Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

15.11.2023 / Sporočila za javnost

Občina Brežice objavlja Javno povabilo k oddaji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice v letu 2024

Deli na FBNatisni

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja in so namenjena predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Besedilo javnega povabila: JAVNO POVABILO - JAVNA DELA 2024.pdf

Programi se lahko izvajajo na področjih kmetijstva, vzgoje in izobraževanja, okolja in prostora, kulture, socialnega varstva in drugi programi javnih del

Do kataloga programov javnih del za leto 2024 lahko dostopate na povezavi:

https://www.ess.gov.si/fileadmin/user_upload/Delodajalci/Javna_povabila/JP_Zaposlovanje/Javna_dela_2023/JD_Katalog_programov_javnih_del_2023.pdf

 

Več informacij o javnem povabilu Zavoda RS za zaposlovanje, ki bo odprto od 23. 11. 2023 dalje, na povezavi: 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne-spodbude/predstavitev-spodbud-za-zaposlitev/javna-dela-2024/

 

 

Okvirna višina sredstev, namenjenih sofinanciranju programov110.000,00 EUR

 

Rok za oddajo prijav

Povabilo je odprto od dneva objave na spletni strani, do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 4. 2024 do 10.00, kar je predviden končni rok za predložitev ponudbe (v sprejemni pisarni Občine Brežice v času poslovnih ur ali priporočeno po pošti istega dne).

 

Način predložitve prijave 

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JD 2024«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja.

*Obvezne sestavine vloge za sofinanciranje programov javnih del na to javno povabilo so:

Obrazec – Vloga za izbor JD 2024; Izpolnjena celotna vloga, pripravljena skladno z ustreznim povabilom javnih del 2024, Zavoda RS za zaposlovanje, razen v delih, kjer jo mora izpolniti Občina Brežice kot naročnik:

  • obrazec Ponudba; obrazec Program javnega dela za leto 2024; obrazec Izjava naročnika programa javnega dela za leto 2024.

Obrazec poročilo JD 2023 - Poročilo o izvedenih programih javnih del v letu 2023, če je vlagatelj imel sofinancirane programe JD ali izražen javni interes s strani Občine Brežice v letu 2023.

 

Odpiranje vlog

Prvo odpiranje vlog bo v torek, 21. 11. 2023 ob 10.00 uri, vsa nadaljnja odpiranja pa bodo vsak petek ob 10. uri v obdobju roka, zapisanega zgoraj. Odpirale se bodo vloge, ki bodo na zgoraj navedeni naslov prispele do petka do 9.00.

**Dodatni obrazci za oddajo vloge na povabilo Občine Brežice:

1. Obrazec – Vloga za izbor JD 2024: Obrazec - Vloga za izbor JD 2024.doc  (PRILOGA 2)

2. Obrazec poročilo JD 2023: Obrazec_poročilo JD 2023.doc (PRILOGA 3)

3. Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice: Pravilnik.pdf  (PRILOGA 4)

 

Opomba:

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse pogoje in upoštevati Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024 Zavoda RS za zaposlovanje.

 

Kontaktna oseba

Jerneja Kreačič

Telefon: 07/620 55 36

E-naslov: jerneja.kreacic@brezice.si 

 

REZULTATI odpiranja: 

REZULTATI - 1. odpiranje 21. 11. 2023 - JAVNA DELA 2024.pdf

REZULTATI - 2. odpiranje 24. 11. 2023 - JAVNA DELA 2024.pdf