Gumb išči|

Zapri iskalnik

Občinski svet arhiv

15.08.2020

Sporočila za javnost

15. avgust - Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren

Vsem občankam in občanom želimo miren in prijeten veliki šmaren!

14.08.2020

KS Cerklje ob Krki

Razpis za priznanja KS Cerklje ob Krki

KS Cerklje ob Krki objavlja razpis za evidentiranje kandidatov za podelitev priznanj KS Cerklje ob Krki ob prazniku KS Cerklje ob Krki za leto 2020. Rok za oddajo predlogov je do 27. 8. 2020.

12.08.2020

Sporočila za javnost

Danes zvečer v Brežicah prva nogometna tekma pod novimi žarometi

V začetku nove sezone 2. slovenske nogometne lige bo nocoj na glavnem igrišču nogometnega stadiona v Brežicah potekala tekma med NK 1919 Brežice in NK Dob pod žarometi nove razsvetljave, ki je bila urejena v letu 2019 kot del fazne posodobitve celotnega kompleksa nogometnega stadiona. Tekma bo v skladu z navodili Nogometne zveze Slovenija potekala brez navijačev in gledalcev na stadionih. V 2020 Občina Brežice nadaljuje posodobitev stadiona z izgradnjo pomožnega igrišča z umetno travo in ureditvijo pripadajoče razsvetljave, pomožno igrišče bo na voljo za uporabo predvidoma do konca tega leta.

10.08.2020

Sporočila za javnost

Modernizacija odseka lokalne ceste LC 024161 Koritno- Bukovina

Občina Brežice v poletnem času ureja številne odseke cest in javnih poti po krajevnih skupnostih z namenom izboljšati dostopnost do vseh krajev in povečati prometno varnost. Med modernizacijami odsekov je tudi odsek na lokalni cesti LC 024161 Koritno- Bukovina v dolžini 800 m. Investicija obsega asfaltiranje obstoječe makadamske ceste, ureditev odvodnjavanja meteorne vode - meteorna kanalizacija in ureditev bankin.

06.08.2020

Razpisi

Prijava dogodkov za program prireditev v počastitev 28. oktobra, praznika Občine Brežice

Občina Brežice poziva vsa društva, klube in ostale organizacije, ki načrtujejo prireditve v mesecu oktobru ob prazniku Občine Brežice, da najkasneje do petka, 4. septembra 2020, posredujejo podatke o prireditvah, ki jih želijo vključiti v program Brežiškega oktobra 2020.

03.08.2020

Razpisi

Objava poziva za izbiro najprimernejše rešitve za postavitev pomnika osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991 v Brežicah

30.07.2020

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih projektov turističnih društev v občini Brežice v letu 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, s katerimi prijavitelji prepoznavajo, razvijajo in promovirajo turistični potencial posameznega kraja. Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 10.000,00 EUR. Proračunska postavka: 004529 – Inovativni turistični projekti turističnih društev. Rok za predložitev vlog: do torka, 1. 9. 2020

30.07.2020

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje turistične promocije vinorodnih okolišev v občini Brežice v letu 2020

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje promocijskega materiala in promocijskih dogodkov, ki promovirajo vinorodne okoliše in vinarje širši javnosti in sledijo namenu oblikovanja prepoznavnih tradicionalnih dogodkov v kraju. Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 20.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 00488 – Turistična promocija vinorodnih okolišev. Rok za predložitev vlog: do torka, 1. 9. 2020.

24.07.2020

Zanimivo

Spodbude Eko sklada socialno šibkim občanom za energetsko obnovo

Slovenski okoljski javni sklad Eko sklad je objavil javni poziv za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za investicije v energetsko obnovo njihovih domov - med drugim za toplotno izolacijo strehe in/ali stropa, vgradnjo energetsko učinkovitih oken/vrat, toplotno izolacijo fasade, zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko. Vlogo lahko kandidati oddajo do konca leta oziroma do porabe sredstev, na voljo pa je 960.000 evrov. Vsak upravičenec lahko prejme finančno spodbudo v celotni vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 9.620 evrov.

24.07.2020

Zanimivo

V Brežicah predstavili participativni proračun kot primer dobre prakse

V četrtek, 16.7.2020, je v okviru partnerstva Europe Goes Local, ki ga vodi Nacionalna agencija MOVIT, potekal obisk v občini Brežice v sklopu dogodkov »Predstavitev dobrih praks – Občina na obisku«. Mreža MaMa je kot koordinator dogodka vodila obisk v prostorih Mestne hiše v Brežicah, kjer sta podžupanja Občine Brežice Mila Levec in vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijsko in razvoj Patricia Čular predstavili dobro prakso participativnega proračuna – Moja skupnost – sodelujem!

23.07.2020

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje obnove športnih objektov na podeželju v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje obnove športnih objektov na podeželju v letu 2020 je namenjen:Sofinanciranju urejanja športnih objektov na podeželju, ki so namenjeni krepitvi rekreativne dejavnosti občanov. Kot podeželje se šteje območje vseh krajevnih skupnosti v občini Brežice, razen KS Brežice in nakupu potrebne premične opreme za funkcionalnost športnih objektov.

23.07.2020

Sporočila za javnost

Brezplačno turistično vodenje po Brežicah in bosonogi pohod na Sveti Vid

22.07.2020

Javna naročila

Izgradnja Doma krajanov Velike Malence

Občina Brežice objavlja naročilo male vrednsti za izbor izvajalca del na izgradnji Doma krajanov Velike Malence

22.07.2020

Zanimivo

Voda v reki Krki primerna za kopanje

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH), Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto je Občino Brežice obvestil o rezultatih analize kopalnih vod in njihovi primernosti za kopanje. Vzorčenje vode je bilo opravljeno na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, niso pa pokrita z državnim monitoringom.

22.07.2020

Sporočila za javnost

Do 7. septembra je rok za oddajo predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2020

21.07.2020

Sporočila za javnost

Zaključena gradbena dela za cesto in pločnik v vaškem središču Čateža ob Savi

Občina Brežice je marca 2020 začela z deli pri obnovi vozišča v centru naselja Čatež ob Savi in v juniju zaključila z gradbenimi deli. V sklopu investicije je bilo obnovljeno vozišče v dolžini 200 m skupaj z obnovo križišča v centru vasi ter dograjen pločnik z javno razsvetljavo. Na območju obnove vozišča je bil obnovljen vodovod in urejeno odvodnjavanje.

20.07.2020

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov v občini Brežice v letu 2020

Občina Brežice objavlja javni razpis z namenom sofinanciranja vzdrževanja lovskih objektov v letu 2020. Višina razpoložljivih sredstev: 5.000,00 € na proračunski postavki: 00497 "Vzdrževanje objektov lovskih družin" Rok za prijavo: 10.08.2020

18.07.2020

Sporočila za javnost

Minister Tonin obiskal občino Brežice

Brežice, 17. julija – Občino Brežice je na povabilo župana Ivana Molana obiskal minister za obrambo mag. Matej Tonin. Delovno srečanje je potekalo na temo izvajanja leta 2007 sklenjenega Dogovora o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve Vojaškega letališča Cerklje ob Krki iz Uredbe o Državnem prostorskem načrtu za letališče Cerklje ob Krki. Minister se je na grajskem dvorišču srečal tudi s predstavniki Gasilske zveze Brežice, poveljnikom Civilne zaščite Občine Brežice in predstavniki prostovoljnih gasilskih društev, ogledal si je tudi novo vozilo PGD Cerklje ob Krki, katere nakup je sofinanciralo Ministrstvo za obrambo. Po besedah župana Ivana Molana bi lahko nov dodatek h krovnemu dogovoru podpisali že oktobra letos.

17.07.2020

Sporočila za javnost

Razglasili županovo vino za leto 2020

Na grajskem dvorišču brežiškega gradu so v sredo, 15. julija, razglasili rezultate ocenjevanja vin v sklopu izbora Županovo vino za leto 2020. Ocenjevanje običajno poteka meseca aprila, vendar so letošnje okoliščine vplivale na prestavitev ocenjevanja na poznejši čas. Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, želi občina ohraniti tradicijo županovega vina, ki je namenjena promociji kakovostnih lokalnih vin.

17.07.2020

Obvestila intranet

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar - junij 2020

15.07.2020

Sporočila za javnost

Omejena raba pitne vode na območju naselij: Dečno selo – Planina, Mali Vrh, Globoko, Piršenbreg, Bojsno

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode iz naselij Dečno selo – Planina, Mali Vrh, Globoko, Piršenbreg in Bojsno, da zaradi povečanega odvzema pitne vode in posledičnega pomanjkanja vodnih zalog na omenjenem območju, do preklica velja omejitev porabe pitne vode.

13.07.2020

Sporočila za javnost

Pred začetkom obnova regionalne ceste Mokrice – Obrežje – Slovenska vas in izgradnja pločnika Obrežje

Občina Brežice in Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) sta podpisali pogodbo o sodelovanju pri obnovi regionalne ceste in gradnji pločnika v naselju Obrežje. Občina bo zagotovila sredstva za pločnik, DRSI pa sredstva za preplastitev ceste. Investicija v vrednosti dobrih 914.000 evrov bo izboljšala prometno varnost vseh udeležencev v prometu s preplastitvijo ceste, gradnjo pločnika in ureditvijo javne razsvetljave.

09.07.2020

Obvestila intranet

Poročilo Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice.

07.07.2020

Zanimivo

Občina Brežice že drugo leto vključena v pilotni projekt Logbook

V letu 2018 se je naša občina vključila v pilotni projekt Logbook, ki si skozi beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela preko orodja Logbook, prizadeva za razvijanje kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni.

02.07.2020

Sporočila za javnost

Podpisana pogodba za gradnjo novega vrtca v Dobovi

Dobova, 2. julij – Pred vrtcem Najdihojca pri Osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova je potekal svečani podpis pogodbe za gradnjo novega vrtca. Vrtec bo gradilo podjetje STRABAG d.o.o., pogodbena vrednost izgradnje novega vrtca, ki bo enkrat večji od obstoječega, 40 let starega vrtca, znaša 1.609.282,55 evrov. Ob rušitvi starega in gradnji novega vrtca bo v okviru javno zasebnega partnerstva potekala tudi energetske obnove šole in športne dvorane.

02.07.2020

Obvestila intranet

Obvestilo Občinskemu svetu o prejetem dopisu s strani solastnice parc.št. 571 in 558/3, obe k.o. Mostec

30.06.2020

Obvestila intranet

Predstavitev Posavske potujoče knjižnice

30.06.2020

Obvestila intranet

Obvestilo - objava gradiva 16. točke dnevnega reda 13. redne seje

30.06.2020

KS Šentlenart

Javni razpis za sofinanciranje društev KS Šentlenart v letu 2020.

Na podlagi 1. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije ( Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08,99/09 – ZIPRS1011, 31/3 in 81/16) in 6. člena Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2020 ( Uradni list RS, št.10/20) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju društev KS Šentlenart, z dne 18.5.2017, svet KS Šentlenart objavlja

29.06.2020

Obvestila intranet

Obvestilo o sklicu 13. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice

29.06.2020

Sporočila za javnost

Spominska slovesnost v Rigoncah

Rigonce - Pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo je 27. junija zvečer že 29. leto zapored potekala komemoracija v spomin na borca Jerneja Molana in osamosvojitveno vojno, ki je pustila močan pečat tako v kraju kot v občini Brežice. Slavnostni govornik na spominski slovesnosti je bil predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, ki se je borcu poklonil tudi s polaganjem venca.

24.06.2020

Sporočila za javnost

Voščilo ob 25. juniju, dnevu državnosti

Občankam in občanom občine Brežice ter vsem obiskovalkam in obiskovalcem spletne strani iskreno čestitam ob dnevu državnosti in 29. rojstnemu dnevu naše domovine Slovenije!

23.06.2020

Sporočila za javnost

Posodobitev brežiškega nogometnega stadiona se nadaljuje

Občina Brežice skrbi za razvoj športa v občini s sofinanciranjem delovanja in programov športnih društev, posebno pozornost vsako leto namenja tudi vzdrževanju in posodobitvi številnih športnih objektov. Letos občina nadaljuje z večfazno investicijo posodobitve nogometnega stadiona v Brežicah. V letu 2020 se začenja izgradnja pomožnega igrišča z umetno travo in ureditev pripadajoče razsvetljave v skupni vrednosti 835.000 evrov. Predvidoma bo igrišče na voljo za uporabo v naslednjem letu.

23.06.2020

Sporočila za javnost

Seznanitev javnosti s spremembo in dopolnitvijo OPPN za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL-06 (SD OPPN 1) in možnostjo podaje pripomb in predlogov

Občina je sprejela pobudo zasebnega investitorja za spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL-06 (Uradni list RS, št. 25/17; v nadaljevanju: OPPN). Predmet spremembe OPPN (v nadaljevanju: SD OPPN 1) se nanaša na popravek očitne napake, ki je nastala v postopku priprave osnovnega OPPN in se nanaša no določbo za oblikovanje streh. S SD OPPN 1 se doda možnost uporabe temno sive barve kritine. S tem popravkom se hkrati izvede uskladitev z nadrejenim prostorskim aktom Občinskim prostorskim načrtom Občine Brežice (Uradni list RS, št. 41/19 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju OPN).

22.06.2020

Sporočila za javnost

Skupno posavsko praznovanje Dneva državnosti

Občina Sevnica tradicionalno organizira skupno posavsko proslavo ob dnevu državnosti. Ker letos zaradi epidemije koncerta v takšni obliki, kot smo bili vajeni do sedaj, ne bo, so s posameznimi sodelujočimi nastope posneli vnaprej. V sodelovanju z ekipo E Posavje Media d.o.o. oziroma Ansat TV je nastala posebna praznična oddaja, ki bo predvajana na predvečer praznika, 24. junija ob 21. uri v programu Ansat TV. Vabljeni k ogledu!

18.06.2020

Sporočila za javnost

Župan sprejel najuspešnejše devetošolke in devetošolce

Brežice – V torek, 16. junija, je župan občine Brežice Ivan Molan na dvorišču gradu Brežice sprejel 45 najuspešnejših devetošolk in devetošolcev, ki so ves čas svojega osnovnošolskega izobraževanja dosegali izjemni učni uspeh in tudi šolsko leto 2019/2020 zaključili z izjemnim uspehom. Kot je v svojem nagovoru zbranim dejal župan, so lepi učni uspehi rezultat predanega dela učencev in učiteljev ter podpore staršev, ki otroke spodbujajo na izobraževalni poti. Župan je dejal, da so letošnji uspehi vredni priznanja tudi zato, ker je izobraževanje osnovnošolcev kar nekaj časa potekalo v posebnih razmerah zaradi epidemije.

18.06.2020

Sporočila za javnost

Seznanitev javnosti s pripravo strokovne podlage za območje Ap 1405.

17.06.2020

Sporočila za javnost

Župan z ministrom Černačem o izzivih in priložnostih občine in regije v novi evropski finančni perspektivi

Brežice, Dobova, 17. junij – Občino Brežice je na povabilo župana Ivana Molana obiskal minister za strateške projekte in kohezijo Zvone Černač. Na delovnem srečanju je župan izpostavil kako pomembno je, še posebej za obmejna področja, da so na voljo evropska sredstva, ki so pomembna za razvoj, in za zmanjševanje razvojnih razlik med različnimi deli države . V nadaljevanju obiska se je minister srečal tudi s posavskimi župani in z njimi spregovoril o izvajanju projektov v programskem obdobju 2014–2020 in pripravah na novo obdobje 2021–2027.

12.06.2020

Sporočila za javnost

Občine Brežice sofinancira počitniške aktivnosti za otroke in mlade

Občina Brežice vsako leto preko javnega razpisa zagotavlja sredstva za sofinanciranje različnih poletnih aktivnosti za mlade in otroke v času počitnic, ki jih izvajajo društva in javni zavodi. V letu 2020 občina sofinancira 12 projektov, ki v času poletnih počitnic ponujajo raznovrstne dejavnosti otrokom ter mladim in predstavljajo priložnost za kakovostno preživljanje prostega časa v družbi vrstnikov.

11.06.2020

KS Sromlje

Sklic 8. redne seje sveta KS Sromlje

09.06.2020

Sporočila za javnost

Kmalu začetek celovite obnove lesenega mosta v Cerkljah ob Krki

Cerklje ob Krki, 9. junij - Župan Občine Brežice Ivan Molan je z direktorico podjetja Rafael d.o.o. iz Sevnice Marijo Možina v Cerkljah ob Krki podpisal pogodbo za celovito obnovo lesenega mosta čez reko Krko v vrednosti dobrih 657.800 evrov. Začetek del je načrtovan po uvedbi v delo, rok za dokončanje obnove je 10. november 2020. V času prenove bo most zaprt za ves promet.

08.06.2020

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja objektov namenjenih za opravljanje javne gasilske službe v letu 2020.

Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja objektov namenjenih za opravljanje javne gasilske službe v letu 2020...

05.06.2020

Sporočila za javnost

Odkrili spominsko obeležje dr. Radoslavu Jakobu Razlagu

5. junija 2020 je župan Občine Brežice Ivan Molan pred Mestni hišo odkril spominsko obeležje skupaj s predsednico KS Brežice Alenko Černelič Krošelj in s predstavnikom pobudnikov postavitve obeležja Silvom Klemenčičem. Župan Ivan Molan je ob tej priložnosti dejal, da je vedno vesel pobud ter aktivnosti občanov.

04.06.2020

Sporočila za javnost

Občina Brežice podpisala pogodbo za gradnjo novega vrtca v Artičah

Artiče, 4. junij – Pred Osnovno šolo Artiče je potekal svečani podpis pogodb za gradnjo novega nizkoenergijskega vrtca in za vzpostavitev kotlovnice, ki bo skrbela za ogrevanje celotnega vrtčevskega in šolskega kompleksa. Vrtec bo gradilo podjetje CGP d.d., kotlovnico pa bo urejalo podjetje Plistor d.o.o. v partnerstvu z Geotech d.o.o.. Pogodbena vrednost gradnje vrtca znaša 2.275.449,55 evrov, pogodbena vrednost ureditve kotlovnice pa 328.034,75 evrov. Z gradnjo novega vrtca in vzpostavitvijo kotlovnice se začenja večfazni projekt gradnje nove šole, ki bo pomembno izboljšal pogoje za vzgojo, delo in učenje, česar se veselijo tako zaposleni kot otroci in krajani.

04.06.2020

Javna naročila

Ureditev Trdinove ulice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na ureditvi Trdinove ulice v Brežicah - 2. faza

04.06.2020

Javna naročila

Izgradnja pločnika Vrhje

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca dle na izgradnji pločnika skozi naselje Vrhje - 1. faza

04.06.2020

Javna naročila

Dobava osebnih vozil za potrebe izvajanja pomoči na domu

Občina Brežice objavlja javno naročiolo male vrednosti za nakup treh osebnih avtomobilov za potrebe izvajanja pomoči na domu

03.06.2020

Zanimivo

Akcija motorist - sobota, 6. 6. 2020

V soboto, 6. 6. 2020, bo od 9.30 do 16.00 v Centru varne vožnje Raceland potekala vsakoletna akcija Motorist. V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen na soboto, 13. 6. 2020.

02.06.2020

Sporočila za javnost

V letu 2020 na voljo še nekaj sofinanciranih sterilizacij mačk

Občina Brežice vsako leto izvaja preventivi ukrep za zmanjšanje števila zapuščenih živali, zato sofinancira ceno sterilizacije lastniških mačk v veterinarskih ambulantah. Lastnike obveščamo, da je na voljo še nekaj storitev sterilizacije mačk po enotni, sofinancirani ceni 35 evrov. Sofinancirane sterilizacije so na voljo še v Veterinarski bolnici Brežice, na Prešernovi cesti 17A, kamor lastniki pokličejo in se dogovorijo za poseg (tel. št.: 07 496 11 56).

02.06.2020

Obvestila intranet

Obvestilo o nadaljevanju 12. seje Občinskega sveta Občine Brežice

02.06.2020

Sporočila za javnost

Občina Brežice objavlja javno razgrnitev Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo kolesarske povezave ob R2-420 Brežice – Dobova.

02.06.2020

Sporočila za javnost

Občina Brežice objavlja javno razgrnitev Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo kolesarske povezave ob R2-419 Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi.

01.06.2020

Sporočila za javnost

Občinski svet sprejel sklep za sporazumno prekinitev najemne pogodbe za Vodovodni stolp

Občinski svet Občine Brežice je na 12. redni seji podprl županov predlog in sprejel sklep o prekinitvi Najemne pogodbe za Vodovodni stolp Brežice, ki Občini Brežice omogoča, da z najemnikom sporazumno prekine leta 1999 sklenjeno pogodbo za 50-letni najem stolpa. Občina Brežice želi stolp, ki je simbol tako mesta kot občine ter tudi pomemben tehnični spomenik, obnoviti in odpreti za javnost ter s tem ponuditi domačim in tujim obiskovalcem novo turistično doživetje. Načrtovana je celovita obnova objekta in ureditev razgledne točke z galerijo v notranjosti ter v kolikor bo Zavod za varstvo kulturne dediščine dovolil, tudi paviljon s fontano penin. Po besedah župana Občine Brežice Ivana Molana bi lahko stolp odprli za javnost na občinski praznik čez dve leti – 28. oktobra 2022, če bodo proračunska sredstva to omogočala.

01.06.2020

Sporočila za javnost

Poziv za sodelovanje pri oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN Savska pot 2

Občina Brežice je sprejela pobudo za spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19 (v nadaljevanju SD OPPN 1). V okviru priprav izhodišč za pripravo SD OPPN 1 zainteresirano javnost pozivamo, da nam najkasneje do 08.6.2020 posredujete morebitne pisne predloge in pripombe na načrtovane prostorske ureditve, predvidene s SD OPPN 1.

01.06.2020

KS Cerklje ob Krki

Javni razpis za sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki v letu 2020

29.05.2020

Sporočila za javnost

Obvestilo o možnost penjenja reke Save dolvodno od HE Krško

Podjetje Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., obvešča, da bodo v soboto, 30. 5. 2020, med 7. in 17. uro na HE Krško izvajali redna vzdrževalna na mrežnem transformatorju. V tem času se bo izvajalo prelivanje vode čez prelivna polja, pri tem obstaja možnost pojavljanja penjenja reke Save dolvodno od HE Krško.

28.05.2020

Sporočila za javnost

Na Obrežju postavljen nov, brezstični bankomat

Konec decembra 2018 so krajani Velike Doline in Jesenic na Dolenjskem ostali brez bankomata, zato je Občina Brežice tako na NLB kot na Petrol d.d. naslovila prošnjo, da se na Obrežju postavi nov bankomat. V maju 2020 se je kot rezultat uspešnega sodelovanja občine, NLB in Petrola uresničila postavitev novega bankomata, ki je brezstičen in zato primernejši za uporabo v času, ko veljajo ukrepi proti širjenju koronavirusa. Postavitev bankomata je pomembna pridobitev za krajane, kjer je bil najbližji bankomat do sedaj oddaljen kar 12 km. Za marsikaterega prebivalca ta oddaljenost predstavlja omejitev in stisko, kako do denarja.

28.05.2020

Obvestila intranet

Dodatna točka dnevnega reda 12. seje Občinskega sveta občine Brežice

27.05.2020

Sporočila za javnost

Teden prostovoljstva tudi v Brežicah obeležili s časopisom Dobra dela ne potrebujejo reklame

V okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva, ki traja od 25. do 31. maja, Slovenska filantropija z izdajo časopisa predstavlja pomen prostovoljstva skozi zgodbe 45 prostovoljcev z različnih področij. Časopis se istočasno deli v več kot 40 krajih po Sloveniji, v Brežicah časopis delijo prostovoljci Zveze prijateljev mladine Krško (ZPM Krško). Ob tej priložnosti je župana Občine Brežice Ivana Molana obiskal predsednik ZPM Krško Vinko Hostar s sodelavcema Tjašo Rakar in Urošem Brezovškom ter županu predal izvod časopisa Dobra dela ne potrebujejo reklame.

27.05.2020

Sporočila za javnost

Občina Brežice bo s sofinanciranjem omogočila za pol milijona evrov investicij na področju kmetijstva

Občina Brežice v maju zaključuje javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2020. V tem letu občina namenja 100.000 evrov za sofinanciranje 44 naložb in projektov v kmetijstvu s čimer bo omogočila izvedbo investicij v skupni vrednosti skoraj pol milijona evrov. Občina tudi prihodnje leto marca načrtuje objavo razpisa z enakimi razpisnimi pogoji, saj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podaljšalo strateške dokumente in trenutno veljavne programe pomoči kmetijstvu.

26.05.2020

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2020

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2020

22.05.2020

Javna naročila

Dobava vozil za potrebe ZD Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za dobavo vozil za potrebe ZD Brežice

22.05.2020

Sporočila za javnost

Obvestilo o možnost penjenja reke Save dolvodno od HE Krško

Podjetje Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., obvešča, da bodo v soboto, 23.5.2020., med 7. in 17. uro na HE Krško izvajali redna vzdrževalna na mrežnem transformatorju. V tem času se bo izvajalo prelivanje vode čez prelivna polja, pri tem obstaja možnost pojavljanja penjenja reke Save dolvodno od HE Krško.

22.05.2020

Koronavirus

Številka za pomoč starejšim občanom na voljo med delavniki med 7. in 15. uro

Številka za pomoč starejšim občanom za dostavo zdravil in živil - 051 20 10 10 - je na voljo ob delavnikih med 7. in 15. uro.

21.05.2020

Obvestila intranet

Sklic 12. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice

20.05.2020

Zanimivo

20. maj - svetovni dan čebel

Danes tretjič praznujemo svetovni dan čebel, ki ga je 20. decembra 2017 razglasila Generalna skupščina OZN na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, s pomočjo Republike Slovenije, Organizacije ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) in široke mednarodne podpore. Čebele imajo v naravi pomembno vlogo, tudi za obstoj človeštva. V Sloveniji se njihovega izjemnega poslanstva ljudje dobro zavedajo, zato je čebelarstvo močno zasidrano v slovensko tradicijo. Cvetoči travniki in gozdovi so domovanje kranjske sivke, avtohtone slovenske podvrste čebele.

20.05.2020

Sporočila za javnost

Uspešno zaključili postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva

Brežice – Občina Brežice je v maju 2020 uspešno zaključila zahteven postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva s podpisom koncesijskih pogodb za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove s konzorcijem partnerjev družbe Petrol in podjetja Plistor. S prenovo v vrednosti cca 5 milijonov evrov bodo javni objekti energetsko učinkovitejši, zato je prihranek na letni ravni zaradi nižjih stroškov pričakovan v višini 308.267 evrov. Poleg prihranka bo občina s prenovami tudi zmanjšala izpuste toplogrednih plinov v višini 485 ton CO2 letno. To je enako količini CO2, ki bi jo letno vsrkalo 25.000 dreves ali 60 hektarjev gozda.

20.05.2020

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij v letu 2020

18.05.2020

Sporočila za javnost

Vzpodbudno vzdušje ob vrnitvi v šolo in vrtec

Brežice, 18. maj - Občina Brežice vseskozi sodeluje z javnimi zavodi in spremlja njihovo prilagajanje trenutnim razmeram. Še posebej občina spremlja delovanje šol in vrtcev, ki so danes ponovno odprli svoja vrata. Župan Občine Brežice Ivan Molan je z vodjo Oddelka za družbene dejavnosti, kmetijstvo, gospodarstvo in razvoj Patricio Čular obiskal največjo osnovno šolo in največji vrtec v občini ter z ravnateljicama govoril o poteku dela v spremenjenih razmerah.

15.05.2020

Sporočila za javnost

Občina Brežice sklenila pogodbe za sofinanciranje programov 155 nevladnih organizacij

Brežice, 15. maj – Občina Brežice je na podlagi javnih razpisov sklenila pogodbe s predstavniki 155 nevladnih organizacij, katerimi sofinancira izvajanje programov in projektov v skupni višini 588.000 evrov. Občina Brežice pripravlja tudi objavo ostalih rednih razpisov kot je javni razpis za sofinanciranje programov društev upokojencev in javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2020.

15.05.2020

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice v letu 2020

12.05.2020

Sporočila za javnost

V občini Brežice nov projekt za mlade MI! – mladinski inkubator

Brežice – Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM) oz. enota Mladinski center Brežice je bil uspešen na javnem razpisu »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« in pridobil sredstva za projekt mladinski inkubator. Na novinarski konferenci so projekt predstavili direktorica ZPTM Brežice Matejka Gerjevič, župan Občine Brežice Ivan Molan, predstavnica projektnega partnerja MKC Maribor Doris Špurej in vodja projekta Mi! Nejc Vrešak.

12.05.2020

Zanimivo

Slovenska vojska izvaja vajo Preskok 2020 v času od 11. maja do 19. junija

Obvestilo Slovenske vojske o nizu vaj Preskok 2020

08.05.2020

KS Brežice

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje društev KS Brežice v letu 2020.

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje društev...

06.05.2020

Razpisi

Imenovanje članov Občinske volilne komisije Občine Brežice

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva svetniške skupine in predstavnike političnih strank v Občinskem svetu Občine Brežice ter zainteresirano javnost, da podajo predloge za imenovanje članov Občinske volilne komisije Občine Brežice.

04.05.2020

KS Sromlje

Sklic 4. korespondenčne seje sveta KS Sromlje

04.05.2020

Zanimivo

Vrata ponovno odpirata knjižnica in muzej

V ponedeljek, 4. maja 2020, postopoma odpira svoja vrata Knjižnica Brežice, v torek, 5. maja, pa odpira vrata Posavski muzej Brežice in sicer samo za individualne obiskovalce. Obisk knjižnice in muzeja bo zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih in uporabnikov potekal v skladu z omejitvami in zaščitnimi ukrepi, zato prosijo obiskovalce, da upoštevajo navodila in napotke.

04.05.2020

Sporočila za javnost

Nacionalni inštitut za javno zdravje obvešča o sproščanju ukrepov (COVID-19)

Epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. Ob tem so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJ)Z pripravili različna navodila in priporočila za varno izvajanje posameznih dejavnosti.

30.04.2020

Sporočila za javnost

Nagovor župana ob 1. maju

30.04.2020

Sporočila za javnost

1. MAJ, MEDNARODNI PRAZNIK DELA

Spoštovani delavke in delavci, spoštovani občanke in občani, ob mednarodnem dnevu dela, 1. maju, vam želim, da vam vaše delo prinaša dostojno življenje, zadovoljstvo in tudi zaslužen počitek.

30.04.2020

KS Brežice

Sklic 3. dopisne seje sveta KS Brežice.

30.04.2020

Javna naročila

Izgradnja površin za kolesarje in pešce Krško - Brežice (1. faza)

Občina Brežice objavlja naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izgradnji prvega dela površin za pešce in kolesarje na relaciji Brežice - Krško

30.04.2020

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje etno festivalov v letu 2020

29.04.2020

Obvestila intranet

Poročilo strokovne komisije o pregledu končne ponudbe prispele na javni razpis za izvedbo projekta

29.04.2020

Sporočila za javnost

Drugi sveženj antikorona ukrepov Občine Brežice - Odredba o oprostitvi plačila najemnine

Občina Brežice vse od razglasitve epidemije in ukrepov, ki jh je sprejela Vlada Republike Slovenije, sledi navodilom pristojnih institucij. Na podlagi izkazanih potreb je tudi Občina Brežice pripravila nekaj ukrepov, ki so namenjeni blažitvi trenutnih razmer. Kot drugi sveženj ukrepov v času epidemije kornovirus in z njim povezanih izzivov je župan Občine Brežice Ivan Molan sprejel Odredbo, s katero je mogoče najemnike oprostiti plačila najemnine za poslovne prostore v lasti občine. Vloge lahko najemniki oddajo na elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si ali po pošti na sedež občine.

28.04.2020

Obvestila intranet

Obvestilo o sklicu 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Brežice

26.04.2020

Župan

27. april - Dan boja proti okupatorju

Spoštovane občanke in spoštovani občani, v teh pomladanskih dneh se ob dnevu boja proti okupatorju spominjamo dogodkov, ki so oblikovali življenje našega slovenskega naroda.

22.04.2020

Javna naročila

Izgradnja pločnika v Veliki Dolini - 1. faza

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na izgradnji pločnika v Veliki Dolini

22.04.2020

Javna naročila

Izgradnja vrtca v Dobovi

Občina Brežice objavlja javno naročilo za izgradnjo vrtca v Dobovi

21.04.2020

Sporočila za javnost

Obvestilo o vzdrževalnih delih na vodovodnem omrežju

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike iz KS Čatež ob Savi, da bo v četrtek, 23. 4., in petek, 25. 4. 2020, med 7.30 in 14. 30 motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

20.04.2020

Sporočila za javnost

Tržnica Brežice od 17. aprila stalno obratuje

Tržnica Brežice od 17. 4. 2020 stalno obratuje in sicer od ponedeljka do sobote med 7. in 13. uro. Za prodajalce in kupce veljajo vsi predpisani ukrepi v skladu s priporočili za preprečitev širjenja okužbe s koronavirusom.

17.04.2020

Obvestila intranet

Poročilo o delovanju in ukrepih občine Brežice v času epidemije

17.04.2020

Sporočila za javnost

Javni poziv za imenovanje predstavnika pacientov v Svet javnega zavoda Lekarna Brežice

Vse zainteresirane pozivamo, da podate svoje predloge za člana Sveta zavoda najkasneje do torka, 21. 4. 2020, na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov: vesna.krzan@brezice.si.

17.04.2020

Koronavirus

Kako poskrbeti za dobro počutje oseb z demenco in njihovih svojcev v času epidemije Covid-19

Slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica – Alzheimer Slovenija je v času epidemije COVID-19 zelo aktivno. Poleg svetovalnega telefona so izdali tudi deset letakov z nasveti in informacijami, ki so v pomoč vsem, ki imajo oz. ki skrbijo za osebo z demenco.

09.04.2020

Župan

Velikonočno voščilo

09.04.2020

Sporočila za javnost

Stalna ponudba na Tržnici Brežice

Tržnica Brežice je od 28. marca odprta ob sobotah med 7. in 12. uro, prodajalci in obiskovalci pa morajo upoštevati vse potrebne zaščitne ukrepe v skladu s priporočili za preprečitev širjenja okužbe s koronavirusom. Občani se lahko v spodnji razpredelnici seznanijo, kateri prodajalci redno prodajajo blago na tržnici in kateri imajo dodatno možnost prevzema blaga po dogovoru.

07.04.2020

KS Sromlje

Sklic 3. korespondenčne seje sveta KS Sromlje

03.04.2020

Sporočila za javnost

V občini Brežice omogočen prehod državne meje z Republiko Hrvaško za potrebe kmetijstva

Občina Brežice se zaveda težave s katero se srečujejo kmeti, ki imajo kmetijska zemljišča na Hrvaškem, od kar je državna meja zaprta zaradi ukrepov preprečevanja širjenja epidemije, saj je sedaj čas za številna opravila na njivah in poljih. Zato je Občina Brežice v kontaktu s predstavniki Policijske uprave Novo mesto in s pristojnimi ministrstvi (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvom za notranje zadeve) ter s hrvaškimi varnostnimi organi pridobila odgovor o režimu prehajanja državne meje v času izvajanja ukrepov za preprečevanje okužbe s koronavirusom COVID -19 za upravičence po Sporazumu med Republiko Slovenijo (RS) in Republiko Hrvaško (RH) o obmejnem prometu in sodelovanju.

02.04.2020

Sporočila za javnost

Nakup hrane pri lokalnih ponudnikih – dopolnjen seznam ponudnikov

V dogovoru z Občino Brežice se je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice dogovoril z lokalnimi kmetijami in ponudniki hrane, da lahko njihove izdelke kupite tudi pri njih doma oziroma po dogovoru na lokaciji prevzema. Prosimo vas, da ponudnika predhodno pokličete po telefonu in se z njim dogovorite o ponudbi in načinu plačila.

02.04.2020

Sporočila za javnost

Uspešna akcija zbiranja računalnikov za osnovnošolce še poteka

Občina Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM) in občanke ter občani so zagotovili 27 dodatnih računalnikov, da bodo vsi učenci osmih osnovnih šol v občini Brežice lahko nemoteno sledili pouku na daljavo.

01.04.2020

Koronavirus

Primer dobre prakse – kako sami naredimo zaščitno masko za obraz

Zaradi pomanjkanja zaščitne opreme je najhitrejši način do zaščitne maske zase, za družino in znance ta, da jih izdelamo sami z malo spretnosti in znanja. Občina Brežice ne razpolaga z zadostno količino zaščitne opreme, ki bi jo lahko namenila vsem občankam in občanom. Občina zaščitno opremo, ki jo ima, namenja za potrebe zaposlenih na področju kritične infrastrukture, ki je ključna za delovanje in oskrbo prebivalstva v teh izrednih razmerah.

01.04.2020

Župan

Beseda župana ob 15. obletnici vodenja občine Brežice

01.04.2020

Koronavirus

Praktični napotki za razkuževanje večstanovanjskih stavb

Urad RS za kemikalije in Nacionalni inštitut za javno zdravje v zvezi z odlokom o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb podajata nekaj praktičnih napotkov lastnikom, upravnikom in izvajalcem čiščenja/dezinfekcije.

31.03.2020

Koronavirus

Obvestila Zdravstvenega doma Brežice

Obvestilo uporabnikom storitev Zdravstvenega doma Brežice o spremembah in o navodilih.

30.03.2020

Koronavirus

Nasveti kako izdelati masko za obraz doma

Vsa Slovenija se sooča s pomanjkanjem zaščitnih mask za obraz, zato številni posamezniki pa tudi podjetja in UKC Ljubljana šivajo svoje maske za obraz. Objavljamo nekaj povezav do nasvetov, kako izdelati masko doma. Ob tem velja opozorilo, da maska še zdaleč ni zadpstna zaščita pred koronavirusom, ampak je le izhod v sili, ko se odpravimo po najnujnejše v trgovino ali lekarno.

30.03.2020

Koronavirus

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin

S 30. marcem 2020 je pričel veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Odlok velja do preklica. Ob tem Občina Brežice poziva vse občanke in občane, da dosledno upoštevajo sprejeti odlok, tudi med gibanjem v naravi. Krajani so občino opozorili na množične pohode občanov na Sveti Vid. Čas epidemije, ki nam nalaga določene ukrepe, ni namenjen izletom in množičnemu pohodništvu.

27.03.2020

Obvestila intranet

Poročilo župana o delovanju in ukrepih Občine Brežice v času epidemije

27.03.2020

Koronavirus

Prvi sveženj ukrepov Občine Brežice v času epidemije

Župan Občine Brežije je sprejel odredbo, ki vsebuje prvi sveženj ukrepov, namenjenih pomoči občankam in občanov v času epidemije.

27.03.2020

Sporočila za javnost

Akcija zbiranja računalnikov za potrebe osnovnošolcev

27.03.2020

Koronavirus

Ukrepi Občine Brežice v času epidemije

Občina Brežice spremlja razmere v zvezi s koronavirusom ter sledi navodilom Vlade RS in ostalih pristojnih državnih služb. Tudi občina je sprejela nabor ukrepov, ki so namenjeni preprečevanju širjenja virusa in nudenju pomoči tistim občankam in občanom, ki jo potrebujejo.

27.03.2020

Razpisi

Podaljšanje roka za prijavo na javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2020.

Podaljšanje roka za prijavo na javni razpis...

26.03.2020

Javna naročila

Infrastrukturna ureditev pokopališča Brežice - del

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na nadlajevanju infrastrukturnega urejanja brežiškega pokopališča

25.03.2020

Sporočila za javnost

Tržnica v Brežicah bo ob sobotah odprta med 7. in 12. uro

Občina Brežice obvešča občanke in občane, da vrata ponovno odpira Tržnica Brežice, kjer bodo ponudniki lahko prodajali kmetijske pridelke in proizvode. Lokalno pridelano hrano bodo občani lahko kupili že to soboto, 28. marca. Prodaja ostalega blaga (tehnično blago, oblačila, obutev, suha roba in podobno) na tržnici v času trajanja epidemije ni dovoljena. Ker je na prvem mestu varnost tako kupcev kot ponudnikov, bo upravljalec tržnice, Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., seveda izvajal vse varnostne ukrepe v skladu s priporočili za preprečitev širjenja okužbe s koronavirusom.

25.03.2020

Župan

25. marec - materinski dan

Spoštovane matere, vse lepo in dobro ob vašem prazniku!

24.03.2020

Sporočila za javnost

Odpiralni časi v občini Brežice

V razmerah epidemije so spremenjeni delovni časi, zato so na ZPTM Brežice naredili seznam odpiralnih časov različnih enot (trgovin, pošt, bencinskih servisov, lekarne) v občini Brežice. V trgovinah imajo med 8. in 10. uro prednost invalidi, upokojenci in nosečnice.

20.03.2020

Koronavirus

Psi naj bodo na povodcih, opozarja Veterinarska zbornica Slovenije

Veterinarska zbornica Slovenije skrbnikom psov priporoča, da psov na sprehodu ne spuščajo s povodcev. Glede na razmere lahko v naravi pričakujemo večje število sprehajalcev, sedaj pa je tudi obdobje gonitev, zato psi radi pobegnejo oziroma pride do neželenih srečanj med njimi. V izogib konfliktom in poškodbam naj se psi med seboj ne družijo in igrajo.

20.03.2020

Koronavirus

Ozara Slovenija nudi psihosocialno pomoč preko telefona

V času širjenja koronavirusa in razglasitve epidemije številni občutijo zaskrbljenost, tesnobo in strah. Še posebej ranljiva skupina so v tem času ljudje s težavami v duševnem zdravju.

20.03.2020

Zanimivo

Nakup hrane pri lokalnih ponudnikih

V dogovoru z Občino Brežice se je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice dogovoril z lokalnimi kmetijami in ponudniki hrane, da lahko njihove izdelke kupite tudi pri njih doma oziroma po dogovoru na lokaciji prevzema. Prosimo vas, da ponudnika predhodno pokličete po telefonu in se z njim dogovorite o ponudbi in načinu plačila.

20.03.2020

Obvestila intranet

Obvestilo o odstopu člana Občinskega sveta Občine Brežice

19.03.2020

Javna naročila

Prenova Nogometnega stadiona Brežice - I. in II. faza

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalcev del na prenovi nogometnega stadiona

19.03.2020

Javna naročila

Obnova lesenega mostu čez Krko v Cerkljah ob Krki

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na celoviti obnovi lesenega mostu v Cerkljah ob Krki

19.03.2020

Koronavirus

Nova organizacija dela otroških in šolskih dispanzerjev v Zdravstvenem domu Brežice

Zdravstveni dom obvešča zavarovance o novi organizaciji dela otroških in šolskih dispanzerjev v času epidemije.

19.03.2020

Koronavirus

Vzpostavitev mreže psihosocialne podpore v epidemiološki situaciji

Zdravstveni dom Brežice obvešča, da z dnem 20.3.2020 vzpostavljajo psihosocialno podporo oziroma svetovanje prebivalcem občine Brežice in uslužbencem Zdravstvenega doma Brežice v epidemiološki situaciji. V izvajanje psihosocialne podpore se bodo vključevali psihologi in klinična psihologinja Zdravstvenega doma Brežice.

19.03.2020

Sporočila za javnost

Zbiranje vlog za vpis v programe vrtcev za šolsko leto 2020/21

18.03.2020

Koronavirus

Obravnava nosečnic in ginekoloških pacientk z resnimi, neodložljivimi težavami na primarni ravni

Zdravstveni dom Brežice obvešča zavarovanke, da je ginekološki dispanzer v Zdravstvenem domu Brežice do nadaljnjega zaprt. Za izvajanje primarne ravni obravnave nosečnic in ginekoloških pacientk z resnimi, neodložljivimi težavami, je do nadaljnjega na voljo ginekološka ambulanta Splošne bolnišnice Brežice, vsak ponedeljek in petek, od 8. do 12. ure, po predhodnem klicu na telefonsko številko 07 4668 144.

18.03.2020

Obvestila intranet

Sklic 4. dopisne seje

Pozdravljeni, obveščam vas, da je sklicana 4. dopisna seja, ki poteka v času od srede, 18.3.2020 od 12. ure do petka, 20.3.2020 do 12. ure.

18.03.2020

Koronavirus

Zagotavljanje požarne varnosti v primeru motenj

Gasilska zveza Brežice obvešča glede zagotavljanja požarne varnosti v primeru motenj, ki jih za podjetja in druge ustanove predstavlja epidemija.

18.03.2020

Koronavirus

Obvestilo Gasilske zveze Brežice o kurjenju v naravnem okolju

Zaradi trenutnih razmer v državi, povezanih z epidemijo COVID-19 (korona virusa) in sončnimi ter toplimi dnevi v prihodnjih dneh v Gasilski zvezi Brežice svetujejo občankam in občanom, da so previdni pri spomladanskih opravilih na vrtovih, travnikih, njivah, gozdovih in v okolici hiš. Svetujejo posebno previdnost in pravilno uporabo ognja v naravnem okolju.

17.03.2020

Koronavirus

Delovanje dispanzerja za medicino dela, prometa in športa v ZD Brežice

Zdravstveni dom Brežice obvešča, da v primeru, ko uporabniki potrebujejo nujni pregled medicine dela, prometa in športa za delavce, od katerih je odvisen nemoten delovni proces, ali podaljšanje vozniškega dovoljenja, se lahko obrnejo na elektronski naslov mdps@zd-brezice.si .

17.03.2020

Koronavirus

Nova organizacija dela v ambulantah družinske medicine v Zdravstvenem domu Brežice

Zdravstveni dom Brežice obvešča zavarovance, da je zaradi razvoja epidemije s 17.3.2020 vzpostavljena nova organizacija dela ambulant družinske medicine v Zdravstvenem domu Brežice, in sicer:

17.03.2020

Javna naročila

Obnova železnega mostu čez Krko v Brežicah, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Občina Brežice objavlja javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanji za izbor izvajalca del na obnovi železnega mostu čez reko Krko v Brežicah

17.03.2020

Koronavirus

Začasna prepoved uporabe javnih igral - poziv vsem imetnikom igral, da storijo enako

Otroci so zelo učinkoviti prenašalci virusa. Zato v Združenju za pediatrijo ODSVETUJEJO vsa druženja otrok na odprtih igriščih, igranje na skupnih igralih in v skupinskih igrah. Družine naj se raje zadržujejo doma ali pa zunaj na prostem, vendar brez druženja z drugimi. Zato Občina Brežice poziva tudi vse ostale imetnike igral, da ravnajo enako in pripomorejo k ukrepom za zajezitev epidemije.

17.03.2020

Koronavirus

Začasno prenehanje delovanja sistema BRŽKOLO in parkomatov v mestu

Občina Brežice izvaja vse ukrepe v skladu z državnim načrtom ukrepanja v času razglašene epidemije in aktiviranim državnim načrtom. Zaradi ukrepov do nadaljnjega ne bo mogoče uporabljati sistema izposoje koles BRŽKOLO, začasno je prepovedana tudi uporaba vseh javnih igral, v brezplačno rabo so dana tudi vsa parkirišča kjer je uvedeno plačilo s parkomati v Brežicah.

16.03.2020

Koronavirus

Odpiralni časi Lekarne Brežice od 16. 3. 2020

Lekarna Brežice obvešča, da je zaradi ukrepov preprečevanja širjenja epidemije spremenjen odpiralni čas.

16.03.2020

Sporočila za javnost

Poziv prostovoljcem za nudenje pomoči ljudem v stiski

Spoštovane občanke in občani, v zadnjih dneh se vsi soočamo z razmerami, kakršnih še nismo doživeli. Najmočnejši smo, kadar smo solidarni in si pomagamo, zato je pomembno, da ob doslednem upoštevanju navodil in ukrepov v času epidemije ohranimo čut za sočloveka in še posebej poskrbimo za tiste posameznike v naši sredi, ki so najbolj ranljivi. Zato vas vabimo, da postanete prostovoljci in pomagate pri zagotavljanju pomoči ljudem v stiski v času epidemije.

