Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

15.09.2023 / Javna naročila

Dobava zemeljskega plina

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo za dobavo zemeljskega plina (omejeni postopek z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema)

Predmet razpisa je dobava zemeljskega plina Občini Brežice ter javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice, z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema, ki velja od vzpostavitve kataloga ponudnikov do najmanj 31. 12. 2025. Naročnik bo izvajal periodična povpraševanja za obdobja definirana v vsakem posameznem povpraševanju. DNS poteka v dveh ločenih fazah: 1. Faza: Prejem prijav za sodelovanje in uvrstitev kandidatov v katalog ponudnikov . 2. Faza: Izvajanje posameznih povpraševanj in prejem ponudb.

Izvede se omejeni postopek (41. člen ZJN-3) z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema na podlagi 49. člena ZJN-3.   

Javno naročilo se sofinancira iz sredstev vsakokratnega proračuna Občine Brežice oz. letnih finančnih načrtov posamenih javnih zavodov.

Rok za oddajo prvih prijav v 1. fazi: 20. oktober 2023 do 10.00 ure

Odpiranje prvih prijav (javno): 20. oktober 2023 ob 12.00 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN006028/2023-B01).

Razpisna dokumentacija - objava

RD - dopolnitev: Pooblastilo za pridobitev podatkov, ESPD