Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

25.08.2023 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2023

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis, katerega cilj je sofinanciranje razvojnih projektov, ki so bili v letih 2022 ali 2023 izbrani na razpisih programov EU ali drugih programov, razpisanih na državnem nivoju in v letu 2023 še vedno potekajo.

1. Finančni okvir in upravičeni stroški

Občina Brežice bo projekte v letu 2023 sofinancirala iz proračunske postavke 00406 Razvojni projekti, in sicer v višini do 100 % izkazanih stroškov, neposredno vezanih na projekt, ki niso pokriti iz drugega vira.  

Okvirna vrednost razpisa za leto 2023 je 5.000,00 EUR.

 

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo sledeče splošne pogoje:

  • je javni zavod ali nevladna pravna oseba s sedežem v občini Brežice, neprofitnega značaja, registrirana za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavlja.  

 

3.  Rok za predložitev prijav in način predložitve

Rok za oddajo prijav je 20. 9. 2023 v sprejemni pisarni Občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom: 20. 9. 2023.

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, osebno vročene vloge pa morajo biti oddane v sprejemni pisarni Občine v času poslovnih ur (soba št. 1).

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA RAZVOJNI PROJEKTI«.

Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

 

4. Kontaktna oseba s strani naročnice je:

Mojca Banič, referentka I na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 31

E-naslov: mojca.banic@brezice.si

 

5. Razpisna dokumentacija:

1.  JR RP 2023.pdf

2. Obrazec 1 - Podatki o prijavitelju in razvojnem projektu.docx

3. Obrazec 2 - Privolitev za obdelavo osebnih podatkov.docx

4. Vzorec pogodbe.docx

5. Vzorec kuverte.doc

6. Obrazec Končno poročilo 2023.docx