16.03.2020

Koronavirus

NOVO – poziv za zbiranje informacij o potrebah za nujno varstvo otrok na domu

Vlada RS je s spremembo Odredbe o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih prepovedala način vzpostavitve nujnega varstva v dežurnih vzgojno varstvenih ustanovah. Hkrati je pozvala občine, da skušajo zagotoviti nujno varstvo otrok staršev, ki so zaposleni na področju kritične infrastrukture.

16.03.2020

Sporočila za javnost

Javna razgrnitev OPPN za stanovanjsko gradnjo na Kaptolu v Dobovi - objava spremembe

Občina Brežice zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa objavlja spremembo javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Dobova Kaptol - sever, DOB-07.

15.03.2020

Koronavirus

Zdravstveni dom Brežice obvešča o prekinitvi izvajanja vseh zobozdravstvenih storitev

ZD Brežice obvešča, da na podlagi 3. člena Odredbe o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 22/20), ki jo je izdal minister za zdravje in se začne uporabljati 16. 3. 2020, morajo vsi izvajalci zobozdravstvenih storitev do nadaljnjega prekiniti izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev. V primeru potrebe po nujnih zobozdravstvenih storitvah se lahko občani obrnejo na nujne zobozdravstvene ambulante, nam najbližja je v Zdravstvenem domu Novo mesto.

15.03.2020

Koronavirus

Do nadaljnjega zapirajo vrata krajevne skupnosti, delovanje občinske uprave omejeno

Občina Brežice obvešča, da pisarne krajevnih skupnosti v občini Brežice od ponedeljka, 16.3.2020, do nadaljnjega zapirajo svoja vrata kot dodaten ukrep za preprečevanje širjenja koronavirusa. Delo s strankami bo tako kot delo celotne občinske uprave na CPB 18 omejeno na telefonske in elektronske komunikacije na sedežu Občine Brežice.

15.03.2020

Koronavirus

S ponedeljkom bosta ustavljena mestni potniški promet in šolski prevozi

Občina Brežice obvešča, da bosta s ponedeljkom, 16. 3. 2020, v občini začasno ustavljena tako mestni potniški promet (mestni avtobus) kot tudi vsi šolski prevozi. Država Slovenija s ponedeljkom začasno ustavlja avtobusni in železniški javni potniški promet. Zaustavitev javnega prometa je nujen ukrep pri omejevanju širjenje okužbe z virusom.

15.03.2020

Koronavirus

Občina Brežice poziva k zaprtju lokalov

S ciljem preprečevanje širjenja korona virusa (Covid-19) poziva župan Občina Brežice Ivan Molan vse lastnike lokalov in trgovin k zaprtju vseh lokalov v občini Brežice. To vključuje vse gostinske lokale in restavracije kot tudi cvetličarne, frizerske salone in vse trgovine, ki ne prodajajo osnovnih življenjskih potrebščin. Za dobro vseh naših občank in občanov želimo, da naša občina ostane občina, kjer z odgovornim ravnanjem obvladujemo epidemijo širjenja virusa.

15.03.2020

Koronavirus

PREKLIC obvestila o dežurnem varstvu otrok

Občina Brežice preklicuje odvestilo o dežurnem varstvu otrok zaradi odločitve Vlade Republike Slovenije, ki od 16. marca 2020 do preklica zapira vse vrtce in šole. Z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih bo od 16. 3. 2020 je prepovedano zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, kar vključuje tudi prepoved organiziranja nujnega varstva otrok.

14.03.2020

Sporočila za javnost

Občina vzpostavila posebno telefonsko številko 051 20 10 10 za starejše v stiski

Pomoč starejšim v stiski - Občina Brežice je vzpostavila posebno telefonsko številko 051 20 10 10, namenjeno starejšim v stiski, ki potrebujejo nujno pomoč v času ukrepov proti širjenju virusa. Namenjena je tistim starejšim občankam in občanom, ki potrebujejo nujno pomoč pa nimajo nikogar od bližnjih svojcev ali sosedov, ki bi jim lahko pomagal. Kot nujne zadeve so mišljeni predvsem oskrba z nujnimi živili in zdravili.

13.03.2020

Koronavirus

Občina Brežice sledi navodilom in uvaja dodatne ukrepe z namenom preprečevanja širjenja virusa

Brežice, 13. marec – Občina Brežice spremlja razmere v zvezi s koronavirusom ter sledi navodilom Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Zato je vodstvo občino sprejelo nabor ukrepov, ki so namenjeni preprečevanju širjenja virusa. Od četrtka, 12. 3. 2020, do nadaljnjega bo delo s strankami v času uradnih ur omejeno po telefonu in po e-pošti, samo v izjemnih primerih, kadar se zadeve ne da rešiti po telefonu ali elektronski pošti, je možen sprejem stranke v sprejemni pisarni po obveznem predhodnem dogovoru (telefon: 07 620 55 00 in obcina.brezice@brezice.si).

13.03.2020

Javna naročila

Dogradnja hlajenja na OŠ Cerklje ob Krki

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na dogradnji hlajenja na starem delu OŠ Cerklje ob Krki

12.03.2020

Javna naročila

Preureditev podstrešja OŠ Dobova

Občina bRežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na preureditvi podstrešja OŠ Dobova

11.03.2020

Sporočila za javnost

Brežiški mestni promet prilagojen osebam z zmanjšano mobilnostjo

Brežice, 11. marec – V sklopu mestnega prometa v Brežicah je danes prvič zapeljal novi nizkopodni avtobus z rampo za invalide, ki pomembno izboljšuje dostopnost javnega potniškega prometa za osebe z zmanjšano mobilnostjo. Po besedah župana Občine Brežice Ivana Molana s tem občina uresničuje enega od ciljev celostna prometne strategije. Direktor izvajalca avtobusnih prevozov, podjetja Integral Brebus Brežice d.o.o, Jože Baškovič je dejal, da je nova pridobitev tudi za podjetje izjemnega pomena, saj gre za prvo vozilo v floti, ki omogoča samostojen vstop gibalno oviranim osebam.

09.03.2020

Koronavirus

Navodila glede ukrepov proti širjenju koronavirusa

V občini Brežice spremljamo razmere v zvezi s koronavirusom ter sledimo navodilom Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pri NIJZ so izpostavili, da je pri preprečevanju okužbe s koronavirusom, tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

07.03.2020

Župan

Voščilo ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žena

06.03.2020

Razpisi

Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2020 - PODALJŠAN ROK

05.03.2020

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva v letu 2020

Pri Javnem razpisu za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva v letu 2020 se spremeni rok prijave za projekte, ki so bili organizirani v mesecu januarju, februarju, marcu in ki bodo organizirani v aprilu in maju 2020. Rok za prijavo je 20.4.2020. Ostale določbe javnega razpisa ostajajo nespremenjene.

05.03.2020

Razpisi

Javni razpis o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih v letu 2020

04.03.2020

KS Brežice

Sofinanciranje društev KS Brežice v letu 2020.

Javni razpis za sofinanciranje društev KS Brežice v letu 2020...

04.03.2020

Sporočila za javnost

Obvestilo – potrebno prekuhavanje pitne vode v naselju Brezje pri Veliki Dolini

JP Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezje pri Veliki Dolini, da je potrebno vodo zaradi mikrobiološke neskladnosti pred uporabo za pitje in prehranske namene PREKUHAVATI. Prosijo za razumevanje in upoštevanje navodil.

26.02.2020

Javna naročila

Vzpostavitev kotlovnice vrtca v Artičah

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na vzpostavitvi kotlovnice vrtca v Artičah

26.02.2020

Javna naročila

Izgradnja vrtca v Artičah

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na izgradnji vrtca v Artičah

25.02.2020

Javna naročila

Evidenčna naročila v letu 2019

Seznam oddanih evidenčnih naročil v letu 2018

24.02.2020

Sporočila za javnost

Predstavili projekt Stavi na zdravje

Brežice, 24. februar – Na novinarski konferenci sta podžupanja Občine Brežice Mila Levec in vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj ter vodja projekta Patricia Čular predstavili projekt Stavi na zdravje (Bet on Health), za katerega je občina pridobila 500.000 evrov sofinanciranja na razpisu Evropske komisije znotraj programa Erasmus + Šport. Projekt je namenjen promociji rekreacije kot zdravega načina življenja za vse generacije, še posebej pa za skupino mladih med 15. in 29. letom.

21.02.2020

Zanimivo

Prevzem oblasti v Brežicah izpeljala novi Fašjenkov župan Srečko in proračunska kraljica

Brežice – Kot je naznanil je tudi pred pustom v 2020 oblast v občini prevzel Fašjenk Dobova oz. novi Fašjenkov župan Srečko. Fašjenk vlada občini Brežice od petka, 21. februarja, do sobote, 29. februarja, ko bo uradnemu predstavniku Občine Brežice vrnjen občinski ključ.

20.02.2020

Sporočila za javnost

Občina Brežice ima proračuna za leti 2020 in 2021

Na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki z veliko večino potrdili sprejem odlokov o proračunih za leti 2020 in 2021. Skupna višina proračunov znaša skoraj 70 milijonov evrov, od tega občina dobrih 31 milijonov evrov namenja za investicije. Glavno vodilo pri pripravi proračunov je bilo zagotoviti sredstva za nemoteno življenja občanov in načrtovati enakomeren razvoj občine s pomočjo investicij po vseh krajih.

20.02.2020

Javna naročila

Preplastitev dela regionalne ceste R3-675/1481 ter izgradnja pločnika v naselju Obrežje

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na obnovi dela regionalne ceste R3-675 - naselje Obrežje

18.02.2020

KS Sromlje

Sklic 7. redne seje sveta KS Sromlje

12.02.2020

Sporočila za javnost

Dan odprtih vrat na Občini Brežice

Občina Brežice se je 12. februarja pridružila vseslovenski akciji Dan odprtih vrat, ki je potekala po številnih občinah po Sloveniji na pobudo Skupnosti občin Slovenije. Direktorica občinske uprave mag. Gordana Radanovič je obiskovalce pozdravila in jih spomnila, da so vrata občine vsak dan odprta za njihova vprašanja in pobude, saj je občina tu zaradi občanov. Predstavljeni so bili programi, namenjeni višji kakovosti življenja starejših v občini, podžupanja Mila Levec pa je predstavila načrte občine za v prihodnje – občina bo nadaljevala z enakomernim razvojem vseh 20 krajevnih skupnosti in investicijami v vrtce, vodovode, kanalizacijo in cestno infrastrukturo.

12.02.2020

Zanimivo

Evropska sredstva za projekt Mladinskega centra Brežice pod nazivom MI! - mladinski inkubator

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (enota Mladinski center Brežice) je prejel rezultate javnega razpisa »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«. Z javnim razpisom se zagotavlja trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za njihovo večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. Spodbuja se inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.

10.02.2020

Volitve

Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člane sveta KS Krška vas

Občinska volilna komisija objavlja poročilo o izidu nadomestnih volitev za člane sveta KS Krška vas.

10.02.2020

Sporočila za javnost

Si upaš staviti na svoje zdravje?

Si dopolnil 15 in nisi starejši od 29 let? Če je odgovor da, mogoče ravno TI lahko postaneš ambasador projekta "Stavi na zdravje". Občina Brežice vabi vse, ki si upate sprejeti 6-mesečni športni izziv za dosego svojega cilja.

10.02.2020

Javna naročila

Nakup gasilskega vozila AC 24/70

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za nakup gasilskega vozila za PGD Brežice

10.02.2020

Sporočila za javnost

Dan odprtih vrat Občine Brežice – sreda, 12. 2. 2020, ob 9. uri

Občina Brežice se pridružuje vseslovenski akciji Dan odprtih vrat, ki bo potekala po številnih občinah po Sloveniji na pobudo Skupnosti občin Slovenije.

07.02.2020

Župan

Voščilo župana ob slovenskem kulturnem prazniku

Spoštovani občanke in občani! Ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku vam čestitam z željo, da kultura v vseh svojih oblikah ostane povezovalni dejavnik tako naše občine kot naše domovine!

06.02.2020

Obvestila intranet

Sklic 11. redne seje Občinskega sveta občine Brežice

05.02.2020

Javna naročila

Izvajanje notranje revizijskih storitev v obdobju 2020-2024

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca revizijskih storitev za potrebe javnih zavodov.

04.02.2020

Župan

Župan na obisku pri veleposlanici ZDA Lyndi C. Blanchard

Ljubljana, Brežice – Župan Občine Brežice Ivan Molan se je odzval na povabilo nove ameriške veleposlanice v Sloveniji Lynde C. Blanchard in se udeležil srečanja. Veleposlanica je na srečanje in pogovor povabila župane občin, v katerih se nahajajo pomembnejši vojaški objekti, saj je želela iz prve roke izvedeti, kakšen je odnos lokalne skupnosti do teh objektov.

30.01.2020

Sporočila za javnost

Gradovi Posavja prejeli nagrado za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je v sredo, 29. januarja, pričel osrednji turistični sejem Alpe-Adria in mednarodni strokovni sejem okusov GASTexpo & Sladoled. Na razstavnem prostoru sejma Alpe-Adria se je predstavila tudi Občina Brežice z Zavodom za podjetništvo in turizem, Občinsko turistično zvezo Brežice, Turističnimi društvi Bizeljsko, Dobova, Kapele in Sromlje ter z gradom Brežice v sklopu projekta Gradovi Posavja, ki je na sejmu tudi prejel nagrado Jakob 2020 in naziv ambasador inovativnosti v turizmu.

29.01.2020

KS Brežice

Sklic 9. redne seje sveta KS Brežice.

23.01.2020

Sporočila za javnost

4. kmetijski forum o pametnih tehnologijah, odpornih sortah rastlin in avtohtoni pasmi

V večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice je v sredo, 22. januarja, potekal 4. kmetijski forum Občine Brežice z naslovom Okoljski izzivi v kmetijstvu. Ker se kmetijstvo večkrat znajde na zatožni klopi kot onesnaževalec okolja s pesticidi, se je Občina Brežice odločila, da s pomočjo strokovnih predavanj predstavi možnosti za zmanjšanje uporabe pesticidov pri pridelavi hrane.

23.01.2020

Projekti

Novo reševalno vozilo za Zdravstveni dom Brežice

Brežice – Na ploščadi pred Zdravstvenim domom Brežice je potekala slovesnost ob uradni predaji novega reševalnega vozila v namen. Nakup vozila v vrednosti skoraj 214.000 evrov sta financirala Občina Brežice ter Ministrstvo za zdravje in sicer je ministrstvo prispevalo 23% vrednosti oz. 50.000 evrov, občina pa 164.000 evrov oz. 77%.

22.01.2020

Zanimivo

Študijski obisk Finske – primeri dobre prakse na področju športa

Brežice, Rovaniemi – Župan občine Brežice Ivan Molan je s predstavniki partnerjev projekta Stavi na zdravje (Bet on Health) obiskal mesto Rovaniemi na severu Finske. Mesto je lani prejelo naziv Evropsko mesto športa 2020. Organizacija ACES Europe, ki podeljuje nazive Evropskega mesta športa, je za Rovaniemi zapisala, da je primer dobre prakse, kjer šport spodbuja zdravje, dobre odnose v skupnosti, izobraževanje in medsebojno spoštovanje.

20.01.2020

Javna naročila

Izvajanje geodetskih storitev

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalcev geodetskih storitev v obdobju 12 mesecev

17.01.2020

Župan

4. kmetijski forum vabi

V sredo, 22. januarja 2020 bo, s pričetkom ob 18. uri v Večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice potekal četrti kmetijski forum v občini Brežice.

17.01.2020

Zanimivo

V občini načrtno o razvoju turizma

V četrtek, 16. 1. 20 je v Mestni hiši potekala prva delavnica partnerjev projekta "Carrying capacity methodology for tourism" (Metodologija nosilnih zmogljivosti okolja za razvoj turizma), kjer sta Ministrstvo za tehnologijo, gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Skupnost občin Slovenije (SOS) k sodelovanju, kot eno od štirih občin povabili tudi brežiško.

09.01.2020

Župan

Novi izobraževalni programi so potrebni za razvoj regije

Župan občine Brežice Ivan Molan je sodeloval na novinarski konferenci, ki jo je sklicala ravnateljica Ekonomske in trgovske šole Brežice Mojca Tomažin ob vnovični odločitvi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da zavrne predlog za izvajanje programa zdravstvene nege in programa bolničar v Brežicah. Posavje ostaja edina regija z bolnišnico in brez izobraževalnega programa zdravstvene nege, približno polovica dijakov pa se vozi v srednjo šolo v druge regije. Župan Ivan Molan pravi, da program sodi v Posavje tako iz razvojnega kot ekonomskega vidika.

08.01.2020

Projekti

Za večjo prometno varnost

Občina Brežice skrbi za prometno varnost vseh udeležencev v prometu z obnovami lokalnih cest in javnih poti, za večjo prometno varnost pešcev pa tudi z gradnjo pločnikov, s postavitvijo prikazovalnikov hitrosti in tudi z dodatnimi ukrepi označevanja prehodov za pešce.

06.01.2020

Razpisi

Javno povabilo k oddaji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice v letu 2020

Občina Brežice objavlja Javno povabilo k oddaji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice v letu 2020

30.12.2019

Župan

Srečno 2020!

Drage občanke, spoštovani občani! Naj vas v prihajajočem letu spremljajo dobre stvari, sreča, mir in pozitivni ljudje; vztrajnost in pogum za uresničitev zastavljenih ciljev ter svež zagon za nove uspehe!

25.12.2019

Sporočila za javnost

Dan samostojnosti in enotnosti

Voščilo ob Dnevu samostojnosti in enotnosti

23.12.2019

Župan

Vesele praznike in vse dobro!

Spoštovani občanke in občani občine Brežice!

20.12.2019

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2020

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2020. Okvirna vrednost razpisa za leto 2020: Sredstva v višini 216.052,33 EUR, namenjena za izvedbo programov športa prijaviteljev, ki izvajajo svojo vadbo v prostorih s katerimi upravlja Zavod za šport Brežice (sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunskih postavkah 00548 – Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih program športa – Zavod za šport Brežice in 00549 – Materialni stroški program športa – Zavod za šport Brežice), dodeljena v številu ur za izvedbo odobrenega programa, glede na predvideno realizacijo in na podlagi sprejetega cenika prostorov; Sredstva v višini 220.000,00 EUR, namenjena za izvedbo programov športa ter pokrivanje stroškov uporabe objektov prijaviteljev, ki izvajajo vadbo izven prostorov s katerimi upravlja Zavod za šport Brežice (sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunski postavki 00075 – Program športa-dejavnost izvajalcev športa). Rok za prijavo je: 31. 1. 2020.

20.12.2019

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravstvenega in socialnega varstva za leto 2020

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravstvenega in socialnega varstva za leto 2020. Sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunskih postavkah: 00046 Preventivna vzgoja in promocija zdravja v višini 13.400,00 EUR. 00123 Programi s področja sociale v višini 19.600,00 EUR. Rok za prijavo je: 31. 1. 2020.

20.12.2019

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev in zvez v letu 2020

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje projektov turističnih društev in zvez v letu 2020. Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v občini Brežice po trem razpisu je 23.000,00 EUR. Sredstva bodo predvidoma zagotovljena v proračunu občine Brežice za leto 2020 in sicer predvidoma na postavki: 00239 – Programi turističnih društev in OTZ. Rok za prijavo je: 31.1.2020.

20.12.2019

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2020

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2020 Okvirna vrednost razpisa za leto 2020 je 12.000,00 EUR. Sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunski postavki 00083 - Programi za mlade. Rok za prijavo je: 31. 1. 2020.

20.12.2019

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice v letu 2020

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice v letu 2020 Okvirna vrednost razpisa za leto 2020 je 11.000,00 EUR. Sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunski postavki 00051 - Urejanje spomenikov in obeležij Rok za prijavo je: 31.1. 2020

20.12.2019

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v letu 2020

Občina Brežice objavlja razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture za leto 2020. Okvirna vrednost razpisa za leto 2020 je 69.000,00 EUR. Sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunski postavki 00074 - Programi ljubiteljske kulture. Rok za prijavo je: 31. 1. 2020.

20.12.2019

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje drugih programov na področju kulture v letu 2020

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje drugih programov na področju kulture v letu 2020 Okvirna vrednost razpisa za leto 2020 je 24.500,00 €. Rok za prijavo je: 31. 1. 2020

18.12.2019

Obvestila intranet

Obvestilo o začasnem financiranju Občine Brežice

18.12.2019

Projekti

Urejanje infrastrukture po krajevnih skupnostih

Občina Brežice je v letu 2019 poleg nadaljevanja večjih investicij urejala tudi številne lokalne ceste in javne poti po krajevnih skupnostih. V KS Bizeljsko so krajani in lovci pripravili manjšo slovesnost namenjeno uradni predaji v namen moderniziranega odseka javne poti do lovske družine Bizeljsko.

17.12.2019

Sporočila za javnost

Predloga proračuna za leti 2020 in 2021 bosta v javni razpravi do 8. januarja 2020

Občinski svet Občine Brežice je na 10. redni seji odločili, da sta predloga odlokov o proračunu Občine Brežice za leto 2020 in za leto 2021 primerna za nadaljnjo obravnavo, zato sta bila dana v javno razpravo do vključno 8. januarja 2020. V času javne razprave lahko vsi zainteresirani (krajevne skupnosti, društva, posamezniki, ipd.) podajo svoje predloge in pripombe na predloga proračuna za leto 2020 in leto 2021.

17.12.2019

Obvestila intranet

Obvestilo o zaključku 10. redne seje

16.12.2019

Obvestila intranet

Dodatno gradivo - 10. seja

16.12.2019

KS Brežice

Sklic 2. dopisne seje sveta KS Brežice.

13.12.2019

Zanimivo

Vabljeni na brežiško drsališče pri Športni dvorani Brežice

Brežiško drsališče, ki se nahaja pred vhodom v Športno dvorano Brežice, bo uradno zaživelo v petek, 13. decembra 2019, ob 16. uri. V primeru ugodnih vremenskih razmer bo drsališče odprto vsak dan med 10. in 21. uro.

13.12.2019

Razpisi

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti...

09.12.2019

Sporočila za javnost

Projekt Gradovi Posavja.

Projekt Gradovi Posavja je prejel nagrado Jakob 2020 in naziv ambasador inovativnosti v turizmu za področje inovativne turistične vsebine in programi v gradovih in dvorcih 2020.

05.12.2019

Sporočila za javnost

Župan Ivan Molan obiskal lokaciji širitve podjetja TPV v Brežicah

Župan občine Brežice Ivan Molan se je odzval povabilu in si skupaj z lastnikom podjetja TPV d.o.o. Vladimirjem Gregorjem Bahčem ogledal lokaciji, kjer potekajo dela za širitev proizvodnje podjetja. V IPC Brezina potekajo izkopi za temelje, za proizvodnjo se ureja tudi hala nekdanjega podjetja Terra B. Na lokaciji v Šentlenartu pa že nameščajo nove sodobne stroje za izdelavo prototipov za električne avtomobile. Večmilijonska gospodarska investicija, ki je umeščena v IPC Brezina, potrjuje pravilno odločitev občine za ureditev cone kot pomembnega koraka v smeri stabilnega razvoja gospodarstva v brežiški občini.

04.12.2019

Obvestila intranet

Sklic 10. redne seje Občinskega sveta občine Brežice

26.11.2019

Župan

Obnovljena Borštnikova ulica predana namenu

Brežice, 25. november – S simboličnim rezanjem traku so župan občine Brežice Ivan Molan, predsednik sveta KS Zakot-Bukošek-Trnje Rok Capl in predstavnik stanovalcev Franci Smrekar uradno predali namenu obnovljeno Borštnikovo ulico.

20.11.2019

Sporočila za javnost

Podelitev pokalov »Županovo vino« in predstavitev nove celostne podobe

V grajski kleti gradu Brežice je 13. novembra potekala podelitev pokalov zmagovalcem izbora Županovo vino, ki ga Občina Brežice oz. zanjo Zavod za podjetništvo, turizem in mladino, z namenom promocije kakovostnih lokalnih vin izvaja od leta 2013.

18.11.2019

Sporočila za javnost

Prekuhavanje pitne vode v naseljih: Blatno-Suhadol, Pavlova vas, Piršenbreg in Bojsno

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih BLATNO-SUHADOL, PAVLOVA VAS, PIRŠENBREG in BOJSNO, da je potrebno vodo zaradi pojava povečane motnosti pred uporabo za pitje in prehranske namene PREKUHAVATI.

15.11.2019

Župan

Brežiški župan na tradicionalnem slovenskem zajtrku v Zagrebu

Brežice, Zagreb, 15. november – Župan občine Brežice Ivan Molan se je odzval povabilu slovenskega veleposlanika v Zagrebu Vojislava Šuca in se udeležil prvega tradicionalnega zajtrka v Zagrebu, ki je potekal v prostorih veleposlaništva. Dogodka, ki je bil namenjen predstavitvi slovenske hrane in izmenjavi stikov, se je udeležil tudi vodja Upravnega oddelka za kmetijstvo, razvoj podeželja in gozdarstvo Zagrebške županije Josip Kraljičković.

15.11.2019

Javna naročila

Dobava pisarniškega materiala v obdobju 2020-2021

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor dobavitelja pisarniškega materiala v obdobju 2020-2021

14.11.2019

Obvestila intranet

Sklic 3. dopisne seje

14.11.2019

Sporočila za javnost

Znani projekti, uvrščeni v participativni del proračuna občine Brežice za 2020 in 2021

Brežice, 14.11.19 - V participativni del proračuna občine Brežice »Moja skupnost – sodelujem!« za leti 2020 in 2021 se bo uvrstilo 16 projektov. Ti so bili izbrani z glasovanjem, ki se ga je udeležilo kar 22,06% oz. 4.623 občank in občanov.

13.11.2019

Javna naročila

Najem Microsoft licenc za obdobje 2020-2022

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za najem MIcrosoft licenc

13.11.2019

Obvestila intranet

Obvestilo o zaključku 9.seje občinskega sveta

08.11.2019

Zanimivo

Društva s sodelovanjem obeležila dan invalidov in bolnikov občine Brežice

Društva invalidov in bolnikov, ki delujejo na področju občine Brežice, so skupaj obeležila 26. oktober, dan invalidov in bolnikov občine Brežice. Program je potekal v torek, 22. oktobra 2019. Obiskovalci so najprej prisluhnili zanimivemu predavanju “To je inkontinenca”, ki ga je izvedel dr. Božidar Voljč, dr. med., odličen poznavalec nadloge, o kateri neradi govorimo, greni pa telesno in psihično počutje nemajhnemu številu žensk in moških, zlasti v starejših letih.

04.11.2019

Sporočila za javnost

Občina Brežice prejela naziv Planetu Zemlja prijazna občina 2019

24. oktobra 2019 je v Ljubljani potekala podelitev nazivov Planetu Zemlja prijazna občina 2019. Na slovesnosti, ki je potekala že 10. zapovrstjo, je društvo Planet Zemlja podelilo nazive in priznanja občinam, ki so v letu 2019 pokazale najboljši odnos do okolja. Naziv je prejela tudi Občina Brežice, ki pri načrtovanju vseh projektov in investicij skrbi za ohranjanje okolja, saj je neokrnjena narava eden od pomembnih dejavnikov zagotavljanja kakovostnega življenja.

04.11.2019

Sporočila za javnost

Priključitev na kanalizacijo.

Priključitev na kanalizacijo...

01.11.2019

Zanimivo

1. november - Dan spomina na mrtve

1. november, dan spomina na mrtve, je slovenski državni praznik in dela prost dan. Praznik je sekularna različica krščanskega praznika vsi sveti.

30.10.2019

Obvestila intranet

Sklic 9. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice

28.10.2019

Župan

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice

Na predvečer občinskega praznika je v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice, na kateri je župan Ivan Molan izročil prejemnikom oktobrskih nagrad in občinskih priznanj listine v znak priznanja in zahvale za njihovo izjemno delo in soustvarjanje življenja v občini.

27.10.2019

Sporočila za javnost

Glasovanje za projekte Moja skupnost - sodelujem! je zaključeno

V petek, 25. 10. 2019, so občanke in občani lahko do polnoči še oddali svoj glas za enega od 31 predlogov projektov, ki so sodelovali v glasovanju za participativni del proračuna Občine Brežice v letih 2020 in 2021, poimenovan "Moja skupnost - sodelujem!".

21.10.2019

Razpisi

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Brežice razpisuje oddajo v najem okvirno 3 neprofitnih najemnih stanovanj, pri čemer se bodo stanovanja oddajala postopoma glede na razpoložljivo število obnovljenih stanovanj ter morebitna druga sproščena neprofitna stanovanja na območju občine v času veljavnosti prednostne liste.

21.10.2019

Sporočila za javnost

Glasujte za svoj projekt Moja skupnost - sodelujem!

V tednu od 21. do 25. oktobra lahko vsak občan, s stalnim bivališčem v občini Brežice glasuje in podpre enega od 31ih projektov, ki so jih občani podali na poziv Občine Brežice za sodelovanje v participativnem delu proračuna za leti 2020 in 2021.

20.10.2019

Sporočila za javnost

Glasujte za svoj projekt "Moja skupnost-sodelujem!"

V tednu od 21. do 25. oktobra lahko vsak občan, s stalnim bivališčem v občini Brežice glasuje in podpre enega od 30ih projektov, ki so jih občani podali na poziv Občine Brežice za sodelovanje v participatvinem delu proračuna za leti 2020 in 2021.

17.10.2019

Obvestila intranet

Obvestilo o imenovanju podžupanov

15.10.2019

Sporočila za javnost

Občina Brežice ima tri podžupane

Brežice – Župan Občine Brežice je na novinarski konferenci predstavil javnosti nova dva podžupana, ki ju je imenoval z današnjim dnem (15. 10. 2019). Podžupanja Mila Levec bo funkcijo opravljala poklicno, podžupan Bogdan Palovšnik pa bo naloge podžupana opravljal nepoklicno.

14.10.2019

Javna naročila

Izgradnja zadrževalnega bazena deževnih vod

Občina Brežica objavlja javno naročilo male vrednosti z izbor izvajalca del na izgradnji zadrževalnega bazena deževnih vod

14.10.2019

Zanimivo

Dan adrenalinskih navdušencev

Brežice, 12. 10. 2019 - Občina Brežice je, v sodelovanju z družbo HESS in Zavodom za šport Brežice vzpostavila na začasni lokaciji rolkarski poligon.Tega lahko uporabniki testirajo že dva meseca, v soboto pa so, skupaj z ekipo »Urban roof-a« lahko spoznali dodatna elementa in sodelovali v delavnicah rabe poligona.

13.10.2019

Zanimivo

Pri dobovski osnovni šoli odkrili spominsko obeležje dr. Jožetu Toporišiču

Pred stavbo Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova je v petek, 11. oktobra, na dan, ko bi akademik jezikoslovec prof. dr. Jože Toporišič praznoval svoj 93. rojstni dan, potekala slovesnost ob odkritju spominskega obeležja. Obiskovalce prireditve so nagovorili ravnateljica Ivana Baškovič, župan Občine Brežice Ivan Molan in slavnostni govornik primerjalni jezikoslovec in predsednik Slavističnega društva Slovenije dr. Matej Šekli, za kulturni program so poskrbeli učenci in učitelji OŠ dr. Jožeta Toporišiča.

11.10.2019

Župan

Pogovor s Cvetko Tomin, generalno sekretarko Rdečega križa Slovenije

V sklopu dogodkov Brežiškega oktobra se je v Mestni hiši Brežice odvil zanimiv pogovor z Brežičanko, Cvetko Tomin, generalno sekretarko Rdečega križa Slovenije. Obiskovalcem pogovornega večera je predstavila svoje življenje in poklicno pot na mednarodni ravni ter utrinke iz otroštva in mladosti v Brežicah. V nadaljevanju je predstavila organizacijo Rdečega križa, njeno poslanstvo in različne programe s katerimi skušajo pomagati ljudem v stiski. Pogovornega večera se je udeležil tudi župan Občine Brežice Ivan Molan in ob tej priložnosti dejal, da bo občina Območnemu združenju Rdečega križa Brežice povečala programska sredstva v višini 1.000 evrov, ki jih bo ta namenil za pomoč socialno najbolj ogroženim občanom.

10.10.2019

Sporočila za javnost

28. Forum odličnosti in mojstrstva v Brežicah

Občina Brežice v sodelovanju z Osnovno šolo Brežice, Posavskim muzejem Brežice, GZS Posavsko gospodarsko zbornico ter Strateškim odborom Forumov odličnosti in mojstrstva organizira v ponedeljek, 14. oktobra 2019, v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice (Grad Brežice, Cesta prvih borcev 1, Brežice) 28. Forum odličnosti in mojstrstva na temo Spodbujanje nadpovprečnosti kot ključnega gradnika odličnosti in mojstrstva.

10.10.2019

Civilna zaščita

GASILSKA VAJA REGIJE POSAVJE "GAŠENJE POŽARA V NARAVI - ARTIČE 2019"

Artiče: V soboto, 12.10.2019 se bo ob 9. uri dopoldne pričela gasilska vaja regije Posavje ...

09.10.2019

Sporočila za javnost

Poziv k podaji predlogov kandidatov za imenovanje v Strokovne svete

Občina Brežice bo javne razpise za proračunsko leto 2020 objavila na podlagi področnih letnih programov. Pozivamo vas, da posredujete predloge svojih predstavnikov v Strokovne svete Občine Brežice za sledeča področja: - šport; - kultura; - gospodarstvo; - zdravstvo in socialno varstvo; - mladina.

08.10.2019

Zanimivo

Otvoritev skate parka Brežice

Vse adrenalinske navdušence vabimo na otvoritev rolkarskega poligona/skate parka Brežice, ki bo v soboto, 12. 10. 2019 ob 11.00 uri na parkirišču pri Hidroelektrarni Brežice. Urnik: Ob 11:00 in 13:00 urban roof show Ob 12:00 in 14:00 skate delavnice Pridružite se nam na pravi adrenalinski predstavi.

04.10.2019

Obvestila intranet

Poročilo strokovne komisije o pregledu prijav prispelih na javni razpis za izvedbo projekta "Podelitev koncesije za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove objektov v lasti Občine Brežice"

01.10.2019

Zanimivo

Dan odprtih vrat ZD Brežice

Zdravstveni dom Brežice ob dnevu odprtih vrat, 7. 10. 2019, ob 17. uri vabi na predavanja v Mestno hišo Brežice.

30.09.2019

Sporočila za javnost

POSREDUJTE SVOJ PREDLOG PROJEKTA ZA PRORAČUN 20-21

Vsi, ki želite s svojim predlogom projekta sodelovati v participativnem delu proračuna Občine Brežice v letih 2020 in 2021, morate tega oddati najpozneje do 7. 10. 2019.

27.09.2019

Zanimivo

Občina Brežice v Tednu otroka krepi varnost najmlajših v cestnem prometu

Občina Brežice bo v Tednu otroka v sodelovanju z brežiškim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) izvedla širšo akcijo ozaveščanja najmlajših o vključevanju v promet.

27.09.2019

Župan

Projekt Sopotniki – župan in direktorica občinske uprave sta se preizkusila kot voznika prostovoljca

Vedno večje število uporabnikov projekta Sopotniki – brezplačnih prevozov za starejše občane – je dokaz, da je bila odločitev Občine Brežice za podporo tega projekta pravilna. Trenutno 16 prostovoljk in prostovoljcev prevaža po opravkih več kot 200 posameznih uporabnikov. Občina Brežice je za namen brezplačnih prevozov kupila nov avtomobil, zaradi povečanega povpraševanja po prevozih pa že razmišlja o nakupu dodatnega avtomobila.

27.09.2019

Obvestila intranet

Sklic 2. dopisne seje

27.09.2019

Sporočila za javnost

Obvestilo o javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja

Obvestilo o javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja...

26.09.2019

Javna naročila

Obnova ceste LC 024051 od R2-419 do križišča v Dol. Pirošici

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi lokalne ceste LC 024051 od R2-419 do križišča v Dol. Pirošici

26.09.2019

Zanimivo

Občina Brežice vabi na brezplačne vodene vodne vadbe za starejše občanke in občane

Zaradi izkazanega velikega interesa občank in občanov za vadbo v vodi v letu 2018, Občina Brežice v letu 2019 nadaljuje z organizacijo brezplačnih vodenih vodnih vadb za starejše občane.

25.09.2019

Sporočila za javnost

V Splošni bolnišnici Brežice namenu svečano predali novo CT napravo in laboratorijsko opremo

Brežice, 24. september – V Splošni bolnišnici Brežice so pripravili prireditev ob svečani predaji nove CT naprave in laboratorijske opreme v namen. Za več kot 700.000 evrov vredno napravo so del sredstev prispevale tudi posavske občine, ki želijo, da Splošna bolnišnica Brežice ostane regijska. Župan Občine Brežice Ivan Molan je dejal, da je za kakovostno delo v bolnišnici potrebna tudi kakovostna oprema, ob pomanjkanju te je lahko ogroženo delo, zato je občina Brežice za nakup CT naprave namenila 100.000 evrov proračunskih sredstev.

24.09.2019

Obvestila intranet

Sklic nadaljevanja 8. redne seje

23.09.2019

Obvestila intranet

Objava gradiv

Objava gradiva...

23.09.2019

Obvestila intranet

Objava gradiva - 4. in 5. točka dnevnega reda

Objava gradiva...

20.09.2019

Javna naročila

Investicijsko vzdrževalna dela na omrežju javne razsvetljave v občini Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca investicijsko-vzdrževalnih del na omrežju javne razsvetljave

19.09.2019

Župan

Dan brez avtomobila pričeli z jutranjo vadbo v mestu

Brežice, 19. september – V mestnem jedru Brežic, ki je danes zaprto za promet, se je z jutranjo telovadbo 1000 gibov pričel zdrav in razgiban Dan brez avtomobila. Vadečim se je pridružil tudi župan občine Brežice Ivan Molan. V nadaljevanju dneva je bil uradno predan namenu sistem izposoje koles BRŽKOLO, ki omogoča brezplačno izposojo koles na šestih izposojevalnicah v mestu. Celoten postopek izposoje in vračanja koles je predstavil župan s sodelavci, zainteresirani občani pa so lahko prejeli informacije in si uredili kartico za izposojo na stojnici pri tržnici.

18.09.2019

Obvestila intranet

Popravek Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Gradnja vrtca Dobova«

Popravek Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Gradnja vrtca Dobova«...

18.09.2019

Razpisi

Podaljšan rok za oddajo vlog zainteresiranih za Komisijo za vloge in pobude občanov

Občina Brežice podaljšuje rok za oddajo vlog zainteresiranih za članstvo v Komisiji za vloge in pobude občanov do četrtka, 19. 9. 2019 do 12. ure.

16.09.2019

Sporočila za javnost

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI - PROGRAM AKTIVNOSTI

Občina Brežice v sodelovanju s številnimi partnerji tudi letos organizira številne aktivnosti ob mednarodnem projektu "Evropski teden mobilnosti". Slogan letošnjega projekta je "GREMO PEŠ!".

13.09.2019

Župan

Sprejem za uspešna športnika

V petek, 13. septembra, je v Mestni hiši Brežice župan občine Brežice Ivan Molan čestital uspešnima mladima športnikoma iz Kajak kanu kluba Čatež – Vidu Oštrbenku in Maju Oštrbenku – za izjemno uspešno tekmovalno sezono 2019.

13.09.2019

Razpisi

SOFINANCIRANJE INOVATIVNIH TURISTIČNIH PROJEKTOV TURISTIČNIH DRUŠTEV IN ZVEZ V OBČINI BREŽICE V LETU 2019

Občina Brežice objavlja Javni razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih projektov turističnih društev in zveze v občini Brežice v letu 2019. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, s katerimi prijavitelji prepoznavajo, razvijajo in promovirajo turistični potencial posameznega kraja. Aktivnosti, ki jih prijavitelj prijavlja ne smejo biti že del kateregakoli projekta ali letnega programa, ki ga je prijavitelj prijavil na javni razpis Občine Brežice. Prijavitelj mora z utemeljitvijo jasno izkazati turistični potencial prijavljenega projekta in način nadaljnjega vključevanja v promocijo kraja.

13.09.2019

Obvestila intranet

Gradivo za 15., 16. in 17. točko dnevnega reda 8. redne seje

Gradivo za 15., 16. in 17. točko dnevnega reda 8. redne seje...

13.09.2019

Sporočila za javnost

Poziv javnosti k sodelovanju v postopku sprejema odlokov

Poziv javnosti k sodelovanju v postopku sprejema odlokov...

13.09.2019

Obvestila intranet

test

test

12.09.2019

Obvestila intranet

Sklic 8. seje Občinskega sveta Občine Brežice

Sklic 8. seje Občinskega sveta Občine Brežice...

12.09.2019

Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UREJANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV NA PODEŽELJU V LETU 2019

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju v letu 2019. Predmet javnega razpisa je: Sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju, ki so namenjeni krepitvi rekreativne dejavnosti občanov. Kot podeželje se šteje območje vseh krajevnih skupnosti v občini Brežice, razen KS Brežice. Nakup potrebne premične opreme za funkcionalnost športnih objektov. Sredstva se namenjajo izključno za urejanje večnamenskih športnih objektov, ki so dostopni vsem občanom in v katerih se prednostno izvajajo športni programi, namenjeni otrokom in mladini. Sofinancira se urejanje športnih objektov na katerih je možno izvajati več različnih športov.

12.09.2019

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje turistične promocije vinorodnih okolišev v občini Brežice v letu 2019

Občina Brežice objavlja Javni razpis za sofinanciranje turistične promocije vinorodnih okolišev v občini Brežice v letu 2019. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje večjih promocijskih dogodkov, ki promovirajo vinorodne okoliše in vinarje širši javnosti in sledijo namenu oblikovanja prepoznavnih tradicionalnih dogodkov v kraju. Dogodek je zasnovan na območju občine Brežice, promocija dogodka poteka širše, izven meja občine in predvideva najmanj 200 obiskovalcev. Javni razpis pokriva aktivnosti, ki so se izvajale oz. se bodo izvajale v času od 26. 11. 2018 do 25. 11. 2019. Interes Občine je, da prijavitelj v prihodnosti na dogodku gradi promocijsko zgodbo svojega vinorodnega okoliša in vinarjev.

12.09.2019

Sporočila za javnost

Priključitev na kanalizacijo

Priključitev na kanalizacijo...

12.09.2019

KS Brežice

Sklic 8. redne seje sveta KS Brežice.

09.09.2019

Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Regionalna razvojna agencija Posavje je dne 28. 2. 2019 objavlja Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2019/2020. ROK PRIJAVE je določen kot odprti rok prijave in traja od 1. 9. 2019 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2020.

09.09.2019

Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Regionalna razvojna agencija Posavje je dne 28. 2. 2019 objavlja Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2019/2020. ROK PRIJAVE je določen kot odprti rok prijave in traja od 1. 9. 2019 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2020.

06.09.2019

Javna naročila

Projektna dokumentacija za dograditev in preureditev ZD Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izdelovalca projektne dokumentacije za ZD Brežice

06.09.2019

Javna naročila

Fekalna kanalizacija Nova vas pri Mokricah (3.)

Občina Brežice ponovno objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izgradnji fekalne kanalizacije Nova vas pri Mokricah

05.09.2019

Razpisi

Javni poziv za člane Komisije za vloge in pobude občanov

Želite sodelovati pri participativnem proračunu občine Brežice za leti 2020 in 2021, sami pa ne nameravate oddati projekta? Prijavite se v komisijo za vloge in pobude občanov. Prijave na Občini Brežice zbirajo do 16. septembra 2019.

05.09.2019

Razpisi

Moja skupnost-sodelujem!

Občina Brežice vabi svoje občanke in občane, da podajo predloge projektov za participativni del proračuna Občine Brežice za leti 2020 in 2021. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani. V občini Brežice bo v letih 2020 in 2021 namenjenih za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja, predvidoma 200.000 EUR. Skupno bodo občani v proračuna lahko tako uvrstili okoli 15 projektov. Predloge za projekte bodo oblikovali občanke in občani. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine bo preučila Komisija za vloge in pobude občanov, dokončni projektni predlogi pa bodo podani na glasovanje občankam in občanom. Izglasovani projektni predlogi bodo umeščeni v proračuna občine za leti 2020 in 2021. Projekte Občina zbira od 5. 9. do 7. 10. 2019, glasovanje pa bo potekalo od 21. 10. do 25. 10. 2019. Želite sodelovati, sami pa ne nameravate oddati projekta? Prijavite se v komisijo za vloge in pobude občanov. Prijave na Občini Brežice zbirajo do 16. septembra 2019.

03.09.2019

Sporočila za javnost

Na Bizeljskem dobili prenovljeno zobozdravstveno ambulanto

Bizeljsko – Na prvi šolski dan so se na Bizeljskem razveselili tudi odprtja prenovljene zobozdravstvene ambulante, ki bo na voljo tako šolarjem kot odraslim. Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, želi občina zagotoviti boljšo dostopnost do zobozdravstvenih storitev tudi po krajih, ki so oddaljeni od središča občine. V ta namen je občina v sodelovanju z Zdravstvenim domom Brežice že uredila zobozdravstvene ambulante na osnovnih šolah v Cerkljah ob Krki, na Veliki Dolini, v Brežicah in v Dobovi, ki delujejo kot dislocirane enote brežiškega zdravstvenega doma.

02.09.2019

Župan

Prvi šolski dan je župan preživel z učenci OŠ Bizeljsko

Bizeljsko, 2. septembra – Prvi šolski dan novega šolskega leta 2019/2020 je župan občine Brežice Ivan Molan preživel z učenkami in učenci OŠ Bizeljsko. Tako prvošolcem kot ostalim osnovnošolcem je župan Ivan Molan zaželel uspešno delo, veselje pri pridobivanju novih znanj, dobre medsebojne odnose in varno pot v šolo. OŠ Bizeljsko v tem šolskem letu obiskuje 131 otrok, od tega je šolski prag prvič prestopilo 13 prvošolk in prvošolcev.

30.08.2019

Razpisi

Obvestilo o končanem javnem natečaju.

Obvestilo o končanem javnem natečaju...

30.08.2019

Razpisi

Obvestilo o končanem javnem natečaju.

Obvestilo o končanem javnem natečaju...

30.08.2019

Razpisi

Obvestilo o končanem javnem natečaju.

Obvestilo o končanem javnem natečaju...

30.08.2019

Razpisi

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju.

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju...

30.08.2019

Sporočila za javnost

JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA OBRAVNAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREŽICE – CONE – SDOPN3

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Brežice za širitev obrtne cone Dobova in cestno povezavo v Slovenski vasi...

30.08.2019

Razpisi

Sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2019

Občina Brežice objavlja Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2019, katerega cilj je povečanje prepoznavnosti kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge v občini in sicer za aktivnosti, ki so se izvajale oz. se bodo izvajale v času od 1.1.2019 do 15.11.2019 na območju občine Brežice.

30.08.2019

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje etno festivalov v letu 2019

28.08.2019

Javna naročila

Dobava merilno-regulacijskega sistema za CČN Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor dobavitelja merilno-regulacijskega sistema za CČN Brežice

28.08.2019

Javna naročila

Obnova ceste z dograditvijo pločnika Čatež - 1. faza (del)

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi ceste na Čatežu

28.08.2019

Javna naročila

Rekonstrukcija Doma krajanov Kapele (1.B in 1.C faza) - ponovitev

Občina Brežice ponavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na rekonstrukciji Doma krajanov Kapele

27.08.2019

Civilna zaščita

Občino Brežice obiskali pripadniki Civilne zaščite dežele Spodnje Avstrije

Dobova, 26. avgust – Vodstvo in pripadniki Civilne zaščite (CZ) dežele Spodnje Avstrije (Niederosterreichischer Zivilscutzverband) so si za večdnevni obisk izbrali Slovenijo na podlagi dolgoletnega dobrega sodelovanja s Civilno zaščito (CZ) občine Brežice. Poleg brežiške občine in Posavja bodo avstrijski prostovoljci obiskali tudi Obalo in prestolnico.

