Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

05.03.2024 / Sporočila za javnost

Stališče KS glede vzpostavitve začasnega azilnega centra za migrante

Deli na FBNatisniPredsednik Sveta KS Velika Dolina Fredi Žibert (levo) in podpredsednik Sveta KS Jesenice na Dolenjskem Slavko Bizjak s tajnico obeh KS Rajko Križanac po skupni izredni seji v dvorani večnamenskega doma na Jesenicah na Dolenjskem

V ponedeljek, 4. 3. 2024, je potekala skupna izredna seja Sveta Krajevnih skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina, na kateri so člani Sveta obeh Krajevnih skupnosti podali stališče do vzpostavitve začasnega azilega centra za migrante na področju mejnega prehoda Obrežje in premestitvi registracijskega centra.

Na skupni izredni seji Sveta KS Jesenice na Dol. in Sveta KS Velika Dolina so bili soglasno sprejeti sledeči sklepi:

1. Ostro nasprotujemo  sklepu vlade RS sprejetega na 93. seji dne 29. februarja 2024 »O organiziranju začasne izpostave azilnega doma na  območju Mednarodnega mejnega prehoda Obrežje«

2. Območje MMP Obrežje je območje največjega prometno-tranzitnega koridorja v smeri Evrope in Balkana. Vzpostavitev azilnega centra na območju,  ki je že obremenjeno z potniškim in tovornim prometom je nedopustno.  Infrastruktura in objekti, ki so zgrajeni so za določeno vrsto carinskih in špedicijskih postopkov, ne pa za nastanitvene namene.

Mednarodni mejni prehod Obrežje je umeščen v koridorju blagovnega terminala, avto- ceste, parkirišč za tovorna vozila in  bencinskih servisov. V preteklosti je umeščanje teh objektov povzročilo rušenje in preselitev stanovanjskih objektov,  ki so bili v neposredni bližini, ker je ugotovljeno,  da območje ni  več primerno za bivanje.

3. Obmejno območje Jesenic na Dolenjskem in Velike Doline je že dovolj obremenjeno z povečanjem obmejnih kontrol,  večjim številom migrantov, povečanim prometom  in  vsaka nova, pa če tudi začasna obremenitev, pomeni za prebivalce novo poslabšanje bivalnih in življenjskih pogojev.

4. Umestitev tovrstnega objekta izrazito dodatno zmanjša  varnost prebivalcev, na podlagi izkušenj iz drugih okolij, kjer so umeščeni centri.

5. V koliko ne boste upoštevali  zgoraj navedeno stališče širše lokalne skupnosti, ki šteje 2300 krajanov smo pripravljeni,  v skladu z predpisano zakonodajo, izraziti svojo državljansko nepokorščino z zapiranjem mednarodnih mejnih prehodov in protestnim shodom.

 

podpredsednik Sveta KS Jesenice na Dol.                                        predsednik Sveta KS Velika Dolina

Slavko Bizjak                                                                                             Fredi Žibert

 

Stališče do namere Vlade RS o postavitvi začasnega azilnega centra za migrante na področju mejnega prehoda Obrežje in premestitvi registracijskega centra bo na današnji izredni seji podal tudi Občinski svet občine Brežice.

 

*Na fotografiji sta predsednik Sveta KS Velika Dolina Fredi Žibert (levo) in podpredsednik Sveta KS Jesenice na Dolenjskem Slavko Bizjak s tajnico obeh KS Rajko Križanac po skupni izredni seji v dvorani večnamenskega doma na Jesenicah na Dolenjskem

Foto: Rok Retelj