlagi 3. člena Odloka o priznanjih Občine Brežice (Uradni list RS, št. 53/96, 56/10 in 66/11), 3. člena Poslovnika o delu Komisije v postopku podeljevanja priznanj, z dne 9.10.1996 in 2.9.2011, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

 

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev PRIZNANJ OBČINE BREŽICE ZA LETO 2023

 

 1. Predloge za priznanja Občine Brežice (Oktobrska nagrada Občine Brežice, Proglasitev za častnega občana, Priznanja Občine Brežice) lahko posredujejo občani, župan, krajevne skupnosti, podjetja, druge organizacije in društva najkasneje do vključno 5.  septembra 2023. Predlogov, ki bodo prispeli po tem roku, Komisija ne bo upoštevala.

 

 1. Oktobrska nagrada Občine Brežice se podeli za posebne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in na drugih področjih ustvarjalnosti in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek občine Brežice. Oktobrsko nagrado se podeljuje posameznikom.

 

 1. Za častnega občana Občine Brežice je lahko proglašen državljan Republike Slovenije, ki ima posebne zasluge na družbenem, ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, športnem ali drugem področju in je s svojimi delovanjem na poseben način prispeval k položaju in v slovesu občine v državi ali na mednarodnem planu.

 

 1. Priznanje Občine Brežice se podeljuje pravnim osebam za izredno uspešno delovanje na vseh področjih družbenega dela.

 

 1. Predloge je treba podati v pisni obliki na naslov: Občina Brežice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice – s pripisom: »Oktobrske nagrade in priznanja občine Brežice« ali na elektronski naslov: obcina.brezice@brezice.si.

 

 1. Predlog naj vsebuje:
 • podatke o predlagatelju,
 • podatke o kandidatu oz. o predlagani pravni osebi,
 • kratek življenjepis kandidata,
 • vrsto priznanja Občine Brežice,
 • natančna obrazložitev in utemeljitev predloga.

 

 1. Priznanja Občine Brežice za leto 2023 bodo podeljena ob prazniku Občine Brežice.