27.08.2019

Sporočila za javnost

Do 6.9.2019 je rok za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2019

Občina Brežice je 15. 7. 2019 objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2019. Predloge za priznanja Občine Brežice (Oktobrska nagrada Občine Brežice, Proglasitev za častnega občana in Priznanja Občine Brežice) lahko posredujejo občani, župan, krajevne skupnosti, podjetja, druge organizacije in društva, najkasneje do 6. septembra 2019.

26.08.2019

Javna naročila

Izvajanje mestnega linijskega prevoza potnikov v občini Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca izbirne javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov

23.08.2019

KS Brežice

Sklic 1. dopisne seje sveta KS Brežice.

22.08.2019

Sporočila za javnost

Občina Brežice od Agencije za varnost prometa prejela prikazovalnik hitrosti

Ljubljana, 22. avgust 2019, Agencija za varnost prometa je danes na podlagi javnega razpisa v brezplačni desetmesečni najem 30 občinam podelila prikazovalnike hitrosti »Vi vozite«. Prikazovalniki hitrosti so se že v preteklosti izkazali kot učinkovito sredstvo za takojšne zmanjšanje povprečnih hitrosti.

22.08.2019

Razpisi

Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2019

Občina Brežice objavlja Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2019

14.08.2019

Projekti

BRŽKOLO – JAVNI AVTOMATIZIRAN SISTEM IZPOSOJE KOLES V BREŽICAH - PRIČEL DELOVATI

14.08.2019

Javna naročila

Nakup gasilskega vozila GVC-24/50

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za nakup gasilskega votila za PGD Cerklje ob Krki

08.08.2019

Sporočila za javnost

Prijava dogodkov za program prireditev v počastitev 28. oktobra, praznika Občine Brežice

Občina Brežice poziva vsa društva, klube in ostale organizacije, ki načrtujejo prireditve v mesecu oktobru ob prazniku Občine Brežice, da najkasneje do petka, 6. septembra 2019, posredujejo podatke o prireditvah, ki jih želijo vključiti v program Brežiškega oktobra 2019.

08.08.2019

Župan

Občina Brežice bo subvencionirala storitev varovanja na daljavo

Občina Brežice bo subvencionirala socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma – t.i. varovanje na daljavo. Občina Brežice se je priključila pobudi, ker je zaznala potrebo po tovrstni storitve za starejše občane, saj je delež občanov starejših od 65 let višji od slovenskega povprečja. Socialni servis varovanja na daljavo predstavlja dodatno obliko pomoči in varstva starejših in invalidnih oseb, ki živijo same. Uporabniku omogoča samostojnejše in varnejše življenje, njegove svojce pa razbremeni vsakodnevne skrbi ter s tem prispeva k podaljšanju bivanja starejših v domačem okolju.

31.07.2019

KS Brežice

Sklic 7. redne seje sveta KS Brežice.

29.07.2019

Javna naročila

Modernizacija cest v krajevnih skupnostih občine Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za ibor izvajalcel del na obnovi več cest po krajevnih skupnostih občine Brežice

26.07.2019

Razpisi

Celovita in delna energetska prenova objektov v lasti Občine Brežice

Občina Brežice objavlja javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove objektov v občinski lasti

26.07.2019

Javna naročila

Obnova štirih občinskih stanovanj

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi občinskih stanovanj

25.07.2019

Javna naročila

Opremljanje zemljišč za gradnjo na Kregarjevi ulici

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na opremljanju nepozidanih stavbnih zemljišč

25.07.2019

Javna naročila

Ureditev križišča lokalnih cest LC191142 in LC024011 ter ostale cestne infrastrukture v naselju Črešnjice

Občina Brežice objavlja javno naročillo male vrednosti za izbor izvajalca del na ureditvi cest in druge infrastrukture v naselju Črešnjice

24.07.2019

Javna naročila

Dobava dveh osebnih vozil za OŠ Brežice in OŠ Cerklje ob Krki

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za dobavo dveh osebnih vozil

24.07.2019

Javna naročila

Dobava naprav za šolske kuhinje - ponovitev

Občina Brežice ponavlja javno naročilo male vrednosti za izbor dobavitelja naprav za kuhinje OŠ

24.07.2019

Javna naročila

Fekalna kanalizacija Nova vas pri Mokricah

Občina Brežice ponovno objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izgradnji fekalne kanalizacije Nova vas pri Mokricah

23.07.2019

Javna naročila

Rekonstrukcija Doma krajanov Kapele (1.B in 1.C faza)

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na rekonstrukciji Doma krajanov Kapele

22.07.2019

KS Cerklje ob Krki

Razpis za evidentiranje kandidatov za podelitev priznanj KS Cerklje ob Krki

Krajevna skupnost Cerklje ob Krki objavlja Razpis za evidentiranje kandidatov za podelitev priznanj KS Cerklje ob Krki za leto 2019.

19.07.2019

Zanimivo

Obvestilo o moteni dobavi vode

JP Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike - V naseljih Nova vas pri Mokricah, Jesenice na Dolenjskem, Obrežje, Koritno, Laze, Perišče, Ponikve, Rajec, Slovenska vas, Velika in Mala Dolina ter Cirnik bo danes, 19. 7. 2019, do nadaljnjega motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodu.

18.07.2019

Razpisi

Subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

Občina Brežice objavlja javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: varovanje na daljavo) občanom občine Brežice.

17.07.2019

Javna naročila

Investicijsko vzdrževalna dela na Domu krajanov Sromlje

Občina Brežice obavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca investicijsko vzdrževalnih del na Domu krajanov Sromlje

16.07.2019

Razpisi

Sofinanciranje in vzdrževanje lovskih objekotv v občini Brežice v letu 2019

Občina Brežice objavlja Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov v občini Brežice v letu 2019 - lovske koče

16.07.2019

Javna naročila

Širitev Centra za krepitev zdravja

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na urejanju dodatnih prostorov Centra za krepitev zdravja na lokaciji Milavčeva 18

15.07.2019

Razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2019

Na podlagi 3. člena Odloka o priznanjih Občine Brežice (Uradni list RS, št. 53/96, 56/10 in 66/11) in 3. člena Poslovnika o delu Komisije v postopku podeljevanja priznanj, z dne 9.10.1996 in 2.9.2011, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2019.

15.07.2019

Razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2019

Na podlagi 3. člena Odloka o priznanjih Občine Brežice (Uradni list RS, št. 53/96, 56/10 in 66/11) in 3. člena Poslovnika o delu Komisije v postopku podeljevanja priznanj, z dne 9.10.1996 in 2.9.2011, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2019.

11.07.2019

Zanimivo

Voda v reki Krki primerna za kopanje

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH), Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto je Občino Brežice obvestil o rezultatih analize kopalnih vod in njihovi primernosti za kopanje. Vzorčenje vode je bilo opravljeno na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, niso pa pokrita z državnim monitoringom.

10.07.2019

Sporočila za javnost

Častni občan Občine Brežice Dragutin Križanić prejel medaljo za zasluge

Ljubljana, Brežice - Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v sredo, 10. julija 2019, na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja, medaljo za zasluge je ob tej priložnosti prejel Dragutin Križanić za dolgoletno delovanje na področju glasbenega šolstva v Brežicah ter za obuditev in razširjanje tamburaštva. Predlagatelji za podelitev odlikovanja Dragutinu Križaniću so bili KUD Brežice, Občina Brežice, Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče in Glasbena šola Brežice.

09.07.2019

Razpisi

Javni natečaj - Svetovalec s področja dela oddelka v Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

Javni natečaj - Svetovalec s področja dela oddelka v Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj...

09.07.2019

Razpisi

Javni natečaj - Svetovalec s področja dela oddelka v Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

Javni natečaj - Svetovalec s področja dela oddelka v Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj...

09.07.2019

Razpisi

Javni natečaj - Svetovalec za občinsko premoženje in javna naročila v Oddelku za investicije, občinsko premoženje in javna naročila

Javni natečaj - Svetovalec za občinsko premoženje in javna naročila v Oddelku za investicije, občinsko premoženje in javna naročila...

09.07.2019

Razpisi

Javni natečaj - Svetovalec s področja dela kabineta v Kabinetu župana

Javni natečaj - Svetovalec s področja dela kabineta v Kabinetu župana...

05.07.2019

Razpisi

Sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2019

Občina Brežice objavlja Javni razpis za sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2019 Vrednost razpisa za leto 2019: 13.000,00 EUR. Rok za prijavo je: 31.7.2019.

01.07.2019

Sporočila za javnost

Imenovanje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet Knjižnice Brežice

01.07.2019

Projekti

Popolna zapora cest v času Poletne mestne promenade

Mestna promenada 2019 se pričenja s petkom, 12. 7. 2019, in ta v staro mestno jedro prinaša spremembe v prometnem režimu. Vse udeležence zaprošamo za upoštevanje zapor, za razumevanje in strpnost v času trajanja zapor. Popolna zapora odseka Ceste prvih borcev od menjalnice Ažur do cerkve Svetega Lovrenca bo trajala od 11. 7. 2019 od 15. ure do 27. 7. 2019 do 15. ure.

28.06.2019

Sporočila za javnost

Spominska slovesnost pri spomeniku v Rigoncah

Rigonce - Pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo je že 28. leto zapored potekala komemoracija v spomin na borca Jerneja Molana in osamosvojitveno vojno, ki je pustila močan pečat v obmejnem kraju in v občini Brežice. Jernej Molan je leta 1992 posmrtno prejel častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

28.06.2019

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice v letu 2019

Predmet razpisa je sofinanciranje nabave in izgradnje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode velikosti do 49 PE (populacijskih enot) in hišnih črpališč za objekte v občini Brežice v skladu s pogoji tega razpisa.

27.06.2019

Župan

Udeleženci poletne grajske dogodivščine obiskali župana

Brežice, 27. junija – Župan občine Brežice Ivan Molan je pozdravil 45 otrok, ki aktivno preživljajo počitnice v Posavskem muzeju Brežice na poletni grajski dogodivščini, ki je letos v znamenju zemlje »Muzejčki« so skupaj z animatorji in spremljevalci županu predstavili, kaj vse počnejo na delavnicah in mu podarili zastavico, ki so jo izdelali na delavnicah ter zapeli uradno himno letošnje grajske dogodivščine.

26.06.2019

Obvestila intranet

test

test

26.06.2019

Javna naročila

Prevoz osnovnošolcev s posebnimi potrebami

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca prevozov osnovnošolcev s posebnimi potrebami v od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2023

25.06.2019

Župan

Društvo 1824 obeležilo dan državnosti

Društvo 1824 je na praznik državnosti, 25. junija, organiziralo skupaj z Župnijo Brežice v cerkvi Sv. Roka v Brežicah mašo za domovino in kulturni program. Zbrane je v sklopu proslave nagovorila predsednica Društva 1824 Mojca Strašek Dodig, sledil je svečani nagovor župana Občine Brežice Ivana Molana. Po prireditvi so se udeleženci dogodka družili ob lipi, ki je bila posajena na ploščadi pred Rokovo cerkvijo pred 28 leti.

20.06.2019

KS Brežice

Javni razpis za sofinanciranje projektov v l. 2019 , katera izvajajo društva in organizacije, ki delujejo na območju KS Brežice.

Javni razpis za sofinanciranje projektov v l. 2019 , katera izvajajo društva in organizacije, ki delujejo na območju KS Brežice...

19.06.2019

Projekti

Župan sprejel najuspešnejše osnovnošolce

Brežice – 18. junija je župan občine Brežice Ivan Molan v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice sprejel najuspešnejše devetošolce in osnovnošolce, ki so se v šolskem letu 2018/2019 še posebej odlikovali. Letos je osnovnošolsko izobraževanje z izjemnim učnim uspehom zaključilo 34 devetošolk in devetošolcev. Najuspešnejši devetošolki gnerecije 2018/2019 sta postali Rea Doria Bergant in Maja Tomić, obe iz OŠ Brežice.

19.06.2019

Sporočila za javnost

Skupina TPV širi proizvodne kapacitete v občini Brežice

Brežice, 19. junij - Zaradi pridobitve novih poslov za največje svetovne proizvajalce v avtomobilski industriji se je skupina TPV, ki proizvaja visokotehnološke izdelke, odločila za širitev proizvodnih kapacitet v občini Brežice.

18.06.2019

Civilna zaščita

Podpis aneksa k pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice

V ponedeljek, 17. junija, je župan občine Brežice Ivan Molan podpisal aneks k tripartitni Pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice z Gasilsko zvezo Brežice in enaintridesetimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, ki delujejo v okviru gasilske zveze in zagotavljajo požarno varnost v občini.

18.06.2019

Zanimivo

Zapora cest v času festivala Brežice, moje mesto 2019

Zapore cest

18.06.2019

Javna naročila

Dobava naprav za šolske kuhinje

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor dobavitelja naprav za kuhinje OŠ

18.06.2019

Javna naročila

Zamenjava membrane na "Balonu" - ponovitev

Občina Brežice ponavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na zamenjavi strešne membrane na Balonu

18.06.2019

Javna naročila

Dobava osebnega vozila SUV za službene namene

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor dobavitelja osebnega vozila za službene namene (D-SUV, samopolnilni hibrid)

17.06.2019

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja objektov namenjenih za opravljanje javne gasilske službe v letu 2019

Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja objektov namenjenih za opravljanje javne gasilske službe v letu 2019.

13.06.2019

KS Šentlenart

Javni razpis za sofinanciranje društev KS Šentlenart 2019

Javni razpis za sofinanciranje društev KS Šentlenart 2019...

12.06.2019

Župan

Letošnja najučiteljica prihaja iz občine Brežice

Pišece – V Večnamenskem domu Pišece je v torek, 11. junija, potekala prav posebna prireditev Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece, ki ni bila namenjena zaključku šolskega leta temveč podelitvi priznanja in naziva Najučiteljica šolskega leta 2018/19. Letošnja zmagovalka vseslovenskega izbora je postala Anica Butkovič, dolgoletna učiteljica na pišeški osnovni šoli. V desetih letih, odkar ta izbor poteka, je to že tretji naziv najučitelja, ki je šel v občino Brežice. Leta 2011 se je naziva najučitelj razveselil športni pedagog Bojan Hotko iz OŠ Globoko in leta 2017 glasbeni pedagog Vilko Urek iz OŠ Bizeljsko.

11.06.2019

Javna naročila

Investicijsko vzdrževalna dela v bivšem Domu upokojencev Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca investicijsko vzdrževalnih del na objektu bivšega DU Brežice

10.06.2019

KS Cerklje ob Krki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV KS CERKLJE OB KRKI V LETU 2019

07.06.2019

Sporočila za javnost

596.000 evrov za programe 127 nevladnih organizacij s področja športa, kulture, mladine, turizma ter zdravstva in sociale

Občina Brežice se zaveda pomena delovanja nevladnih organizacij (NVO), ki soustvarjajo življenje v občini in prispevajo k višji kakovosti življenja vseh občank in občanov. Zato Občina redno namenja proračunska sredstva za programe nevladnih organizacij, delo društev pa podpira tudi z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture (igrišča, dvorane, obnova večnamenskih domov po KS, ipd.).

07.06.2019

KS Brežice

Sklic 6. redne seje sveta KS Brežice.

05.06.2019

Razpisi

Sofinanciranje razvojno izobraževalnih programov v letu 2019

Občina Brežice objavlja javni poziv za sofinanciranje razvojno izobraževalnih programov v letu 2019.

05.06.2019

Razpisi

Sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2019

Občina Brežice objavlja javni poziv za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2019 V programskem obdobju 2014-2020 se kohezijska sredstva usmerjajo iz investicij v t.i. mehke vsebine. Te bodo z različnimi instrumenti sofinancirane preko določenih posredniških teles. Sredstva postavke so rezervirana za sofinanciranje razvojnih projektov, podprtih iz virov kohezijskih sredstev. Cilj poziva je sofinanciranje razvojnih projektov, ki so bili v letih 2018 ali 2019 izbrani na pozivih programov EU in v letu 2019 še vedno potekajo (v nadaljevanju: projekti). Občina Brežice bo projekte v letu 2019 sofinancirala iz proračunske postavke 00406 Razvojni projekti, in sicer v višini do 100% izkazanih stroškov, neposredno vezanih na projekt, ki niso pokriti iz drugega vira.

31.05.2019

Župan

Sprejem za Vokalno skupino Aria

V petek, 31. maja, je v Mestni hiši Brežice župan občine Brežice Ivan Molan čestital pevkam Vokalne skupine Aria in predsednici Kulturnega društva Zvezda Dobova Darinki Cvetko Šegota za trojni uspeh na 18. mednarodnem zborovskem tekmovanju in festivalu VENEZIA IN MUSICA, ki je potekalo maja v Italiji. Vokalno skupino Aria, ki deluje pod okriljem KD Zvezda Dobova od leta 2013, sestavljajo Katja Bogovič, Anja Bogovič, Anja Tomše, Sara Tomić in Ela Urek.

31.05.2019

Razpisi

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Obvestilo o končanem javnem natečaju...

31.05.2019

Zanimivo

Mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2019

Od 2. do 8. junija bo v Republiki Sloveniji že osmo leto zapored potekala mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2019 (angl. Adriatic Strike 2019). Slovenska vojska bo na vaji v sodelovanju z zavezniškimi državami in ob podpori vojaškega letalstva izvedla usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev.

29.05.2019

Razpisi

Javni razpis o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih v letu 2019

29.05.2019

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje etno festivalov in motorističnih tekmovanj v letu 2019

29.05.2019

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje poletnih prireditev izven mesta Brežice v letu 2019

29.05.2019

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva v letu 2019

29.05.2019

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij v letu 2019

28.05.2019

Javna naročila

Izvajanje storitev gradbenega inženiringa ob izgradnji vrtca v Artičah (ponovitev JN)

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca storitev gradbenega inžiniringa ob izgradnji vrtca v Artičah (ponovitev postopka)

22.05.2019

Javna naročila

Zamenjava membrane na "Balonu"

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na zamenjavi strešne membrane na "Balonu"

22.05.2019

Župan

Dodatni prostori za vrtec pri Osnovni šoli Globoko

Globoko, 22. maj – V dvorani Krajevne skupnosti Globoko je potekal kulturni program ob predaji dodatnih prostorov vrtca pri Osnovni šoli Globoko v namen. Prostore nekdanje Pošte je Občina Brežice 2018 odkupila in letos izvedla potrebna dela za vzpostavitev nove igralnice. Za investicijo je občina namenila 43.856 evrov, v novi igralnico pa so se vselili najmlajši otroci iz vrtca, skupina Gumbki.

22.05.2019

KS Brežice

Sklic 5. redne seje sveta KS Brežice.

21.05.2019

Sporočila za javnost

Svetniki sprejeli proračun občine za leto 2019

Brežice – Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Brežice so na 5. seji sprejeli Odlok o proračunu občine Brežice za leto 2019. Proračun v višini 28,9 milijonov evrov namenja 10,7 milijonov evrov za investicije, med večjimi investicijami je nadaljevanje obnove železnega mosta čez reki Savo in Krko, začetek gradnje novega vrtca pri OŠ Artiče in revitalizacija bivšega doma upokojencev v Brežicah.

17.05.2019

Župan

Župan obiskal Finančni urad Brežice in se udeležil četvorke brežiških maturantov

V petek, 17. maja, je v Brežicah potekal Dan odprtih vrat Finančnega urada Brežice, pred Športno dvorano Brežice pa so zaplesali četvorko letošnji maturanti in se s tem pridružili vrstnikom iz 48 mest.

17.05.2019

Javna naročila

Prenova Nogometnega stadiona Brežice - VII. faza

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na izvedbi VII. faze prenove Nogometnega stadiona Brežice

17.05.2019

Javna naročila

Fekalna kanalizacija Nova vas pri Mokricah

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izgradnji fekalne kanalizacije Nova vas pri Mokricah

16.05.2019

Sporočila za javnost

9. Eko praznik z ekološko tržnico pri OŠ Brežice

Brežice, 16. maj - Pri Osnovni šoli Brežice je letos že devetič potekal Ekopraznik, ki ga organizira Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Na dogodku, ki ga finančno podpira tudi Občina Brežice, so bili na voljo ekološki izdelki, pridelki ter različna semena in sadike. Kot je dejal predstavnik organizatorja Zvone Černelič, je namen eko praznika ozavestiti in promovirati ekološko pridelano hrano. Ekološka tržnica pri osnovni šoli vsako leto ponuja tako obiskovalcem kot osnovnošolcem priložnost, da se seznanijo z delom ekoloških kmetij in ekološko pridelanimi izdelki.

15.05.2019

Projekti

Občinsko kolesarsko tekmovanje Kaj veš o prometu 2019

V organizaciji SPV - Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Brežice -, je Osnovna šola Brežice v torek, 14.5.2019, gostila učence in učenke osnovnih šol, ki so se pomerili v znanju iz varnosti v prometu. Mlade tekmovalce so pred začetkom pozdravili ravnateljica OŠ Brežice Marija Lubšina Novak, župan občine Brežice Ivan Molan ter predsednik SPV Brežice Igor Ilovar. Tekmovalcem so zaželeli varno in previdno na cesti, ter veliko uspeha na samem tekmovanju.

15.05.2019

Javna naročila

Obnova Borštnikove ulice v Brežicah

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi Borštnikove ulice v Brežicah

15.05.2019

Zanimivo

Pametne vasi za jutri

Pametne vasi za jutri...

09.05.2019

Sporočila za javnost

Program celodnevnih aktivnosti Centra za krepitev zdravja Brežice - 15.5.2019

Zdravstveni dom Brežice je s projektom "Krepitev zdravja za vse - Center za krepitev zdravja Brežice ZD Brežice" (CKZ) s prejetimi 14.942 glasovi izbran kot najljubši projekt v kampanji EU projekt, moj projekt 2019, ki jo je med 1. in 15. aprilom 2019 organizirala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVREKP). Kot zmagovalec je dobil priložnost, da se v sodelovanju in ob podpori SVREKP ter Občine Brežice med 11. in 21. majem 2019 predstavi širši javnosti s še s pestrejšim programom.

08.05.2019

Javna naročila

Obnova arkadnih hodnikov in terase gradu Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi arkadnih hodnikov in terase gradu Brežice

06.05.2019

Sporočila za javnost

Pričetek drugega dela mednarodnih vojaških vaj

V ponedeljek, 6. maja, se na območju Republike Slovenije začenja drugi del letošnjih regijskih mednarodnih vojaških vaj. Na vajah Takojšen odgovor (Immediate Response), Jadranski udar (Adriatic Strike), Zvezdni 25 zavezniških in partnerskih držav. Na ta način se krepi usposobljenost in pripravljenost sodelujočih vojsk, so pa tudi priložnost za osebno, strokovno, tehnično in taktično povezovanje, s čimer se gradijo učinkovitejše in bolj odzivne sile za zagotavljanje varnosti in ohranjanje miru.

06.05.2019

Sporočila za javnost

Priključitev na kanalizacijo

Priključitev na kanalizacijo...

01.05.2019

Župan

Prvomajska budnica in proslava

S prvomajsko budnico so center mesta Brežice prebudili članice in člani Pihalnega orkestra Kapele. Zbrane sta pozdravila župan Občine Brežice Ivan Molan in predsednica KS Brežice Alenka Černelič Krošelj.

26.04.2019

Župan

Tradiciolnalna prvomajska budnica

26.04.2019

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2019.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2019...

23.04.2019

Župan

Mažoretke na mednarodnem tekmovanju osvojile pet odličij

Župan je sprejel članice Športno kulturnega društva Mažoretke Dobova, ki so na mednarodnem tekmovanju Ada pokal neformacij zasedle pet najvišjih mest.

19.04.2019

Javna naročila

Pravno svetovanje in izdelava dokumentacije v postopku javno-zasebnega partnerstva

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor pravnega svetovalca in izdelovalca dokumentacije v postopki javno-zasebnega partnerstva

19.04.2019

Župan

Velikonočno voščilo

Vesele in blagoslovljene velikonočne praznike!

18.04.2019

Sporočila za javnost

Center za krepitev zdravja Brežice zmagovalec natečaja EU projekt, moj projekt 2019

Med 1. in 15. aprilom je potekalo glasovanje za najljubši projekt v kampanji EU projekt, moj projekt 2019. Projekti so prejeli skoraj 42.000 glasov. Največ jih je prejel projekt Krepitev zdravja za vse - Center za krepitev zdravja Brežice ZD Brežice, ki je zmagal s kar 14.942 glasovi in se bo tako lahko med 11. in 18. majem 2019 predstavil še s pestrejšim programom.

18.04.2019

Razpisi

Javni poziv za imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v Upravni odbor JGZ LC Cerklje ob Krki

18.04.2019

Sporočila za javnost

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za turistični kompleks Bizeljsko - parkirišča

Seznanjamo vas z javno razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA TURISTIČNI KOMPLEKS BIZELJSKO - PARKIRIŠČA, del BIZ-38, ki bo potekala od 26.4.2019 do vključno 27.5.2019 na Oddelku za prostor Občine Brežice ter v prostorih Krajevne skupnosti Bizeljsko. Predmet akta se nanaša na določitev meril in pogojev za načrtovanje objektov in površin (umestitev parkirišč) na delu območja, kjer je predviden OPPN in za potrebe obstoječega poslovno-stanovanjskega objekta.

17.04.2019

Zanimivo

Župan čestital pevkam in pevcem MePZ VIVA Brežice ob izjemnem uspehu

Brežice, 16. april – Župan Občine Brežice Ivan Molan se je udeležil sprejema, s katerim so podporniki in prijatelji zbora pričakali pevke in pevce ob vrnitvi iz 16. mednarodnega zborovskega festivala Talin 2019. V Estoniji je zbor nastopil v dveh tekmovalnih kategorijah, v kategoriji mešanih zborov in v kategoriji ljudske glasbe, in kar v obeh osvojil odlično 2. mesto. Župan Ivan Molan je članicam in članom zbora čestital za vrhunski uspeh in se jim zahvalil za promocijo občine. Čestitkam sta se pridružila tudi predsednik Zveze kulturnih društev Brežice Jože Denžič in podpredsednica Lučka Černelič.

17.04.2019

Zanimivo

Župan čestital pevkam in pevcem MePZ VIVA Brežice ob izjemnem uspehu

Brežice, 16. april – Župan Občine Brežice Ivan Molan se je udeležil sprejema, s katerim so podporniki in prijatelji zbora pričakali pevke in pevce ob vrnitvi iz 16. mednarodnega zborovskega festivala Talin 2019. V Estoniji je zbor nastopil v dveh tekmovalnih kategorijah, v kategoriji mešanih zborov in v kategoriji ljudske glasbe, in kar v obeh osvojil odlično 2. mesto. Župan Ivan Molan je članicam in članom zbora čestital za vrhunski uspeh in se jim zahvalil za promocijo občine. Čestitkam sta se pridružila tudi predsednik Zveze kulturnih društev Brežice Jože Denžič in podpredsednica Lučka Černelič.

17.04.2019

Razpisi

Javni natečaj – Direktor občinske uprave Občine Brežice

Javni natečaj – Direktor občinske uprave Občine Brežice...

16.04.2019

Sporočila za javnost

Minister in župan podpisala Dodatek št. 2 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju

Brežice, 16. april - Minister za obrambo Karl Erjavec in župan Občine Brežice Ivan Molan sta na Gradu Brežice podpisala dodatek št. 2 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki. Dodatek prinaša občini 400.000 evrov v letu 2019 in tudi v 2020. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju investicij v lokalno infrastrukturo in za sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil.

12.04.2019

Javna naročila

Dobava reševalnega vozila za ZD Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor dobavitelja nujnega reševalnega vozila za ZD Brežice

11.04.2019

Sporočila za javnost

Nedokončana poplavna zaščita v občini Brežice in ostale negativne posledice zamika gradnje HE Mokrice

Brežice, 11. april - Na novinarski konferenci v Mestni hiši Brežice so z združenimi močmi medije in javnost na negativne posledice zamika gradnje HE Mokrice opozorili župan občine Brežice Ivan Molan, direktor podjetja HESS, d.o.o.. Bogdan Barbič, direktor podjetja Infra d.o.o. mag. Vojko Sotošek ter posavska poslanca v Državnem zboru Igor Zorčič in Tomaž Lisec. Podporo dokončanju projekta verige hidroelektrarna na spodnji Savi pa sta pisno izrazila tudi Posavca in poslanca Matjaž Han in Dušan Šiško.

08.04.2019

Zanimivo

Vabljeni h glasovanju za naj projekt v sklopu EU projekt, moj projekt 2019

na spletni strani EU skladi si lahko preberete o vseh sodelujočih projektih, ki jih Služba vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko izpostavlja v letošnjem projektnem tednu. Med njimi se za laskav naziv naj dogodka kampanje poteguje kar 15 projektnih centrov za krepitev zdravja - med njimi tudi Center za krepitev zdravja ZD Brežice.

08.04.2019

Župan

Brežiški župan z delegacijo obiskal Severno Makedonijo

Brežice, Skopje – Župan občine Brežice Ivan Molan je skupaj z ožjo delegacijo in predstavniki Posavskega muzeja Brežice obiskal glavno mesto Republike Severne Makedonije. Udeležil se je odprtja razstave Živeti umetnost ob stoletnica rojstva Alenke Gerlovič (1919–2010), akademske slikarke in častne občanke Občine Brežice (2007). Razstavo sta v sodelovanju pripravila Posavski muzej Brežice in Narodna galerija Severne Makedonije ob podpori veleposlaništva Republike Slovenije v Severni Makedoniji.

06.04.2019

Civilna zaščita

Civilna zaščita občine Brežice usposobljena in pripravljena za reševanje tako doma kot v tujini

Civilna zaščita občine Brežice usposobljena in pripravljena za reševanje tako doma kot v tujini

03.04.2019

Javna naročila

Izvajanje storitev gradbenega inženiringa ob izgradnji vrtca v Artičah

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca gradbenega inženiringa ob izgradnji vrtca v Artičah

03.04.2019

Zanimivo

Na 29. občinskem otroškem parlamentu razpravljali o šoli in šolskem sistemu

Brežice – V večnamenski dvorani MC Brežice je 2. 4. 2019 potekal 29. občinski otroški parlament, na katerem so sodelovali po trije predstavniki iz osmih osnovnih šol v brežiški občini na temo šole in šolskega sistema. Razpravljali so na teme medgeneracijskega sodelovanja, uvajanja novih predmetov v šolo, uvajanja IKT v izobraževanje in o vplivu staršev na šolo. Sodelujoči na parlamentu so v zaključku z glasovanjem odločili, da bosta osnovnošolce iz občine Brežice na nacionalnem otroškem parlamentu, ki bo 8. aprila v prostorih Državnega zbora Republike Slovenije, zastopali Lana Nakani iz Osnovne šole Brežice in Hana Haler iz Osnovne šole Cerklje ob Krki.

01.04.2019

Sporočila za javnost

Telovadec Beno Kunst tudi letos športnik leta po izboru občanov

Brežice – Dom kulture Brežice je gostil prireditev Športnik leta 2018, ki na enem mestu združi najuspešnejše športnice in športnike ter športne delavce ter predstavi najvišje dosežke na področju športa v občini Brežice. Na dogodku so bila podeljena priznanja in nagrade tistim športnicam in športnikom, ki so se v preteklem letu še posebej odlikovali. S svojimi uspehi je občane tudi letos prepričal telovadec Beno Kunst (Telovadno društvo Sokol Brežice, trener Drago Žerjav) in tako že drugo leto zapored osvojil naziv Športnik leta.

01.04.2019

Zanimivo

Akcija motorist bo v soboto, 6. aprila

VABLJENI na že tradicionalno Akcijo motorist, ki bo v soboto, 6. 4. 2019, na Racelandu, s pričetkom ob 9.30.

29.03.2019

KS Brežice

Sklic 4. redne seje sveta KS Brežice.

28.03.2019

Sporočila za javnost

Javna razgrnitev SD OPPN za IPC Brezina

Seznanjamo vas, da bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za IPC Brezina, ki bo potekala od 5.4.2019 do vključno 6.5.2019 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Krajevnih skupnosti Šentlenart ter Artiče. Spremembe in dopolnitve se nanašajo le na tekstualni del prostorskega akta, s katerimi se omogoča fleksibilnejše pogoje umeščanja in oblikovanja objektov ter racionalnejšo rabo zemljišč. Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udeležite v sredo, 10.4.2019 ob 16:00 uri v sejni sobi na Občini Brežice. Več informacij si oglejte v priponki.

28.03.2019

Župan

Predlog proračuna bo v javni razpravi do 9. aprila

Občinski svet Občine Brežice je na 3. redni seji odločili, da je predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019 primeren za nadaljnjo obravnavo, zato je dan v javno razpravo do vključno 9. aprila 2019. V času javne razprave lahko vsi zainteresirani (krajevne skupnosti, društva, posamezniki, …) podajo svoje predloge in pripombe.

26.03.2019

Sporočila za javnost

3. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice

Brežice, 25. marec – Članice in člani Občinskega sveta Občine Brežice so na 3. redni seji odločili, da je predlog odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019 primeren za nadaljnjo obravnavo, zato bo v javni razpravi do vključno 9. aprila. V času javne razprave lahko vsi zainteresirani svoje pripombe na predlog proračuna podajo pisno preko elektronske pošte (obcina.brezice@brezice.si) ali po običajni pošti na naslov občine Brežice.

20.03.2019

Javna naročila

Izvajanje storitev tehnika v Domu kulture Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca storitev tehnika v Domu kulture Brežice

19.03.2019

Sporočila za javnost

Obvestilo o poteku vojaških vaj na področju občine Brežice in Posavja (podatki se redno dopolnjujejo)

Na pobudo župana občine Brežice Ivana Molana je v četrtek, 7. marca, v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki potekal sestanek s predstavniki poveljstva sil Slovenske vojske s predstavniki Občine Brežice in predsedniki krajevnih skupnosti, na področju katerih bodo potekale aktivnosti vojaških vaj. Na sestanku so bile podrobneje predstavljene vojaške vaje, ki bodo potekale v določenih terminih od začetka marca do začetka junija 2019. V nadaljevanju je objavljeno obvestilo Slovenske vojske občanom, v času vojaških vaj pa bodo sledila tudi krajša obvestila, ki jih bodo iz Slovenske vojske pošiljali neposredno pred pomembnimi aktivnostmi.

15.03.2019

Sporočila za javnost

Drugi javni poziv uporabnikom javnih dobrin

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Brežice objavlja 2. javni poziv uporabnikom javnih dobrin v občini Brežice, na podlagi katerega podate predloge za imenovanje v svet uporabnikov.

08.03.2019

Projekti

Izgradnja pločnika Črnc v Brežicah

Občina Brežice tudi v letu 2019 nadaljuje s projekti namenjeni zagotavljanju večje prometne varnosti predvsem za najšibkejše udeležence v prometu - za pešce. Tako potekajo dela izgradnje pločnika Črnc in rekonstrukcija ceste na odseku med krožiščem na Cesti svobode in križiščem za Zakot. Vrednost investicije znaša dobrih 359.000 evrov in jih v celoti zagotavlja Občina Brežice iz proračuna.

07.03.2019

Župan

Voščilo ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žena

07.03.2019

Sporočila za javnost

Javni poziv uporabnikom javnih dobrin

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Brežice poziva uporabnike javnih dobrin v občini Brežice, da podate predlog za imenovanje v svet uporabnikov.

06.03.2019

Župan

Kosci obiskali župana

Brežice, 5. marec – Na pustni torek so župana Občine Brežice Ivana Molana obiskali mladi kosci, predstavniki avtohtone etnološke pustne maske, ki izvira iz vasi Loče in je zaradi svoje edinstvenosti postal zaščitni znak prireditev in simbol "Dobovskega fašjenka". Danes se etnološko izročilo prenaša na mlade, ki ohranjajo tradicijo. Mladi kosci so ob tej priložnosti podarili županu kravji zvonec, njihov simbol je sicer kosa, s katero odganjajo zimo. Ob tej priložnosti sta kosce za namen arhiviranja fotografirala tudi sodelavca Slovenskega etnografskega muzeja.

06.03.2019

Sporočila za javnost

Zbiranje vlog za vpis v programe vrtcev v občini Brežice za šolsko leto 2019/20

Vpis v programe vrtcev za šolsko leto 2019/20

01.03.2019

Zanimivo

Dobovski Fašjenk prevzel oblast v občini Brežice

Občinsko oblast v Brežicah je že 19. leto zapored prevzel dobovski Fašjenk, letos si oblast delita Fašjenkova županja (Kristina Majcen) in opozicijski Fašjenkov župan (Edi Štraus). Fašjenk bo vladal občini Brežice od petka, 1. marca, do sobote, 9. marca, ko bo uradnemu županu Ivanu Molan vrnjen občinski ključ. V programu prevzema oblasti so gledalci lahko videli igrani dokumentarec o Brežiškem morju (akumulacijskem jezeru HE Brežice) - nastopile so savske račke, pikapolonice s sedmimi pikami, savske deklice, ribiči, turisti ter Helena B. in Nace J., nastop mažoretk iz Dobove, plesno točko Lučke žlahte oz. kabareta Loče ter korante iz Hajdine, ki tradicionalno obiščejo občino in odganjajo zimo. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki Slobodne fašničke republike Samobor ter institucije Rio FUMO iz Ključa (Republika Hrvaška).

27.02.2019

Javna naročila

Izvajanje avtobusnih prevozov osnovnošolcev

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca avtobusnih prevozov osnovnošolcev v obdobju od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2023

25.02.2019

Sporočila za javnost

Projekt Občuti svobodo vode omogočil izboljšan dostop za invalide do mladinskega hotela

V petek so bili namenu predani prenovljeni prostori Mladinskega hostla Brežice. Dobrih 50 000 evrov vredna investicija, ki smo jo v sklopu projekta Občuti svobodo vode realizirali izključno s sredstvi Evropske komisije, je mladinski hostel spremenila v dostopnega za gibalno ovirane in slabovidne.

21.02.2019

Razpisi

VPIS OTROK V VRTCE ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za vpis v programe vrtcev za šolsko leto 2019/20.

21.02.2019

Projekti

Urejanje Trdinove ulice bo končano pred rokom

Brežice – Ugodne vreme omogoča, da se lahko tudi v zimskih mesecih izvajajo nekatere investicije v občini. Tako se trenutno izvaja 3. faza urejanja Trdinove ulice v Brežicah na odseku med Dobovsko cesto in ulico Marof-jug, v dolžini cca 160 m, ki zajema rekonstrukcijo vozišča z ustrezno prilagoditvijo oz. izboljšanjem tehničnih elementov ceste ter izgradnjo pločnika v širini 2,5m. Odsek je razsvetljen z novo cestno razsvetljavo, ki je do sedaj tu ni bilo, prav tako je urejeno odvodnjavanje in prilagojena vsa potrebna infrastruktura.

20.02.2019

Sporočila za javnost

Ustanovna seja Nadzornega odbora Občine Brežice

Brežice – V torek, 19. februarja, se je na ustanovni seji sestal Nadzorni odbor Občine Brežice in s tem so za delovanje pripravljeni vsi trije organi občine – poleg občinskega sveta in župana tudi nadzorni odbor. Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki v skladu z zakonom opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

19.02.2019

Civilna zaščita

Podpisana Pogodba o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice za obdobje 2019-2023

Brežice – V mesecu februarju so predsedniki prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v občini Brežice in Gasilska zveza Brežice ter Občine Brežice svečano podpisali Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice za obdobje 2019-2023. Javna gasilska služba, ki jo izvajajo prostovoljna gasilska društva, obsega izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah, preventivne naloge, delo z mladimi oz. vzgojo gasilske mladine, pomoč občanom in druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva v občini.

19.02.2019

KS Brežice

Sklic 3. redne seje sveta KS Brežice.

18.02.2019

Javna naročila

Evidenčna naročila v letu 2018

Seznam oddanih evidenčnih naročil v letu 2018

15.02.2019

Sporočila za javnost

Sofinanciranje sterilizacij lastniških mačk v občini Brežice

Občina Brežice nadaljuje z izvajanjem preventivnega ukrepa za zmanjšanje števila zapuščenih živali. Od 4.2.2019 do porabe sredstev bo občina sofinancirala ceno sterilizacije lastniških mačk in sicer v obeh veterinarskih ambulantah: Vet BM v mestnem jedru in Veterinarski bolnici Brežice d.o.o.. Lastnikom bo v tem obdobju na voljo storitev sterilizacija mačke po enotni, sofinancirani ceni 35 evrov. Občina Brežice je začela z izvajanjem ukrepa sofinanciranje cene sterilizacije lastniških mačk že v letu 2014, saj je sterilizacija po priporočilu stroke tudi najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali.

11.02.2019

Župan

Svet regije Posavje soglasen za ohranitev in razvoj Splošne bolnišnice Brežice

Brežice, 11. februar – Na 78. izredni seji Sveta regije Posavje so posavski župani soglasno sprejeli sklepe s katerimi podpirajo ohranitev in razvoj Splošne bolnišnice Brežice. Razlog za sklic seje je predlog Strategije intenzivne medicine v Republiki Sloveniji, ki predvideva spremembo statusa brežiške bolnišnice iz splošne v lokalno, kar bi prineslo krčenje osnovnih storitev bolnišnice in onemogočilo njen razvoj ter imelo za posledico slabšo oskrbo pacientov iz Posavja in nižjo kakovost življenja v regiji Posavje.

07.02.2019

Župan

Podeljena priznanja in odličja Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2018

Brežice – V sredo, 6. februarja, je v Kulturnem domu Brežice potekala osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Kulturni program prireditve so oblikovali plesalci plesne skupine Ka'Bavidas Pelera Plesnega društva Imani pod vodstvom mentoric in koreografinj Rosane Horvat ter Sanje Spirić. Zbrane je nagovoril tudi župan občine Brežice Ivan Molan, ki je ob tej priložnosti čestital vsem dobitnikom priznanj in odličij ter se zahvalil vsem ustvarjalcem na področju kulture v občini.

07.02.2019

Projekti

Na dan pred slovenskim kulturnim praznikom predali namenu dve novi knjigobežnici

Brežice, 7. februar – Na dan pred slovenskim kulturnim praznikom sta bili namenu predani dve novi knjigobežnici v mestu Brežice, ena pred OŠ Brežice in druga v parku pri Občini Brežice. V občini se sedaj nahaja že 13 knjigobežnic v obliki lesenih omaric s knjigami, kjer si lahko občani izmenjajo knjige po načelu prinesi-odnesi. Kulturni program dogodka so pripravili učenke in učenci OŠ Brežice, ki so dogodek zaključili z doživeto recitacijo pesmi Povodni mož Franceta Prešerna.

05.02.2019

Sporočila za javnost

2. seja Občinskega sveta Občine Brežice: imenovanje članov delovnih teles in nadzornega odbora

Brežice – Na 2. seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki potrdili mandat članu občinskemu sveta Boštjanu Šetincu, ki je v svetniških vrstah zamenjal župana Ivana Molana. Sledilo je imenovanje predsednikov, namestnikov predsednikov in članov osmih delovnih teles občinskega sveta ter imenovanje petčlanskega Nadzornega odbora Občine Brežice.

05.02.2019

Zanimivo

Srečanje z duhovniki in redovnicami, ki delujejo v občini Brežice

Cerklje ob Krki – V začetku leta se župan Občine Brežice Ivan Molan tradicionalno sreča z duhovniki in redovnicami, ki delujejo na področju občine Brežice, saj jih druži skupna skrb za prebivalce občine. Vsakoletno srečanje je priložnost za pogovor o dosedanjem delu, sodelovanju in načrtih za prihodnost. Letošnje srečanje je potekalo v Cerkljah ob Krki, kjer je cerkljanski župnik mag. Janez Žakelj zbranim predstavil obnovljeno župnijsko cerkev Sv. Marka in nove orgle, obiskali so tudi redovno skupnost Hčere krščanske ljubezni – usmiljenke in srečanje zaključili s pogovorom ob skupnem kosilu.

01.02.2019

Sporočila za javnost

Župan obiskal studio radia Brežice EU

Brežice - Prvega februarja je pričel predvajati program Radio Brežice EU in ob tej priložnosti je radijski studio obiskal župan občine Brežice Ivan Molan, ki je ustanovitelju radia Maksu Žbogarju zaželel uspešno delo, poslušalcem pa obilo užitkov ob poslušanju glasbe in programa. Posebnost Radia Brežice EU je ta, da je internetni radio in da v rednem programu predvaja samo lokalno glasbo, ki so jo ustvarili ali soustvarili avtorji, glasbeniki, aranžerji ali pevci iz občine Brežice. To je razlog, da so si izbrali slogan Najbolj lokalna radijska postaja na svetu.

01.02.2019

Razpisi

Javni razpis za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja.

Javni razpis za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja....

31.01.2019

KS Brežice

Sklic 2. redne seje sveta KS Brežice.

31.01.2019

Sporočila za javnost

Obvestilo - motena dobava pitne vode

NOVO: Uporabnike pitne vode iz naselij Vrhovska vas in Belinje, ki se oskrbujejo preko hidropaka, JP Komunala Brežice d.o.o. obvešča, da bo v petek, 1. 2. 2019, motena dobava pitne vode do predvidoma 19:00 , zaradi polnjenja vodohrana Vrhovska vas. JP Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode iz naselij Vrhovska vas, Jugovec, Belinje ter del Hrastka in Brezovice pri Podbočju, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz brežiškega vodovodnega sistema, da bo v petek, 1. 2. 2019, motena dobava pitne vode med 7:30 in 14:00 zaradi pranja VH Vrhovska vas.

30.01.2019

Župan

Osnovna šola Brežice gosti državno prvenstvo v mali odbojki za učenke

Danes, 30. januarja, gosti Osnovna šola Brežice v Športni dvorani Brežice državno prvenstvo v mali odbojki za učenke, ki obiskujejo osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Na državnem prvenstvu sodeluje osem ekip iz sedmih osnovnih šol: dve šoli iz Ljubljane in po ene šole iz Velenja, Celja, Žalca, Črnomlja in Brežic.

29.01.2019

Javna naročila

Oskrba zapuščenih živali v obdobju 2019-2022

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca storitev na področju oskrbe zapuščenih živali v obdobju 2019-2022

28.01.2019

Sporočila za javnost

Motena dobava pitne vode

JP Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode iz naselij: Vinji Vrh, Poštena vas in Gadova Peč, da bo v torek, 29. 1. 2019, zaradi pranja VH Vinji vrh, motena dobava pitne vode med 7:30 in 14:00.

24.01.2019

Sporočila za javnost

Policija svetuje občanom samozaščitno ravnanje za preprečevanju vlomov

Občina Brežice v sodelovanju s Policijo zbere in nato Policiji posreduje predloge za prioritete na področju izvajanja nalog v tekočem letu. V načrt dela Policije na področju brežiške občine za leto 2019 so tako umeščene naloge s področja preprečevanja in preiskovanja kriminalitete, urejanje in nadziranje javnega prometa, nadzor nad javnim redom in mirom ter druge naloge. Zaradi pojava vlomov na področju občine so predstavniki Policije pripravili nekaj nasvetov za občanke in občane o tem, kako lahko sami pripomorejo k preprečevanju vlomov.

23.01.2019

Sporočila za javnost

Slavnostna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku

23.01.2019

Projekti

Slavnostna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku

23.01.2019

Zanimivo

9. dnevi podjetniških priložnosti

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice že 9. leto zapored prireja Dneve podjetniških priložnosti. Predavanja in primeri dobre prakse se nanašajo na odgovorno ravnanje z naravnimi viri ter izboljšanje poslovanja podjetja. Predavanja bodo potekala vsako SREDO v mesecu FEBRUARJU. Vabljeni!

23.01.2019

Zanimivo

9. dnevi podjetniških priložnosti

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice že 9. leto zapored prireja Dneve podjetniških priložnosti. Predavanja in primeri dobre prakse se nanašajo na odgovorno ravnanje z naravnimi viri ter izboljšanje poslovanja podjetja. Predavanja bodo potekala vsako SREDO v mesecu FEBRUARJI. Vabljeni!

