Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

10.06.2024 / Javna naročila

Izdelava projektne dokumentacije za obrtno cono Dobova

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izdelovalca projektne dokumentacije za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture na območju cone "Z" razširitve obrtne cone Dobova.

Predmet naročila je izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za gradnjo javnih cest, mostu ter ostale gospodarske javne infrastrukture na območju »Z« razširitve obrtne cone Dobova.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00692 – Razširitev obrtne cone Dobova".

Rok za oddajo ponudb: 21. junij 2024 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 21. junij 2024 ob 12.00 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN003980/2024).

Razpisna dokumentacija - objava

Obstoječa PD:

Smernice upravljavcev

Novelacija HHŠ

Grafični del

Elaborat elektrike

Ostalo