Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

24.06.2024 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju v letu 2024

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju v letu 2024. Sredstva se namenjajo izključno za urejanje večnamenskih športnih objektov, ki so dostopni vsem občanom in v katerih se prednostno izvajajo športni programi, namenjeni otrokom in mladini. Sofinancira se urejanje športnih objektov na katerih je možno izvajati več različnih športov.

Višina razpoložljivih sredstev

Okvirna vrednost razpisa za leto 2024 je 4.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 00079 – Obnova športnih igrišč.

 

Predmet javnega razpisa je

- Sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju, ki so namenjeni krepitvi rekreativne dejavnosti občanov. Kot podeželje se šteje območje vseh krajevnih skupnosti v občini Brežice, razen KS Brežice.

- Nakup potrebne premične opreme za funkcionalnost športnih objektov.

 

Rok za predložitev prijav in način predložitve

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR ŠPORTNI OBJEKTI«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Rok za oddajo prijav je 31. 7. 2024 v sprejemni pisarni občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom: 31. 7. 2024.

 

Kontaktna oseba s strani naročnice je

Damjan Žerjav, višji svetovalec (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 34

M: 051 675 408

E-naslov:

 

Razpisna dokumentacija

1. Razpisna dokumentacija - JR športni objekti na podeželju 2024.pdf

2. OBRAZEC 1 - Splošni podatki, izjava in privolitev JR-športni objekti na podeželju.doc

3. Obrazec 2 - Vsebinska in finančna konstrukcija.docx

4. Obrazec 3 - Izjava o skupnem interesu.docx

5. Poročilo o izvedeni ureditvi športnega objekta.docx