15.01.2019

Green destination objave

Trajnostni dosežki destinacije Brežice

09.01.2019

Zanimivo

Krvodajalska akcija - 16. in 17. januar

Območno združenje Rdečega križa Brežice v sodelovanju z RKS, ZZTM Ljubljana in Občino Brežice organizira krvodajalsko akcijo v Mladinskem centru Brežice v sredo, 16. januarja 2019, s vpisom od 8.00 do 13.00, in v četrtek 17. januarja 2019, s vpisom od 8.00 do 12.00.

03.01.2019

KS Brežice

Sklic 1. redne seje sveta KS Brežice.

21.12.2018

Sporočila za javnost

Ustanovna seja Občinskega sveta Občine Brežice

V četrtek, 20. decembra, je potekala ustanovna seje novoizvoljenega občinskega sveta. Po potrditvi mandatov svetnikov in slovesni prisegi župana Ivana Molana je svet potrdil tudi nove člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenovana sta bila tudi oba nova-stara podžupana Katja Čanžar in Jure Pezdirc.

20.12.2018

Sporočila za javnost

Praznično srečanje Društva Sožitje Brežice

Na Mostecu je v Gostilni Cetin potekalo tradicionalno praznično decembrsko srečanje Društva Sožitje Brežice, ki se ga vsako leto udeleži približno 50 članov s sorodniki in skrbniki ter prostovoljci. Zbrane je v uvodu srečanja pozdravila dolgoletna predsednica društva Anica Ajlec. Ob voščilu je predstavila nekatere novosti na področju zakonodaje, ki so pomembne za člani društva. Udeležence srečanja je pozdravila posebna gostja, predsednica nacionalne Zveze Sožitje dr. Katja Vadnal. Vabilu na srečanje se je z veseljem odzval župan občine Brežice Ivan Molan, ki je navzočim zaželel obilo dobrega počutja in zdravja v novem letu.

17.12.2018

Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V LETU 2019

Občina Brežice objavlja javni razpis za izvajanje programov športa v letu 2019

17.12.2018

Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV TURISTIČNIH DRUŠTEV IN ZVEZ V LETU 2019

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje projektov turističnih društev in zvez v letu 2019

17.12.2018

Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OHRANJANJA IN VZDRŽEVANJA KULTURNIH SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA, KI NISO V LASTI OBČINE BREŽICE V LETU 2019

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice v letu 2019

17.12.2018

Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURE V LETU 2019

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v letu 2019

17.12.2018

Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE V LETU 2019

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje drugih programov na področju kulture v letu 2019

17.12.2018

Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU MLADINE V LETU 2019

Izbor izvajalcev za Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2019

17.12.2018

Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA IN SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2019

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravstvenega in socialnega varstva v letu 2019.

14.12.2018

Župan

Župan na tradicionalnem sprejemu gostil soustvarjalce življenja v občini Brežice

Čatež ob Savi, 13. december - Tradicionalni prednovoletni sprejem župana občine Brežice je v hotelu Terme v Termah Čatež združil pod eno streho ustvarjalce življenja v občini Brežice od članov občinskega sveta v prejšnji in sedanji sestavi, članov nadzornega odbora, predsednikov KS, predstavnike gospodarstva, javnih zavodov, institucij ter nevladnih organizacij, duhovnike, ki delujejo v občini Brežice, predstavnike medijev in vse ostale, ki prispevajo k razvoju občine.

14.12.2018

Župan

Župan na tradicionalnem sprejemu gostil soustvarjalce življenja v občini Brežice

Čatež ob Savi, 13. december - Tradicionalni prednovoletni sprejem župana občine Brežice je v hotelu Terme v Termah Čatež združil pod eno streho ustvarjalce življenja v občini Brežice od članov občinskega sveta v prejšnji in sedanji sestavi, članov nadzornega odbora, predsednike KS, predstavnike gospodarstva, javnih zavodov, institucij ter nevladnih organizacij, duhovnike, ki delujejo v občini Brežice, predstavnike medijev in vse ostale, ki prispevajo k razvoju občine.

06.12.2018

Green destination objave

Analiza anket

05.12.2018

Sporočila za javnost

Občina Brežice je Branju prijazna občina

Velike Lašče, 3. decembra - Na Ta veseli dan kulture je Občina Brežice na prireditvi prejela naziv Branju prijazna občina. Naziv, ki so ga prvič podelili leta 2017, je letos pridobilo 10 slovenskih občin. V imenu Občine Brežice je priznanje prejela vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na Občini Brežice Patricia Čular.

03.12.2018

Sporočila za javnost

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBČINO BREŽICE – SD OPN 5 (ODPRAVA OČITNIH TEHNIČNIH NAPAK – KRATEK POSTOPEK)

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBČINO BREŽICE – SD OPN 5 (ODPRAVA OČITNIH TEHNIČNIH NAPAK – KRATEK POSTOPEK)...

03.12.2018

Zanimivo

Projekt „EU TOWN TWINNING PROJECT – ZDRUŽENI V RAZLIČNOSTI UNITED IN VARIETY“

30.11.2018

Projekti

Novo vozilo za opravljanje dejavnosti Zdravstvenega doma Brežice

V četrtek, 29. 11., je pred Zdravstvenim domom Brežice potekala simbolična predaja novega vozila za urgentnega zdravnika ZD Brežice. Novo vozilo, za katerega sta državna sredstva pridobila ZD Brežice in Občina Brežice, bo bistveno prispevalo k varnosti in udobju tako uporabnikov kot uslužbencev zavoda. Ključe novega vozila je zdravnici Mojci Pibernik, dr. med., predal župan občine Brežice Ivan Molan.

29.11.2018

Sporočila za javnost

Izjava župana ob trditvah iz prispevka na TV Slovenija o JP Komunala Brežice d.o.o.

Župan Ivan Molan: »Vsaki občini je gotovo v interesu, da ima močno in uspešno javno komunalno podjetje, ki opravlja svoje delo kakovostno in ki posluje gospodarno, pregledno ter zakonito. To dokazujejo tudi rezultati opravljenih revizij in inšpekcijskih pregledov v podjetju JP Komunala Brežice d.o.o., ki so bili opravljene v preteklosti. Kljub temu je v mojem interesu, v interesu javnosti in tudi samega podjetja, da se razjasnijo vsi dvomi o navedbah delovanja podjetja. Zato bom kot župan naročil dodatno zunanjo revizijo poslovanja podjetja z namenom, da se razčisti z anonimnimi obtožbami in z navedbami, ki so bile predstavljene na Televiziji Slovenija.«

28.11.2018

Župan

Oprema za reševanje iz vode za PGD Loče, Krška vas, Mihalovec in Rigonce

Brežice, 26. november – Na sedežu Gasilska zveza (GZ) Brežice je potekala uradna predaja opreme za reševanje iz vode tistim prostovoljnim gasilskim društvom, ki imajo v sklopu svoje opreme tudi čolne za reševanje in posredujejo tudi ob poplavah. To so gasilke in gasilci iz PGD Loče, Krška vas, Mihalovec in Rigonce.

27.11.2018

Razpisi

Javno povabilo k oddaji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice v letu 2019

Občina Brežice objavlja Javno povabilo k oddaji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice v letu 2019

27.11.2018

Sporočila za javnost

Glasovanje na lokalnih volitvah – 2. krog volitev za župana bo v nedeljo, 2. decembra

Občina Brežice je ena od 56 slovenskih občin, kjer bo potekal 2. krog volitev za župana. Glasovanje bo potekalo v nedeljo, 2. decembra 2018, na vseh 49 voliščih v času od 7.00 do 19.00. Predčasno glasovanje poteka v torek, 27. 11. 2018, in v sredo, 28. 11. 2018, od 7.00 do 19.00 na posebnem volišču v sejni sobi Upravne enote Brežice na naslovu Cesta prvih borcev 24 a, Brežice (1. nadstropje).

20.11.2018

Zanimivo

Župan sprejel mažorete po uspešnem tekmovanju na evropskem pokalu ADA

Članice Športno kulturnega društva mažoretke Dobova so se iz Evropskega pokala ADA (Alpe Donava Adrija) za mažorete 2018, ki je potekalo v Ohridu (Makedonija), vrnile s sedmimi odličji. V Mestni hiši Brežice jim je pripravil sprejem župan občine Brežice Ivan Molan in dobitnicam čestital za odlične rezultate.

16.11.2018

Župan

Župan na tradicionalnem slovenskem zajtrku pri otrocih iz vrtca pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Brežice, 16. november – Tretji petek v mesecu novembru osnovne šole in vrtci po Sloveniji obeležijo dan slovenske hrane s tradicionalnim slovenskim zajtrkom (jabolka, med, maslo, kruh). Župan občine Brežice Ivan Molan se vsako leto udeleži zajtrka na eni izmed šol in vrtcev v občini. Letos je župan zajtrkoval v družbi ravnateljice Nuške Ogorevc in otrok v vrtcu pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, s katerimi je poklepetal, skupaj so prisluhnili pravljici in mu predstavili svoje igre. Ob tej priložnosti se je župan otrokom in vzgojiteljicam zahvalil za gostoljubnost s knjižnim darilom.

16.11.2018

Projekti

Občina Brežice z evropskimi sredstvi vzpostavlja javni sistem izposoje koles

Brežice, november - Občina Brežice je pričela postavljati kolesarnice, ki so del prihajajočega javnega sistema izposoje koles v mestu Brežice, ta je kot ukrep spodbujanje trajnostne mobilnosti namenjen občanom in obiskovalcem. Sistem izposoje koles v 1. fazi zajema vzpostavitev šestih postaj - javnih izposojevalnic. Do konca meseca novembra bodo predvidoma urejene tri postaje izposojevalnic - ob tržnici (s kolesarnico in dodatnimi stojali za kolesa), na Avtobusni postaji (s kolesarnico) in na Železniški postaji (s kolesarnico). Podrobne informacije o delovanju in nabavi uporabniških kartic bodo javljene naknadno.

14.11.2018

Javna naročila

Izgradnja sekundarne kanalizacije Dobova - kanal K2

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca izgradnje sekundarne kanalizacije Dobova - kanal K2

14.11.2018

Sporočila za javnost

Občina Brežice med primeri dobrih praks na 4. SBC Akademiji

Župan občine Brežice Ivan Molan je sodeloval na 4. Akademiji SBC (Slovenian Business Club) Kluba slovenskih podjetnikov na temo Kako spodbuditi podjetništvo v vsaki slovenski občini. Na dogodku so sodelovali tudi podjetniki in župani iz občin Ajdovščina, Kočevje, Krško, Črnomelj in Trbovlje. Namen akademije je predstaviti podjetnikom in širši javnosti konkretne oz. izvirne ter učinkovite ukrepe, ki so bili v korist zdravi rasti gospodarstva v občini.

12.11.2018

Zanimivo

POVZETEK PROJEKTA TOWN TWINNING - ZDRUŽENI V RAZLIČNOSTI

Meseca oktobra je pod okriljem občine Brežice potekal evropski projekt NVO iz treh držav EU in treh držav pristopnic v EU (Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina). Državljani iz 8 občin so sodelovali na tridnevnem dogodku v Sloveniji. Vodilni partner projekta je Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik Pišece. Dogodek je evropsko leto kulturne dediščine počastil oz. obeležil s predstavitvami in praktičnimi aplikacijami različnih vidikov nematerialne kulturne dediščine (ljudske pesmi, tradicionalni plesi, priprava tradicionalne kuhinje, umetnost in obrti, običaji).

09.11.2018

Projekti

Obnova lokalnih cest po krajevnih skupnostih

Ugodne vremenske razmere v jesenskem času so omogočile izvajanje številnih obnov lokalnih cest in javnih poti po krajevnih skupnostih. V ponedeljek, 5. novembra, se je pričela obnova lokalne ceste Velike Malence-Mrzlava vas. Rok za izvedbo del je 25. november. Dela zajemajo obnovo celotne voziščne konstrukcije v dolžini 550 m, ureditev odvodnjavanja meteornih voda in ureditev bankin ter brežin.

08.11.2018

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje nabave inštrumentov za inštrumentalne sestave v letu 2018

Razpis za sofinanciranje nabave inštrumentov za inštrumentalne sestave v letu 2018

08.11.2018

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje nabave inštrumentov za inštrumentalne sestave v letu 2018

Razpis za sofinanciranje nabave inštrumentov za inštrumentalne sestave v letu 2018

08.11.2018

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Brežice v letu 2016 in 2017

Prijava na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Brežice v letu 2016 do 2017

07.11.2018

Zanimivo

V Brežicah bo področje preventive in zdravstva obogatil Center za krepitev zdravja

Brežice – V zaključku meseca oktobra je Zdravstveni dom Brežice pripravil svečano otvoritev Centra za krepitev zdravja, ki deluje v obnovljenih prostorih stavbe na nogometnem stadionu v Brežicah. Župan občine Brežice Ivan Molan in direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević sta z rezanjem traku simbolično odprla vrata novega centra. Po besedah direktorja Dražena Levojevića je namen centra nadgradnja in razvoj preventivnih programov v lokalni skupnosti.

06.11.2018

Župan

Župan čestital evropskima mladinskima prvakinjama v ju-jitsu

Globoko – Župan občine Brežice Ivan Molan se je udeležil sprejema, ki so ga v telovadnici OŠ Globoko pripravili člani DBV Katana Globoko za ekipo, ki se je iz Evropskega prvenstva za kadete in mladince v ju-jitsu vrnila z naslovom evropskih prvakinj in 5. mestom. Župan je uspešnim mladim športnikom čestital in jim izročil priložnostna darila, ki jih bodo spominjala na dosežene uspehe. Dejal je, da so športniki med najuspešnejšimi promotorji tako občine Brežice kot Slovenije v svetu.

05.11.2018

Javna naročila

Zavarovalniške storitve v obdobju 2019-2023

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca storitev zavarovanja in sicer za Občino Brežice, javne zavode in krajevne skupnosti občine Brežice

31.10.2018

Zanimivo

31. oktober - dan reformacije

V Sloveniji od leta 1992 današnji dan praznujemo kot državni praznik. Slovencem je reformacija prinesla prvo knjigo in s tem knjižni jezik, pa tudi prvo imenovanje pojma Slovenec.

30.10.2018

Zanimivo

MLADI Z MLADIMI IN ZA MLADE - prihaja Logbook

Mladinski center Brežice je na pobudo občine postal del mreže KEKS, ki povezuje občine in mladinske centre in s sistemom Logbook spremlja kakovost mladinskega dela in skrbi za razvoj kompetenc mladinskega delavca ter razvoj mladinskega centra.

28.10.2018

Sporočila za javnost

Na svečani seji podeljen naziv častni občan, oktobrske nagrade in priznanja Občine Brežice

Na predvečer 28. oktobra, praznika občine Brežice, so bila na svečani seji Občinskega sveta podeljena priznanja organizacijam in nagrade tistim posameznikom, ki so v lokalni skupnosti skozi daljši čas opaženi kot nadpovprečni in so tudi pomembno gibalo ter vzgled delovanja za dobro občanov. Zbrane je nagovoril župan občine Brežice Ivan Molan.

28.10.2018

Župan

Voščilo ob prazniku občine Brežice

Spoštovane občanke, spoštovani občani, 28. oktobra praznujemo praznik naše občine in se spominjamo ustanovitve Brežiške čete.

25.10.2018

Zanimivo

Dan suverenosti

Danes je dan suverenosti, državni praznik, s katerim 25. oktobra obeležujemo enega ključnih dogodkov v procesu osamosvojitve Slovenije, dan, ko je po osamosvojitveni vojni zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade zapustil slovensko ozemlje.

24.10.2018

Projekti

Prenovljena tekaška steza bo omogočila bolj kakovostno delo pri urah športne vzgoje

Velika Dolina, oktober – Praznični mesec v občini Brežice je namenjen tudi različnim otvoritvam novih pridobitev, ena od teh je prenovljena tekaška steza pri OŠ Velika Dolina. Ravnateljica Mojca Bregar Goričar je ob otvoritvi dejala, da so pridobitve v šoli veseli in da jo otroci že s pridom uporabljajo tako pri urah športne vzgoje kot tudi pri vseh ostalih športnih dejavnostih, saj šola vse učence spodbuja k čim več gibanja na svežem zraku.

23.10.2018

Župan

Predaja obnovljenih mestnih ulic v namen

Brežice, 23. oktober – Občina Brežice je s prireditvijo na novem postajališču za avtodome v bližini železnega mostu čez Savo, na katerem še poteka temeljita prenova, simbolično predala namenu šest zaključenih projektov v mestu. Investicije so namenjene izboljšanju prometne varnosti in urejenosti mesta ter gradu, zanje je Občina Brežice namenila dobrih 1,7 milijona evrov. V občini Brežice verjamejo, da so ureditve, ki so prijazne do občank in občanov, prijazne tudi do obiskovalcev, ki obiščejo mesto Brežice in ostale kraje brežiške občine.

22.10.2018

Zanimivo

Nagradni sklad ponovno na voljo

Nagradni sklad brežiškega mestnega avtobusa ponovno vabi vse septembrske uporabnike.

19.10.2018

Projekti

Urejanje regionalnih cest in načrtovani novi most v občini Brežice

Občina Brežice redno sodeluje z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) na področju regionalnih cest v občini, ki so del državnega cestnega omrežja. Na oktobrskem sestanku med predstavniki direkcije in županom s sodelavci so potekali pogovori o gradnji novega mostu čez Savo, ki se pričenja v 2020, o ureditvah cest, ki se bodo uporabljale v času gradnje HE Brežice, o povezovalni cesti Krško-Brežice in kolesarskih poteh ob državnih cestah.

19.10.2018

Javna naročila

Čiščenje poslovnih prostorov 2019-2022

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca storitev čiščenja poslovnih prostorov 2019-2022

15.10.2018

Projekti

V Globokem imajo nov pločnik

Globoko, 13. oktober – Med dogodki Brežiškega oktobra je bila tudi svečana predaja novega pločnika v Globokem v namen. Občina Brežice in Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) sta združili moči pri investiciji – občina je zagotovila sredstva za dobrih 950 m pločnika in za javno razsvetljavo, DRSI pa za t.i. mostičke oz. prepuste preko potoka Gabernica. Vrednost investicije znaša 406.000 evrov, 80% sredstev zagotavlja Občina Brežice, 20% pa DRSI. Novi pločnik pešcem omogočil boljšo varnost pri vključevanju v promet, varnejši bodo tudi šolarji na poti v šolo.

15.10.2018

Javna naročila

Dobava električne energije v obdobju 2019-2022

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor dobavitelje električne energije Občini Brežice, javnim zavodom in krajevnim skupnostim v obdobju 2019-2022

15.10.2018

Sporočila za javnost

Minister in župan na delovnem srečanju o migrantski problematiki

Brežice, 15. oktober – Pobudi župana Občine Brežice Ivana Molana se je odzval minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in na delovnem srečanju sta se pogovorila o aktualnem dogajanju na področju migrantske problematike na ravni države in občine. Minister Poklukar je glede sprejemno-registracijskega centra pojasnil, da gre za dodatne prostore policijskih postaj za izvajanje policijskih postopkov pri ilegalnih vstopih v državo in ne za sprejemne centre za migrante kot so bili v času migrantske krize 2015 in 2016. Župan Ivan Molan je dejal, da od ministra v prihodnje pričakuje predvsem neposredno in pravočasno obveščanje glede dogajanja in ukrepov na področju migrantske problematike, ki zadevajo občino Brežice.

12.10.2018

Sporočila za javnost

Občina Brežice nasprotuje zapiranju poslovalnice NLB v Dobovi

Izjava župana občine Brežice ob nameri banke NLB d.d., da v Dobovi z dnem 3. 12. 2018 zapre poslovalnico.

11.10.2018

Sporočila za javnost

Veliko nagradno žrebanje – brežiški mestni avtobus

Veliko nagradno žrebanje – brežiški mestni avtobus...

11.10.2018

Javna naročila

Oskrba zapuščenih živali v obdobju 2019-2022

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca storitev na področju oskrbe zapuščenih živali v obdobju 2019-2022

10.10.2018

Župan

Obnova železnega mostu poteka po načrtih

Od meseca julija potekajo dela obnove železnega mosta čez reko Savo v Brežicah. Ob pričetku del je bil z vozišča odstranjen asfalt, odstranjena je bila tudi ograja mostu, ki je razbremenila most, trenutno se zaključuje peskanje in osnovno barvanje železne konstrukcije.

09.10.2018

Sporočila za javnost

Sprejete dopolnitve in spremembe občinskega prostorskega načrta

Na 25. redni seji dne 8.10.2018 je Občinski svet občine Brežice sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje občine Brežice – SDOPN2.

05.10.2018

Župan

Levčki iz vrtca Mavrica Brežice na obisku pri županu

Brežice, oktober – V prazničnem mesecu oktobru so župana Občine Brežice Ivana Molana obiskali otroci iz skupine Levčki v spremstvu vzgojiteljic. Ogledali so si županovo pisarno, predstavitev občine in se z županom pogovorili o njegovem delu.

05.10.2018

Projekti

Občina pričela z urejanjem pokopališča v Brežicah

Brežice – V mesecu septembru se je pričelo urejati pokopališče v Brežicah, dela bodo potekala postopoma v dveh fazah. V 2018 se je začela prva faza projekta, to so infrastrukturne ureditve pokopališča, ki obsegajo zahodni in južni del področja pokopališča (1. in 2. etapa). Dela zajemajo začetek urejanja enosmernega krožnega prometa z izgradnjo nove povezovalne enosmerne ceste na zahodu ter jugu in parkirišč ob vozišču.

03.10.2018

Javna naročila

Obnova Orehove aleje v Brežicah

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi Orehove aleje v Brežicah

02.10.2018

Zanimivo

V Evropskem letu kulturne dediščine aktivni tudi v Brežicah

Brežice, 2. oktober - Podžupanja Občine Brežice Katja Čanžar je v Knjižnici Brežice nagovorila učence 4. razreda Osnovne šole Brežice, ki so v sklopu delavnice pod mentorstvom brežiške enote Večgeneracijskega centra Posavje izdelovali rože iz krep papirja. Ti izdelki in izdelki, ki so jih izdelali na delavnici v preteklem tednu - punčke iz cunj oz. t.i. »fački« bodo razstavljeni na stojnici Podjetniško – obrtnega in kmetijskega sejma (20. in 21. oktober 2018) in na voljo obiskovalcem, ki se bodo odločili za prostovoljne prispevke. Zbrana sredstva bodo namenjena nakupu darilc in priboljškov ob obiskih starejših občanov.

02.10.2018

Sporočila za javnost

Brežiški oktober letos prinaša 90 priložnosti za druženje in obisk prireditev

Brežice, 1. oktober - Mesec oktober je tradicionalno tisti čas, ko s številnimi dogodki in prireditvami društva v občini obeležijo praznik občine Brežice, 28. oktober, ki je spomin na dan, ko je bila ustanovljena Brežiška četa z namenom, da prepreči preseljevanje Slovencev iz Posavja. V letu 2018 so društva, organizacije in javni zavodi pripravili približno 90 prireditev, med katerimi so razstave, predavanja, delavnice za otroke, obeležitve jubilejev, koncerti, športni dogodki in ostali dogodki.

01.10.2018

Zanimivo

Predstavitev projekta Town Twinning - Združeni v različnosti (United in Variety)

Proti koncu meseca oktobra bo pod okriljem Občine Brežice potekal evropski projekt nevladnih organizacij iz treh držav Evropske unije (EU) in dveh držav pristopnic v EU - Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina. Državljani iz 8 občin bodo sodelovali na tridnevnem dogodku v Sloveniji. Vodilni partner projekta je Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik Pišece. Dogodek bo evropsko leto kulturne dediščine počastil oz. obeležil s predstavitvami in praktičnimi aplikacijami različnih vidikov nematerialne kulturne dediščine (ljudske pesmi, tradicionalni plesi, priprava tradicionalne kuhinje, umetnost in obrti, običaji).

28.09.2018

Zanimivo

Župan telovadil z udeleženci 1. regijskega srečanja Društva šola zdravja

V Brežicah je v duhu Evropskega tedna športa potekalo posavsko srečanje skupin Šole zdravja, kjer občani vsakodnevno vadijo po metodi 1000 gibov avtorja dr. Nikolaja Grišina. Srečanje je potekalo pred Športno dvorano Brežice. Pričelo se je z vadbo 95 udeležencev, ki se jim je na povabilo pridružil tudi župan občine Brežice Ivan Molan. Ob tej priložnosti je prejel župan v dar tudi zaščitni simbol društva – oranžno majico.

27.09.2018

Sporočila za javnost

Obvestilo o moteni dobavi pitne vode

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezje pri Bojsnem, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del v petek, 28. 9. 2018, motena dobava pitne vode, predvidoma med 8.00 in 12.00 .

26.09.2018

Javna naročila

Ureditev Trdinove ulice v Brežicah

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi trdinove ulice v Brežicah

25.09.2018

Sporočila za javnost

Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila v Brežicah

Občina Brežice tudi v letu 2018 sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti, letošnji slogan tedna mobilnosti je Združuj in učinkovito potuj. Namen projekta je prebivalcem približati oblike trajnostne mobilnosti in spodbujati hojo, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa ter prikazati, da se parkirišča lahko spremenijo v javni prostor, kjer se lahko izvajajo različne aktivnosti. Tako je bil pred Mestno hišo v Brežicah v okviru projekta na dveh parkirnih mestih urejen zeleni kotiček, ki mimoidoče vabi in spodbuja, da si tam lahko odpočijejo in sprostijo.

21.09.2018

Sporočila za javnost

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za objekt vinogradniška vila Stara vas, Ap 1376

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za objekt vinogradniška vila Stara vas, Ap 1376 bo potekala od 28.9.2018 do vključno 29.10.2018 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Bizeljsko. Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udeležite v sredo 24.10.2018 ob 16:00 uri v sejni sobi na Občini Brežice.

20.09.2018

Zanimivo

Izžrebani dobitniki nagrad brežiškega mestnega avtobusa

Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem Brežice, POK 2018, je prvi dan postregel s prejemniki nagrad bogatega nagradnega sklada velikega nagradnega žrebanja, katerega udeleženci so uporabniki mestnega avtobusa v mesecu septembru.

20.09.2018

Projekti

Ob urejanju Prešernove ceste bo obnovljen tudi kostanjev drevored

Brežice, 19. september – V sklopu projekta Celovita obnova Prešernove ceste se je pričel izvajati tudi projekt Ureditev parka ob Prešernovi cesti v Brežicah. Ureditev parka vključuje zamenjavo dela vodovoda, ureditev pešpoti, odstranitev obstoječih dreves kostanjevega drevoreda in zasaditev novih 16 dreves divjega kostanja.

19.09.2018

Sporočila za javnost

Obvestilo o moteni dobavi pitne vode v delu naselja Globoko

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča porabnike pitne vode v delu naselja Globoko (od križišča pri gostilni Urek do naselja Bojsno), da bo jutri, 20. 9. 2018, zaradi nujnih vzdrževalnih del motena oskrba s pitno vodo, predvidoma do 11. ure.

18.09.2018

Javna naročila

Izdelava študije prometne ureditve soseske Stara kolonija - ponovitev

Občina Brežice ponovno objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izdelovalca študije prometne ureditve soseske Stara kolonija

17.09.2018

Župan

Projekt Sopotniki za lažje in bolj kakovostno življenje starejših - župan prostovoljec voznik za en dan

Brežice, 17. september – Med 16. in 22. septembrom poteka Evropski teden mobilnosti, ki je letos namenjen tudi osveščanju o pomenu trajnostne mobilnosti med starejši. Primer dobre prakse je gotovo projekt Sopotniki, ki starejšim občanom omogoča brezplačne prevoze po različnih opravkih. Za en dan je postal voznik prostovoljec tudi župan občine Brežice Ivan Molan in uporabnico storitve odpeljal na pregled k zdravniku. Po besedah koordinatorja projekta Sopotniki v brežiški občini Marka Manzinija je kar 80% vseh opravljenih prevozov namenjenih obisku zdravnika.

16.09.2018

Zanimivo

Evropski teden mobilnosti 2018 – 16. 9. 2018 do 22. 9. 2018

Evropski teden mobilnosti 2018 – 16. 9. 2018 do 22. 9. 2018...

14.09.2018

Zanimivo

Brežice so obiskali člani društva Mladi Evropejci

Brežice, 13. september – Podžupanja Občine Brežice Katja Čanžar je v Mestni hiši sprejela skupino študentov iz različnih evropskih držav, združenih v društvo Mladi Evropejci. V Brežice so prišli spoznavati Slovenijo, pritegnila jih je zanimiva ponudba majhnega kraja in potencial občine.

12.09.2018

Javna naročila

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarskih povezav Krška vas - Čatež ob Savi - ponovitev

Občina Brežice ponavlja objavljo javnega naročila male vrednosti z izbor izdelovalca projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih povezav na relaciji Krška vas - Čatež ob Savi

11.09.2018

Javna naročila

Postavitev polnilnih postaj za električna vozila - ponovitev (3)

Občina Brežice ponavlja javno naročilo male vrednosti za dobavo in namestitev polnilnih postaj za električna vozila

07.09.2018

Sporočila za javnost

Sprejemno registracijski center bo vzpostavljen v primeru povečanega števila migrantov

Brežice, 7. september – Na pobudo župana Občine Brežice Ivana Molana je potekal sestanek z Uradom Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov glede načrta za vzpostavitev sprejemno registracijskega centra v občini. Sestanka sta se udeležila tudi predsednik Krajevne skupnosti Dobova Mihael Boranič in predsednik Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Bogdan Palovšnik.

05.09.2018

Projekti

V OŠ Cerklje ob Krki dobili novo zobno ambulanto

Cerklje ob Krki, 5. september – Z današnjim dnem je s svečanim odprtjem pričela delovati zobozdravstvena ambulanta Zdravstvenega doma (ZD) Brežice v prostorih OŠ Cerklje ob Krki. Ambulanta je skupna investicija zdravstvenega doma in Občine Brežice. Prednostni namen ambulante bo otroška in mladinska zobozdravstvena oskrba najmlajših - otrok iz vrtca ter otrok in mladine iz osnovne šole in okolice. Ambulanta bo pričela z delom 10. 9. 2018, ordinacijski čas bo zaenkrat ob ponedeljkih in četrtkih od 7. do 14. ure, delo ambulante bo ob obeh dnevih deljeno namenjeno otrokom in odraslim.

05.09.2018

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje preventivnihi programov na področju zdravstvene dejavnosti v letu 2018

Sofinanciranje preventivnih programov na področju zdravstvene dejavnosti v letu 2018

03.09.2018

Zanimivo

Mestni avtobus pričel z brezplačnimi vožnjami

Brežice – S 3. septembrom je pričel voziti mestni avtobus na dveh linijah. Župan občine Brežice Ivan Molan se je s sodelavci in predstavnikom izvajalca, direktorjem podjetja Integral Brebus Brežice d.o.o. Jožetom Baškovičem, popeljal po t.i. zeleni liniji od Trnja do trgovskega centra Intermarket. Druga t.i. modra linija povezuje Trnje s Cesto bratov Milavcev. Prvi dan prevozov so do 11. ure na obeh linijah zabeležili 53 potnikov, pri prevozniku upajo, da se bo takšen trend nadaljeval tudi v prihodnje. V mesecu septembru vozi avtobus brezplačno, kasneje pa bo cena subvencionirane vozovnice znašala 50 centov, saj bo občina sofinancirala del cene.

03.09.2018

Župan

Župan ob prvem šolskem dnevu obiskal OŠ Artiče

Artiče, 3. september – V šolskem letu 2018/2019 bo osem osnovnih šol in eno podružnično šolo v občini Brežice obiskovalo 2.000 učenk in učencev, prvič je v šolske klopi sedlo 239 prvošolk in prvošolcev. Župan občine Brežice Ivan Molan ob prvem šolskem dnevu tradicionalno obišče eno izmed osnovnih šol v občini in učiteljem, učencem ter staršem zaželi obilo uspeha, sreče in varnosti v novem šolskem letu. Letošnji prvi šolski dan je župan preživel na Osnovni šoli Artiče, ki jo letos obiskuje 245 otrok, od tega 25 prvošolk in prvošolcev.

31.08.2018

Javna naročila

Vzdrževanje cest v upravljanju krajevnih skupnosti

Občina Brežice v imeni in za račun krajevnih skupnosti občine Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalcel del na letnem in zimskem vzdrževanju cest v upravljanju KS

28.08.2018

Javna naročila

Dobava kombija za prevoz otrok (2)

Občina Brežice ponavlja javno naročilo male vrednosti za nakup kombija za prevoze osnovnošolskih otrok, ki jih izvaja Zavod za šport Brežice

27.08.2018

Javna naročila

Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del navzpostavitvi javnega sistema izposoje koles v mestu Brežice

23.08.2018

Zanimivo

Občina Dobřany

Pobratena Občina Dobřany...

23.08.2018

Župan

Občine Brežice sofinancira počitniške aktivnosti za otroke in mlade

Občina Brežice vsako leto preko javnega razpisa zagotovi sredstva za sofinanciranje različnih poletnih aktivnosti za mlade in otroke v času počitnic. V letu 2018 občina sofinancira 14 projektov, ki v času poletnih počitnic vključujejo v raznovrstne dejavnosti 400 otrok in 630 mladostnikov ter jim s tem ponujajo kakovostno preživljanje prostega časa v družbi vrstnikov.

23.08.2018

Razpisi

Do 3. septembra je rok za oddajo predlogov za oktobrske nagrade in priznanja Občine Brežice

Predloge za podelitev priznanj Občine Brežice (Oktobrska nagrada Občine Brežice, Proglasitev za častnega občana in Priznanja Občine Brežice), lahko posredujejo občani, župan, krajevne skupnosti, podjetja, druge organizacije in društva, najkasneje do 3. septembra 2018.

22.08.2018

Javna naročila

Izdelava študije prometne ureditve soseske Stara kolonija

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izdelovalca študije prometne ureditve soseske Stara kolonija v mestu Brežice

22.08.2018

Projekti

Obnova Prešernove ceste in urejanje postajališča za avtodome v Brežicah

Občina Brežice v poletnih mesecih izvaja celovito obnovo Prešernove ceste v Brežicah, prenovljeno bo cestišče in hodnik za pešce na odseku od gradu do priključka HE Brežice. Na Prešernovi cesti hkrati poteka tudi projekt urejanja postajališča za avtodome. Vrednost obeh investicij znaša 458.000 evrov.

22.08.2018

Zanimivo

VABILO NA 3. MEDNARODNI OTROŠKI PEVSKI FESTIVAL BREŽICE 2018

Vabljeni na spektakularno maratonsko pevsko prireditev “Mednarodni otroški pevski festival Brežice 2018”, ki bo svoj finalni epilog doživela v nedeljo, 26. avgusta, s pričetkom ob 19. uri, pred tem pa še v petek, 24. avgusta, in v soboto, 25. avgusta, ob 18. uri v dveh večerih polfinalnih izborov najboljših pevk in pevcev.

21.08.2018

Green destination objave

Anketa za prebivalce

17.08.2018

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2018

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2018...

17.08.2018

Razpisi

Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2018

Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2018...

13.08.2018

Javna naročila

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarskih povezav Krška vas - Čatež ob Savi

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti z izbor izdelovalca projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih povezav na relaciji Krška vas - Čatež ob Savi

13.08.2018

Javna naročila

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarskih povezav Brežice - Dobova

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti z izbor izdelovalca projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih povezav na relaciji Brežice - Dobova

13.08.2018

Razpisi

Prijava dogodkov za program prireditev v počastitev 28. oktobra, praznika Občine Brežice

Občina Brežice poziva vsa društva, klube in organizacije, ki načrtujejo prireditve v mesecu oktobru ob prazniku Občine Brežice, da do ponedeljka, 3. 9. 2018, posredujejo podatke o prireditvah, ki jih želijo vključiti v program Brežiškega oktobra 2018.

06.08.2018

Javna naročila

Dobava kombija za prevoz otrok

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za nakup kombija za prevoze osnovnošolskih otrok, ki jih izvaja Zavod za šport Brežice

06.08.2018

Sporočila za javnost

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov

Občina Brežice in Zdravstveni doma Brežice sta s skupno prijavo na razpis Ministrstva za zdravje pridobila sredstva za nadgradnjo in razvoj preventivnih programov v brežiški občini

01.08.2018

Razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2018

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Brežice objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2018.

31.07.2018

Javna naročila

Dobava vozila za urgentnega zdravnika ZD Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za dobavo in nadgradnjo osebnega vozila za potrebe urgentnega zdravnika ZD Brežice

30.07.2018

KS Cerklje ob Krki

RAZPIS za evidentiranje kandidatov za podelitev priznanj KS Cerklje ob Krki ob prazniku KS Cerklje ob Krki za leto 2018

KS Cerklje ob Krki objavlja RAZPIS za evidentiranje kandidatov za podelitev priznanj KS Cerklje ob Krki ob prazniku KS Cerklje ob Krki za leto 2018.

27.07.2018

Župan

21,6 milijona državnega in evropskega denarja za 12 projektov posavskih občin - podpis dodatka št. 1 k Dogovoru za razvoj regije Posavje

Ljubljana, 27. julij – Predsednik Razvojnega sveta regije Posavje in župan občine Brežice Ivan Molan ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek sta danes podpisala dodatek k dogovoru za razvoj regije Posavje. Dopolnitev dogovora za razvoj posavske razvojne regije prinaša v Posavje 21,6 milijona evrov državnega in evropskega denarja za 12 najpomembnejših projektov v regiji v skupni vrednosti 24 milijonov evrov. Projekti se bodo izvajali po vseh šestih posavskih občinah do leta 2022.

26.07.2018

Javna naročila

Prestavitev glavnega nogometnega igrišča

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za prestavitev glavnega nogometnega igrišča na Nogometnem stadionu Brežice

26.07.2018

Javna naročila

Prilagoditve občinskega objekta funkcionalno oviranim osebam (1.faza)

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izvedbo del na prilagoditvi občinske stavbe funkcionalno oviranim osebam

25.07.2018

Projekti

Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del

JP Komunala Brežice d.o.o. obvešča, da bo jutri, 26.7.2018, predvidoma med 7.00in 15.00, motena oskrba s pitno vodo zaradi nujnih vzdrževalnih del na glavnem vodu, in sicer na celotni Prešernovi cesti ter na delu ulice Pod obzidjem.

24.07.2018

Javna naročila

Postavitev polnilnih postaj za električna vozila - ponovitev

Občina Brežice ponavlja javno naročilo male vrednosti za dobavo in namestitev polnilnih postaj za električna vozila

24.07.2018

Zanimivo

Novosti pri delovanju laboratorija Zdravstvenega doma Brežice

Laboratorij v Zdravstvenem domu Brežice opravlja laboratorijsko diagnostično dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva. Dejavnost je namenjena najširši populaciji, predšolskim otrokom, šolski mladini, odrasli populaciji in varovancem Doma starejših občanov. Pokriva laboratorijske preiskave osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva, laboratorijske preiskave preventivnih pregledov medicine dela, prometa in športa, samoplačnikov ter zunanjih naročnikov.

24.07.2018

Sporočila za javnost

Nove ureditve obnovljene Bizeljske ceste za večjo prometno varnost

Občina Brežice je zaključila projekt obnove Bizeljske ceste, ki je glavna vpadnica v mestno središče Brežic. Z ureditvijo mešanih površin za pešce in kolesarje ter z ureditvijo križanj stranskih ulic z otoki, ki preprečujejo parkiranje in izboljšujejo preglednost pri vključevanju na Bizeljsko cesto, je izboljšana varnost vseh udeležencev v prometu. Ob tem projektu je Občina Brežice uredila tudi odvodnjavanje z obnovo meteorne kanalizacije na ulici in zamenjala stari vodovod ter s tem zmanjšala vodne izgube.

18.07.2018

Javna naročila

Izdelava projektne dokumentacije za vrtec v Dobovi

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izdelovalca projektne dokumentacije za nov vrtec v Dobovi

17.07.2018

Projekti

Pričetek del obnove železnega mostu čez Savo

Brežice, julij – Pričela so se dela obnove železnega mosta čez reko Savo v Brežicah. V juliju je bil z vozišča odstranjen asfalt, odstranjena je bila tudi ograja mostu, ki je razbremenila most, trenutno pa se izvaja peskanje železne konstrukcije. Pred začetkom del obnove mostu je bilo potrebno prestaviti vodovod, prav tako je podjetje Adriaplin prestavilo plinovod pod reko Savo in sedaj čaka na dovoljenje za odstranitev cevi z mostu. Po besedah župana Ivana Molana Občine Brežice razmišlja o tem, da bi v naslednjem letu sanirala tudi železni most čez reko Krko, ki je v boljšem stanju, in tako konec leta 2019 zaključila obnovo obeh železnih mostov.

12.07.2018

Javna naročila

Obnova treh občinskih stanovanj

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi občinskih stanovanj

12.07.2018

Javna naročila

Študija upravičenosti uvedbe mestnega avtobusnega prometa

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izdelovalca študije upravičenosti uvedbe mestnega avtobusnega prometa v mestu Brežice

11.07.2018

Javna naročila

Ureditev prostorov za izvajanje programov ZD Brežice - ponovitev

Občina Brežice ponavlja javno naročilo male vrednosti za ureditev prostorov za izvajanje programov ZD Brežice

11.07.2018

Zanimivo

Brezplačna vodena vadba za osnovnošolske otroke v času poletnih počitnic

Sodobni način življenja s seboj prinaša vse preveč neaktivnosti, sedenja za mizo, sedenja pred televizijo in računalnikom. Do teh problemov prihaja tudi med otroci, ki pa za normalno rast in razvoj potrebujejo čim več gibanja. V času poletnih počitnic, ko zvezki in šolske torbe potrebujejo počitek, se lahko od 23. julija dalje brežiški in okoliški otroci udeležijo vadbe, ki jo organizira Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Brežice. Otroci se bodo poleg aktivnega druženja učili pomena telesne dejavnosti, zgradbe vadbene enote, možnosti vključevanja aktivnosti v vsakodnevno življenje in glavne značilnosti zdravega življenjskega sloga.

10.07.2018

Javna naročila

Izgradnja pločnika Šentlenart

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izgradnji pločnika Šentlenart

10.07.2018

Javna naročila

Obnova mostu na LC 024661 Šentlenart - Glogov Brod

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi mostu v Brezini

09.07.2018

Projekti

Vaščani veseli naložbe v večjo prometno varnost

Cerina – V sklopu dogodkov ob krajevnem prazniku sta bila v Cerini (KS Čatež ob Savi) namenu svečano predana urejen odsek lokalne ceste in pločnik. Vaščani so veseli pridobitve, saj je bilo križišče pri gradu v Cerini nevarno za vse udeležence v prometu. Pešci in vsi tisti, ki so čakali na avtobus, še posebej šolarji, pa so bili dnevno izpostavljeni nevarnosti. Pobuda za ureditev odseka je bila podana s strani krajanov, občina je za celovito rešitev namenila 430.000 evrov.

06.07.2018

Sporočila za javnost

OBVESTILO O ZAPORAH CEST V ČASU MESTNE PROMENADE 2018

Približuje se Mestna promenada 2018, ki v staro mestno jedro prinaša spremembe v prometnem režimu. Vse udeležence v prometu organizator prosi za upoštevanje zapor, razumevanje in strpnost v času trajanja zapor.

03.07.2018

Projekti

Dve novi vozili in tri motorne brizgalne za gasilce v občini Brežice

Brežice – Gasilska zveza (GZ) Brežice je pripravila predstavitev novih pridobitev na področju gasilske opreme, ki bodo v pomoč pri reševanju in gašenju požarov. Tri gasilske enote (PGD Mali Obrež, Mostec in Sela) bodo po novem opremljene z motornimi brizgalnami tipa Rosenbauer. Gasilska enota PGD Križe 1999 je pridobilo novo gasilsko vozilo GV-V1, PGD Obrežje pa gasilsko vozilo GVC 16/25. Razlog za veselje je bila tudi podelitev diplom 19 gasilcem, ki so uspešno zaključili usposabljanje za strojnika.

03.07.2018

Zanimivo

Voda v reki Krki primerna za kopanje

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH), Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto je Občino Brežice obvestil o rezultatih analize kopalnih vod in njihovi primernosti za kopanje. Vzorčenje vode je bilo opravljeno na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, niso pa pokrita z državnim monitoringom.

02.07.2018

Javna naročila

Postavitev polnilnih postaj za električna vozila

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za postavitev polnilnih postaj za električna vozila

28.06.2018

Sporočila za javnost

Spominska slovesnost v Rigoncah

Rigonce, 27. junij – Na dan obletnice, ko je v bojih za samostojno Slovenijo dal svoje življenje borec Jernej Molan, je v Rigoncah že 27. leto zapored potekala komemoracija, s katero se v občini Brežice spomnijo žrtev vojne za neodvisno državo. Člani delegacije Občine Brežice - svetniki občinskega sveta Katja Čanžar, Jurij Pezdirc in Darko Udovič so v uvodu spominske slovesnosti k spomeniku padlemu borcu položili venec, spominu na Jerneja Molana so se poklonili tudi njegovi nekdanji soborci Intervencijskega voda Teritorialne obrambe s poveljnikom Zvonetom Maroltom na čelu.

26.06.2018

Sporočila za javnost

Obvestilo o popolni zapori ceste v času prireditve Brežice, moje mesto

V času koncerta Nuše Derenda z gosti bo veljala popolna zapora Ceste prvih borcev – LZ 026011, od križišča z Bizeljsko cesto - LZ 026041, do križišča s Kržičnikovo ulico – LK 027181 in sicer od torka, 26. 6. 2018, od 6.30 do četrtka, 28. 6. 2018, do 7.00.

25.06.2018

Zanimivo

Festival Brežice, moje mesto se je pričel z Dnevom kruha, vina in salam

Brežice, 24. junij – Na dvorišču gradu Brežice se je z degustacijami vin iz lokalnega okolja, ki so jih pripravila vinogradniška društva, ter pokušino suhomesnih izdelkov ter tekmovanjem v peki kruha, začel poletni festival Brežice, moje mesto 2018. Na prireditvi je župan občine Brežice Ivan Molan izročil prehodna pokala vinogradnikoma Matjažu Črpiču (DV Jesenice – Dolina) in Borisu Radanoviču (VD Pišece), ki sta pridelala županovo vino za leto 2018 - cviček PTP in modro frankinjo.

22.06.2018

Javna naročila

Modernizacija cest v krajevnih skupnostih občine Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalcel del na obnovi cest v krajevnih skupnostih

20.06.2018

Župan

Najuspešnejši letošnji osnovnošolci na sprejemu pri županu

Brežice – V torek, 19. junija, je župan občine Brežice Ivan Molan v Viteški dvorani gradu Brežice sprejel najuspešnejše devetošolce in osnovnošolce, ki so se v šolskem letu 2017/2018 še posebej odlikovali. Letos je osnovnošolsko izobraževanje z izjemnim učnim uspehom zaključilo 42 devetošolk in devetošolcev iz osmih osnovnih šol. Posebno nagrado je kot najuspešnejša devetošolka generacije 2017/2018 prejela Eliška Škaler iz OŠ Cerklje ob Krki.

20.06.2018

Župan

Najuspešnejši letošnji osnovnošolci na sprejemu pri županu

Brežice – V torek, 19. junija, je župan občine Brežice Ivan Molan v Viteški dvorani gradu Brežice sprejel najuspešnejše devetošolce in osnovnošolce, ki so se v šolskem letu 2017/2018 še posebej odlikovali. Letos je osnovnošolsko izobraževanje z izjemnim učnim uspehom zaključilo 42 devetošolk in devetošolcev iz osmih osnovnih šol. Posebno nagrado je kot najuspešnejša devetošolka generacije 2017/2018 prejela Eliška Škaler iz OŠ Cerklje ob Krki.

19.06.2018

Zanimivo

Dobrodošli doma – uspešna prireditev je rezultat odličnega sodelovanja krajevnih skupnosti in društev

V soboto, 16. junija, je občina Brežice gostila 8. tradicionalno srečanje zamejskih Slovencev in slovenskih izseljencev iz celega sveta. Posebnost letošnje zasnove srečanja, ki jo je predlagala občina Brežice, podprla pa društva v občini in krajevne skupnosti, je bil sprejem različnih skupin Slovencev iz zamejstva in sveta po krajevnih skupnostih. Društva Slovencev, ki so prišla na srečanje Dobrodošli doma, so se lahko prijavila na obisk ponujenih krajev v občini v spremstvu lokalnega vodiča in zanimiv program spoznavanja domačinov in občine.

17.06.2018

Javna naročila

Dobava živil javnim zavodom za obdobje 2018-2021

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za dobavo živil vrtcem in osnovnim šolam brežiške občine

15.06.2018

Javna naročila

Prevoz osnovnošolcev s posebnimi potrebami

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca prevozov osnovnošolcev s posebnimi potrebami v od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2022

14.06.2018

Sporočila za javnost

Predstavili program in novosti festivala Brežice, moje mesto

Brežice – V grajski kleti je potekala tradicionalna novinarska konferenca, namenjena predstavitvi programa in novosti letošnjega poletnega festivala Brežice, moje mesto. Pobudnik festivala, ki v mesto vsako leto privabi nekaj tisoč obiskovalcev, je občina Brežice. Kot je dejal župan Ivan Molan, je festival namenjen oživitvi mestnega jedra v poletnem času in popestritvi turistične ponudbe. Festival bo že 8. leto zapored organiziral Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, pri izvedbi festivala, kjer so vsebine brezplačne za obiskovalce, sodeluje več kot 100 posameznikov.

13.06.2018

Javna naročila

Ureditev prostorov za izvajanje programov ZD Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na ureditvi prostorov za potrebe izvajanja programov ZD Brežice

13.06.2018

Green destination objave

Podpis Zelene politike

Podpis Zelene politike slovenskega turizma

07.06.2018

Župan

Brežice premagale Las Vegas pri kandidaturi za svetovno prvenstvo

Brežice, 7. junij – V prostorih Občine Brežice je potekala predstavitev IBFF Svetovnega prvenstvo v bodybuildingu in fitnesu2018, ki se bo odvijalo v soboto, 16. junija, v Športni dvorani Brežice. Občina Brežice je podprla kandidaturo za organizacijo prvenstva, ki jo je na Mednarodni zvezi za bodybuilding in fitnes zastopal aktualni svetovnega prvak Mitja Petan. Kot zanimivost je izpostavil odločanje vodilnih med kandidaturo slovenskih Brežic in ameriškega Las Vegasa. Odločilna prednost slovenske kandidature je bila odlična pripravljenost organizatorja, ki je imel že več kot pol leta pred dogodkom izdelan program in zagotovljeno potrebno infrastrukturo.

07.06.2018

Zanimivo

Odprtje prve Demenci prijazne točke v Posavju

Brežice, 7. junij – V prostorih Doma upokojencev Brežice od danes deluje prva posavska Demenci prijazna točka. Točka je v sklopu projekta »Za demenci prijazno skupnost«, ki ga izvaja združenje Spominčica – Alzheimer Slovenija, 32. po vrsti. Namenjena je vsem ljudem v lokalni skupnosti, ki potrebujejo informacije o demenci in kamor lahko pridejo svojci tudi po pomoč. Usposobljeni zaposleni bodo ljudi usmerili na ustrezne službe in svoje znanje delili s celotno lokalno skupnostjo. Po besedah generalnega sekretarja združenja Spominčica, ki skrbi za mrežo demenci prijaznih točk, Davida Krivca, lahko v okolju omogočimo obolelim za demenco kakovostno življenje, če smo čim bolj seznanjeni z boleznijo in znamo primerno komunicirati in ravnati z obolelimi vsi, ki se srečujemo z osebami z demenco.

05.06.2018

Projekti

Urejanje pločnikov in kolesarskih površin za večjo varnost ranljivih udeležencev v prometu

Občina Brežice v sklopu večfaznega projekta izgradnje pločnika in kolesarskih površin med rondojem »Tuš« in rondojem »Trnje« ob Cesti svobode v Brežicah ureja nove površine ter prilagaja obstoječe površine kolesarjem ter gibalno oviranim, z namenom izboljšati prometno varnost za vse udeležence v prometu.

01.06.2018

Župan

Na okrogli mizi o izzivih starejših v sedanjosti

V večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice je potekala okrogla miza na temo izzivov, ki jih sedanjost ponuja starejši generaciji občank in občanov. Sogovorniki so se strinjali, da je v občini Brežice na voljo veliko priložnosti za aktivno tretje življenjsko obdobje – od dobro obiskanih brezplačnih tečajev računalniškega opismenjevanja in športnih aktivnosti do pestre ponudbe dejavnosti večgeneracijskega centra Brežice.

30.05.2018

Projekti

Izpolnjeni osnovni pogoji za začetek aktivnosti za izgradnjo HE Mokrice

Predsednik Vlade RS, ki opravlja tekoče posle, dr. Miro Cerar, in minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič sta obiskala HE Brežice in se na sedežu družbe HESS seznanila z načrtovanimi aktivnostmi projekta izgradnje HE Mokrice ter si ogledala lokacijo bodoče HE Mokrice. Predstavitve aktivnosti se je udeležil tudi župan občine Brežice Ivan Molan in v svojem nagovoru izpostavil pomen dokončanja verige HE na spodnji Savi za ureditev protipoplavne varnosti naselij v občini.

30.05.2018

Projekti

Izpolnjeni osnovni pogoji za začetek aktivnosti za izgradnjo HE Mokrice

Predsednik Vlade RS, ki opravlja tekoče posle, dr. Miro Cerar, in minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič sta obiskala HE Brežice in se na sedežu družbe HESS seznanila z načrtovanimi aktivnostmi projekta izgradnje HE Mokrice ter si ogledala lokacijo bodoče HE Mokrice. Predstavitve aktivnosti se je udeležil tudi župan občine Brežice Ivan Molan in v svojem nagovoru izpostavil pomen dokončanja verige HE na spodnji Savi za ureditev protipoplavne varnosti naselij v občini.

30.05.2018

Sporočila za javnost

Občina Brežice bo 16. junija gostila srečanje Dobrodošli doma

Brežice, 30. maj – V poročni dvorani brežiškega gradu, kjer domuje Posavski muzej Brežice, je potekala predstavitev tradicionalnega srečanja Dobrodošli doma, namenjenega druženju Slovencev po svetu z rojaki iz matične domovine. Dogodek že osmič zapored poteka pod okriljem Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, vsako leto se odvija v drugi občini. Dogodek so predstavili župan občine Brežice Ivan Molan, vodja kabineta ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Andrejka Majhen, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Občine Brežice Patricia Čular in v. d. direktorice Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj.

30.05.2018

Sporočila za javnost

Pojasnila države glede stanovanj za migrante v Brežicah

Občina Brežice objavlja prejeta odgovora s strani Ministrstva za javno upravo, Direktorata za stvarno premoženje in Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov glede prevzema stanovanj v Brežicah za oskrbo in integracijo migrantov.

28.05.2018

Župan

Občinsko kolesarsko tekmovanje Kaj veš o prometu 2018

V organizaciji SPV-Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri občini Brežice je Osnovna šola Brežice v torek, 15. 5. 2018, gostila učence in učenke osnovnih šol občine Brežice, ki so se pomerili v znanju iz varnosti v prometu. Mlade tekmovalce je pred začetkom pozdravil tudi župan občine Brežice Ivan Molan in jim zaželel uspeh na tekmovanju predvsem pa varno in previdno na cesti.

28.05.2018

Sporočila za javnost

Prijateljska tekma v malem nogometu med predstavniki občine, vojašnice in policije

V soboto, 26. maja 2018, so se na igrišču vojašnice Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki na tradicionalnem športnem srečanju v nogometu pomerile ekipe vojašnice, Policijske postaje Brežice in Občinskega sveta Občine Brežice. Športna sreča je bila letos na strani občinskih svetnikov, tako bo prehodni pokal do naslednjega leta v rokah Občine Brežice.

25.05.2018

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice

Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice...

21.05.2018

Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UREJANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV NA PODEŽELJU V LETU 2018

objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UREJANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV NA PODEŽELJU V LETU 2018, ki so namenjeni krepitvi rekreativne dejavnosti občanov. Sredstva se namenjajo izključno za urejanje večnamenskih športnih objektov, ki so dostopni vsem občanom in v katerih se prednostno izvajajo športni programi namenjeni otrokom in mladini.

21.05.2018

Uradne objave

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UREJANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV NA PODEŽELJU V LETU 2018

objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UREJANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV NA PODEŽELJU V LETU 2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju, ki so namenjeni krepitvi rekreativne dejavnosti občanov. Kot podeželje se šteje območje vseh krajevnih skupnosti v občini Brežice, razen KS Brežice. Sredstva se namenjajo izključno za urejanje večnamenskih športnih objektov, ki so dostopni vsem občanom in v katerih se prednostno izvajajo športni programi namenjeni otrokom in mladini. Sofinancira se urejanje športnih objektov na katerih je možno izvajati več različnih športov.

21.05.2018

Zanimivo

V spomin Cvetki Miloš

Ob zaključku prvega tedna maja, je svojo življenjsko pot sklenila Cvetka Miloš, izjemna in vsestranska umetnica, samostojna, samosvoja oseba, ki se je dotaknila vseh, ki smo v različnih njenih življenjskih in ustvarjalnih obdobjih hodili ob njej.

21.05.2018

Župan

Gimnazijski maturanti 2018

Na tradicionalni pohod čez mesto so se na zadnji šolski dan v srednji šoli podali maturanti iz Gimnazije Brežice skupaj s svojimi razredniki. Kot običajno je maturante pred zgradbo Občine Brežice pozdravil župan Ivan Molan, ki jim je zažel uspešno opravljeno maturo in vse dobro na nadaljnji poti v življenju.

19.05.2018

Župan

Brežice gostijo 658 mažoret

Brežice, 19. maj 2018 – V soboto, 19. maja in nedeljo, 20. maja 2018, so Brežice prizorišče 4. odprtega državnega tekmovanja Mažoretne zveze Slovenije. Pred uradno otvoritvijo tekmovanja je predstavnike mažoretnih društev sprejel župan občine Brežice, Ivan Molan.

18.05.2018

Župan

Medgeneracijsko srečanje v Brežicah

Brežice – v četrtek, 17. maja, je v Mladinskem centru Brežice potekalo srečanje prostovoljcev projekta Sopotniki in aktivnih uporabnikov večgeneracijskega centra Posavje-Brežice (v nadaljevanju VGC). Ob tej priložnosti je podjetje BV Maziva d.o.o. izročilo donacijo Zavodu Sopotniki za izvajanje projekta na območju občine Brežice.

17.05.2018

Zanimivo

8. Ekopraznik pri OŠ Brežice

Pri Osnovni šoli Brežice, je letos že osmič potekal Ekopraznik, ki ga organizira Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Na dogodku, ki ga finančno podpira tudi Občina Brežice, so na voljo ekološki izdelki, pridelki ter različna semena in sadike.

16.05.2018

Sporočila za javnost

Seznanitev javnosti s spremembami po javni razgrnitvi

Seznanitev javnosti s spremembami po javni razgrnitvi...

11.05.2018

Projekti

Poleg celovite obnove glavne prometne vpadnice v mesto Brežice bo obnovljen tudi vodovod

Predviden zaključek vseh gradbenih del oz. pogodbeni rok za dokončanje vseh del pri obnovi Bizeljske ceste je 5. 7. 2018 zaradi prireditev v juniju, ki se bodo odvijale v Brežicah, še posebej zaradi poletnega festivala Brežice, moje mesto, pa se vsi izvajalci del trudijo, da bi vsa gradbena dela predčasno zaključili do 23. 6. 2018.

11.05.2018

Zanimivo

Obvestilo o spremembi gladine akumulacijskega bazena HE Brežice

Obvestilo o spremembi gladine akumulacijskega bazena HE Brežice in nihanju nivoja ter pretoka reke Save v obdobju od 12. 5. 2018 do predvidoma 19. 5. 2018.

10.05.2018

Sporočila za javnost

Delna zapora državne ceste na odseku Trnje-Čatež ob Savi vzrok za prometne zastoje

Občina Brežice je Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo zaprosila za pojasnilo ob včerajšnjem prometnem zastoju, ki je segal od rondoja Trnje preko mosta čez Savo do Čateža ob Savi. Občina je prejela pojasnilo, da podjetje CGP d.d., ki kot koncesionar za Direkcijo izvaja redno vzdrževanje državnih cest, na območju občine Brežice izvaja sanacije najbolj poškodovanih odsekov na regionalni cesti Brežice – Čatež.

30.04.2018

Zanimivo

Znana zmagovalca Županovega vina za leto 2018

Brežice, april – V Mestni hiši Brežice je šesto leto zapored potekala razglasitev zmagovalcev izbora za Županovo vino. Zmagovalni vini izbora (dvojček vin cviček PTP in modra frankinja) sta pridelala Matjaž Črpič iz Društva vinogradnikov Jesenice-Dolina (cviček PTP) in Boris Radanovič iz Vinogradniškega društva Pišece (modra frankinja). Zmagovalca izbora bosta unikatna prehodna pokala prejela na tradicionalnem Dnevu kruha, vina in salam, s katerim se začenja poletni festival »Brežice, moje mesto«.

26.04.2018

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje poletnih prireditev izven mesta Brežice v letu 2018

25.04.2018

Župan

Gumbki iz vrtca Mavrica Brežice obiskali župana

Brežice, april – Otroci iz skupine Gumbki iz vrtca Mavrica Brežice so obiskali župana Občine Brežice Ivana Molana. Ogledali so si županovo pisarno in se z njim pogovorili o njegovem delu. Novembra lani so otroci z vzgojiteljicama gostili župana na slovenskem zajtrku in župan jih je povabil na obisk na občino. Sončno aprilsko dopoldne je bilo kot nalašč za prijeten sprehod do občinske stavbe v centru mesta.

25.04.2018

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja objektov namenjenih za opravljanje javne gasilske službe v letu 2018

Javni razpis

24.04.2018

Civilna zaščita

Na OŠ Globoko namestili avtomatski zunanji defibrilator (AED)

Župan Občine Brežice Ivan Molan je predal defibrilator ravnateljici OŠ Globoko Roziki Vodopivec. Defibrilator je nameščen v posebni omarici pri vhodu v šolo, v neposredni bližini prostorov KS Globoko in Prosvetnega doma Globoko, kjer je dostopen vsem krajanom 24 ur na dan za pomoč v primeru srčnih zastojev.

24.04.2018

Sporočila za javnost

Projekt gradnje pločnika in obnove ceste na Bizeljskem se zaključuje

Bizeljsko – Projekt gradnje pločnika ob regionalni cesti R3-670 in obnova te ceste na odseku Bizeljsko-Orešje od križišča pri gostilni Šekoranja do priključka za k mrliški vežici, ki ga sofinancirata Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), je v zaključni fazi. Dela se zaključujejo, izvajajo se še označbe na vozišču. Predvidoma v mesecu maju bo izveden pregled ter prevzem del s strani DRSI.

20.04.2018

Razpisi

Javni poziv za sofinanciranje razvojno izobraževalnih programov v letu 2018

Objava poziva za sofinanciranje razvojno izobraževalnih programov v letu 2018

20.04.2018

Razpisi

Javni poziv za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2018

Objava poziva za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2018

20.04.2018

Razpisi

Javni poziv za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2018

20.04.2018

Javna naročila

Obnova tekališča pri OŠ Velika Dolina

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajlaca del na obnovi tekališča pri OŠ Velika Dolina

20.04.2018

Javna naročila

Obnova strehe Večnamenskega doma Pišece

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi strehe Večnamenskega doma Pišece

20.04.2018

Javna naročila

Dobava pomivalnega stroja za OŠ Brežice

Občina Brežice objavlja naročilo male vrednosti za izbor dobavitelja pomivalnega stroja za OŠ Brežice

19.04.2018

Projekti

Občina Brežice primer dobre prakse na področju skrbi za mlade družine

Brežice, april – Revija Lupa je v aprilski številki posvetila enega od osrednjih člankov mladim družinam ter skrbi zanje na lokalni ravni. V prispevku je Občina Brežice izpostavljena kot ena od treh najbolje ocenjenih občin na področju skrbi za mlade družine.

18.04.2018

Župan

Predstavitev novega Zakona o športu

Prijavitelje na javni razpis za sofinanciranje programov športa ter soustvarjalce športnih vsebin v občini Brežice vabimo na predstavitev novega Zakona o športu.

18.04.2018

KS Šentlenart

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV KS ŠENTLENART V LETU 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV KS ŠENTLENART V LETU 2018...

18.04.2018

Zanimivo

Kulinarične delavnice posavskih jedi v polnem teku

Brežice, april 2018 – Štiri ponedeljkove popoldneve ima kuhinja v Osnovni šoli Brežice novo vsebino. Tu potekajo kulinarične delavnice za gostinske ponudnike, ki jih ob podpori Občine Brežice izvaja Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru.

18.04.2018

Sporočila za javnost

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO – VODOVODNI SISTEM MOKRICE

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča porabnike pitne vode iz naselij, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Mokrice (naselja Cirnik, Jesenice na Dolenjskem, Koritno, Laze, Mala Dolina, Nova vas pri Mokricah, Perišče, Ponikve, Rajec, Slovenska vas, Velika Dolina in Obrežje, da je zaradi okvare glavnega voda prekinjena dobava pitne vode predvidoma do 11. ure.

11.04.2018

Projekti

Začetek slikanja žensk v programu DORA v Splošni bolnišnici Brežice

Ljubljana in Brežice, 11. april 2018 – Danes so v Splošni bolnišnici Brežice (SB Brežice) začeli s slikanjem žensk v programu za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA. Konec leta 2017 je program DORA s širitvijo postal dostopen za vse slovenske ženske med 50. in 69. letom. Zdaj je izpolnjen tudi cilj, da se aktivno vabi vse ustrezne ženske v program DORA. V SB Brežice bodo odslej vabljene ženske iz občin Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica in Brežice. Vse ustrezne ženske iz belokranjskih občin pa bodo povabili v stacionarni presejalni center DORA v Zdravstvenem domu Novo mesto (ZD Novo mesto), kjer bodo opravile mamografsko slikanje dojk.

10.04.2018

Zanimivo

Za programe in dejavnosti nevladnih organizacij Občina Brežice namenja 1 milijon evrov

Brežice – Občina Brežice redno namenja proračunska sredstva za programe in delovanje nevladnih organizacij na različnih družbenih področjih. Ker želi Občina delovati pregledno je že tretje leto zapored pripravila dogodek, na katerem je župan Ivan Molan predstavnikom nevladnih organizacij predal pogodbe za sofinanciranje, predstavljeni pa so bili tudi rezultati javnih razpisov in izbrani programi.

09.04.2018

Razpisi

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta...

05.04.2018

Sporočila za javnost

Občina Brežice usklajuje plovbni režim na območju akumulacijskega jezera

Občina Brežice je v lanskem letu pristopila k usklajevanju plovbnega režima na območju akumulacijskega bazena HE Brežice, skladno z Zakonom o plovbi po celinskih vodah (Ur. l. RS št. 30/02). Osnutek odloka je bil usklajevan z zakonsko določenimi deležniki ter ostalimi, ki imajo interes po uporabi prostora predvsem z vidika športa in rekreacije. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice je v fazi ponovnega usklajevanja z deležniki.

04.04.2018

Župan

13 let vodenja občine Brežice

Brežice – Kot je že tradicija, je župan občine Brežice Ivan Molan ob obletnici začetka svojega županovanja (1. aprila 2005) na novinarski konferenci predstavil dosežke preteklih let in načrte za prihodnje. Župan se je zahvalil sodelavcem, saj so dosežki občine rezultat sodelovanja in timskega dela uprave. Ob tej priložnosti je javnosti župan predstavil interaktivni zemljevid investicij v občini Brežice, kjer so predstavljene investicije po mandatih. Zemljevid je dostopen na spletni strani občine www.brezice.si in predstavlja prispevek k še bolj preglednemu delovanju občine.

04.04.2018

Zanimivo

Srečanje župana Ivana Molana s člani delegacije Odbora za regionalni razvoj v Evropskem parlamentu

Brestanica – Župan občine Brežice Ivan Molan se je 4. aprila 2018 udeležil srečanja županov posavske regije s člani delegacije Odbora za regionalni razvoj v Evropskem parlamentu, ki so bili na uradnem obisku v Sloveniji. Srečanje, ki sta ga na gradu Rajhenburg gostila krški župan mag. Miran Stanko in evropski poslanec Franc Bogovič, je bilo namenjeno predstavitvi uspešno izvedenih projektov v Posavju - sofinanciranih iz skladov EU in razpravi o izzivih kohezijske politike v novi finančni perspektivi 2021 - 2027.

01.04.2018

Sporočila za javnost

Prvoaprilska novica: V občini Brežice odprti za nove športe - poleg atletike, strelstva, ekipnih in vodnih športov na voljo tudi tek na smučeh

Brežice - Občina Brežice je gotovo ena od najbolj športnih občini v državi, tako po uspehih športnikov kot sredstvih, ki jih vlaga v programe športa in športno infrastrukturo. Akumulacijsko jezero ob HE Brežice ponuja nove možnosti pri razvoju vodnih športov, pri čemer občino podpirata tudi Kajakaša zveza Slovenije in Veslaška zveza Slovenije. V Brežicah pa želimo narediti še korak dlje, zato se je občina odločila za dopolnitev športne ponudbe v večnamenski športni dvorani Brežice. Ker garaže v kleti dvorani niso dovolj izkoriščene se je občina po zgledu nordijskih centrov doma in v tujini odločila za ureditev manjše pokrite smučarske tekaške steze (površina znaša dobrih 1.270 m2).

30.03.2018

Javna naročila

Izgradnja pločnika Črnc

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na iizgradnji pločnika Črnc

30.03.2018

Javna naročila

Izgradnja pločnika Velika Dolina

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na izgradnji pločnika Velika Dolina

30.03.2018

Javna naročila

Ureditev parkirišča za avtodome na Prešernovi cesti

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na ureditvi parkirišča za avtodome na Prešernovi cesti

30.03.2018

Javna naročila

Obnova Prešernove ceste

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del nna obnovi Prešernove ceste v Brežicah

30.03.2018

Javna naročila

Infrastrukturna ureditev pokopališča Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na infrastrukturni ureditvi pokopališča v Brežicah

30.03.2018

Zanimivo

Akcija MOTORIST 2018

Brezplačna predavanja, spretnostna vožnja na poligonu in korekcijske vožnje na pisti.

29.03.2018

Projekti

Kmetijstvo v občini Brežice – v petih letih za 520.000 evrov finančnih spodbud

Kmetijstvo predstavlja eno najpomembnejših gospodarskih panog tako v občini in Sloveniji kot v svetu, saj vsa živilsko-predelovalna industrija sloni ravno na kmetijstvu. O pomembnosti kmetijstva priča tudi delež sredstev v proračunu Evropske unije, ki znaša skoraj polovico vseh proračunskih sredstev. V občini Brežice se zavedamo pomembnosti kmetijstva in podeželja tako iz vidika pridelovanja hrane kot iz vidika ohranjanja urejene krajine. Zato Občina Brežice vsako leto namenja del proračunskih sredstev za razvoj in pospeševanje kmetijstva ter delovanje društev s tega področja.

29.03.2018

KS Cerklje ob Krki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV KS CERKLJE OB KRKI V LETU 2018

Na podlagi 1. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 6. člena Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju društev KS Cerklje ob Krki, svet KS Cerklje ob Krki objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV KS CERKLJE OB KRKI V LETU 2018

28.03.2018

Zanimivo

Na 28. občinskem otroškem parlamentu mladi razpravljali o šoli in šolskem sistemu

Brežice, 28. marec – V sejni sobi Občinskega sveta Občine Brežice je potekal že 28. občinski otroški parlament, na katerem so sodelovali po trije predstavniki iz osmih osnovnih šol v brežiški občini. Mlade parlamentarca sta pred plenarnim zasedanjem, na katerem so predstavili sklepe in ugotovitve, pozdravila župan Občine Brežice Ivan Molan in predsednik Zveze prijateljev mladine Krško Vinko Hostar. Plenarnega zasedanja so se udeležile tudi ravnateljice sodelujočih osnovnih šol.

27.03.2018

Sporočila za javnost

Obvestilo o spremembi gladine akumulacijskega bazena HE Brežice in nihanju nivoja ter pretoka reke Save

Podjetje HESS - Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. obvešča vse občane in druge deležnike, da bo v terminu od 2. 4. 2018 do predvidoma 14. 4. 2018 zaradi testiranj regulacije jezovne zgradbe Nuklearne elektrarne Krško izvedeno znižanje gladine akumulacijskega bazena HE Brežice s kote 153,00 m n. m. na koto 148,50 m n. m. (znižanje za 4,5 m).

27.03.2018

Župan

Podpisani pogodbi za sanacijo železnega mostu čez Savo in obnovo Bizeljske ceste v Brežicah

Brežice, 27. marec – Župan občine Brežice Ivan Molan je s direktorico podjetja Rafael d.o.o. Sevnica Marijo Možina in direktorjem mag. Dejanom Bibičem KOP Brežice d.d. podpisal pogodbi za sanacijo železnega mostu in obnovo Bizeljske ceste v Brežicah. Obnova glavne brežiške vpadnice se začenja 3. aprila 2018, aprila se bodo pričela tudi pripravljalna dela za sanacijo mostu. Vrednost del sanacije mostu znaša 1.095.927,20 evrov, za obnovo Bizeljske cesta pa bo potrebnih 487.385,86 evrov, vsa sredstva bodo zagotovljena iz lastnih sredstev Občine Brežice.

23.03.2018

Razpisi

Javni razpis za dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice v leto 2018

Javni razpis za dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice v leto 2018

23.03.2018

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2018

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2018

21.03.2018

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2018

Javni razpis za sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2018

21.03.2018

Razpisi

Javno povabilo za izbor izvajalca drugih izobraževalnih programov v letu 2018

Javno povabilo za izbor izvajalca drugih izobraževalnih programov v letu 2018

20.03.2018

Javna naročila

Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Brežice 3 - CONE

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izdelovalca sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta - CONE

20.03.2018

Zanimivo

Javni razpis za udeležbo na kulinaričnih delavnicah Okusi Posavja 2018

Občina Brežice in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru objavljata JAVNI RAZPIS ZA UDELEŽBO NA KULINARIČNIH DELAVNICAH OKUSI POSAVJA 2018

16.03.2018

Sporočila za javnost

Telovadec Beno Kunst prejemnik naziva Športnik leta 2017 po izboru občanov

Brežice, 15. marec – Dom kulture Brežice je gostil prireditev Športnik leta 2017, ki na enem mestu zbere in predstavi najvišje dosežke na področju športa v brežiški občini. Na dogodku so športniki, ki so s svojimi dosežki in delom zaznamovali preteklo leto, prejeli priznanja in nagrade. Strokovno nagrado Športne zveze Brežice za športnico leta je prejela atletinja Lara Omerzu (Atletski klub Brežice, trener Henrik Omerzu), strokovno nagrado za športnika leta je prejel Ambrož Tičar (Atletski klub Brežice, trener Jure Rovan), strokovna nagrada ekipa leta pa je šla v roke mladinski ekipa DBV Katana Globoko - duo sistem v sestavi Jan Zupančič in Krištof Strnad (trener Dejan Kink). Športnik leta 2017 po izboru občanov je postal telovadec Beno Kunst (Telovadno društvo Sokol Brežice, trener Drago Žerjav).

15.03.2018

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij v letu 2018

15.03.2018

Razpisi

Javni razpis za direktorja Posavskega muzeja Brežice

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Brežice objavlja Javni razpis za direktorja Posavskega muzeja Brežice.

14.03.2018

Sporočila za javnost

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča porabnike pitne vode iz naselij: Trnje, Mostec, Dobova, Mihalovec, Loče, Rigonce, Gabrje pri Dobovi, Sela pri Dobovi, Veliki Obrež ter Mali Obrež, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del motena dobava vode v četrtek, 15. 3. 2018, predvidoma med 7. in 15. uro.

12.03.2018

Sporočila za javnost

Javno naznanilo dopolnjenega osnutka SDOPN 2 občine Brežice.

Javno naznanilo dopolnjenega osnutka SDOPN 2 občine Brežice Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SDOPN 2 občine Brežice od 12.03.2018 do 10.04.2018...

09.03.2018

Civilna zaščita

Izvedene so bile še štiri predstavitve temeljnih postopkov oživljanja

Izvedene so bile še štiri predstavitve temeljnih postopkov oživljanja...

09.03.2018

Sporočila za javnost

Tudi letos sofinanciranja sterilizacij lastniških mačk v občini Brežice

Občina Brežice nadaljuje z izvajanjem preventivnega ukrepa za zmanjšanje števila zapuščenih živali. Od dneva objave do porabe sredstev (5.000 EUR) bo občina sofinancirala ceno sterilizacije lastniških mačk in sicer v obeh veterinarskih ambulantah: Vet BM v mestnem jedru in Veterinarski bolnici Brežice d.o.o.. Lastnikom bo v tem obdobju na voljo storitev sterilizacija mačke po enotni, sofinancirani ceni 35 evrov.

09.03.2018

Razpisi

Javni razpis o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih v letu 2018

07.03.2018

Župan

Voščilo ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žena

Spoštovane občanke Občine Brežice, obiskovalke spletne strani, drage žene in dekleta, ob 8. marcu – mednarodnem dnevu žena, vam iskreno voščimo ter vam želim vse lepo in dobro!

05.03.2018

Sporočila za javnost

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode iz naselij: Krška vas, Velike Malence, Dolenje Skopice, Gorenje Skopice, Cerklje ob Krki, Črešnjice, Hrastje, Zasap, Gazice, Dolenja Pirošica, Gorenja Pirošica, Brvi, Izvir, Kraška vas, Kamence, Čedem, Bušeča vas, Vrhovska vas, Poštena vas, Vinji Vrh in Stojanski Vrh, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del, motena dobava vode v torek, 6. 3. 2018, predvidoma med 12. in 14. uro.

05.03.2018

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje etno festivalov ter državnih in evropskih motorističnih tekmovanj v letu 2018

05.03.2018

Sporočila za javnost

Zbiranje vlog za vpis v programe vrtcev za šolsko leto 2018/2019

Zbiranje vlog za vpis v programe vrtcev za šolsko leto 2018/2019 od 19. marca do 23. marca 2018, od 8. ure do 15.45.

05.03.2018

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva v letu 2018

05.03.2018

Sporočila za javnost

NUJNO OBVESTILO PORABNIKOM PITNE VODE

Javno podjetje Komunala Brežice prosi uporabnike pitne vode, predvsem lastnike vikendov, vinskih kleti, zidanic, hramov in ostalih nenaseljenih objektov, da preverijo delovanje in stanje vodomerov. Zaradi zmrzali bi lahko prišlo do okvar in nekontroliranega iztekanja pitne vode. V kolikor uporabniki odkrijejo kakšno okvaro naj o tem obvestijo Komunalo Brežice na telefonsko številko: 07 620 92 50.

04.03.2018

Sporočila za javnost

Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za občino Brežice (SDOPN 2).

Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za občino Brežice (SDOPN 2)...

26.02.2018

Sporočila za javnost

Nastavitev zemljiškega katastra

Nastavitev zemljiškega katastra...

24.02.2018

Projekti

Na 3. kmetijskem forumu o ukrepih za preprečevanje posledic podnebnih sprememb v kmetijstvu

Brežice – Kmetijstvo predstavlja pomemben dejavnik razvoja občine Brežice in ker se občina zaveda negativnih posledic podnebnih sprememb, ki najbolj prizadenejo prav kmetijstvo, je v odziv na vse pogostejše elementarne nesreče na našem območju organizirala posvet - 3. kmetijski forum, na katerem so strokovnjaki predstavili možnosti prilagajanja in zaščite v kmetijstvu. Številna udeležba na posvetu je potrdila, da so bile teme 3. kmetijskega foruma aktualne in koristne.

23.02.2018

Sporočila za javnost

Učenci 8. razreda OŠ Bizeljsko obiskali Občino Brežice

Učenke in učenci 8. razreda Osnovne šole Bizeljsko so se odločili, da tehnični dan preživijo v spoznavanju dela Občine Brežice in občinskega sveta. Najprej so se v sejni sobi občine srečali z županom Ivanom Molanom s katerim so se pogovorili o nalogah občine in župana.

23.02.2018

Zanimivo

31. marec je rok za oddajo zahtevkov za odškodnino zaradi ograje na meji s Hrvaško

Obvestilo upravičencem o roku za vložitev zahteve za odškodnino zaradi otežene rabe zemljišč, na katerih je postavljena ograja na meji s Hrvaško - zahtevek za odškodnino za leti 2015 in 2016 je potrebno oddati do 31. marca 2018.

22.02.2018

Civilna zaščita

Predstavitve temeljnih postopkov oživljanja

Predstavitve temeljnih postopkov oživljanja...

20.02.2018

Sporočila za javnost

Sprejet proračun Občine Brežice za leto 2018

Brežice, 20. februar – Na 23. seji občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki sprejeli Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2018. V času javne razprave je bilo podanih 140 predlogov za spremembo proračuna, upoštevani so bili tisti predlogi, ki so bili v okviru proračunskih možnosti in v skladu z zakonodajo. Višina letošnjega proračuna znaša 28,3 milijona evrov, od tega bo občina 10,7 milijona evrov namenila za investicije.

16.02.2018

Civilna zaščita

Lokacije defibrilatorjev (AED)

Zemljevid lokacij defibrilatorjev (AED)...

15.02.2018

Civilna zaščita

Dejavni začetek izvedb prikazov temeljnih postopkov oživljanja

Artiče: Dejavni začetek izvedb prikazov temeljnih postopkov oživljanja...

14.02.2018

Sporočila za javnost

3. KMETIJSKI FORUM

Občina Brežice vabi vse zainteresirane na 3. KMETIJSKI FORUM, ki bo v četrtek, 22. februarja 2018, s pričetkom ob 18. uri, v večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice (Gubčeva 10a, Brežice).

14.02.2018

Projekti

Dela urejanja ceste in gradnje pločnika na Bizeljskem se nadaljujejo

Na Bizeljskem se nadaljujejo dela obnova vozišča regionalne ceste R3-670, na odseku Bizeljsko – Orešje, ter izgradnja pločnika ob cesti v dolžini 350 m. V času gradnje je popolna zapora vozišča. Vse krajane in obiskovalce prosimo za razumevanje in upoštevanje spremenjene cestno – prometne signalizacije v času izvajanja del. Rok dokončanja ter predaja vseh del je načrtovana do konca meseca maja 2018, dela pa bodo potekala glede na vremenske razmere.

14.02.2018

Župan

Občina Brežice med 12 najbolj prodornimi slovenskimi občinami

Ljubljana – Župan občine Brežice Ivan Molan se je udeležil konference Zlati kamen, kjer je v imenu občine prejel plaketo Zlati kamen 2018 za razvojni prodor 2018 v regiji od Koroške do Posavja. V obrazložitvi, zakaj je Občina Brežice uvrščena med 12 najprodornejših slovenskih občin, so organizatorji izbora zapisali, da zaradi vrednosti indeksa preboja in dinamičnih kazalnikov ter dobrih praks, ki jih uvaja občina na področju turizma, pospeševanja podjetništva, zaposljivosti mladih in pomoči starejšim.

13.02.2018

Projekti

Dela urejanja ceste in gradnje pločnika na Bizeljskem se nadaljujejo

Na Bizeljskem se nadaljujejo dela obnova vozišča regionalne ceste R3-670, na odseku Bizeljsko – Orešje, ter izgradnja pločnika ob cesti v dolžini 350 m. V času gradnje je popolna zapora vozišča. Vse krajane in obiskovalce prosimo za razumevanje in upoštevanje spremenjene cestno – prometne signalizacije v času izvajanja del. Rok dokončanja ter predaja vseh del je načrtovana do konca meseca maja 2018, dela pa bodo potekala glede na vremenske razmere.

12.02.2018

Javna naročila

Evidenčna naročila v letu 2017

Seznam oddanih evidenčnih naročil v letu 2017

09.02.2018

Zanimivo

od danes na oblasti fašjenkovska županja

Brežice, 9. februar - Danes je v sklopu dogodkov Fašjenka Dobova pred občinsko zgradbo v mestu potekala tradicionalna predaja občinske oblasti. Pred predajo občinskega ključa, simbola lokalne oblasti, ki ga je fašjenkovi podžupanji predal sedaj že nekdanji župan Ivan Molan, se je gledalcem predstavil VELIKI PREDVOLILNI CIRKUS pod vodstvom direktorice Irenke Rudfei. Klovni, akrobati, dresirani kužki, čarovnik in ostali so občinstvu predstavili različne spretnosti in vse zbrane pogostili s cirkuškimi kokicami.

09.02.2018

Zanimivo

Od danes na oblasti fašjenkovska županja

Brežice, 9. februar - Danes je v sklopu dogodkov Fašjenka Dobova pred občinsko zgradbo v mestu potekala tradicionalna predaja občinske oblasti. Pred predajo občinskega ključa, simbola lokalne oblasti, ki ga je fašjenkovi podžupanji predal sedaj že nekdanji župan Ivan Molan, se je gledalcem predstavil VELIKI PREDVOLILNI CIRKUS pod vodstvom direktorice Irenke Rudfei. Klovni, akrobati, dresirani kužki, čarovnik in ostali so občinstvu predstavili različne spretnosti in vse zbrane pogostili s cirkuškimi kokicami.

09.02.2018

Zanimivo

Danes tradicionalni prevzem oblasti na Občini Brežice

Fašjenk naznaja, da bo s sodelavci prevzel oblast v občini Brežice danes, 9.2.2018, ob 13. uri. Sledi predaja občinskega ključa in prevzem poslov ter prihod korantov iz Hajdine. Dogodek bo potekal pred občinsko zgradbo (CPB 18).

09.02.2018

Zanimivo

Danes tradicionalni prevzem oblasti na Občini Brežice

Fašjenk naznaja, da bo s sodelavci prevzel oblast v občini Brežice danes, 9.2.2018, ob 13. uri. Sledi predaja občinskega ključa in prevzem poslov ter prihod korantov iz Hajdine. Dogodek bo potekal pred občinsko zgradbo (CPB 18).

08.02.2018

Sporočila za javnost

Slovenski kulturni praznik

Spoštovani občanke in občani, obiskovalke in obiskovalci spletne strani, ob slovenskem kulturnem prazniku vam čestitamo z željo, da ohranimo spoštovanje do slovenske kulture, jezika in ustvarjalcev na področju kulture!

02.02.2018

Župan

Kulinarično doživetje ob predstavitvi knjige Okusi Posavja

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je v sodelovanju z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Občino Brežice pripravila kulinarično doživetje ob izdaji knjige Okusi Posavja avtoric doc. dr. Marjetke Rangus in doc. dr. Lee Kužnik ter okroglo mizo o izzivih prehranske dediščine v sodobni kulinariki.

31.01.2018

Sporočila za javnost

Občina Brežice načrtuje širitev obrtnih in poslovnih con

Občina Brežice zagotavlja osnovne pogoje za razvoj podjetništva, poleg različnih ukrepov tudi z urejanjem in komunalnim opremljanjem poslovnih, obrtnih in industrijskih con (OC Dobova, IPC Brezina, PC Slovenska vas). Ker so investitorji pokupili vsa razpoložljiva zemljišča v lasti občine, občina za prihodnje že načrtuje širitev con.

30.01.2018

Projekti

Ureditev ceste in pločnika v Cerini

Občina Brežice vsako leto namenja znatna proračunska sredstva za izboljšanje tako prometne varnosti kot dostopnosti do vseh krajev občine. Med takšnimi investicijami je tudi ureditev lokalne ceste čez Cerino, ki se je pričela v letu 2017 in se letos nadaljuje.

29.01.2018

Sporočila za javnost

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za stanovanjsko-poslovno četrt rondo Črnc - območje jug, BRŽ-30

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za stanovanjsko-poslovno četrt rondo Črnc - območje jug, BRŽ-60, bo potekala na Občini Brežice in Krajevni skupnosti Zakot-Bukošek-Trnje od 12.2.2018 do vključno 13.3.2018. Vabljeni na javno obravnavo, ki bo v torek 20.2.2018 ob 16. uri v sejni sobi občine.

22.01.2018

Sporočila za javnost

Ponovno obvestilo o nihanju nivoja reke Save

Ponovno obvestilo o nihanju nivoja reke Save...

16.01.2018

Sporočila za javnost

Srečanje z duhovniki in redovnicami, ki delujejo v občini Brežice

Dobova – V začetku novega leta se župan Občine Brežice Ivan Molan s sodelavci tradicionalno sreča z duhovniki in redovnicami, ki delujejo na področju občine Brežice. Vsakoletno srečanje je priložnost za pogovor o dosedanjem delu, sodelovanju in načrtih za prihodnost. Župan Ivan Molan je po dobrodošlici zbranim predstavil delo Občine Brežice v preteklem letu in načrte za prihodnje. V imenu duhovnikov je spregovoril brežiški župnik Milan Kšela, ki je sodelovanje med občino in župnijami označil kot korektno in uspešno.

15.01.2018

Župan

Srečanje župana s prostovoljkami projekta Starejši za starejše

Mostec – Župan občine Brežice Ivan Molan se je srečal z več kot 50 prostovoljkami, ki izvajajo dejavnosti projekta Starejši za starejše v treh društvih upokojencev (DU Brežice, DU Bizeljsko in DU Dobova Kapele), organiziranih na območju občine Brežice. Prostovoljke v sklopu projekta obiščejo občanke in občane starejše od 69 let v svoji okolici, jih povprašajo o tem kako živijo in jim poskušajo organizirati pomoč, če jo ti potrebujejo. Pri osebah, ki izjavijo, da potrebujejo pomoč, izvajajo tudi redne obiske in spremljajo kakovost pomoči in njihovo zadovoljstvo.

04.01.2018

Civilna zaščita

Izvedba predstavitve temeljnih postopkov oživljanja v Pišecah

Pišece: Izvedba predstavitve temeljnih postopkov oživljanja v Pišecah...

31.12.2017

Župan

Srečno v 2018!

Dragi občanke in občani, zahvaljujem se vam za dobro sodelovanje pri soustvarjanju naše občine ter vas vabim, da v letu 2018 uspešno nadaljujemo našo skupno pot. Naj vam novo leto prinese veliko medsebojnega razumevanja, uspehov in zadovoljstva. Srečno!

29.12.2017

Sporočila za javnost

Predlog proračuna Občine Brežice za leto 2018 je v javni obravnavi do 10. januarja 2018

Občina Brežice obvešča vse občanke in občane, da je Občinski svet Občine Brežice na svoji 22. redni seji, ta je potekala 18. 12. 2017, sprejel Predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2018, ki je v javni razpravi do vključno 10. 1. 2018.

29.12.2017

Zanimivo

Praznično srečanje Sožitja Brežice

Društvo Sožitje Brežice vsako leto organizira tradicionalno predbožično srečanje za članice in člane društva ter njihove družine. Srečanje je priložnost za druženje in je prijeten uvod v praznični december. Dogodka se je udeležila podžupanja občine Brežice Katja Čanžar, ki je v svojem imenu in v imenu župana Ivana Molana navzočim ob pozdravnem nagovoru zaželela predvsem obilo dobrega počutja in zdravja v novem letu.

21.12.2017

Razpisi

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Obvestilo o končanem javnem natečaju...

20.12.2017

Civilna zaščita

Župan občine Brežice, Ivan Molan je predal Osnovni šoli Velika Dolina defibrilator

Velika Dolina: Župan občine Brežice, Ivan Molan je predal Osnovni šoli Velika Dolina defibrilator...

19.12.2017

Razpisi

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Obvestilo o končanem javnem natečaju...

19.12.2017

Sporočila za javnost

Občina Brežice izvaja anketo o zadovoljstvu strank do 31. 12. 2017

Občanke in občane obveščamo, da Občina Brežice do konca meseca decembra 2017 izvaja anketo o zadovoljstvu strank, kjer s kratkimi odgovori na pet vprašanji ocenjujete zaposlene, delo in prostore občinske uprave, hkrati pa ste povabljeni, da podate tudi svoja mnenja in predloge za še boljše sodelovanje.

18.12.2017

Razpisi

POPRAVEK: Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ohranjanja in vzdrževanja kulturnih SPOMENIKOV lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice ter DRUGIH programov na področju KULTURE v letu 2018

Občina Brežice objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice ter drugih programov na področju kulture v letu 2018 OPOMBA: Popravek razpisne dokumentacije z dne 29.1.2018

18.12.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov TURISTIČNIH društev in zvez za leto 2018

Občina Brežice objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev in zvez za leto 2018

18.12.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov ZDRAVSTVENEGA in SOCIALNEGA varstva v letu 2018

Občina Brežice objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov zdravstva in socialnega varstva v letu 2018

18.12.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov ŠPORTA v letu 2018

Občina Brežice objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2018

18.12.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske KULTURE v letu 2018

Občina Brežice objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v letu 2018

18.12.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju MLADINE v letu 2018

Občina Brežice objavlja Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2018

15.12.2017

Civilna zaščita

Župan občine Brežice, Ivan Molan je predal Osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece defibrilator

Pišece: Župan občine Brežice, Ivan Molan je predal Osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece defibrilator...

15.12.2017

Sporočila za javnost

Prednovoletni sprejem župana občine Brežice

Župan občine Brežice Ivan Molan je na tradicionalnem prednovoletnem sprejemu v Termah Čatež gostil predstavnike iz različnih področjih delovanja v občini Brežice in v Posavju. Srečanje je priložnost za predstavitev dosežkov preteklega leta v občini, napoved načrtov za prihodnje ter druženja vseh tistih, ki skozi leti ustvarjajo življenje v brežiški občini.

12.12.2017

Župan

Na Bizeljskem učenci in učitelji obeležili prvih 10 let v novi šoli

Bizeljsko, 12. december – Učenci in zaposleni na OŠ Bizeljsko so župana občine Brežice Ivana Molana povabili v svojo sredo ob praznovanju prve desetletnice v novi šoli. Ravnateljica Metka Kržan je ob fotografijah in posnetkih gradnje šole, dosežkov učencev in številnih dogodkov obudila spomine na desetletje, ki je hitro minilo. V teh desetih letih so učenci s pomočjo mentorjev na šolskih tekmovanjih skupaj v 10 letih osvojili 744 bronastih, 158 srebrnih in 153 zlatih medalj na šolski ravni, na državni ravni pa so se razveselili 127 srebrnih in 10 zlatih medalj.

11.12.2017

Civilna zaščita

Prikaz oživljanja v OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Pišece: Prikaz oživljanja v OŠ Maksa Pleteršnika Pišece...

07.12.2017

Zanimivo

Ankete pokazale, da so v občini Brežice občani najbolj zadovoljni z življenjem

Brežice, Slovenija - Medijska hiša Eko dežela je že tretje leto zapored v posebni izdaji revije Eko dežela - Občine razglasila rezultate celoletne ankete o zadovoljstvu občanov z življenjem v občinah. Med večjimi občinami (nad 10.000 prebivalcev) si je najvišjo oceno po mnenju anketirancev zaslužila Občine Brežice, ki je dosegla najvišje rezultate tudi pri štirih od 12 kazalnikov. Po mnenju župana občine Brežice Ivana Molana so dobre ocene občanov priznanje za dobro delo župana in občinske uprave, za jasno in pregledno vodenje občine, ki je usmerjeno k občanom. Pomembno vlogo pri dobri oceni ima gotovo tudi učinkovito delovanje javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina in ki v njenem imenu skrbijo za različna področja življenja občank in občanov.

06.12.2017

Sporočila za javnost

Obisk Vlade RS v Posavju in občini Brežice

Vlada RS je začela svoj obisk Posavja v občini Brežice, z delovnim posvetom v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. Župan občine Brežice Ivan Molan je v uvodnem delu posveta pozdravil predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja in ministre s sodelavci. Predstavnikom Vlade je župan izrekel dobrodošlico in jim zaželel uspešno delo. V nagovoru je župan Ivan Molan izpostavil težave, za katere občani pričakujejo predloge rešitev s strani pristojnih ministrstev. Aktualne teme so protipoplavna zaščita, gradnja HE Mokrice, most čez Savo, s Schengensko mejo povezane težave, razvoj civilnega dela letališča, centralizacija državnih institucij ter financiranje lokalnih skupnosti.

06.12.2017

Razpisi

Javni natečaj - Višji svetovalec za pravne zadeve v Oddelku za pravne in splošne zadeve

Višji svetovalec za pravne zadeve v Oddelku za pravne in splošne zadeve...

04.12.2017

Civilna zaščita

Prikaz temeljnih postopkov oživljanja učenkam in učencem OŠ Velika Dolina

Pripadnik Civilne zaščite občine Brežice je prikazal učenkam in učencem OŠ Velika Dolina temeljne postopke oživljanja...

01.12.2017

Župan

Pohod z lučkami napovedal veseli december v Brežicah

Tradicionalni pohod z lučkami, ki se ga udeležijo otroci s starši ter vzgojiteljicami iz Vrtca Mavrica Brežice, je prinesel tudi prižig prazničnih luči v mestu in na brežiškem gradu, kjer so se ob krajšem programu udeleženci pohoda družili ob čaju in piškotih. Pohoda z lučkami se je udeležil tudi župan občine Brežice Ivan Molan, ki je na grajskem dvorišču pozdravil zbrane in jim zaželel lep praznični mesec in vse dobro.

29.11.2017

Civilna zaščita

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za prodajo poškodovanega priklopnega vozila za vleko čolna...

29.11.2017

Sporočila za javnost

Do izvedbe sanacije bo most čez Savo zaprt za ves promet

Občina Brežice obvešča, da podaljšuje popolno zaporo ceste oz. prepoved prometa za pešce in vse vrste vozil na LZ 026031 Prešernova cesta (od priključka za HE Brežice do križišča z regionalno cesto R2 419/1206 – Križaj – Čatež ob Savi do izvedbe sanacije mostu čez Savo in Krko. Obvoz je urejen, udeleženci v prometu pa so naprošeni za obilo strpnosti in upoštevanje cestno prometne signalizacije.

27.11.2017

Župan

Župan voščil slavljenki Barici Črpič za 102. rojstni dan

Nova vas pri Mokricah – Na god Sv. Martina (11. novembra) je praznovala visoki osebni jubilej Barbara oz. Barica Črpič. Gospa Barica je večji del svojega življenja preživela v Mali Dolini, sedaj pa že nekaj let stanuje v Novi vasi pri Mokricah pri sinu Marjanu in snahi Grozdani, kjer zanjo lepo skrbijo in ji nudijo vso potrebno nego. Gospo Barico sta ob rojstnem dnevu obiskala tudi župan občine Brežice Ivan Molan in predsednik KS Velika Dolina Marijan Žibert.

24.11.2017

Projekti

Pločnik na Velikih Malencah izboljšal prometno varnost in povezal kraj

Velike Malence, 23. november – V krajevni skupnosti Velike Malence so namenu predali pločnik, ki v dolžini dobrih 800 m poteka od mostu čez Krko pri Krški vas do središča vasi Velike Malence. Pločnik bo pripomogel k izboljšanju prometne varnosti predvsem za pešce, hkrati pa tudi marsikaterega krajana spodbuja k hoji. V sklopu projekta je bila sanirana cesta in označena arheološka najdba, rimskodobni obrambni stolp, ki je bil odkrit ob gradnji pločnika, saj ta poteka po arheološko bogatem področju.

21.11.2017

Zanimivo

Projekt Sopotniki

Projekt Sopotniki...

17.11.2017

Župan

Župan zajtrkoval z Gumbki iz vrtca Mavrica Brežice

Brežice, 17. november – Tretji petek v mesecu novembru osnovne šole in vrtci po Sloveniji obeležijo dan slovenske hrane s tradicionalnim slovenskim zajtrkom (jabolka, med, maslo, kruh). Župan občine Brežice Ivan Molan se vsako leto udeleži zajtrka na eni izmed šol in vrtcev v občini. Letošnji zajtrk je župan preživel v družbi otrok iz skupine Gumbki v brežiškem vrtcu, s katerimi je poklepetal o zdravi prehrani.

15.11.2017

Sporočila za javnost

Z novo vodno vrtino poskrbeli za prihodnost

Občina Brežice, ki je investirala v novo vodno vrtino, in upravljalec vodovodnega sistema, Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. sta predstavila pomembno pridobitve na področju dolgoročnega zagotavljanja pitne vode v brežiški občini. Vodni vir Glogov Brod predstavlja izjemno pomembno zalogo pitne vode, saj znaša skupna kapaciteta obeh vrtin, obnovljene (VT-1/84) in nove (VT-2/15), 130 litrov/sekundo in ima letno dovoljenje za odvzem pitne vode 3.910.000 kubičnih metrov, kar predstavlja pomembno zalogo vode za naslednjih 50 let.

13.11.2017

Projekti

Obnovljeni odseki lokalnih cest v KS Sromlje in Bizeljsko

Občina Brežice nadaljuje z obnovo in modernizacijo lokalnih cest po krajevnih skupnostih z namenom zagotoviti izboljšane dostopnosti kot tudi prometne varnosti. Konec meseca oktobra in v začetku meseca novembra so predstavniki krajevnih skupnosti skupaj z uporabniki urejene ceste predali namenu. Po besedah župana Ivana Molana Občina Brežice kljub nižanju sredstev s strani države z racionalnim poslovanjem in sodelovanjem s krajevnimi skupnostmi zagotavlja izvedbo številnih manjših, vendar za prebivalce zelo pomembnih investicij v cestno infrastrukturo po vseh krajih občine.

13.11.2017

Projekti

Obnovljeni odseki lokalnih cest v KS Sromlje in Bizeljsko

Občina Brežice nadaljuje z obnovo in modernizacijo lokalnih cest po krajevnih skupnostih z namenom zagotoviti izboljšane dostopnosti kot tudi prometne varnosti. Konec meseca oktobra in v začetku meseca novembra so predstavniki krajevnih skupnosti skupaj z uporabniki urejene ceste predali namenu. Po besedah župana Ivana Molana Občina Brežice kljub nižanju sredstev s strani države z racionalnim poslovanjem in sodelovanjem s krajevnimi skupnostmi zagotavlja izvedbo številnih manjših, vendar za prebivalce zelo pomembnih investicij v cestno infrastrukturo po vseh krajih občine.

13.11.2017

Zanimivo

Župan voščil gospe Mariji Vračun ob visokem jubileju

Lep jesenski dan je v Gadovi peči na praznovanju visokega jubileja gospe Marije Vračun združil njeno družino in prijatelje. Vabilu svojcev se je odzval tudi župan občine Brežice Ivan Molan in slavljenki čestital za 90. rojstni. Gospe Mariji je zaželel zdravja in dobrega počutja v družbi njenih domačih ter dejal, da je vesel visokih jubilejev občank in občanov.

10.11.2017

Župan

Občina Brežice z javnim razpisom pospešuje razvoj podjetništva

Občina Brežice je v večnamenski dvorani Mladinskega centra, s podpisom in predajo pogodb letošnjim prejemnikom sredstev, sklenila javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva. Skupna višina razdeljenih proračunskih sredstev, za štiri upravičene namene sofinanciranja, je 140.000 evrov.

09.11.2017

Civilna zaščita

3. mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči

Občinska uprava Občine Brežice je izvedla tokrat že 3. mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči...

08.11.2017

Javna naročila

Sanacija železnega mostu čez reko Savo v Brežicah

Občina Brežice objavlja javno po odprtem postopku za izbor izvajalca obnove železnega mostu čez reko Savo v Brežicah

08.11.2017

Javna naročila

Dobava živil javnim zavodom za obdobje 2018-2020

Občina Brežice objavlja javno naročilo za dobavo živil vrtcem in osnovnim šolam brežiške občine

03.11.2017

Sporočila za javnost

PREKLIC UKREPA PREKUHAVANJA PITNE VODE

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode v naseljih Mali Obrež, Podvinje, Kapele, Rakovec, Vrhje, Jereslavec, Slogonsko in Župelevec, (oskrbovan iz brežiškega vodovodnega sistema), da pitne vode zaradi mikrobiološke neskladnosti, kot posledico nujnih vzdrževalnih del na vodovodu, od 2. 11. 2017 pred uporabo za pitje in prehranske namene NI VEČ POTREBNO PREKUHAVATI.

03.11.2017

Sporočila za javnost

Obvestilo o popolni zapori ceste Spodnja Pohanca-Kapele zaradi del na vozišču

CGP, d.d. sporoča, da bo v obdobju od torka, 7. 11. 2017, do petka, 17. 11. 2017, 24-urna popolna zapora državne ceste Spodnja Pohanca-Kapele zaradi sanacije vozišča.

03.11.2017

Projekti

Namenu predan večnamenski dom Jesenice na Dolenjskem

Jesenice na Dolenjskem – V programu dogodkov Brežiškega oktobra je potekala tudi slovesnost ob predaji večnamenskega doma na Jesenicah na Dolenjskem v namen. Kulturni program prireditve in slavnostni nagovor župana občine Brežice Ivana Molana, sta potekala v dvorani novega doma, uradno odprtje nove pridobitve pa se je zgodilo s simboličnim rezanjem traku pred vhodom v dvorano.

02.11.2017

Razpisi

DELNO ZAPRT: Javno povabilo k oddaji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice v letu 2018

Občina Brežice objavlja Javno povabilo k oddaji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice v letu 2018

30.10.2017

Župan

Svečana seja Občinskega sveta Občine Brežice

Brežice, oktober – Na predvečer občinskega praznika je v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice potekala svečana seja Občinskega sveta Občine Brežice. Na seji je župan Ivan Molan izročil listine častnima občanoma, prejemnikom oktobrskih nagrad in občinskih priznanj, v znak priznanja in zahvale tistim izjemnim posameznikom in organizacijam, ki s svojim delom in nadpovprečnimi rezultati predstavljajo gibalo razvoja v občini.

28.10.2017

Sporočila za javnost

V Cerkljah ob Krki ob občinskem prazniku proslavili novo šolo in 50 let vrtca

Na dan praznika Občine Brežice, 28. oktober, je pred novo šolo Cerklje ob Krki potekala prireditev posvečena novim prostorom šole in vrtca ter 50. obletnici predšolske vzgoje. Slavnostna govornica je bila ministrica za obrambo Andreja Katič, ki je dejala, da je sodelovanje med lokalno skupnostjo in ministrstvom vzorno. Župan Občine Brežice Ivan Molan se je v svojem nagovoru zahvalil ministrici za možnost, da je bil šoli omogočen pouk na nadomestni lokaciji na področju Vojašnice Jerneja Molana v času gradnje nove šole.

27.10.2017

Razpisi

Poziv za imenovanje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Posavski muzej Brežice

Društva s področja kulture oz. dejavnosti muzeja, ki delujejo v občinah ustanoviteljice in občin ustanoviteljic javnega zavoda Posavski muzej Brežice pozivamo, da podate svoje predloge za člana sveta javnega zavoda Posavski muzej Brežice.

26.10.2017

Sporočila za javnost

Nujno obvestilo porabnikom pitne vode v krajevni skupnosti Kapele - potrebno je prekuhavanje pitne vode

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode v naseljih Mali Obrež, Podvinje, Kapele, Rakovec, Vrhje, Jereslavec, Slogonsko in Župelevec, (oskrbovan iz brežiškega vodovodnega sistema), da je potrebno vodo zaradi mikrobiološke neskladnosti, kot posledico nujnih vzdrževalnih del na vodovodu, od 26. 10. 2017 pred uporabo za pitje in prehranske namene PREKUHAVATI. Obvestilo velja do preklica. PREKLIC UKREPA VELJAVEN OD 2. 11. 2017.

26.10.2017

Zanimivo

Sprejem pekovk in pekov pri županu

Pod sloganom »Naj človek pol sveta obteče, najboljši kruh doma se speče.« je župan občine Brežice, Ivan Molan v torek, 24. 10. 2017, v Večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice gostil udeleženke in udeležence tekmovanja v peki kruha.

25.10.2017

Sporočila za javnost

Zaradi vzdrževalnih del bo motena dobava pitne vode na Malem Obrežu pri Dobovi

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča porabnike pitne vode v naselju Mali Obrež pri Dobovi, da bo v četrtek, 26. 10. 2017, med 7.00 in 15.00 motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del.

25.10.2017

Projekti

Moderniziran odsek ceste v KS Artiče – Glogov Brod

Brežice, oktober – V mesecu, ko obeležujemo občinski praznik, je potekala otvoritev moderniziranega odseka ceste v Glogovem Brodu, ki predstavlja izboljšan dostop za prebivalce. Razširjeno je bilo vozišče, zamenjan prepust in tampon ceste ter izvedeno asfaltiranje. Sredstva sta prispevali Krajevna skupnost Artiče in Občina Brežice v skupni vrednosti 23.000 evrov (10.000 evrov je zagotovila Občina in 13.000 evrov KS) .

19.10.2017

Sporočila za javnost

Častni občan Občine Brežice, jezikoslovec dr. Jože Toporišič, dobil spomenik v Ljubljani

Ljubljana, 18. oktober – V parku za stavbo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, na Foersterjevem vrtu, je župan Občine Brežice Ivan Molan skupaj z županom Mestne občine Ljubljana Zoranom Jankovičem odkril spomenik, posvečen akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču. S tem se je uresničila želja tako vaščanov Mosteca kot programskega odbora Toporišičevo leto, ki sta si vseskozi prizadevala za postavitev primernega obeležja velikemu jezikoslovcu v Ljubljani, kjer je raziskoval slovenski jezik.

18.10.2017

Projekti

V oktobru predali namenu moderniziran odsek javne poti v KS Mrzlava vas

Mrzlavski gaj – Stanovalci ob javni poti 524524 Mrzlava vas – Mrzlavski gaj so se razveselili dokončanja asfaltiranja 150 m dolgega odseka, ki je izboljšal dostop do glavne ceste in prometno povezavo z ostalimi kraji. Občina Brežice kljub temu, da je država občinam zmanjšala sredstva za investicije, zagotavlja sredstva za ureditev krajših odsekov cest po krajevnih skupnostih, ki krajanom pomembno vplivajo na izboljšanje kakovosti bivanja.

16.10.2017

Zanimivo

Najboljši županov golaž 2017 so skuhali člani Turističnega društva Krška vas

Brežice – Za uvod v Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem so turistična društva iz krajev brežiške občine tekmovala v kuhanju najboljšega županovega golaža. Pri kuhanju golaža je sodelovalo letos kar 14 ekip – Brodarsko društvo Mostec, TD Artiče, TD Dobova, TD Globoko, TD Kapele, TD Krška vas, TD Pišece, TD Pod Gorjanci Dvorce, TD Sromlje, TD Velike Malence, TD Zakot-Bukošek-Trnje in TŠKD Črešnjice, Fakulteta za turizem in županova ekipa.

12.10.2017

Župan

Na OŠ Globoko so se razveselili novih oken

Globoko – Učenke in učenci OŠ Globoko so ob menjavi novih oken na hodniku južnega trakta, v dveh vrtčevskih igralnicah, učilnicah in v kabinetu pripravili krajši kulturni program, kamor so povabili župana Občine Brežice Ivana Molana. Program se je pričel s šolsko himno, nadaljeval pa z recitacijami, petjem in plesom. Župan Ivan Molan se je ravnateljici Roziki Vodopivec, zaposlenim in učencem, zahvalil za vabilo ter vse pohvali za izjemno skrb, ki jo namenjajo več kot 100 let stari šoli. Ta je bila letos ponovno izbrana za najlepše urejeno šolo v brežiški občini.

12.10.2017

Sporočila za javnost

Poziv k predlogom za Letne programe 2018

Občina Brežice vabi vse občanke in občane, nevladne organizacije in javne inštitucije, da podajo svoje predloge pri oblikovanju Letnega programa področja za proračunsko leto 2018.

11.10.2017

Projekti

Gradnja pločnika v smeri od dobovskega vrtca proti naselju Mali Obrež

Dobova – V jesenskem času so se pričela dela gradnje pločnika Mali Obrež – 1. faza, ki predstavlja nadaljevanje pločnika v smeri od OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova proti naselju Mali Obrež. Dela zajemajo izgradnjo pločnika ob lokalni cesti LC 024270 Kapele – Dobova, od vrtca Dobova do križišča z javno potjo JP 5258371 Gaberje – Mali Obrež v dolžini cca 840 m. Ob izgradnji pločnika se bo odstranila in izvedla tudi nova javna cesta razsvetljava, urejeno bo odvodnjavanje in avtobusno postajališče. V skladu s pogodbo je načrtovan zaključek del do konca maja 2018.

11.10.2017

Zanimivo

Tradicionalna prijateljska tekma v malem nogometu med gimnazijo in občino

Brežice – V prazničnem mesecu oktobru je na sporedu dogodkov tudi tradicionalno nogometno srečanje med predstavniki Gimnazije Brežice, ki dogodek tudi gosti, in predstavniki Občine Brežice. Tekma je kot običajno potekala v prijateljskem vzdušju, zaključila pa se je z rezultatom 2:1, spretnejši so bili predstavniki Občine Brežice.

06.10.2017

Zanimivo

Drevesa v rožnate pletenine ovili tudi v Brežicah

Brežice – V času Rožnatega oktobra se je akciji, ko se za en mesec ovijejo drevesa v rožnate pletenine, ki mimoidoče opozarjajo na pomen osveščanja o raku dojk, pomenu preventive, zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja po bolezni, pridružila tudi Občina Brežice.

06.10.2017

Razpisi

Javni natečaj - Višji svetovalec za investicije in investicijsko vzdrževalna dela

Občina Brežice objavlja Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec za investicije in investicijsko vzdrževalna dela na Oddelku za investicije, občinsko premoženje in javno naročilo

06.10.2017

Razpisi

Javni natečaj - Svetovalec za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

Občina Brežice objavlja Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

05.10.2017

Razpisi

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja (m/ž) Zavoda za šport Brežice

Na podlagi 1. in 16. člena Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice (Uradni list RS št. 12/12 in 47/13) Svet Zavoda za šport objavlja javni razpis za prostor delovno mesto DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA (M/Ž) "Zavod za šport Brežice".

29.09.2017

Župan

Odslej avtomatski defibrilator tudi na OŠ Cerklje ob Krki

Cerklje ob Krki, 29. september – Župan občine Brežice Ivan Molan je ob svetovnem dnevu srca dnevu izročil avtomatski defibrilator (AED) pomočnici ravnateljice OŠ Cerklje ob Krki Andreji Urbanč. Defibrilator je od danes nameščen v posebni omarici na vhodu v obnovljeno stavbo stare šole, kjer se sedaj nahajajo upravni prostori in šolska knjižnica, in je dostopen za pomoč.

29.09.2017

Razpisi

JR za podelitev KONCESIJ na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v občini Brežice

Občina Brežice objavlja Javni razpis za podelitev koncesij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v občini Brežice.

28.09.2017

Razpisi

Javni razpis: štipendije za študij v tujini in kadrovske štipendije

Obveščamo, da je Regionalna razvojna agencija Posavje objavila javna razpisa štipendij za š.l. 2017/2018.

28.09.2017

Zanimivo

Evropski teden mobilnosti 2017 v Brežicah

Občina Brežice se je tudi letos pridružila vseevropski kampanji »Evropski teden mobilnosti« (ETM), ki je potekala po celi Evropi med 16. in 22.septembrom 2017. Letošnji slogan kampanje je bil: Združimo moči, delimo si prevoz. To je čas, ko se še posebej poudari, da s trajnostnimi oblikami prevoza, kot so kolesarjenje, javni potniški promet, hoja in tudi sama delitev prevoza, zmanjšamo negativne vplive motornega prometa na okolje, hkrati pa naredimo nekaj za svoje zdravje z več gibanja in tudi druženja.

28.09.2017

Zanimivo

Svečano odprtje HE Brežice

Brežice, 27. september – Na ploščadi pred hidroelektrarno (HE) Brežice, predzadnjo v verigi hidroelektrarna na spodnji Savi, je s simboličnim prerezom traku potekalo uradno odprtje. Slavnostni govornik, predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar, je v svojem govoru poudaril nujo po sodelovanju in dal zagotovilo, da gradnja druge HE v brežiški občini, HE Mokrice, ni pod vprašajem. Po njegovih besedah bo tudi gradnja HE Mokrice rezultat slovenskega znanja tako kot je to brežiška hidroelektrarna. Župan občine Brežice Ivan Molan je čestital investitorjem za hitro in uspešno gradnjo ter jim izrekel zahvalo za korekten odnos ter opozoril na odprto vprašanje poplavne varnosti, saj ta v občini Brežice kljub zgrajeni HE še vedno ni rešena.

25.09.2017

Projekti

Prvi dan pouka v novi šoli

Cerklje ob Krki, 25. september – Učenci in malčki iz vrtca so skupaj s starši, učitelji in vzgojiteljicami v spremstvu ravnateljice dr. Stanke Preskar in župana občine Brežice Ivana Molana vstopili v nove prostore OŠ Cerklje ob Krki. Kot je zbranim v svojem nagovoru dejal župan Ivan Molan, je nova šola izjemna pridobitev zadnjega desetletja ne samo za kraj temveč za celotno občino.

25.09.2017

Javna naročila

Nakup gasilskega vozila

GASILSKA ZVEZA BREŽICE objavlja javno naročilo po odprtem postopku za nakup gasilskega vozila GVC-16/25 za potrebe PGD Obrežje

25.09.2017

Javna naročila

Obnova Bizeljske ceste v Brežicah

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi Bizeljske ceste v Brežicah

22.09.2017

Sporočila za javnost

Namenu predan nov odsek dvosmerne kolesarske steze in pločnika ob Dobovski cesti v Brežicah

Brežice, 21. september – Občina Brežice je v Tednu evropske mobilnosti uradno predala namenu dvosmerno kolesarsko stezo in pločnik ob Dobovski cesti v Brežicah. Občina Brežice je za investicijo namenila 388.000 evrov, ob gradnji kolesarske steze in pločnika je uredila tudi javno razsvetljavo in odvodnjavanje. Dela so potekala sočasno ob sanaciji cestišča, za katerega sta sredstva prispevali podjetji HESS d.o.o. in INFRA d.o.o. v skladu z dogovorom ob gradnji Hidroelektrarne Brežice. Izgradnja kolesarskih stez je že eden izmed dosežkov, zastavljenih v Celostni prometni strategiji Občine Brežice, ki je bila sprejeta letos maja.

22.09.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2017...

20.09.2017

Župan

Dobovske mažoretke na sprejemu pri županu

Brežice, 19. september – Občina Brežice se skorajda vsako leto razveseli posebnih dosežkov na področju športa in kulture, za katera so zaslužni predani posamezniki in društva v občini, hkrati pa ti uspehi dokazujejo, da občini uspeva zagotavljati primerne pogoje za razvoj tako športa kot kulture. Lep uspeh članic Športno kulturnega društva mažoretke Dobova na nedavnem 19. evropskem prvenstvu mažoretk v Laškem je bil tokrat povod za županov sprejem. Župan Ivan Molan je v brežiški Mestni hiši čestital vsem tekmovalkam, trenerkam in predsednici društva ter ob tej priložnosti najuspešnejšim izročil simbolična spominska darila.

19.09.2017

Sporočila za javnost

Znani prejemniki priznanj Občine Brežice za leto 2017

Brežice, 19. september – Na 20. seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki potrdili predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za prejemnike oktobrskih nagrad, priznanj in naziva častni občan. Nagrade in priznanja bodo prejemnikom podeljene na slovesni seji ob občinskem prazniku.

18.09.2017

Projekti

Urejanje športnih površin v KS Velika Dolina

Velika Dolina – V KS Velika Dolina poteka investicija Izvedba večnamenskih zunanjih površin. Investicija v vrednosti dobrih 79.000 evrov zajema rušitev objekta stare šole, nasutje in planiranje večjega območja, izgradnjo (asfaltacija) večnamenskega igrišča, zatravitev površin ob igrišču, izgradnjo opornega zidu ter postavitev ograje. Dela bodo predvidoma zaključena spomladi 2018.

13.09.2017

Zanimivo

Evropski teden mobilnosti 2017 v Brežicah: Združimo moči – delimo si prevoz.

Občina Brežice je v sodelovanju s partnerji projekta pripravila več aktivnosti, s katerimi želi spodbujati: zdrav življenjski slog, skrb za okolje, več gibanja in druženja, uporabo koles, hoje, in uporabo javnih prevoznih sredstev. Letos bi vas radi posebej opozorili, da se lahko povežemo skupaj tudi na raznih poteh in sicer s souporabo avtomobila, kar pri posameznikih znatno vpliva na zmanjšanje stroškov, prispeva k druženju poleg tega pa seveda razbremenjuje okolje tako z zmanjšanjem onesnaženja kot tudi s »pločevino«. Avtomobili v zasebni lasti so namreč povprečno kar 95% časa parkirani.

12.09.2017

Javna naročila

Izgradnja pločnika Črnc - 1. in 2. faza

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izgradnji pločnika skozi naselje Črnc

12.09.2017

Javna naročila

Obnova ceste z dograditvijo pločnika Čatež

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi ceste in dograditvijo pločnika v naselju Čatež

12.09.2017

Javna naročila

Sanacija Športne dvorane Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca sanacije Športne dvorane Brežice (ponovljeno JN)

11.09.2017

Sporočila za javnost

Župan in ministrica o protipoplavni zaščiti Velikih Malenc in Krške vasi

Brežice, 11. september - Ker se državni projekt izgradnja HE Brežice zaključuje, protipoplavna zaščita naselij pa kljub določenemu roku še ni izvedena, je župan Ivan Molan na delovno srečanje povabil ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen, da pojasni zadeve. Poleg podatkov, kdaj bodo izvedeni ukrepi za zaščito vasi pred poplavami, sta župan in ministrica govorila tudi o nadaljevanju izgradnje HE Mokrice. Gradnja protipoplavnih nasipov naj bi stekla v tem letu, glede nadaljevanja aktivnosti izgradnje HE Mokrice pa bo več znanega v naslednjih mesecih, je pojasnila ministrica.

09.09.2017

Civilna zaščita

Že 4. prikaz oživljanja na Tržnici Brežice

Brežice: V soboto je bil izveden že 4. prikaz oživljanja na Tržnici Brežice...

07.09.2017

Zanimivo

Investicija v čisto okolje - gradnja kanalizacije Loče

Občina Brežice je pričela s novo investicijo v kanalizacijsko omrežje - izgradnjo sekundarnega voda, tlačnega voda in črpališča v naselju Loče. Za ureditev tega dela kanalizacijskega omrežja bo občina namenila 600.000 evrov lastnih sredstev. Dela na terenu so se pričela avgusta 2017 in bodo zaključena predvidoma do marca 2018. Urejanje kanalizacijskega omrežja pomeni čistejše in bolj zdravo okolje, zmanjšanje emisije v vodotoke iz komunalnih virov onesnaževanja, zaščitita podtalnice in izboljšanje kvalitete bivanja prebivalcev.

04.09.2017

Projekti

V Globokem kmalu varnejša pot v šolo

Brežice, 4. september – V drugi polovici leta 2017 potekajo po krajih brežiške občine številne investicije, namenjene izboljšanju prometne varnosti, še posebej za kolesarje in pešce kot najbolj ogrožane udeležence v prometu. Občina prednostno ureja pločnike na šolskih poteh in ob prometnih cestah. V mesecu septembru se začenja izgradnja 2. in 3. faze pločnika Globoko, ki predstavlja tudi prednostno investicijo Krajevne skupnosti Globoko.

01.09.2017

Župan

Prvi šolski dan je župan preživel z učenci OŠ Brežice

Brežice, 1. september – V šolskem letu 2017/2018 bo osem osnovnih šol in eno podružnično šolo v občini Brežice obiskovalo 1.949 učenk in učencev, od tega je 233 otrok danes prvič sedlo v šolske klopi. Župan občine Brežice Ivan Molan ob prvem šolskem dnevu obišče eno izmed osnovnih šol v občini in učiteljem, učencem ter staršem zaželi obilo uspeha, sreče in varnosti v novem šolskem letu. Letošnji 1. september je župan preživel na največji osnovni šoli v občini, na Osnovni šoli Brežice, ki jo letos obiskuje 819 otrok, od tega 105 prvošolcev.

01.09.2017

Sporočila za javnost

Ponovno obvestilo o nihanju nivoja reke Save

Ponovno obvestilo o testiranjih agregatov in druge opreme na HE Brežice, na nazivni koti in posledično o nihanju nivoja reke Save

30.08.2017

Razpisi

Prijava dogodkov za program prireditev v počastitev 28. oktobra, praznika Občine Brežice

Občina Brežice poziva vsa društva, klube in organizacije, ki načrtujejo prireditve v mesecu oktobru ob prazniku Občine Brežice, da do petka, 8. 9. 2017, posredujejo podatke o prireditvah, ki jih želijo vključiti v program Brežiškega oktobra 2017.

25.08.2017

Razpisi

Javni razpis za pospeševanje razvoja PODJETNIŠTVO v Občini Brežice za leto 2017

23.08.2017

Zanimivo

V Brežice prihaja 60 pevcev iz petih držav

Brežice, 24. – 26.8.2017 – Mednarodni otroški pevski festival Brežice (MOPF) se bo letos zgodil drugič. Polfinalna večera bosta potekala v četrtek, 24. 8. 2017 in petek, 25. 8. 2017 v Mladinskem centru Brežice, finalni večer pa v soboto, 26. 8. 2017, na dvorišču gradu Brežice.

18.08.2017

Sporočila za javnost

PREKLIC omejitve rabe pitne vode na območju vodovodnega sistema Križe

Komunala Brežice d.o.o. s 4.9.2017 preklicuje omejitve rabe pitne vode na območju vodovodnega sistema Križe.

18.08.2017

Javna naročila

Izgradnja večnamenske poti na delu Ceste svoboda - ponovitev JN

Občina Brežice ponovno objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na izgradnji večnamenskih poti na delu Ceste svoboda v Brežicah

18.08.2017

Javna naročila

Ureditev lokalne ceste čez Cerino

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na ureditvi ceste čez Cerino

17.08.2017

Župan

V Brežicah varnejši v prometu z inovativnim sistemom COPS@road

Občina Brežice z rednimi investicijami skrbi za izboljšave prometne varnosti, v letu 2017 pa je naredila še dodaten korak k večji varnosti v prometu in je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) opremila križišče Gubčeve ulice in Hrastinske poti v Brežicah z opozorilnim sistemom COPS@road.

17.08.2017

Sporočila za javnost

PODALJŠAN ČAS ZBIRANJA VLOG DO 8.9.2017! Obvestilo o zbiranju prijav oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi suše v letu 2017

Občina Brežice obvešča, da na podlagi prejetega obvestila Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, podaljšuje rok za zbiranjeo vlog zaradi posledic suše do petka, 8. 9. 2017.

10.08.2017

Projekti

Zaključena 2. faza gradnje pločnika Velika Dolina

Velika Dolina – Občina Brežice prednostno gradi pločnike na tistih odsekih cest po krajevnih skupnostih, kjer je to najbolj upravičeno in potrebno zaradi zagotavljanja prometne varnosti, še posebej ob t.i. šolskih poteh, po katerih v šolo prihajajo otroci. Tako je Občina Brežice v maju zaključila z izgradnjo 2. faze pločnika v naselju Velika Dolina, ki poteka od priključka k šoli do avtobusnega postajališča pri osnovni šoli v smeri centra.

09.08.2017

Razpisi

Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec za prostor na Oddelku za prostor

03.08.2017

Sporočila za javnost

OBČASNO MOTENA DOBAVA PITNE VODE IN POJAV MOTNOSTI V PITNI VODI NA OBMOČJU BREŽIC

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča porabnike pitne vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na glavnem zajetju Glogov Brod in vodohranu Čatež na območju mesta Brežice in naselij: Bukošek, Zakot, Črnc, Cundrovec, Brezina, Gornji Lenart in Šenlenart ter Trnje, Mostec, Dobova, Gabrje pri Dobovi, Sela pri Dobovi, Veliki Obrež, Mali Obrež, Mihalovec, Loče in Rigonce možna prisotnost motnosti kakor tudi občasne motnje pri dobavi pitne vode in sicer danes, 3.8., in v petek, 4.8., med 8. in 15. uro .

01.08.2017

Sporočila za javnost

Obvestilo o zbiranju obrazcev za prijavo škode po pozebi

Občina Brežice obvešča oškodovance, ki so utrpeli škodo zaradi pozebe v letu 2017, da bo sprejemala izpolnjene obrazce v pisarni št. 38 (2. nadstropje oz. podstrešje občinske stavbe - Cesta prvih borcev 18, Brežice).

31.07.2017

Župan

Občine Brežice sofinancira počitniške aktivnosti in letovanje za otroke

Občina Brežice v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine (ZPM) Krško že vrsto let sofinancira letovanje otrok v Nerezinah. V letu 2017 bo s pomočjo občine na morju preživljalo počitnice 98 otrok. Poleg letovanja občina sofinancira tudi številne počitniške aktivnosti namenjene otrokom in mladim, ki jih organizirajo nevladne organizacije. Občina v letu 2017 sofinancira 14 tovrstnih projektov, ki načrtujejo vključitev 728 otrok in 179 mladostnikov. Pester program zajema aktivnosti na področju športa (rokomet, plavanje, kajak, planinstvo, orientacija, mažoretke), štiri oratorije in delavnice na področju kulture (video delavnica, kulturna dediščina, ročne spretnosti in glasba).

28.07.2017

Razpisi

Javni razpis za izbor izvajalca drugih izobraževalnih programov 2017

Javni razpis za izbor izvajalca drugih izobraževalnih programov 2017...

27.07.2017

Civilna zaščita

Otroci spoznavali delo Civilne zaščite Občine Brežice

Pripadniki Civilne zaščite Občine Brežice skozi celo leto izvajajo različne aktivnosti namenjene ozaveščanju in seznanitvi občanov z nalogami Civilne zaščite. Brežiška civilna zaščita se še posebej posveča otrokom in mladim v poletnih mesecih, ko so vključeni v različne počitniške dejavnosti, in jih preko predstavitev seznanja z varovanjem, reševanjem in pomočjo ljudem v stiski. Tako se otroci naučijo varovati sebe in svoje bližnje ter pridobijo občutek za solidarnost in nudenje pomoči.

26.07.2017

KS Cerklje ob Krki

RAZPIS za evidentiranje kandidatov za podelitev priznanj KS Cerklje ob Krki ob prazniku KS Cerklje ob Krki za leto 2017

26.07.2017

Zanimivo

Reka Krka je primerna za kopanje

Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano je opravil analizo vzorcev vode iz rek zaradi ugotavljanja primernosti za kopanje. Vzorčenje so opravili na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, niso pa pokrita z državnim monitoringom. Vse vzorce kopalnih vod so ocenili skladno z Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Ur.l. RS 25/08) in Priporočili o varnosti kopanja s smernimi vrednostmi zaradi prepovedi ali odsvetovanja kopanja na naravnih kopališčih oziroma kopalnih območjih (NIJZ). Na podlagi rezultatov analize vzorcev je reka Krka ocenjena kot primerna za kopanje, prav tako gramozna jama Boršt.

26.07.2017

Civilna zaščita

Civilna zaščita občine Brežice na urjenju v Fiesi

Fiesa: Civilna zaščita občine Brežice na urjenju v potapljanju v Fiesi...

26.07.2017

Javna naročila

Sanacija zamakanja Športne dvorane Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca sanacije Športne dvorane Brežice (ponovljeno JN)

26.07.2017

Javna naročila

Izgradnja pločnika Župelevec

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtme postopku za izbor izvajalca del na izgradnji pločnika skozi naselje Župelevec

22.07.2017

Civilna zaščita

Že tretja predstavitev oživljanja na tržnici v Brežicah

Brežice: Že tretja predstavitev oživljanja na tržnici v Brežicah...

21.07.2017

Civilna zaščita

Prikaz potapljanja z avtonomno potapljaško opremo

Velike Malence: Prikaz potapljanja...

20.07.2017

Razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2017

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Brežice objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2017.

19.07.2017

Sporočila za javnost

Priprava osnutka proračuna Občine Brežice za leto 2018 – poziv občankam in občanom k sodelovanju s predlogi

Proračun občine je temeljni dokument s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki občine ter odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. Občina Brežice že pripravlja osnutek proračuna za leto 2018 in vabi zainteresirane občanka in občane, da posredujete svoje predloge za uvrstitev projektov v proračun za naslednje leto. Vaše predloge bomo preučili in jih v skladu s finančnimi ter zakonskimi možnostmi upoštevali pri pripravi osnutka proračuna občine.

18.07.2017

Župan

V Brežicah začeli graditi pločnik in kolesarsko stezo ob Dobovski cesti

Brežice, 18. julij – Pričela so se dela izgradnja dvosmerne kolesarske poti in pločnika ob Dobovski cesti v Brežicah – na odseku od rondoja Trnje do gradu Brežice. Sočasno se izvajajo tudi dela sanacije cestišča, za katera zagotavljata sredstva podjetji HESS, d.o.o. in INFRA d.o.o., ki sta ob gradnji HE Brežice uporabljala cesto za dostop do gradbišča. V letu 2017 Občina Brežice namenja cca 3 milijone evrov proračunskih sredstev za urejanje cest, pločnikov in kolesarskih stez, ki izboljšujejo dostop in prometno varnost.

14.07.2017

Zanimivo

Občina Brežice uspešna na razpisu za sofinanciranje projektov s področja nepremične kulturne dediščine

Brežice, 14. julij – Občina Brežice je bila uspešna s prijavo na Javnem razpisu za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017 in 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (JPR2-SVP-2017-18). S pridobljenimi sredstvi bo občina sofinancirala obnovo strehe na vzhodnem in severnem delu gradu Brežice (nad Viteško dvorano). Pogodbena vrednost del in strokovnega nadzora obnove strehe znaša 210.000 evrov, država bo preko razpisa sofinancirala cca 50% vrednosti, preostala sredstva za obnovo strehe pa bo občina zagotovila iz proračuna.

13.07.2017

Civilna zaščita

Poučevanje otrok o potapljanju, oživljanju in reševanju iz vode

Velike Malence: Poučevanje otrok o potapljanju, oživljanju in reševanju iz vode

11.07.2017

Projekti

Občina in direkcija bosta skupaj urejali cesto na Bizeljskem

Brežice, Bizeljsko, 11. julij – Občina Brežice in Ministrstvo za infrastrukturo oz. v njegovem imenu Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) bosta na podlagi junija sklenjenega sporazuma sofinancirala ureditev ceste skozi Bizeljsko od križišča pri gostilni Šekoranja do priključka za k mrliški vežici. Investicija v skupni vrednosti dobrih 400.000 evrov bo doprinesla k izboljšani prometni varnosti, saj gre za odsek ceste, kjer mnogi otroci pešačijo v šolo. Zaključek del je predviden v letu 2018.

07.07.2017

Javna naročila

Izgradnja pločnika Globoko

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izgradnji pločnika na odseku Kapele-Rakovec

07.07.2017

Sporočila za javnost

Obvestilo o zapori cest v času »Mestne promenade 2017«

Občina Brežice obvešča, da bo veljala popolna zapora na občinski cesti: Ceste prvih borcev – LZ 026011, od križišča z Bizeljsko cesto - LZ 026041, do križišča s Kržičnikovo ulico – LK 027181, in sicer od petka, 14. 7. 2017, od 6. ure do nedelje, 30. 7. 2017, do 19. ure. Zaporo ceste potrebuje prireditelj Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za izvedbo »Mestne promenade 2017« .

06.07.2017

Sporočila za javnost

Arbitraža razočarala - prinesla več težav tako občini kot ljudem ob meji

Junijska sodba arbitraže o določitvi meje med Slovenijo in Hrvaško bo dodatno otežila življenja ljudem ob meji v brežiški občini, saj so arbitri razsodili potek meddržavne meje po 200 let starem katastru. Občina Brežice je pričakovala, da bo arbitraža upoštevala kot mejo reko Sotlo iz l. 1991 in ne katastra iz časa cesarice Marije Terezije, saj se je od takrat struga reke Sotle večkrat spremenila in bila tudi regulirana. Od Vlade RS občina pričakuje, da bo tudi področje ob meji v brežiški občini obravnavala kot problemsko in da bo pristopila k iskanju rešitev.

05.07.2017

Sporočila za javnost

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za območje razpršene poselitve Dednja vas, Ap 1366

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za območje razpršene poselitve Dednja vas (Ap 1366) bo potekala od 14.7.2017 do vključno 14.8.2017 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Pišece. Javne obravnave se lahko udeležite v sredo 26.7.2017 ob 16:00 uri v sejni sobi na Občini Brežice.

05.07.2017

Sporočila za javnost

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za območje razpršene poselitve Orešje, Ap 1526

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za območje razpršene poselitve Orešje (Ap 1526) bo potekala od 14.7.2017 do vključno 14.8.2017 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Bizeljsko. Javne obravnave se lahko udeležite v sredo 26.7.2017 ob 16:30 uri v sejni sobi na Občini Brežice.

04.07.2017

Sporočila za javnost

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode iz naselij: Cerklje ob Krki, Črešnjice, Hrastje, Zasap, Gazice, Dolenja Pirošica, Gorenja Pirošica, Brvi, Izvir, Kraška vas, Kamence, Čedem, Bušeča vas, Vrhovska vas, Poštena vas, Vinji Vrh in Stojanski Vrh, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del, motena dobava vode v sredo, 5. 7. 2017, predvidoma med 8. in 12. uro.

04.07.2017

Sporočila za javnost

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode iz dela mesta Brežice – ulice okrog Zdravstvenega doma Brežice, da bo zaradi odpravljanja okvare, motena dobava vode v torek, 4. 7. 2017, predvidoma med 8. in 12. uro v naslednjih ulicah: Černelčeva cesta, Zidarska pot, Maistrova ulica, Pleteršnikova ulica, Ulica Stanka Škalerja, Opekarska ulica, Šolska ulica.

30.06.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju v letu 2017

30.06.2017

Razpisi

Razpis - direktor JGZ Letalski center Cerklje ob Krki

Upravni odbor Javno gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki, v skladu z 18. členom Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki in na podlagi sklepa 2. seje Upravnega odbora z dne 23. 6. 2017, objavlja prosto delovno mesto za direktorja zavoda.

29.06.2017

Sporočila za javnost

Udeleženci poletne grajske dogodivščine obiskali župana

Brežice, 29. junij – Več kot 70 otrok, ki aktivno preživljajo počitnice v Posavskem muzeju Brežice na poletni grajski dogodivščini, ki je letos v znamenju vode in Rimljanov, je danes obiskalo župana občine Brežice Ivana Molana. Županu so predstavili, kaj vse počnejo na delavnicah in mu podarili zastavico, ki so jo izdelali na delavnicah ter zapeli uradni himno letošnje grajske dogodivščine.

28.06.2017

Župan

Komemoracija v Rigoncah v spomin na padlega borca Jerneja Molana

Rigonce, 27. junij - Pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo je že 26. leto zapored potekala komemoracija v spomin na Jerneja Molana in osamosvojitveno vojno, ki je pustila močan pečat v obmejnem kraju in občini. Družina, soborci, krajani, predstavniki občine, vojašnice in veteranskih organizacij so se poklonili padlemu borcu in vsem, ki so zaslužni za naših 26 let v samostojni Sloveniji.

28.06.2017

Sporočila za javnost

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO na območju naselij Stojanski Vrh in Vinji Vrh

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na območju naselij Stojanski Vrh in Vinji Vrh, da bo danes, 28. 6. 2017, zaradi okvare, do 15:00 ure motena oskrba s pitno vodo. Prosijo za razumevanje.

28.06.2017

Sporočila za javnost

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO na območju naselij Stojanski Vrh in Vinji Vrh

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na območju naselij Stojanski Vrh in Vinji Vrh, da bo danes, 28. 6. 2017, zaradi okvare, do 15:00 ure motena oskrba s pitno vodo. Prosijo za razumevanje.

27.06.2017

Javna naročila

Obnova regionalne ceste R3-670 - odsek Bizeljsko-Orešje

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na obnovi dela regionalne ceste R3-670 - odsek Bizeljsko-Orešje

26.06.2017

Zanimivo

Predstavili delo muzeja, razstavo in najdišče

Brežice, 26. junij – V Malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice je na dan ustanovitve muzeja potekala predstavitev dela muzeja, investicij v obnovo gradu, medinstitucionalne arheološke razstave Romula – Odsevi rimskega stekla in izjemne najdbe mednarodnega pomena iz groba keltskega bojevnika na sejmišču v Brežicah, ki jo predstavljata bojni voz in bronasta etruščanska posoda.

26.06.2017

Javna naročila

Izgradnja infrastrukture ob povezovalni cesti

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca izgradnje infrastrukture ob povezovalni cesti med Dobovsko in Prešernovo cesto

26.06.2017

Razpisi

Javni natečaj - Svetovalec za prostor v Oddelku za prostor

Javni natečaj - Svetovalec za prostor v Oddelku za prostor...

23.06.2017

Javna naročila

Izgradnja večnamenske poti na delu Ceste svoboda

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na izgradnji večnamenskih poti na delu Ceste svoboda v Brežicah

23.06.2017

Sporočila za javnost

Obvestilo o zapori cest v času festivala Brežice, moje mesto 2017

Občina Brežice obvešča, da bo veljala popolna zapora Ceste prvih borcev od križišča z Bizeljsko cesto do križišča s Kržičnikovo ulico od srede, 28. 6. 2017, od 5. ure do petka, 29. 6. 2017, do 7. ure zaradi izvedbe dogodka v sklopu poletnega festivala Brežice, moje mesto 2017 – akustični koncert pred mestno hišo. Obvoz bo urejen preko Ulice stare pravde in Kržičnikove ulice. V nadaljevanju so naštete še vse naslednje zapore cest v času festivala BMM 2017.

23.06.2017

Projekti

Cerkljanski šolarji bodo kmalu pod novo streho

Cerklje ob Krki, junij – Dela gradnje nove šole in vrtca v Cerkljah ob Krki so v zaključni fazi, izvajalci sedaj že urejajo okolico nove šole, ki bo v novem šolskem letu odprla vrata več kot 300 šolarjem in otrokom iz vrtca. Na prostornih 4.000 kvadratnih metrih bodo imeli tako otroci kot učitelji ter vzgojitelji odlične pogoje za učenje in delo. V mesecu juliju bo potekal tehnični pregled objektov, sledi odprava morebitnih tehničnih pomanjkljivosti in nato pridobitev uporabnega dovoljenja v avgustu, kar pomeni, da bodo osnovnošolci in vrtičkarji septembra že vstopili v prostore nove šole .

22.06.2017

Sporočila za javnost

Neurje v občini Brežice

Brežice, junij – Dne, 21.6.2017 je v popoldanskih urah neurje s točo prizadelo severni del občine Brežice, od meje z občino Krško do Pišec. Na tem območju so večina sadjarske površine, ki so bile že lani in tudi letos prizadete s pomladansko pozebo. Sadjarji imajo popolni izpad pridelka in so v zelo negotovem ekonomskem položaju, saj so dejansko brez prihodka že dve leti.

21.06.2017

Sporočila za javnost

RAZPIS ZA OCENJEVANJE KRUHA v sklopu prireditve Dan kruha, vina in salam – Brežice moje mesto 2017

Že 4. leto zapored se bo v okviru festivala Brežice moje mesto odvijalo tekmovanje v peki domačega kruha, ki bo del dogodka Dan kruha, vina in salam. Vsi posamezniki, ki bi se radi s svojim domačim kruhom udeležili ocenjevanja, vabljeni k sodelovanju. Dogodek poteka v soboto 24.6.2017, svoj kruh lahko ta dan oddate v času od 13. do 14. ure na grajskem dvorišču Gradu Brežice. Ocenjevanje letos poteka v dveh kategorijah (pšenični in črni-mešani kruh).

21.06.2017

Zanimivo

V Brežicah sprejeli svetovnega prvaka Mitjo Petana

Brežice, junij - Lovoriko IBFF (International bodybuilding and fitness federation oz. Mednarodne zveze za bodibilding in fitnes) svetovnega prvaka v fitnes kategoriji Mr. Physique, ki v svetovnem merilu pomeni izjemen dosežek, si je pretekli konec tedna z večletnim trdim delom priboril Brežičan Mitja Petan. Ob tej priložnosti je prvaku čestital tudi župan Občine Brežice Ivan Molan in mu zaželel uspešno tekmovalno pot tudi v prihodnje.

21.06.2017

Župan

Župan sprejel najuspešnejše osnovnošolce v šolskem letu 2016/2017

Brežice – V torek, 20. junija, je župan občine Brežice Ivan Molan v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice sprejel najuspešnejše devetošolce in osnovnošolce, ki so se v šolskem letu 2016/2017 še posebej odlikovali. Letos je osnovnošolsko izobraževanje z izjemnim učnim uspehom zaključilo 41 devetošolk in devetošolcev iz osmih osnovnih šol. Posebno nagrado je kot najuspešnejša osnovnošolka prejela devetošolka iz OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova in učenka Glasbene šole Brežice Lucija Ogorevc.

09.06.2017

Javna naročila

Sanacija Športne dvorane Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca dela na sanaciji zamakanja kletnih prostorov Športne dvorane Brežice

09.06.2017

Razpisi

Javni razpis za dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice v leto 2017

Javni razpis za dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice v leto 2017...

08.06.2017

Župan

Rekonstrukcija križišča in obnova odseka lokalne ceste v Selah svečano predana namenu

Ob prazniku Krajevne skupnosti Dobova je bila svečano predana v namen investicija Rekonstrukcija križišča in obnova odseka lokalne ceste v Selah, ki predstavlja pomembno izboljšavo prometne varnosti. Zbrane krajane in goste sta pozdravila predstavnik investitorja - župan Občine Brežice Ivan Molan in predsednik KS Dobova Mihael Boranič. Priložnostni kulturni program so pripravili učenci OŠ dr. Jožeta Toporišiča pod mentorstvom učiteljice Martine Rožman in Mešani pevski zbor KD Franc Bogovič Dobova.

08.06.2017

Javna naročila

Izdelava projektne dokumentacije za OŠ Artiče

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izdelovalca projektne dokumentacije za OŠ Artiče

08.06.2017

Javna naročila

Ureditev recepcije in sanitarij gradu Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del v gradu Brežice - ureditev recepcije in sanitarij

06.06.2017

Zanimivo

15 let sodelovanja Brežic in Dobřany

V počastitev 15. obletnice sodelovanja in prijateljstva med glasbenima šolama, osnovnima šolama in občinama Dobřany in Brežice je v Plznu potekal slavnostni koncert v izvedbi Glasbene šole Brežice in orkestra Umetniške šole J.S. Bacha Dobřany, ki sta se ga udeležila župan Občine Brežice Ivan Molan in župan Mesta Dobřany Martin Sobotka.

06.06.2017

Projekti

Začela se je sanacija regionalne ceste Spodnja Pohanca – Artiče in gradnja pločnika v Trebežu

Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) začenjata skupni projekt za večjo prometno varnost na cesti Spodnja Pohanca – Artiče. Direkcija bo financirala sanacijo regionalne ceste, Občina Brežice pa bo zgradila pločnik. Pripravljalna dela dobrih 600.000 evrov vredne investicije so se pričela v začetku meseca aprila, na terenu pa v mesecu maju in bodo predvidoma trajala do konca leta 2017. Delež sofinanciranja Ministrstva za infrastrukturo znaša približno 75%, delež Občine Brežice pa približno 25% vrednosti investicije

06.06.2017

Župan

Župan obiskal brežiške predstavnike Društva šola zdravja ob prvi obletnici delovanja

V četrtek, 1. junija, je Društvo šola zdravja skupina Brežice obeležilo prvo obletnico delovanja. Jutranji telesni vadbi po metodi 1000 gibov, ki poteka na ploščadi pred športno dvorano v Brežicah vsak delovni dan od 7.30 do 8. ure, se je v petek pridružil tudi župan Občine Brežice Ivan Molan. Po zaključku skupinske vadbe je zbranim čestital za aktivno preživljanje prostega časa, ki pomembno pomaga pri premagovanju vsakodnevnih izzivov, poudaril je tudi pomen druženja za boljše počutje. Občina Brežice sicer vsako leto preko javnih razpisov podpira programe in delovanje športnih društev v občini.

06.06.2017

Zanimivo

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode iz Vinarske ceste na Bizeljskem, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del motena dobava vode v torek, 6. 6. 2017, predvidoma med 8:30 in 11:00.

05.06.2017

KS Šentlenart

Javni razpis za sofinanciranje društev KS Šentlenart v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje društev KS Šentlenart v letu 2017...

01.06.2017

Razpisi

Javni poziv za sofinanciranje RAZVOJNIH PROJEKTOV v letu 2017

31.05.2017

CPS Objave

Tiskovna konferenca in objava publikacije

30.05.2017

Javna naročila

Gasilski dom Bukošek - Rekonstrukcija objekta

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na rekonstrukciji objekta "Gasilski dom Bukošek"

30.05.2017

Projekti

Predstavili Celostno prometno strategijo Občine Brežice

Brežice, 30. maj – Na novinarski konferenci so predstavniki Občine Brežice in izdelovalca prometne strategije, podjetja Savaprojekt s podizvajalci, predstavili ključne ugotovitve in poudarke Celostne prometne strategije občine Brežice, ki jo je Občinski svet Občine Brežice sprejel na 18. redni seji (11. 5. 2017). Priprava strategije je potekala eno leto in je zajemala številne aktivnosti od analize stanja prometa v občini do delavnic, javnih razprav, anket z zainteresirano javnostjo ter promocije trajnostne mobilnosti. Glavni namen strategije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, je spodbujanje trajnostne mobilnosti (hoje, kolesarjenja, uporabe javnega potniškega prometa in drugih trajnostnih oblik mobilnosti).

30.05.2017

Razpisi

Javni razpis o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih v letu 2017

24.05.2017

Razpisi

Javno povabilo za sofinanciranje RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV letu 2017

Javno povabilo za sofinanciranje razvojno izobraževalnih programov letu 2017...

23.05.2017

Sporočila za javnost

Skrb za ohranitev dostopnih in kakovostnih zdravstvenih storitev na primarni ravni

Brežice – Zaradi napovedanih upokojitev zdravnikov in pomanjkanja novih zdravnikov je bil pred Zdravstveni dom (ZD) Brežice postavljen izziv, kako zagotoviti dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev. Z namenom poiskati rešitev in hkrati pripraviti dolgoročni načrt razvoja tega področja, so se na delovnem srečanju sestali predstavniki ZD Brežice, predstavniki Občine Brežice, ki je ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda in predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območne enote Krško.

23.05.2017

Sporočila za javnost

Javna razgrnitev predloga Odloka o imenovanju nove ulice v naselju Brežice

Javna razgrnitev predloga odloka bo potekala od 26.5.2017 do vključno 9.6.2017 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice, ter v prostorih Krajevne skupnosti Brežice in Krajevne skupnosti Šentlenart.

23.05.2017

Sporočila za javnost

Obvestilo o zbiranju prijav škode zaradi poplav z dne 28.4.2017

Obvestilo o zbiranju prijav škode zaradi poplav z dne 28.4.2017...

22.05.2017

Župan

Gimnazijski maturanti 2017

Na tradicionalni pohod se je čez mesto na zadnji šolski dan v srednji šoli podalo 107 maturantov iz štirih oddelkov Gimnazije Brežice skupaj s svojimi razredniki Gregorjem Kopinčem, Andrejem Podlogarjem, Sandijem Rašovićem, Boštjanom Špilerjem. Kot običajno je maturante pred zgradbo Občine Brežice pozdravil župan Ivan Molan, ki jim je zažel uspešno opravljeno maturo in vse dobro na nadaljnji poti v življenju.

20.05.2017

Civilna zaščita

Preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči

Velika Dolina: V soboto, 20.05.2017 je potekalo ob OŠ Velika Dolina preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči...

19.05.2017

Zanimivo

7. Ekopraznik pri OŠ Brežice

Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine je pripravilo 7. Ekopraznik pred Osnovno šolo Brežice, kjer so ekološki pridelovalci na stojnicah ponujali različne ekološke izdelke in pridelke ter eko sadike in semena.

15.05.2017

Javna naročila

Izgradnja pločnika in kolesarske steze ob Dobovski cesti v Brežicah

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izgradnji pločnika in kolesarske steze ob Dobovski cesti v Brežicah

15.05.2017

Javna naročila

Energetska sanacija ZP Bizeljsko

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca energetske sanacije Zdravstvene postaje Bizeljsko

13.05.2017

Civilna zaščita

Uspešno izvedli mednarodno vajo Civilne zaščite občine Brežice Potres Brežice 2017

Brežice, 13. maj - Ob stoletnici rušilnega potresa, ki se je zgodil leta 1917, je potekala v središču Brežic (med Zdravstvenim domom Brežice, Splošno bolnišnico Brežice, Športno dvorano Brežice in stanovanjskim blokom v Maistrovi ulici 2 ter na Borštu) velika mednarodna vaja Potres Brežice 2017. Vajo je pripravila in izvedla Civilna zaščita občine Brežice v sodelovanju z organizacijami, ki so vključene v sistem zaščite, reševanja in pomoči .

12.05.2017

CPS Objave

Sprejem Strategije na Občinskem svetu

05.05.2017

Župan

Vokalna skupina Aria na sprejemu pri županu

Brežice, 5. maj – Osvojitev zlatega priznanja na 10. mednarodnem zborovskem tekmovanju SLOVAKIA CANTAT 2017, ki je potekalo v Bratislavi med 20. in 23. aprilom, je bila povod za županov sprejem članic vokalne skupine Aria. V Mestni hiši je župan Ivan Molan čestital mladim pevkam in predsednici Kulturnega društva Zvezda Dobova Darinki Cvetko Šegota za izjemen uspeh. Občina Brežice želi s tradicijo sprejemov ob posebnih dosežkih na državni in mednarodni ravni promovirati dosežke društev in posameznikov, ki s svojim delovanjem pomembno pripomorejo k prepoznavnosti tako občine kot Slovenije.

05.05.2017

CPS Objave

Obravnava na občinskih odborih

05.05.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice.

Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice...

04.05.2017

Zanimivo

Mlada pevka bo v Bolgariji predstavljala Brežice

Brežice, 4. maj - Nika Čižmek, učenka 9. razreda Osnovne šole Globoko, se bo kot predstavnica Kulturnega društva Globoko in Občine Brežice udeležila mednarodnega glasbenega festivala The Sound of the Time, ki bo potekal med 5. do 7. majem v bolgarskem mestu Veliko Tarnovo. Mladi pevki je uspešen nastop pred odhodom na festival zaželela tudi podžupanja Občine Brežice Katja Čanžar.

01.05.2017

Zanimivo

Praznovanje prvega maja, praznika dela

Brežice, 1. maj – V mestnem jedru se je s tradicionalno budnico pričelo praznovanje prvega maja. S koračnicami je mesto prebudil Pihalni orkester Kapele. Lepo število obiskovalcev se je udeležilo tradicionalne prvomajske proslave na jasi pri Sv. Vidu, ki jo že nekaj let skupaj organizirata Občine Brežice in PGD Sobenja vas.

29.04.2017

Sporočila za javnost

Prvomajsko voščilo

Spoštovani delavke in delavci, občanke, občani občine Brežice, obiskovalci spletne strani! Ob mednarodnem dnevu dela vam želim, da vam vaše delo prinaša zadovoljstvo, uspeh, pa tudi zaslužen počitek. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi in sodelovanjem zmogli ustvarjati svetlejšo prihodnost.

28.04.2017

Sporočila za javnost

Župan z državno sekretarko na ogledu posledic pozebe v sadjarstvu

Arnovo selo, 26. april - Župan Občine Brežice Ivan Molan si je skupaj z državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanjo Strniša in predstavniki sadjarjev ogledal posledice škode, ki je nastala zaradi spomladanske pozebe. Ogled posledic pozebe se je pričel na kmetiji sadjarja Janka Krošlja, ogled je potekal tudi na kmetijah Levak, Pavlič in Šušteršič. Poleg sadovnjakov je pozeba prizadela tudi vinograde, škodo beležijo tudi čebelarji, saj je pozeba prizadela akacijeva drevesa, akacijev med pa predstavlja skoraj tretjino medenega pridelka.

26.04.2017

Sporočila za javnost

Odstop direktorice postavlja pod vprašaj dolgoročni obstoj brežiške bolnišnice

Brežice, 26. april – Občina Brežice je zaskrbljena nad dogajanjem v Splošni bolnišnici Brežice. Z odstopom dosedanje direktorice Nataše Avšič Bogovič se ogroža ohranitev bolnišnice. V težki položaj so postavljeni tako zaposleni kot tudi uporabniki bolnišnice Brežice. Župan Občine Brežice Ivan Molan zato poziva Ministrstvo za zdravje in svet bolnišnice, da v najkrajšem času zagotovijo odgovorno in zanesljivo vodstvo, ki bo delovalo v korist bolnišnice in ljudi v Posavju.

25.04.2017

Sporočila za javnost

Občina Brežice bo na podlagi javnih razpisov sofinancirala programe 129 izvajalcev

Brežice - V sredo, 19. 4. 2017, je v prostorih Mladinskega centra Brežice potekala predstavitev izbranih programov in projektov, ki jih bo Občina Brežice sofinancirala v letošnjem letu na podlagi že izvedenih javnih razpisov. Župan Ivan Molan je predstavnikom 129 izbranih izvajalci, v večini so to nevladne organizacije, svečano predal pogodbe v skupni vrednosti dobrih 625.000 evrov. Občina Brežice se zaveda pomena društev, ki dejavno soustvarjajo življenje v našem prostoru, zato redno namenja proračunska sredstva za delovanje in programe društev na različnih področjih.

24.04.2017

Sporočila za javnost

Ukrepi za normalizacijo življenja ob meji

Brežice, 24. april – Na pobudo župana občine Brežice Ivana Molana je potekalo delovno srečanje med predstavniki lokalne skupnosti in države na temo težav, s katerimi se srečujejo prebivalci ob meji, kadar nastanejo več kilometrski zastoji kot posledica izvajanja ostrejše kontrole potnikov pri prestopu zunanje schengenske meje. Predstavniki države so predstavili nekatere tehnične ukrepe za normalizacijo življenja prebivalcev ob meji a hkrati priznali, da se prometnim zastojem na meji ne bo mogoče v celoti izogniti.

24.04.2017

Sporočila za javnost

Ukrepi za normalizacijo življenja ob meji

Brežice, 24. april – Na pobudo župana občine Brežice Ivana Molana je potekalo delovno srečanje med predstavniki lokalne skupnosti in države na temo težav, s katerimi se srečujejo prebivalci ob meji, kadar nastanejo več kilometrski zastoji kot posledica izvajanja ostrejše kontrole potnikov pri prestopu zunanje schengenske meje. Predstavniki države so predstavili nekatere tehnične ukrepe za normalizacijo življenja prebivalcev ob meji a hkrati priznali, da se prometnim zastojem na meji ne bo mogoče v celoti izogniti.

24.04.2017

Javna naročila

Sanacija kanalizacije (relining): Bizeljska in Prešernova cesta

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na sanaciji kanalizacije na Bizeljski in Prešernovi cesti v Brežicah po metodi "relining"

24.04.2017

Javna naročila

Izgradnja pločnika Mali Obrež - 1. faza

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izgradnji pločnika Mlai Obrež 1. faza

23.04.2017

Zanimivo

Ekipa Občine Brežice odigrala prijateljsko nogometno tekmo z vaščani Mrzlave vasi

Mrzlava vas – Krajevna skupnost Mrzlava vas in Športno kulturno društvo Mrzlava vas sta organizirala tradicionalno Jurjevanje in dan odprtih vrat prenovljenega doma krajanov. Ob tej priložnosti je potekala tudi otvoritev sezone nogometa na travnatem igrišču pri domu krajanov, ki sta ga s prijateljsko tekmo izvedli ekipa vaščanov Mrzlave vasi in ekipa svetnikov Občinskega sveta Občine Brežice s predstavniki Zavoda za šport Brežice. Športna sreča je bila tokrat na strani domačinov, ki so tekmo zaključili z rezultatom 5:3.

21.04.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje poletnih prireditev izven mesta Brežice v letu 2017

21.04.2017

Župan

Razglasitev Županovega vina 2017

V Mestni hiši je 20.4.2017, potekala že 5. razglasitev Županovih vin, kjer je bil za leto 2017 razglašen dvojček vin - cviček PTP in modra frankinja. Zmagovalno vino cviček PTP je že drugo leto zapored pridelal Stanislav Barkovič iz Društva vinogradnikov Jesenice – Dolina, modro frankinjo pa Andrej Klemenčič iz Društva vinogradnikov Bizeljsko.

18.04.2017

KS Artiče

Javni razpis za sofinanciranje društev KS Artiče v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje društev KS Artiče v letu 2017...

14.04.2017

Sporočila za javnost

Zastoji na meji otežujejo življenje lokalnim prebivalcem

Obrežje, Slovenska vas – Več kilometrski zastoji na avtocesti proti mejnemu prehodu Obrežje so v preteklem tednu, odkar je začela veljati evropska direktiva, povzročili težave prebivalcem vasi ob slovensko-hrvaški meji. Največ težav so imeli krajani z dostopom do svojih domov. Današnja kolona, ki je segala vse do Čateža ob Savi, je v prebivalcih obudila bojazen, da se bodo težave ponovile. Lokalna skupnost je podala pobudo za sestanek Ministrstvu za notranje zadeve, ministrstvo je pobudo sprejelo, sestanek se bo predvidoma zgodil v naslednjem tednu.

14.04.2017

Sporočila za javnost

Zastoji na meji otežujejo življenje lokalnim prebivalcem

Obrežje, Slovenska vas – Več kilometrski zastoji na avtocesti proti mejnemu prehodu Obrežje so v preteklem tednu, odkar je začela veljati evropska direktiva, povzročili težave prebivalcem vasi ob slovensko-hrvaški meji. Največ težav so imeli krajani z dostopom do svojih domov. Današnja kolona, ki je segala vse do Čateža ob Savi, je v prebivalcih obudila bojazen, da se bodo težave ponovile. Lokalna skupnost je podala pobudo za sestanek Ministrstvu za notranje zadeve, ministrstvo je pobudo sprejelo, sestanek se bo predvidoma zgodil v naslednjem tednu.

14.04.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov TURISTIČNIH društev in zvez za leto 2017

07.04.2017

Sporočila za javnost

Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2017

07.04.2017

Uradne objave

Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2017

07.04.2017

Uradne objave

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas

07.04.2017

Uradne objave

Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2016

06.04.2017

Projekti

Napredovanje gradnje nove šole in vrtca

Gradnja novih prostorov osnovne šole, vrtca in telovadnice v Cerkljah ob Krki napreduje v skladu z načrti. Po rušitvi večine kompleksa nekdanjega objekta šole je v skladu s projektom ohranjen le najstarejši del šole, ki je že temeljito obnovljen in z lesenim mostom povezan z novo šolsko stavbo.

03.04.2017

Zanimivo

Pestro športno dogajanje ob odprtju igrišč za zunanje uporabnike

Dobova, 1. april – Prvoaprilska sončna sobota je na igrišča pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova privabila številne krajane, športnike in rekreativce. Številne obiskovalce so v sklopu programa ob odprtju igrišč pozdravili ravnateljica dobovske osnovne šole Ivana Baškovič, župan Občine Brežice Ivan Molan, v. d. direktorja Zavoda za šport Brežice Sandi Hervol in predsednik KS Dobova Mihael Boranič. Vsi govorci so izrazili veselje in zadovoljstvo, da bodo igrišča vsak dan med 14. in 19. uro na voljo za brezplačno uporabo vsem, ki si bodo tega želeli. Program uradnega odprtja igrišč so sooblikovali: Mažoretke Dobova, Gasilski pihalni orkester Loče in Šola zdravja

01.04.2017

Civilna zaščita

Urjenje v potapljanju

Fiesa: Pripadnika Civilne zaščite občine Brežice na urjenju v potapljanju...

31.03.2017

Uradne objave

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Bukovje, Ap 1497

30.03.2017

Župan

12 let vodenja Občine Brežice

Brežice, 30. marec - Župan Občine Brežice Ivan Molan je ob skorajšnji 12. obletnici vodenja občine (1. aprila) na tradicionalni novinarski konferenci dejal, da je bilo načelo od samega začetka vodenja celosten pristop k reševanju zadev in razvoj občine na dolgi rok, zato je bilo tudi pomembno, da ima občina poklicnega župana, ki se posveča aktualnim zadevam in razvojnim načrtom. Finančna stabilnost in usposobljeni zaposleni tako v upravi kot v javnih zavodih so zaslužni za uspešne projekte, še posebej črpanje evropskih sredstev, s katerimi je bila narejena infrastrukturna prenova občine. Občina Brežice prihodnost razvoja vidi na področju turizma, kljub nižanju sredstev s strani države in redkejšim priložnostim evropskih razpisov pa si bo prizadevala za ohranitev sredstev za društva in socialno varstvo. Občina ne bo varčevala pri občanih, je poudaril župan Ivan Molan

29.03.2017

Sporočila za javnost

Ob popoldnevih bodo športna igrišča pri dobovski šoli odprta za zunanje uporabnike

Dobova, Brežice, marec – Občino Brežice zavoljo uspešnih športnic in športnikov ter kakovostne športne infrastrukture pogosto imenujejo športna občina. In da bo športno udejstvovanje še bolj dostopno vsem, ki rekreativno preživljajo svoj prosti čas, bodo v soboto, 1. aprila 2017, svoja vrata za zunanje uporabnike odprla športna igrišča pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova.

29.03.2017

Sporočila za javnost

Ob popoldnevih bodo športna igrišča pri dobovski šoli odprta za zunanje uporabnike

Dobova, Brežice, marec – Občino Brežice zavoljo uspešnih športnic in športnikov ter kakovostne športne infrastrukture pogosto imenujejo športna občina. In da bo športno udejstvovanje še bolj dostopno vsem, ki rekreativno preživljajo svoj prosti čas, bodo v soboto, 1. aprila 2017, svoja vrata za zunanje uporabnike odprla športna igrišča pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova.

28.03.2017

Zanimivo

Akcija MOTORIST 2017

Brezplačna predavanja, spretnostna vožnja na poligonu in korekcijske vožnje na pisti.

28.03.2017

Zanimivo

Akcija MOTORIST 2017

Brezplačna predavanja, spretnostna vožnja na poligonu in korekcijske vožnje na pisti - SOBOTA, 8. 4. 2017, od 9.00 do 16.00.

24.03.2017

Zanimivo

Javno podjetje v last Občine Brežice najboljši zaposlovalec leta 2016

Brežice, 24. petek – Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. je letošnji prejemnik Zlate niti, nacionalnega priznanja za zaposlovalca leta v kategoriji srednje velikih podjetij. Po besedah župana Občine Brežice Ivana Molana je priznanje še ena v nizu potrditev o pravilnosti odločitve za ustanovitev javnega komunalnega podjetja. Javno podjetje, ki je bilo ustanovljeno pred petimi leti in je v 100-odstotni lasti občine, uspešno uresničuje svoj namen - uporabnikom zagotavlja kakovostne storitve katerih cene so med nižjimi v Sloveniji, skrbi za okolje, z ozaveščanjem znižuje količino odloženih odpadkov in zaposluje delavce iz lokalnega okolja.

23.03.2017

Sporočila za javnost

Športnik leta 2016 po izboru občanov je Jernej Suša

Brežice, 23. marec – Dom kulture Brežice je gostil prireditev Športnik leta 2016, ki na enem mestu zbere in predstavi najvišje dosežke na področju športa v občini. Na dogodku so bila podeljena priznanja športnikom in športnim delavcem, ki so s svojimi dosežki in delom zaznamovali preteklo leto. Strokovno nagrado Športne zveze Brežice za športnico leta je prejela atletinja Lara Omerzu (Atletski klub Brežice), strokovno nagrado za športnika leta je prejel atlet Rok Doberšek (Atletski klub Brežice), strokovna nagrada ekipa leta pa je šla v roke članske ekipe Nogometnega kluba Brežice 1919 – Terme Čatež. Športnik leta 2016 po izboru občanov je postal Jernej Suša (SD Rudar Globoko), nagrado mu je izročil župan Občine Brežice Ivan Molan.

22.03.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju zdravstvene dejavnosti v letu 2017

21.03.2017

Javna naročila

Izvedba križanj s prehodom za vodne organizme - Vodni center

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izvedbi križanj

21.03.2017

Javna naročila

Obnova strehe V in S dela gradu Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi strehe gradu Brežice

15.03.2017

Zanimivo

Na letošnjem otroškem parlamentu razpravljali o prihodnosti

Brežice, 15. marec – V sejni sobi Občinskega sveta Občine Brežice je že 6. leto zapovrstjo potekal otroški parlament na katerem so sodelovali predstavniki iz osmih osnovnih šol v brežiški občini. Mlade parlamentarca sta pred razpravo pozdravila župan Občine Brežice Ivan Molan in predsednik Zveze prijateljev mladine Krško Vinko Hostar. Letošnji občinski otroški parlament je potekal v organizaciji Osnovne šole Bizeljsko in Zveze prijateljev mladine Krško, ki povezuje otroške parlamente v Posavju.

14.03.2017

Župan

Javni poziv za podajo predlogov za imenovanje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavod Zavod za šport Brežice

Predstavnikom uporabnikov oz. zainteresirane javnosti Zavoda za šport Brežice

14.03.2017

Župan

Javni poziv za podajo predlogov za imenovanje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavod Zavod za šport Brežice

Javni poziv za podajo predlogov za imenovanje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavod Zavod za šport Brežice

10.03.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja KMETIJSTVA in podeželja v občini Brežice za leto 2017

04.03.2017

Civilna zaščita

Izvedene predstavitve temeljnih postopkov oživljanja

Brežice: Izvedene so bile predstavitve temeljnih postopkov oživljanja...

03.03.2017

Zanimivo

Predavanje ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU

Vljudno vabljeni na predavanje ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU, ki bo v torek 7. marca 2017, ob 17. uri v prostorih INTEGRALA BREBUS BREŽICE (Obrtna ulica 5, Brežice Tehnični pregledi, učilnica I. nadstropje).

03.03.2017

Zanimivo

Dogodek - Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami

Partnerji projekta FRISCO1 vabijo na dogodek »Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami«, ki bo v četrtek, 9. marca 2017, ob 17. uri v večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice (Gubčeva 10a, 8250 Brežice).

03.03.2017

Zanimivo

Dogodek - Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami

Partnerji projekta FRISCO1 vabijo na dogodek »Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami«, ki bo v četrtek, 9. marca 2017, ob 17. uri v večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice (Gubčeva 10a, 8250 Brežice).

02.03.2017

Civilna zaščita

Regijska proslava dneva Civilne zaščite

Kostanjevica na Krki: Regijska proslava dneva Civilne zaščite...

28.02.2017

Župan

Kosci pri županu preganjali zimo

Brežice, 28. februar – Na pustni torek so župana Občine Brežice Ivana Molana obiskali mladi kosci, predstavniki avtohtone etnološke pustne maske, ki izvira iz vasi Loče in je zaradi svoje edinstvenosti postala zaščitni znak prireditev in simbol "Dobovskega fašjenka". Danes se etnološko izročilo prenaša na mlade, ki ohranjajo tradicijo. Mladi kosci so ob tej priložnosti županu podarili miniaturno koso, njihov simbol, s katerim odganjajo zimo.

28.02.2017

Razpisi

Vpis v vrtec v šol.l. 2017/2018

Spoštovani starši! Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova – enota vrtec Najdihojca z oddelki v PŠ Kapele, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za vpis v programe vrtcev za šolsko leto 2017/2018!

28.02.2017

Javna naročila

Evidenčna naročila v letu 2016

Seznam oddanih evidenčnih naročil v letu 2016

27.02.2017

Sporočila za javnost

Župan čestital uspešnim atletinjam iz Atletskega kluba Brežice

Brežice, 27. februar – Ob posebnih dosežkih župan Občine Brežice Ivan Molan sprejme tiste posameznike, ki so se odlikovali pri športu, kulturi, znanosti in na drugih področjih ustvarjanja. Mlade atletinje Nastja Modic ( 1. mesto - skok s palico), Lara Omerzu (1. mesto - skok v višino) in Nika Glojnarič (2. mesto - tek z ovirami) so se iz Balkanskega prvenstva v dvorani za mladince in mladinke vrnile z odličnimi rezultati. Trener Henrik Omerzu iz Atletskega kluba Brežice pravi, da se na balkanskih igrah pomerijo najboljši atleti iz 16 držav, kar pomeni, da se tekmovanja odvijajo v zelo močni konkurenci.

25.02.2017

Zanimivo

V občini prevzel oblast fašjenkov župan dr. Stress Trump

Brežice, 24. februar - Takoj po podpisu Dodatka št. 2 k protokolu z ministrom za infrastrukturo je župan Občine Brežice Ivan Molan predal oblast fašjenkovemu županu dr. Stressu Trumpu. Predaja oblasti ni potekala gladko, saj je izginil občinski ključ, simbol lokalne oblasti. V hitri akciji KLJUČ, ki jo je izvedla Posebna enota Civilne zaščite Občine Brežice pod vodstvom vrhovne poveljnice, admiralke in generalke Irene Rudman so člani v spektakularni akciji poiskali storilca, ga prijeli in ključ vrnili županu Ivanu Molanu, ta pa ga je svečano predal fašjenkovemu županu, ki bo vladal do 4. 3. 2017.

25.02.2017

Zanimivo

V občini prevzel oblast fašjenkov župan dr. Stress Trump

Brežice, 24. februar - Takoj po podpisu Dodatka št. 2 k protokolu z ministrom za infrastrukturo je župan Občine Brežice Ivan Molan predal oblast fašjenkovemu županu dr. Stressu Trumpu. Predaja oblasti ni potekala gladko, saj je izginil občinski ključ, simbol lokalne oblasti. V hitri akciji KLJUČ, ki jo je izvedla Posebna enota Civilne zaščite Občine Brežice pod vodstvom vrhovne poveljnice, admiralke in generalke Irene Rudman so člani v spektakularni akciji poiskali storilca, ga prijeli in ključ vrnili županu Ivanu Molanu, ta pa ga je svečano predal fašjenkovemu županu, ki bo vladal do 4. 3. 2017.

24.02.2017

Projekti

S podpisom do novega mostu čez Savo

Brežice, 24. februar – Župan Občine Brežice Ivan Molan in minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič sta v poročni dvorani Posavskega muzeja Brežice s podpisom Dodatka št. 2 k Protokolu o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji vzhodne obvoznice Brežice potrdila dinamiko gradnje 1. etape vzhodne obvoznice Brežice, ki zajema odsek od križišča Brežice-Dobova do krožišča na izvozu AC na cesti Čatež ob Savi vključno z mostom čez reko Savo.

24.02.2017

Projekti

S podpisom do novega mostu čez Savo

Brežice, 24. februar – Župan Občine Brežice Ivan Molan in minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič sta v poročni dvorani Posavskega muzeja Brežice s podpisom Dodatka št. 2 k Protokolu o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji vzhodne obvoznice Brežice potrdila dinamiko gradnje 1. etape vzhodne obvoznice Brežice, ki zajema odsek od križišča Brežice-Dobova do krožišča na izvozu AC na cesti Čatež ob Savi vključno z mostom čez reko Savo.

24.02.2017

Uradne objave

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice

24.02.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij v letu 2017

23.02.2017

Župan

Župan sprejel uspešno karateistko Kajo Budič

Brežice, 23. februar – Župan Občine Brežice Ivan Molan je čestital uspešni karateistki Kaji Budič, ki je na Evropskem prvenstvo za kadete, mladince in mlajše člane v Sofiji, Bolgarija, v močni konkurenci osvojila odlično 2. mesto. V letošnji sezoni jo čakajo še Evropsko člansko prvenstvo, Svetovno prvenstvo za mlade člane, dve Zlati ligi in Balkansko prvenstvo. Kajin cilj v športu je jasen – uvrstiti se na olimpijske igre oz. postati svetovna prvakinja.

23.02.2017

Župan

Župan sprejel uspešno karateistko Kajo Budič

Brežice, 23. februar – Župan Občine Brežice Ivan Molan je čestital uspešni karateistki Kaji Budič, ki je na Evropskem prvenstvo za kadete, mladince in mlajše člane v Sofiji, Bolgarija, v močni konkurenci osvojila odlično 2. mesto. V letošnji sezoni jo čakajo še Evropsko člansko prvenstvo, Svetovno prvenstvo za mlade člane, dve Zlati ligi in Balkansko prvenstvo. Kajin cilj v športu je jasen – uvrstiti se na olimpijske igre oz. postati svetovna prvakinja.

17.02.2017

Uradne objave

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice

15.02.2017

Projekti

Soglasje Občinskega sveta Občine Brežice za izvedbo HE Mokrice povezano s sklenitvijo dogovora o novem mostu

Brežice, 15. februar - Občinski svet Občine Brežice je na 16. seji razpravljal o podaji soglasja k Programu izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo hidroelektrarne (HE) Mokrice. Skupna vrednost programa izvedbe infrastrukture znaša dobrih 80 milijonov evrov, pri tem pa so za Občino Brežice in občane najpomembnejše protipoplavne ureditve in gradnja mosta čez Savo v sklopu vzhodne obvoznice, saj gre za velik poseg v prostor občine.

14.02.2017

Sporočila za javnost

Povišanje cen programov vrtca zaradi rasti življenjskih stroškov

Brežice, 14. februar – Občinski svet Občine Brežice je na 16. seji obravnaval in potrdil nove cene programov predšolske vzgoje, ki so usklajene z rastjo življenjskih stroškov. Stroški so se v večjem delu povišali zaradi rasti stroškov plač, ki so posledica sproščene plačne lestvice in napredovanj, doseženih v letu 2016. Starši otrok, vključenih v vrtce v občini Brežice, povprečno plačujejo 33% delež cene programa vrtca, Občina pa zagotavlja sredstva za 67% celotne cene. Nove cene programa v vrtcih bodo v povprečju za 4,7% višje od sedaj veljavnih, na letni ravni pa bo morala Občina Brežice za plačilo razlike cene vrtca (med polno ceno in deležem, ki ga plačujejo starši) nameniti 3.200.000 evrov.

14.02.2017

Sporočila za javnost

Povišanje cen programov vrtca zaradi rasti življenjskih stroškov

Brežice, 14. februar – Občinski svet Občine Brežice je na 16. seji obravnaval in potrdil nove cene programov predšolske vzgoje, ki so usklajene z rastjo življenjskih stroškov. Stroški so se v večjem delu povišali zaradi rasti stroškov plač, ki so posledica sproščene plačne lestvice in napredovanj, doseženih v letu 2016. Starši otrok, vključenih v vrtce v občini Brežice, povprečno plačujejo 33% delež cene programa vrtca, Občina pa zagotavlja sredstva za 67% celotne cene. Nove cene programa v vrtcih bodo v povprečju za 4,7% višje od sedaj veljavnih, na letni ravni pa bo morala Občina Brežice za plačilo razlike cene vrtca (med polno ceno in deležem, ki ga plačujejo starši) nameniti 3.200.000 evrov.

11.02.2017

CPS Objave

Dokumenti - vizija, cilji in ukrepi

09.02.2017

Sporočila za javnost

Javno naznanilo - Strategija turizma Občine Brežice 2017- 2021

Župan Občine Brežice javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo predloga Strategije turizma Občine Brežice 2017-2021, ki bo potekala od 9. 2. 2017 do 6. 3. 2017.

09.02.2017

Sporočila za javnost

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V INDUSTRIJSKO POSLOVNIH IN OBRTNIH CONAH

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnih zemljišč – komunalno opremljenih gradbenih parcel na območju Industrijsko poslovne cone Brezina in na območju Obrtne cone Dobova.

07.02.2017

Zanimivo

Na osrednji prireditvi ob kulturnem prazniku podelili priznanja in odličja

Brežice, 7. februar – V Domu kulture je potekala osrednja prireditev ob kulturnem prazniku, na katerem so zaslužni člani kulturnih društev prejeli priznanja in odličja Zveze kulturnih društev Brežice za posebne dosežke ter pomemben prispevek pri razvoju ljubiteljske kulture v občini za leto 2016. Podeljenih je bilo pet priznanj in sedem odličij (tri bronasta, eno srebrno in tri zlata odličja). Zbrane nagrajence, goste in obiskovalce je nagovoril slavnostni govornik Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, in poudaril pomen kulture za identiteto slovenskega naroda.

06.02.2017

Uradne objave

Program podeljevanja koncesij na primarni ravni v občini Brežice

06.02.2017

Uradne objave

Lokalni program kulture Občine Brežice 2015-2019

06.02.2017

Civilna zaščita

Predstavitev temeljnih postopkov oživljanja na Policijski postaji Brežice in v Osnovni šoli Bizeljsko

Brežice: Pripadnik Civilne zaščite občine Brežice je izvedel predstavitev...

02.02.2017

Sporočila za javnost

Predstavitev javnih razpisov

Občina Brežice vabi na predstavitve javnih razpisov za sofinanciranje programov oz. projektov v letu 2017.

01.02.2017

Župan

Predstavili projekt Priložnosti in izzivi mladih v Posavju

Brežice, 1. februar – Na novinarski konferenci v Mestni hiši Brežice so predstavili izobraževalni in zaposlitveni projekt Priložnosti in izzivi mladih v Posavju župan občine Brežice Ivan Molan, direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Mateja Gerjevič ter vodja projekta Monika Gabrič. V dveh letih, kolikor projekt traja, bodo udeleženci projekta, mladi iskalci zaposlitve in brezposelni (do 29 let), deležni 300 ur brezplačnega izobraževanja ter praktičnega usposabljanja s področja turizma. Cilj projekta je mlade opremiti z znanjem in spretnostmi, ki bodo omogočile zaposlitev 18 udeležencev projekta.

31.01.2017

test

31.01.2017

KS Cerklje ob Krki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV KS CERKLJE OB KRKI V LETU 2017

Na podlagi 1. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 6. člena Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 13/16 in 82/16) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju društev KS Cerklje ob Krki, svet KS Cerklje ob Krki JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV KS CERKLJE OB KRKI V LETU 2017

26.01.2017

CPS Objave

Otvoritev razstave in javna razprava

26.01.2017

CPS Objave

Po otvoritvi razstave in javni razpravi

26.01.2017

Projekti

V brežiški in bistriški občini prednostno skrb namenili mladim in starejšim

Krško, Brežice, 26. januar – V sklopu projekta Večgeneracijski center Posavje, ki ga podpira vseh šest posavskih občin, bodo v občini Brežice in Bistrica ob Sotli, ki imata najvišji delež starejših (več kot 20%) in najnižji delež mladih (pod 15%), aktivnosti projekta prednostno usmerili v povezovanje in vzpostavljanje kakovostne podporne mreže, namenjene pomoči, svetovanju in ostalim aktivnostim za mlade in starejše. Projekt bo potekal v času od 2017 do konca 2021. Za izvajanje in koordiniranje projektnih aktivnosti za področje brežiške in bistriške občine bo zaposlena ena oseba, Občina Brežice pa bo projekt podprla tudi z dvema zaposlitvama preko programa javnih del.

25.01.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva v letu 2017

25.01.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje etno prireditev ter državnih in evropskih motorističnih tekmovanj v letu 2017

24.01.2017

Uradne objave

Letni program na področju kulture za leto 2017

24.01.2017

Uradne objave

Letni program na področju športa za leto 2017

24.01.2017

Uradne objave

Letni program na področju zdravstvenega in socialnega varstva za leto 2017

24.01.2017

Uradne objave

Letni program na področju mladine za leto 2017

23.01.2017

Zanimivo

Občina Brežice namenja 550.000 evrov za programe na področju družbenih dejavnosti

Brežice, 23. januar - Občina Brežice v skladu s svojo vizijo zagotavljanja enakomernega razvoja različnih področij in krajev podpira tudi delovanje društev na področju družbenih dejavnosti, ki predstavljajo generator dejavnosti v lokalni skupnosti. S tem namenom je Občina na spletni strani www.brezice.si objavila javne razpise namenjene sofinanciranju dejavnosti na področju kulture, športa, mladine, zdravstva in sociale v letu 2017. Za programe in projekte društev je na voljo 550.000 evrov, rok za oddajo prijav je torek, 28. februar 2017. V preteklem letu je Občina Brežice s sofinanciranjem omogočila izvajanje 270 različnih programov in projektov s področja družbenih dejavnosti v katere se je vključevalo približno 20% občank in občanov.

20.01.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov ZDRAVSTVENEGA in SOCIALNEGA VARSTVA v letu 2017

20.01.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov ŠPORTA v letu 2017

20.01.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ohranjanja in vzdrževanja kulturnih SPOMENIKOV lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice ter DRUGIH PROGRAMOV na področju kulture v letu 2017

20.01.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov LJUBITELJSKE KULTURE v letu 2017

20.01.2017

Sporočila za javnost

Otvoritev razstave in javna razprava

Otvoritev razstave in javna razprava...

20.01.2017

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju MLADINE v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2017: 28.2.2017

20.01.2017

Sporočila za javnost

V češki prestolnici promovirali projekt »Občuti svobodo vode«

Praga, Brežice, januar – V sklopu promocijske turneje, ki je del aktivnosti mednarodnega projekta »Občuti svobodo vode«, je ekipa projektnih sodelavcev odpotovala na delovni obisk v Prago, kjer so se sestali s predstavniki čeških partnerskih organizacij in izvedli promocijo projekta v glavnem mestu Češke. Projekt polno živi tudi v zimskem času, saj poleg redne tedenske vadbe za invalide že nastaja zgodba, ki bo osnova za projektno knjigo, razvijajo se invalidom prilagojene fitnes naprave, ocenjujejo se uporabniške izkušnje SUP-anja za invalide, vse pa je tudi že nared za pričetek izdelave prvih prilagojenih SUP desk.

20.01.2017

Uradne objave

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko četrt rondo Črnc – območje jug, BRŽ-60

19.01.2017

Civilna zaščita

Predstavitev kriznega upravljanja ob migrantski krizi v občini Brežice

Ig: Predstavitev kriznega upravljanja ob migrantski krizi v občini Brežice na Igu...

17.01.2017

CPS Objave

Otvoritev razstave in javna razprava

17.01.2017

Civilna zaščita

Prestavitev temeljnih postopkov oživljanja zaposlenim Osnovne šole Artiče

Artiče: V Osnovni šoli Artiče je pripadnik Civilne zaščite občine Brežice izvedel predstavitev temeljnih postopkov oživljanja...

17.01.2017

Civilna zaščita

Predavanje o migrantski krizi v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu

Ig: Izvedba predstavitve kriznega delovanja organizacij v času migrantske krize...

13.01.2017

Civilna zaščita

Izvajanje projekta Prvi reševalec - usposobljeni očividec

Brežice: Civilna zaščita občine Brežice je izvedla pet predstavitev temeljnih postopkov oživljanja...

10.01.2017

Javna naročila

Izvajanje geodetskih storitev v letih 2017 - 2018

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalcev geodetskih storitev v letih 2017 in 2018

06.01.2017

Projekti

Pričetek obnove železnega mostu čez Savo načrtovan v letu 2017

Brežice, januar – Eden od simbolov občine in mesta Brežice, železni ločni most čez reki Savo in Krko, potrebuje temeljito obnovo, kar je pokazal ponovni detajlni pregled stanja konstrukcije. Ugotovljeno je, da je predvsem spodnji del mostu čez Savo prizadela močna korozija in ogrozila njegovo trdnost in nosilnost, zato je nujna čimprejšnja sanacija. Občina Brežice bo obnovo izvedla v dveh fazah – najprej most čez Savo in nato most čez Krko, ki je v boljšem stanju. Občina načrtuje izvedbo postopka javnega naročanja za obnovo mostu v prvih mesecih 2017.

05.01.2017

Zanimivo

Osnovna šola Brežice izvaja projekt »Uživajmo v zdravju«

Osnovna šola Brežice sodeluje pri projektu »Uživajmo v zdravju«, ki ima za cilj zmanjševanje ali preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom (poudarek je na prehranjevanju in redni telesni dejavnosti). S tem namenom je šola izvedla delavnico za učence od 3. do 7. razreda.

04.01.2017

Sporočila za javnost

Oblikovanje vizije razvoja trajnostne mobilnosti – VPRAŠALNIK

Oblikovanje vizije razvoja trajnostne mobilnosti – VPRAŠALNIK...

04.01.2017

CPS Objave

Operativni cilji in ciljne vrednosti

04.01.2017

CPS Objave

Operativni cilji in ciljne vrednosti

04.01.2017

CPS Objave

Vizija razvoja trajnostne mobilnosti in strateški cilji

04.01.2017

Župan

Srečanje prostovoljk projekta Starejši za starejše

Brežice, december – Občina Brežice je pripravila prednovoletno srečanje prostovoljk projekta Starejši za starejše – za višjo kakovost življenja doma, ki delujejo v občini Brežice. Prostovoljke v sklopu projekta obiščejo občanke in občane starejše od 69 let v svoji okolici, jih povprašajo o tem kako živijo in jim poskušajo organizirati pomoč, če jo ti potrebujejo. Gostitelj srečanja, župan Ivan Molan, je podpornik dela društev in zagovornik prostovoljstva kot dodane vrednosti našega okolja.

27.12.2016

Sporočila za javnost

Uspešna športnika in dijaka Gimnazije Brežice obiskala župana

Brežice, december - Luka Guček in Lara Omerzu sta z ravnateljem Urošem Škofom in razrednikom Sandijem Rašovićem obiskala Občino Brežice, kjer sta se srečala z županom občine Brežice Ivanom Molanom. Oba dijaka sta povezana s tujino, saj je Luka Guček prvi dijak brežiške gimnazije, ki šolo opravlja na daljavo, Lara Omerzu pa se po maturi odpravlja na petletni študij v Združene države Amerike. Tako mlada športnika kot predstavnika šole so v pogovoru izpostavili potrebo gimnazije po športnem oddelku in se hkrati županu zahvalili za dolgoletno podporo šoli. Župan Ivan Molan je dejal, da občina skrbi za zagotavljanje kakovostnih osnovnih pogojev za razvoj na področju izobraževanja in športa, dobro delo pa potrjujejo odmevni rezultati šolarjev in športnikov.

23.12.2016

Uradne objave

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

23.12.2016

Uradne objave

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za čistilno napravo Artiče

23.12.2016

Javna naročila

Dobava pisarniškega materiala v obdobju od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2019

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor dobavitelja pisarniškega materiala v obdobju od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2019

22.12.2016

Projekti

Gradnja novih kolesarskih stez

Občina Brežice urejanje pločnikov in kolesarski stez šteje med prednostne naloge na področju tako zagotavljanja varnosti v prometu kot na področju turizma, kjer kolesarske steze predstavljajo tudi pomembno turistično infrastrukturo. Občina Brežice pripravlja tudi Celostno prometno strategijo - strateški dokument za vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa na območju občine Brežice, ki na prvo mesto v prometu postavlja pešce, kolesarje in javne prevoze.

20.12.2016

Uradne objave

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Slovenska vas, Ap 193

20.12.2016

Uradne objave

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2017

20.12.2016

Uradne objave

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Župeča vas, del CEK-11

19.12.2016

Javna naročila

Dobava in montaža opreme za OŠ Cerklje ob Krki

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor dobavitelja opreme za OŠ Cerklje ob Krki

17.12.2016

Civilna zaščita

Civilna zaščita občine Brežice je izvedla za otroke predstavitev temeljnih postopkov oživljanja

Dobova: Civilna zaščita občine Brežice je v soboto izvedla za otroke predstavitev temeljnih postopkov oživljanja...

16.12.2016

Župan

Na novoletnem sprejemu župan podelil plaketo Juretu Tomiču

Čatež ob Savi, 16. december – Na novoletnem sprejemu župana občine Brežice se tradicionalno srečajo tisti, ki ustvarjajo življenje v občini Brežice – podjetniki, predstavniki javnih zavodov, krajevnih skupnosti, verskih institucij, društev in zvez. Na dogodku, ki je potekal v hotelu Terme, je župan Ivan Molan podelil plaketo Občine Brežice kuharskemu mojstru Juretu Tomiču v zahvalo in priznanje za dosežke na področju gastronomije in za promocijo občine.

15.12.2016

Uradne objave

Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova

14.12.2016

Sporočila za javnost

Obvestilo glede motene oskrbe s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike v naseljih KS Bizeljsko: BOŠT, VIDOVA POT, PIŠEŠKA CESTA, VRHOVNICA, NIMNIK, JANEŽEVA GORCA in DRAMELJŠEK, da bo v četrtek, dne 15. 12. 2016, zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodu, motena oskrba s pitno vodo od 9:00 do predvidoma 14:30 .

13.12.2016

Sporočila za javnost

Decembrska seja brežiškega občinskega sveta

Brežice, 13. december – Člani in članice Občinskega sveta Občine Brežice so na 15. in zadnji letošnji seji soglasno podprli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2017, ki namenja več sredstev za dokončanje nove stavbe OŠ Cerklje ob Krki. Najem kredita v višini pol milijona evrov bo Občini Brežice omogočil zgodnejše izvedbo javnega naročila za opremo šole (športna oprema, kuhinja, ipd.) in selitev šolarjev v nove prostore že v 2017.

12.12.2016

Župan

Župan na tradicionalnem srečanju društva Sožitja Brežice

Mostec, 10. december - Društvo Sožitje Brežice vsako leto pripravi tradicionalno predpraznično srečanje za članice in člane društva ter njihove družine. Vabilu se je z veseljem odzval tudi župan občine Brežice Ivan Molan, ki je navzočim ob pozdravnem nagovoru zaželel predvsem obilo dobrega počutja in zdravja v novem letu. Zbrane je pozdravila predsednica društva Anica Ajlec, letošnjega srečanja se je udeležila tudi ravnateljica Osnovne šole Mihajla Rostoharja Krško Barbara Smolej Fritz.

09.12.2016

Civilna zaščita

Izvjajanje projekta Prvi reševalec - usposobljeni očividec

V okviru projekta Prvi reševalec - usposobljeni očividec je bilo izvedeno več predstavitev temeljnih postopkov oživljanja...

09.12.2016

Zanimivo

Podelitev priznanj udeležencem v peki kruha

V ponedeljek, 5. decembra 2016, je v Mestni hiši Brežice potekala podelitev priznanj udeleženkam in udeležencem v peki kruha na dogodku "Dan kruha, vina in salam" 2016, ki se je letos tretjič zapored odvil kot otvoritveni dogodek v sklopu festivala "Brežice, moje mesto".

07.12.2016

Civilna zaščita

4. srečanje pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice

V sredo, 7.12.2016 je potekalo že 4. srečanje pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice...

07.12.2016

CPS Objave

Oblikovanje vizije razvoja trajnostne mobilnosti - VPRAŠALNIK

05.12.2016

CPS Objave

Javna razprava z zainteresirano javnostjo

05.12.2016

CPS Objave

Javna razprava z zainteresirano javnostjo

05.12.2016

Sporočila za javnost

Javna razprava z zainteresirano javnostjo

Javna razprava z zainteresirano javnostjo...

03.12.2016

Civilna zaščita

Predstavitev temeljnih postopkov oživljanja v Župelevcu

Župelevec: Ekipa prve pomoči Civilne zaščite občine Brežice je izvedla predstavitev temeljnih postopkov oživljanja vaščanom Župelevca...

02.12.2016

Projekti

V novo šolo bodo šolarji in malčki vstopili že leta 2017

Brežice, Cerklje ob Krki, 2. december - Leto dni po podpisu pogodbe za gradnjo nove šole in vrtca Cerklje ob Krki dela gradnje dobro napredujejo. Če bo Občinski svet Občine Brežice podprl predlog rebalansa proračuna Občine za l. 2017 in zadolžitev v višini pol milijona evrov, bo šola končana in opremljena že v naslednjem letu. To pomeni, da bodo otroci sedli v šolske klopi v novi šoli prej kot načrtovano. Ker je Občina Brežice med manj zadolženimi slovenskimi občinami (povprečen dolg občine na prebivalca je 419 EUR, pri brežiški občini je ta dolg občutno nižji - 219 EUR), bo lahko najela kredit v višini 500.000 evrov in omogočila hitrejši zaključek investicije.

02.12.2016

Civilna zaščita

Predstavitev temeljnih postopkov oživljanja v Osnovni šoli Cerklje ob Krki

Cerklje ob Krki: Ekipa prve pomoči Civilne zaščite občine Brežice je v Cerkljah ob Krki izvedla predstavitev temeljnih postopkov oživljanja...

01.12.2016

Župan

Učenci OŠ Maksa Pleteršnika Pišece obiskali župana

Brežice, 1. december – Na prvi decembrski dan so učenci 1. in 2. razreda OŠ Maksa Pleteršnika iz Pišec v spremstvu ravnateljice Nuške Ogorevc obiskali Občino Brežice. Šolarji so se županu Ivanu Molanu zahvalili za dolgoletno podporo, ki jo občina namenja mednarodnemu Unescovemu taboru. Ta je letos že 17. povezal krajane Pišev in otroke ter mlade iz različnih slovenskih, hrvaških in srbskih šol.

30.11.2016

Razpisi

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

Občina Brežice obvešča, da je objavljen JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017.

30.11.2016

Sporočila za javnost

Popolna zapora mosta čez Savo in Krko

Občina Brežice obvešča, da se odredi popolna zapora ceste in prepove promet za pešce in vse vrste vozil na odseku LZ 026031 Prešernova cesta – železni most (od priključka za HE Brežice do križišča z regionalno cesto R2 419/1206 – Križaj – Čatež ob Savi). Odredba velja začasno do izvedbe sanacije mostu čez Savo in Krko oz. najkasneje do 30. 11. 2017.

29.11.2016

Sporočila za javnost

Popolna zapora ceste Krška vas - Velke Malence

Občina Brežice , zanjo izvajalec za ceste KOP Brežice d.d., obvešča, da bo izvedena popolna zapora občinske ceste LC 024061 Krška vas - Malence, izvedena v dveh fazah in terminih:

29.11.2016

Zanimivo

V Brežicah potekala Konferenca o čezmejnem sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško

Brežice, 29. november - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v sodelovanju z Ministrstvom za regionalni razvoj in sklade Evropske unije iz Hrvaške pripravila konferenco o čezmejnem sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško s poudarkom na preteklih rezultatih in načrtih za novo obdobje. Sodelujoče na konferenci je v uvodnem delu nagovoril tudi župan občine Brežice Ivan Molan.

28.11.2016

Župan

Dijaki brežiške gimnazije na sprejemu pri županu občine Brežice

Brežice, 28. november – Župan občine Brežice Ivan Molan je sprejel dijakinje in dijaka 3. letnika Gimnazije Brežice, ki so se uspešno udeležili zaključka mednarodno tekmovanje Svetovni pokal znanja (The World's Scholar's Cup), ki se je odvijalo med 18. in 21. novembrom na univerzi Yale v Združenih državah Amerike. Župan Ivan Molan je dijakom čestital za odlične rezultate, s katerimi so dokazali kakovost izobraževalnega sistema v občini in Sloveniji, spodbudno okolje in odlično usposobljenost učiteljev.

24.11.2016

Civilna zaščita

Predavanje Kako ravnati ob potresu

Brežice: Občina Brežice in Posavski muzej Brežice sta organizirala predavanje Kako ravnati ob potresu...

23.11.2016

Projekti

Potek gradnje pločnika Krška vas-Velike Malence

Velike Malence, Krška vas – V želji po zagotavljanju varnosti v prometu za vse udeležence, še posebej pešce, ki so najbolj ranljivi, Občina Brežice nadaljuje z gradnjo pločnikov, kolesarskih stez in sanacijo cest. V jeseni se je pričela gradnja pločnika na cestnem odseku Krška vas-Velike Malence, kjer bo zaradi dotrajanosti sanirano tudi vozišče. Dela bodo zaključena predvidoma do konca meseca maja 2017.

23.11.2016

Zanimivo

Dan Rudolfa Maistra

Današnji dan, 23. november, je slovenski državni praznik, ki je posvečen generalu Rudolfu Maistru. Na ta dan je general Maister v Mariboru vodil 4200 mož, skupaj jim je leta 1918 uspelo razorožiti Nemce in Maribor vrniti Sloveniji.

18.11.2016

Župan

Župan se je udeležil slovenskega zajtrka na Podružnični šoli Kapele

S tradicionalnim slovenskim zajtrkom osnovne šole in vrtci po Sloveniji, tretji petek v novembru, obeležijo dan slovenske hrane. Župan občine Brežice Ivan Molan se je udeležil letošnjega slovenskega zajtrka na Podružnični šoli Kapele.

15.11.2016

Sporočila za javnost

Povabilo k oddaji predlogov članov v Strokovne svete

10.11.2016

Zanimivo

V prostorih nekdanjega Dijaškega doma je odprla vrata prodajalna Stara šola Brežice

Brežice - Socialno podjetje Knof je danes odprlo vrata svoje četrte prodajalne, tri prodajalne že delujejo v Sevnici, Trbovljah in Krškem. Simbolično je novo prodajalno otvoril župan občine Brežice Ivan Molan s prvim nakupom. Župan Ivan Molan je socialnemu podjetju čestital za novo pridobitev, pri kateri je z oddajo prostora v brezplačen najem sodelovala tudi Občina Brežice.

09.11.2016

Razpisi

ZAKLJUČENO: Javno povabilo k oddaji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice v letu 2017

09.11.2016

Zanimivo

Občina Brežice z javnim razpisom pospešuje razvoj podjetništva

Brežice, november - Občina Brežice je v večnamenski dvorani Mladinskega centra s podpisom in predajo pogodb letošnjim prejemnikom sredstev sklenila javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva. Skupna višina razdeljenih proračunskih sredstev za štiri upravičene namene sofinanciranja je 130.000 evrov, Občina pa je s 50.000 evri subvencij spodbudila tudi nakup treh zemljišč v obrtno-industrijskih conah.

08.11.2016

Uradne objave

Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Občinskega strokovnega sveta za šport

08.11.2016

Uradne objave

Pravilnik za izbor in sofinanciranje programa športa v Občini Brežice

08.11.2016

Uradne objave

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov in projektov v Občini Brežice

08.11.2016

Uradne objave

Odlok o javni gasilski službi v Občini Brežice

08.11.2016

Razpisi

Javni razpis o dodelitvi pomoči organizacijam, ki so sodelovale v migrantski krizi

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis o dodelitvi pomoči organizacijam, ki so sodelovale v migrantski krizi.

08.11.2016

Uradne objave

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice...

07.11.2016

Sporočila za javnost

Informacija o uvedbi novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev

Na seji Državnega zbora je bil v torek, 25. oktobra 2016, sprejet predlog Zakona o dimnikarskih storitvah, ki so ga pripravili na Ministrstvu za okolje in prostor, obstoječi koncesijski sistem ostaja v veljavi do konca letošnjega leta. Po mnenju ministrstva je potrebno opravljanje dimnikarskih storitev zaradi zagotavljanja ciljev, kot so varstvo okolja, varstvo zdravja in premoženja ljudi, požarna varnost in energetska učinkovitost malih kurilnih naprav, regulirati tudi v prihodnje, zaradi česar je bil pripravljen Zakon o dimnikarskih storitvah, ki s prihodnjim letom (1.1. 2017) uvaja licenčni sistem.

03.11.2016

Projekti

Sanacija in modernizacija cest v KS Sromlje

Sromlje – V sklopu oktobrskega praznika so se krajani KS Sromlje razveselili dveh novih pridobitev, sanirane in modernizirane ceste v Javrovcu in na Oklukovi gori.

28.10.2016

Zanimivo

Otroci iz vrtca Mavrica Brežice čestitali županu ob prazniku občine

Otroci iz skupine Zvezdice so ob prazniku občine Brežice obiskali župana Ivana Molana in mu čestitali ob prazniku. Podarili so mu risbo dveh brežiških znamenitosti - gradu in vodovodnega stolpa. Ob tej priložnosti so sodelovali tudi pri radijski oddaji na radiu Krka, kjer so v živo voščili vsem občankam in občanom.

28.10.2016

Sporočila za javnost

Podelili oktobrske nagrade in občinska priznanja

Brežice, oktober – Na predvečer občinskega praznika je v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice. Na seji je župan Ivan Molan podelil plakete, oktobrske nagrade in občinska priznanja tistim izjemnim posameznikom in organizacijam, ki s svojim delom in nadpovprečnimi rezultati predstavljajo gibalo razvoja v občini.

28.10.2016

Uradne objave

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice

28.10.2016

Uradne objave

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice

28.10.2016

Župan

Govor župana na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Brežice

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice je namenjena obeleženju praznika občine Brežice in podelitvi oktobrskih nagrad in priznanj Občine Brežice. Seja je potekala v Viteški dvorani, v četrtek, 27. 10. 2016, ob 18. uri.

19.10.2016

Civilna zaščita

Ekipa za iskanje zasutih v ruševinah Civilne zaščite občine Brežice na usposabljanju za geofoniste

Logatec: Ekipa za iskanje zasutih v ruševinah Civilne zaščite občine Brežice je bila na usposabljanju v Logatcu...

18.10.2016

Zanimivo

Najboljši županov golaž so skuhali člani Turističnega društva Kapele

Brežice – v sklopu programa Podjetniško-obrtnega in kmetijskega sejma so turistična društva iz krajev brežiške občine tekmovala v kuhanju najboljšega županovega golaža. Pri kuhanju golaža je sodelovalo 10 ekip – Brodarsko turistično društvo, TD Artiče, TD Čatež ob Savi, TŠKD Črešnjice, TD Dobova, TD Kapele, TD Krška vas, TD Pišece, TD Velike Malence in TD Zakot-Bukošek-Trnje. Turistična društva so poskrbela tudi za predstavitev in degustacijo domačih dobrot. Ekipa študentov Fakultete za turizem pa je poskrbela za popestritev jedilnika s peko palačink.

17.10.2016

CPS Objave

Podelitev nagrad na POK in zaključek faze Analiza stanja

14.10.2016

Sporočila za javnost

Podžupanja sprejela predstavnike 4. mednarodnega otroškega folklornega festivala

Brežice – V prazničnem mesecu oktobru poleg številnih dogodkov poteka tudi 4. mednarodni otroški folklorni festival v Brežicah in Artičah. Ob tej priložnosti je podžupanja občine Brežice Katja Čanžar v brežiškem gradu sprejela predstavnike sodelujočih folklornih skupin. Podžupanja je predstavnikom udeležencev folklornega festivala zaželela dobrodošlico v občini Brežice in jih povabila, da si ogledajo številne znamenitost in se v prihodnje tudi vrnejo v te kraje. V nadaljevanju sprejema so si mladi folkloristi skupaj z mentorji ogledali Viteško dvorano in prisluhnili zgodbam, ki so upodobljene na zidovih ene od najlepših in največjih dvoran s freskami v tem delu Evrope.

14.10.2016

Župan

V Pišecah predali modernizirano cesto v namen

Pišece, oktober – V mesecu praznika Občina Brežice so krajani Krajevne skupnosti Pišece pripravili slovesnost ob predaji moderniziranega cestnega odseka Lipar-Žle v namen. Po besedah predsednika KS Pišece Petra Skrivalnika svet KS uspešno uresničuje svoj program modernizacije javnih poti do vsake domačije. Predaje v namen se je udeležil tudi župan občine Brežice Ivan Molan, ki je zbranim predstavnikom KS in krajanom zaželel varno vožnjo po novi cesti in jim voščil ob prihajajočem prazniku. Po blagoslovu nove ceste, ki ga je opravil župnik dr. Janez Kozinc, so se krajani podali peš po novi cesti.

13.10.2016

Javna naročila

Sanacija regionalne ceste R3-676/2204 skozi naselje Trebež

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na sanaciji regionalne ceste skozi naselje Trebež

12.10.2016

Zanimivo

V Pišecah stoji prva energijska hiša Megamik

Pišece – Župan občine Brežice Ivan Molan se je konec meseca septembra udeležil otvoritve in predstavitve energijske hiše Megamik v Pišecah, ki sta jo zgradila zakonca Boštjan in Tanja Mikelj, sicer lastnika družinskega podjetja Megamik, ki se ukvarja s pečarstvom – postavitvijo peči in kaminov. Osrednja značilnost energijske hiše, ki je ena prvih v občini Brežice, je toplozračna in akumulacijska peč, katera omogoča pretok toplega zraka po vseh prostorih in ob vsakodnevnem kurjenju omogoča stalno temperaturo. Lončena peč po besedah lastnikov prinaša v dom prijetno toploto, ki duhovno uravnoteži, pomirja in osrečuje.

11.10.2016

Projekti

47. mednarodni kajakaški maraton Brežice-Zagreb - del aktivnosti projekta Občuti svobodo vode

Brežice, Zagreb, oktober - Z izvedbo 47. Mednarodnega kajakaškega maratona Brežice-Zagreb je pretekli konec tedna Občina Brežice v sodelovanju s projektnimi partnerji in izvajalci aktivnosti sklenila sezono dejavnosti na vodi v letu 2016.

10.10.2016

Razpisi

Javni razpis štipendij za študij v tujini za šolsko/študijsko leto 2016/2017

RRA Posavje objavlja Javni razpis štipendij za študij v tujini za šolsko/študijsko leto 2016/2017.

08.10.2016

Civilna zaščita

Civilna zaščita občine Brežice je organizirala varovanje 47. kajakaškega maratona Brežice-Zagreb

Brežice: Civilna zaščita občine Brežice je organizirala varovanje 47. kajakaškega maratona Brežice-Zagreb...

07.10.2016

Razpisi

Javno zbiranje ponudb za oddajo javnih površin na ulici Ceste prvih borcev v Brežicah za postavitev tipskih gostinskih teras za določen čas petih let

Javno zbiranje ponudb za oddajo javnih površin na ulici Ceste prvih borcev v Brežicah za postavitev tipskih gostinskih teras za določen čas petih let...

06.10.2016

Civilna zaščita

2. mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči

Brežice: V Brežicah je potekala 2. mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči...

04.10.2016

CPS Objave

Prireditev in podelitev nagrad

03.10.2016

Javna naročila

Dobava goriva za ogrevanje za obdobje 2017-2020

Občina Brežice po odprtem postopku za izbor dobaviteljev goriva za ogrevanje v obdobju 2017-2020

28.09.2016

Javna naročila

Zamenjava stavbnega pohištva na stavbi Občine Brežice - 2 (JN005832/2016-W01)

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za zamenjavo stavbega pohištva na občinski stavbi - CPB 18

28.09.2016

Projekti

Podaljšanje popolne zapore starega mosta čez Savo in Krko

Občina Brežice obvešča, da podaljšuje popolno zaporo ceste oz. prepoved prometa za vsa motorna vozila na LZ 026031 Prešernova cesta (od priključka za HE Brežice do križišča z regionalno cesto R2 419/1206 – Križaj – Čatež ob Savi - železni most čez Savo in Krko), razen za pešce in kolesarje in sicer do 30. 11. 2016 zaradi raziskav, ki potekajo.

23.09.2016

Uradne objave

Poročilo o izidu predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Bizeljsko

23.09.2016

Uradne objave

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – SDOPN2

23.09.2016

Uradne objave

Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice

23.09.2016

Uradne objave

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Bojsno – Ap 1259

23.09.2016

Uradne objave

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razvoja obstoječe kmetije Mali Vrh

23.09.2016

Uradne objave

Odlok o preimenovanju dela ulice »Trg izgnancev« v naselju Brežice

23.09.2016

CPS Objave

2. Javna razprava - povzetek

22.09.2016

Župan

Dan brez avtomobila pričeli z jutranjo vadbo v mestu

Ekipa športnic in športnikov je z jutranjo telovadbo 1000 gibov pod vodstvom Ernesta Sečna poskrbela za zdrav in razgiban začetek dneva. Vadečim se je pridružil tudi župan občine Brežice Ivan Molan, ki je pozdravil zbrane in si ogledal tudi ostale aktivnosti. Aktivnosti Dneva brez avtomobila potekajo do 14. ure.

20.09.2016

Sporočila za javnost

Sprejeti sklepi in odloki na 13. seji občinskega sveta

Brežice, september – Člani in članice Občinskega sveta Občine Brežice so na 13. seji sprejeli sklep o oskrbi s pitno vodo v Krajevni skupnosti Bizeljsko. S sklepom se obvezna občinska gospodarska služba oskrba s pitno vodo v KS Bizeljsko, ki se oskrbuje z javnim vodovodom (v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice in Odlokom o gospodarskih javnih službah v občini Brežice) zagotavlja preko javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.. upravljanje vodovoda s strani javnega podjetja je bila potrjena kot najbolj ugodna tako glede kakovosti pitne vode kot glede stroškov.

19.09.2016

CPS Objave

Terenski ogled mesta Brežice

19.09.2016

Zanimivo

Evropski teden mobilnosti v Brežicah

Občina Brežice vas v sodelovanju s partnerji prijazno vabi, da se ob Evropskem tednu mobilnosti 2016, ki poteka v času od 16. do 22.9.2016 po celi Evropi, udeležite različnih aktivnosti, ki smo jih za vas pripravili v Brežicah. Letošnji teden mobilnosti poteka pod sloganom – Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost!

19.09.2016

Projekti

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V BREŽICAH

Občina Brežice vas v sodelovanju s partnerji prijazno vabi, da se ob Evropskem tednu mobilnosti 2016, ki poteka v času od 16. do 22.9.2016 po celi Evropi, udeležite različnih aktivnosti, ki smo jih za vas pripravili v Brežicah. Letošnji teden mobilnosti poteka pod sloganom – Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost!

16.09.2016

Sporočila za javnost

Obvestilo uporabnikom pitne vode na vodovodnem sistemu Bizeljsko – PREKLIC PREKUHAVANJA PITNE VODE

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Bizeljsko (naselje Bizeljsko – ulice, Bizeljska vas, Orešje, Bukovje, Drenovec, Bračna vas, Nova vas ob Sotli, Stara vas-Bizeljsko, Brezovica na Bizeljskem, Vitna vas, Dramlja ter del naselij Župelevec ter Podgorje pri Pišecah, ki se oskrbujejo iz VS Bizeljsko), da prekuhavanje pitne vode zaradi mikrobiološke neskladnosti pred uporabo za pitje in prehranske namene NI VEČ POTREBNO.

16.09.2016

Župan

Dobre temelje turizma bo Občina Brežice nadgradila s pomočjo Fakultete za turizem

Brežice, 15. september – Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru v sodelovanju z Občino Brežice začenja aktivnosti, ki so namenjene pripravi Strategije razvoja turizma v občini za obdobje 2017 – 2021. Oblikovanje strategije, ki predstavlja nadgradnjo dosedanjega razvoja turizma, bo potekalo na podlagi analize, s katerimi se bo preverilo dejansko stanje turizma in izpostavilo tako pomanjkljivosti kot močne točke brežiškega turizma. Temeljni načrt nadaljnjega razvoja turizma bo nastal v sodelovanju med turističnimi ponudniki in organizacijami, zaposlenimi v turizmu ter zainteresirano javnostjo.

15.09.2016

Zanimivo

Občina Brežice bo spreminjala Občinski prostorski načrt

Občina Brežice je v l. 2014 sprejela in uveljavila Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (v nadaljevanju: OPN), ki je temeljni akt na področju urejanja prostora v občini. Zaradi velikega zanimanja občanov in v skladu z veljavno zakonodajo, da mora občina vsake 2 leti preverjati pobude, se je Občina Brežice odločila za spremembe Občinskega prostorskega načrta.

12.09.2016

CPS Objave

Javna razprava z zainteresirano javnostjo

10.09.2016

Civilna zaščita

Usposabljanje za reševalce na vodi in iz vode

Solkan: Med 5. in 10. septembrom 2016 je potekalo usposabljanje za reševalce na vodi in iz vode...

08.09.2016

Sporočila za javnost

Obvestilo uporabnikom vodovodnega sistema Bizeljsko o prekuhavanju pitne vode

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Bizeljsko (naselje Bizeljsko – ulice, Bizeljska vas, Orešje, Bukovje, Drenovec, Bračna vas, Nova vas ob Sotli, Stara vas-Bizeljsko, Brezovica na Bizeljskem, Vitna vas, Dramlja, Podgorje pri Pišecah in Župelevec) da je potrebno vodo zaradi mikrobiološke neskladnosti pred uporabo za pitje in prehranske namene PREKUHAVATI.

06.09.2016

Zanimivo

Rok za prijave prireditev za program Brežiškega oktobra 9. 9. 2016

Občina Brežice obvešča društva in organizacije, ki načrtujejo izvedbo dogodkov in prireditev v oktobru, da lahko še do petka, 9. septembra 2016, posredujejo podatke o prireditvah, ki bi jih želeli vključiti v program Brežiškega oktobra 2016.

05.09.2016

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Brežice za obdobje 2014-2015.

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Brežice za obdobje 2014-2015...

02.09.2016

Sporočila za javnost

Delo v ambulanti na Bizeljskem prevzel dr. Iljaž

Občina Brežice zagotavlja izvajanje javne zdravstvene službe tudi v ambulantah izven Zdravstvenega doma Brežice. Ena od teh je ambulanta na Bizeljskem, kar omogoča lažjo in hitrejšo dostopnost do zdravstvenih storitev prebivalcem tega območja.

02.09.2016

Civilna zaščita

Sodelovanje Civilne zaščite občine Brežice pri meritvah Save

Krško: Civilna zaščita občine Brežice je z reševalnim čolnom sodelovala pri izvedbi meritev...

01.09.2016

Javna naročila

Obnova Bizeljske ceste v Brežicah

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na obnovi Bizeljske ceste v Brežicah

01.09.2016

Sporočila za javnost

Ob prvem šolskem dnevu župan obiskal dve šoli

Cerklje ob Krki, Krško, 1. september – Župan občine Brežice Ivan Molan se je s sodelavci ob prvem šolskem dnevu pridružil učenkam in učencem Osnovne šole Cerklje ob Krki, ki jo v tem šolskem letu obiskuje 192 otrok. Župan je obiskal še Osnovno šolo Dr. Mihajla Rostoharja Krško, ki jo obiskujejo tudi učenci iz občine Brežice. Skupaj z ravnateljicama (dr. Stanko Preskar, Barbaro Smolej Fritz) je župan pozdravil učenke in učence ter jim zaželel uspešno šolsko leto in obilo dobrega počutja. V šolskem letu 2016/2017 obiskuje osem osnovnih šol v brežiški občini 1944 učenk in učencev, od tega je prvič sedlo v šolske klopi 248 prvošolk in prvošolcev, v vrtce pa je vključenih 856 otrok.

30.08.2016

Projekti

Novo dvigalo v prostorih gradu Brežice povečuje dostopnost za obiskovalce

Brežice, 30. avgust – Na današnji novinarski konferenci sta župan občine Brežice Ivan Molan in direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj predstavila novo pridobitev v gradu – dvigalo za obiskovalce ter podatke o delovanja muzeja v 1. polovici leta. Vgraditev osebnega dvigala v prostorih Posavskega muzeja Brežice je del projekta celovite obnove gradu, ki poteka od leta 2006 dalje. Z vgradnjo dvigala je dostop do muzejskih zbirk in drugih prostorov omogočen tudi gibalno oviranim ter vsem obiskovalcem, ki jim stopnice predstavljajo oviro.

30.08.2016

Javna naročila

Zamenjava stavbnega pohištva na objektu CPB 18, Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca zamenjave stavbnega pohištva na občinski stavbi - CPB 18, Brežice

29.08.2016

Župan

Župan čestital dijakinji Žani Florjanič Baronik za srebrno medaljo

Brežice, 29. avgust – Župan občine Brežice Ivan Molan se je udeležil sprejema, ki ga je za Žano Florjanič Baronik, dijakinjo 2. letnika, pripravila Gimnazija Brežice. Žana je na 13. geografski olimpijadi (The International Geography Olypmiad – iGeo) v Pekingu osvojila srebrno medaljo. Župan Ivan Molan je nadarjeni dijakinji čestital in ji izročil priložnostno darilo, ki jo bo spominjala na rodne Brežice. Župan je dejal, da so tovrstni uspehi prav posebno priznanje spodbudnemu okolju in kakovostnemu izobraževalnemu sistemu ter učiteljem v občini Brežice.

28.08.2016

Civilna zaščita

Civilna zaščita občine Brežice je varovala spust po reki Sotli

Gregovce: Civilna zaščita občine Brežice je v nedeljo varovala spust po reki Sotli...

26.08.2016

Sporočila za javnost

Povabilo javnosti na sodelovanje v postopku sprejema predpisov

Povabilo javnosti na sodelovanje v postopku sprejema predpisov...

26.08.2016

Sporočila za javnost

Nadaljuje se obnova Vinarske ceste na Bizeljskem

Bizeljsko - Občina Brežice bo v mesecu septembru začela izvajati projekt Obnova lokalne ceste LC 024371 (Nimnik-Janeževa gorca), ki predstavlja nadaljevanje večfaznega urejanja Vinarske ceste na Bizeljskem. V sklopu obnove je predvidena zamenjava celotnega voziščnega ustroja ceste in ureditev odvodnjavanja na odseku Vinarska cesta 2 - Vinarska cesta 52 v dolžini 445 metrov ter ureditev pločnika v dolžini 145 m. Namen investicije je izboljšati dostopnost in zagotoviti prometno varnost udeležencev v prometu.

26.08.2016

Civilna zaščita

Civilna zaščita občine Brežice je učiteljem OŠ Brežice izvedla predstavitev temeljnih postopkov oživljanja

Civilna zaščita občine Brežice je v petek izvedla učiteljem OŠ Brežice predstavitev temeljnih postopkov oživljanja...

24.08.2016

Javna naročila

Dobava montažno demontažnih tribun na nogometnem stadionu

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor dobavitelja montažno demontažnih tribun

24.08.2016

Javna naročila

Ureditev kolesarske steze in obnova pločnika na Topliški cesti

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na ureditvi oz. obnovi kolesarske steze in pločnika na Čatežu ob Savi

24.08.2016

Javna naročila

Ureditev recepcije in sanitarij v gradu Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na ureditvi prostorov v gradu Brežice

24.08.2016

Sporočila za javnost

Priključitev na kanalizacijo

Priključitev na kanalizacijo...

22.08.2016

Sporočila za javnost

Mednarodna vojaška vaja Kragulj Thunder 2016

Mednarodna vojaška vaja Kragulj Thunder 2016...

19.08.2016

Razpisi

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Brežice razpisuje oddajo v najem okvirno 5 neprofitnih najemnih stanovanj, pri čemer se bodo stanovanja oddajala postopoma glede na razpoložljivo število obnovljenih stanovanj ter morebitna druga sproščena neprofitna stanovanja na območju občine v času veljavnosti prednostne liste.

19.08.2016

Sporočila za javnost

Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2016

Občina Brežice je v Uradnem listu RS, št. 55/16, z dne 19.8.2016 in na spletni strani Občine Brežice objavila Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2016.

19.08.2016

Razpisi

Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2016

Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2016...

18.08.2016

Sporočila za javnost

Preklic obvestila glede obveznega prekuhavanja pitne vode na vodovodnem omrežju Bizeljsko

17.08.2016

Zanimivo

Dosežki Vive na mednarodnem tekmovanju

Viva Brežice izjemno uspešna na mednarodnem tekmovanju Cantonigròs v katalonskem Vicu

16.08.2016

Sporočila za javnost

Javno naznanilo - vpogled v poročila o vplivih na okolje

12.08.2016

Razpisi

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin...

12.08.2016

Sporočila za javnost

Zapora mostu čez reko Savo in Krko

Občina Brežice obvešča, da bo izvedla popolno zaporo ceste oz. prepoved prometa za vsa motorna vozila na LZ 026031 Prešernova cesta (od priključka za HE Brežice do križišča z regionalno cesto R2 419/1206 – Križaj – Čatež ob Savi), razen za pešce in kolesarje. Zapora se izvede v terminu od 16. 8. 2016 do 30. 9. 2016, 24 ur, zaradi detaljnega pregleda konstrukcije jeklenega mostu.

11.08.2016

Razpisi

Razpis za Oktobrske nagrade in priznanja Občine Brežice za leto 2016

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice objavlja Razpis za Oktobrske nagrade in priznanja Občine Brežice za leto 2016.

10.08.2016

Zanimivo

Nov povozni rondo na Trgu izgnancev v Brežicah

Brežice - Občina Brežice se trudi zagotavljati prometno varnost v celotni občini z vzdrževanjem cest in gradnjo pločnikov ter v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice, z medobčinskim prekrškovnim organom in policijo. Občina Brežice želi s prometnimi ureditvami izboljšati prometno varnost za vse udeležence v prometu in zato tudi apelira na vse voznike, da svoja vozila parkirajo na za to ustrezno predvidenih površinah in ne na cesti. Varnost v prometu je odgovornost vseh udeležencev, zato pozivamo, da vsak prispeva svoj del in s tem izboljšamo pretočnost in varnost prometa.

05.08.2016

Sporočila za javnost

Obvestilo uporabnikom pitne vode v naseljih Arnovo selo in Dolenja vas pri Artičah

Preklic pojava motnosti v pitni vodi - Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih Arnovo selo in Dolenja vas pri Artičah, da je povečana motnost, do katere je prišlo pri izvajanju ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti pitne vode, odpravljena.

04.08.2016

Sporočila za javnost

Obvestilo uporabnikom pitne vode v naseljih Arnovo selo in Dolenja vas pri Artičah

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih Arnovo selo in Dolenja vas pri Artičah, da se pri izvajanju ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti pitne vode, pojavlja povečana motnost. Vodo pred uporabo za prehrambne namene obvezno pustite odtekati na pipi, dokler se ne zbistri.

02.08.2016

Javna naročila

Izgradnja pločnika Velika Dolina - 2. faza

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izgradnji pločnika Velika Dolina - faza 2

01.08.2016

Projekti

Poletne aktivnosti mednarodnega projekta »Občuti svobodo vode«

Brežice, 1. avgust - Evropski projekt »Občuti svobodo vode«, ki ga Občina Brežice pod okriljem programa Erasmus+ izvaja s partnerskimi organizacijami, je v letošnjem letu zaživel skozi različne dejavnosti. Poleg aktivnosti za projektne partnerje so se pričele tudi dejavnosti namenjene uporabnikom. Do sedaj smo izvedli številne individualne in skupinske treninge ter testiranja opreme, s katerimi poskušamo invalidom približati vodne športe in izboljšati njihovo uporabniško izkušnjo s prilagoditvijo športnih pripomočkov ter jih vključiti v družbeno dogajanje, ki ga gradimo na osnovi vodnih športov.

01.08.2016

CPS Objave

Anketa o prometu v Brežicah

29.07.2016

CPS Objave

Sestanek širše delovne skupine CPS in skupine za trajnostni razvoj Občine Brežice

29.07.2016

Sporočila za javnost

DEZINFEKCIJA PITNE VODE NA VODOVODNEM OMREŽJU BIZELJSKO

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike bizeljskega vodovodnega sistema, da je kontrolna vzorcev pitne vode, odvzetih 25. 7. 2016, pokazala, da je bila voda ponovno kontaminirana z intestinalnimi enterokoki in koliformnimi bakterijami, zato je treba izvesti dezinfekcijo pitne vode na celotnem vodovodnem omrežju Bizeljsko.

28.07.2016

CPS Objave

Pričetek izdelave Celostne prometne strategije občine Brežice

27.07.2016

Javna naročila

Obnova občinskih stanovanj

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi občinskih stanovanj

27.07.2016

Javna naročila

Izvedba večnamenskih zunanjih površin v KS Velika Dolina

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del ureditvi večnamenskih zunanjih površinah v KS Velika Dolina

27.07.2016

KS Cerklje ob Krki

RAZPIS za evidentiranje kandidatov za podelitev priznanj KS Cerklje ob Krki

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju priznanj in sklepa št. 24/16 sprejetega na seji dne 05. 07. 2016 KS Cerklje ob Krki objavlja RAZPIS za evidentiranje kandidatov za podelitev priznanj KS Cerklje ob Krki ob prazniku KS Cerklje ob Krki za leto 2016.

27.07.2016

Župan

Avgusta se pričenja nadaljevanje gradnje pločnika Velike Malence – Krška vas

Velike Malence, Krška vas – Ena od pomembnih temeljnih nalog občine je skrb za prometno varnost vseh udeležencev v prometu. Občina Brežice redno vzdržuje ceste in pločnike, letos pa tudi nadaljuje gradnjo pločnika na cestnem odseku Krška vas-Velike Malence, kjer bo zaradi dotrajanosti sanirano tudi vozišče, saj želi občina izboljšati prometno varnost na tem odseku.

23.07.2016

Civilna zaščita

Preveritev možnosti ustanovitve enote Civilne zaščite občine Brežice za hitro posredovanje

Cerklje ob Krki in Šentvid pri Stični:Preveritev možnosti ustanovitve enote Civilne zaščite občine Brežice za hitro posredovanje ob potresih...

22.07.2016

Sporočila za javnost

Rezultati preverjanja kakovost pitne vode na vodovodnem omrežju Bizeljsko

Javno podjetje komunala Brežice d.o.o. je kot upravljalec vodovodnega sistema Bizeljsko naročilo (v okviru notranjega nadzora nad kakovostjo pitne vode) analizo vzorcev pitne vode, ki so bili odvzeti na različnih vzorčnih mestih na vodovodnem omrežju Bizeljsko, odvzetih je bilo 12 kontrolnih vzorcev. Izvedene so bile mikrobiološke preiskave, pri katerih se je preverjala skladnost s predpisi glede vsebnosti Escherichia coli, koliformne bakterije, intestinalnih enterokokov, Clostridium perfringens in glede skupnega števila bakterij pri 22 in 36 stopinj Celzija. Skladnih vzorcev je bilo šest (6), neskladnih prav tako, štirje (4) vzorci so bili kontaminirani s koliformnimi bakterijami, dva (2) vzorca pa z intestinalnimi enterokoki.

22.07.2016

Uradne objave

Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

22.07.2016

Uradne objave

Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

19.07.2016

Projekti

Nova prometna ureditev pri OŠ Brežice za večjo varnost otrok

Brežice – V času počitnic potekajo pri Osnovni šoli Brežice ureditve, ki bodo izboljšale prometno varnost šolarjev ob prihodu in odhodu iz šole. Ker v sedanjem času vse več staršev otroke pripelje v šolo z avtomobili, se je pokazala potreba po spremembi do sedaj veljavne prometne ureditve v neposredni bližini šole. Občina Brežice se je seznanila z novimi potrebami in po zagotovitvi sredstev izdelala potrebno projektno dokumentacijo ter v mesecu juliju pristopila k izvedbi izboljšav.

19.07.2016

Zanimivo

Voda v reki Krki in gramozni jami Boršt primerna za kopanje

Občina Brežice vsako leto v izvedbi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH), Oddelkom za okolje in zdravje Novo mesto ugotavlja primernost reke Krke za kopanje. Pred pričetkom kopalne sezone so bili odvzeti vzorci vode na Velikih Malencah (pri Jamniku), na ŠRC Grič in letos prvič v gramozni jami Boršt. Vzorčenje je bilo opravljeno na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, vendar jih državni monitoring ne pokriva. Metoda vzorčenja in vse analize so bile opravljene na enak način in v enakem obsegu kot pri državnem monitoringu kopalnih vod.

13.07.2016

Civilna zaščita

Civilna zaščita občine Brežice in Kinološko društvo IZAR sta se predstavila otrokom v Veliki Dolini

Civilna zaščita občine Brežice in Kinološko društvo IZAR sta se predstavila otrokom v Veliki Dolini...

12.07.2016

Civilna zaščita

Civilna zaščita občine Brežice se je predstavila otrokom na Velikih Malencah

Civilna zaščita občine Brežice se je v torek, 12.7.2016, predstavila otrokom na Velikih Malencah.

08.07.2016

Sporočila za javnost

O nadzoru kakovosti pitne vode na vodovodnem sistemu Bizeljsko

Občina Brežice v nadaljevanju prispevka objavlja podatke upravljalca vodovodnega sistema Bizeljsko o poteku notranjega nadzora kakovosti pitne vode na vodovodnem sistemu Bizeljsko in poziv upravljalca, da uporabniki upoštevajo ukrep prekuhavanje vode do preklica.

08.07.2016

Civilna zaščita

Civilna zaščita občine Brežice se je predstavila otrokom v Krški vasi

Krška vas: Civilna zaščita občine Brežice se je v petek, 08.07.2016 predstavila otrokom v Krški vasi...

08.07.2016

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2016

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2016...

07.07.2016

Sporočila za javnost

Občina Brežice in Univerza v Mariboru podpisali sporazum o sodelovanju

Župan občine Brežice Ivan Molan in rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar sta danes podpisala Sporazum o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja z Občino Brežice. Po besedah rektorja želi mariborska univerza s pozitivnim zgledom v sodelovanju z lokalno skupnostjo ustvariti okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu, uravnoteženemu gospodarskemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju občin, Univerze v Mariboru in Republike Slovenije. Univerza v Mariboru tako s svojim znanjem, raziskavami in strokovnostjo postaja osrednji prostor povezovanja z gospodarstvom in identificiranimi realnimi razvojnimi potrebami iz lokalnih skupnosti.

06.07.2016

Civilna zaščita

Civilna zaščita občine Brežice se je predstavila otrokom v Mladinskem centru v Brežicah

Brežice: Civilna zaščita občine Brežice se je predstavila otrokom v Mladinskem centru v Brežicah...

06.07.2016

Projekti

Sanacija regionalne ceste Spodnja Pohanca – Kapele in gradnja pločnika v Trebežu

Brežice, 6. julij – Urejene ceste in pločniki so pomemben dejavnik pri izboljšanju prometne varnosti, čeprav je varnost močno odvisna od osveščenosti vseh udeležencev v prometu. Občina Brežice redno zagotavlja proračunska sredstva za urejanje cest in gradnjo pločnikov ter skrbi za izboljšave. Konec meseca junija je Občina Brežice z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala Sporazum o sofinanciranju Sanacije regionalne ceste Sp. Pohanca – Kapele skozi naselje Trebež v sklopu katere bo izgrajen pločnik, namenjen večji varnosti pešcev.

04.07.2016

Zanimivo

Župan sprejel najuspešnejše osnovnošolce

Brežice – 21. junija je župan občine Brežice Ivan Molan v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice sprejel najuspešnejše devetošolce in osnovnošolce, ki so se v šolskem letu 2015/2016 še posebej odlikovali. Letos je osnovnošolsko izobraževanje z izjemnim učnim uspehom zaključilo 36 devetošolk in devetošolcev iz osmih osnovnih šol. Posebno nagrado je kot najuspešnejša osnovnošolka generacije 2015/2016 prejela devetošolka Ana Urbanč iz OŠ Cerklje ob Krki.

03.07.2016

Civilna zaščita

Urjenje Civilne zaščite občine Brežice v reševanju na vodi in iz vode

Boršt: Civilna zaščita občine Brežice se je urila v reševanju na vodi in iz vode...

01.07.2016

Sporočila za javnost

Mladi puntarji obiskali brežiškega župana

Brežice, 1. julij – Otroci, ki aktivno preživljajo počitnice v Posavskem muzeju Brežice na poletni grajski dogodivščini, so danes obiskali župana občine Brežice Ivana Molana. Podarili so mu zastavico, ki so jo izdelali na delavnicah, in zapeli uradni himno grajske dogodivščine.

30.06.2016

Civilna zaščita

Predstavitev Civilne zaščite občine Brežice in Kinološkega društva IZAR otrokom v Termah Čatež

Čatež: Civilna zaščita občine Brežice in Kinološko društvo IZAR sta se predstavila otrokom...

28.06.2016

Župan

Pri obeležju v Rigoncah počastili spomin na borca Jerneja Molana

Rigonce, 27. junij – Ob spominskem obeležju v Rigoncah, le nekaj deset metrov od državnega mejnega prehoda med Slovenijo in Hrvaško, kjer so usodnega leta 1991 potekali boji za svobodno Slovenijo, so se 27. junija ob 20. uri zbrali sorodniki, krajani, predstavniki občine Brežice, predstavniki veteranskih organizacij in občani na spominski slovesnosti, s katero so počastili spomin na borca osamosvojitvene vojne Jerneja Molana in 25 let samostojne države.

28.06.2016

Sporočila za javnost

Prekuhavanje vode iz vodovodnega sistema Bizeljsko

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike vodovodnega sistema Bizeljsko (naselje Bizeljsko – ulice, Bizeljska vas, Orešje, Bukovje, Drenovec, Bračna vas, Nova vas ob Sotli, Stara vas-Bizeljsko, Brezovica na Bizeljskem, Vitna vas, Dramlja, Župelevec, Pišece ter Podgorje - tiste dele naselij, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Bizeljsko), da je zaradi mikrobiološke neskladnosti z dnem 28. 6. 2016 uveden ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode.

28.06.2016

Civilna zaščita

Predstavitev Civilne zaščite občine Brežice in Jamarskega kluba Brežice otrokom

Skopice in Bizeljsko: Civilna zaščita občine Brežice in Jamarski klub Brežice sta se predstavila otrokom...

28.06.2016

Razpisi

Obvestilo o končanem javnem natečaju.

Obvestilo o končanem javnem natečaju...

28.06.2016

Razpisi

Obvestilo o končanem javnem natečaju.

Obvestilo o končanem javnem natečaju...

27.06.2016

Zanimivo

Na otvoritvenem dogodku festivala »Brežice, moje mesto« izbrali najboljši festivalski kruh

Brežice, 24. junij – Poletni festival »Brežice, moje mesto« 2016 je odprl svoja vrata z Dnevom kruha, vina in salam, ki je na grajskem dvorišču ob glasbeni spremljavi domačih narodno-zabavnih ansamblov predstavil lokalne dobrote – domače salame, sir in lokalno vino. Že 3. leto zapored pa se je v okviru kulinaričnega dogodka odvilo tekmovanje v peki domačega kruha, kjer je letos sodelovalo 37 mojstric oz. mojstrov peke. Strokovna komisija je ocenjevala videz, strukturo in okus kruha ter na podlagi najvišjega števila osvojenih točk odločila o zmagovalcu. Najboljši festivalski kruh je spekla Veronika Fabinc iz Črnca, drugo mesto je pripadlo Veri Krištof iz Bizeljskega, tretja nagrada pa je šla v roke Alojzu Levičarju iz Krškega.

27.06.2016

Sporočila za javnost

Zapore cest v mestu v času poletnega festivala BMM 2016

Občina Brežice obvešča, da bo v času poletnega festivala "Brežice, moje mesto" 2016 ob določenih dnevih in urah veljala zapora cest v mestnem jedru.

27.06.2016

Javna naročila

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov Fakultete za turizem v Brežicah

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izdelovalca projektne dokumentacije za ureditev prostorov Fakultete za turizem v Brežicah

26.06.2016

Civilna zaščita

Vaja PGD Brežice in ekipe NMP Zdravstvenega doma Brežice

Prostovoljni gasilci PGD Brežice in člani ekipe NMP Zdravstvenega doma Brežice so izvedli skupno vajo...

24.06.2016

Sporočila za javnost

Ogled ukrepov protipoplavne zaščite v Spodnji Avstriji

Gars, Krems, Weissenkirchen - Civilna zaščita Spodnje Avstrije je zadnji dan konference o zaščiti in reševanju organizirala ogled ukrepov protipoplavne zaščite na terenu, ki so se ga na povabilo Avstrijcev udeležili tudi župan občine Brežice Ivan Molan s sodelavci in predstavniki podjetij INFRA d.o.o. in družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o. (HESS).

24.06.2016

Uradne objave

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

24.06.2016

Uradne objave

Pravilnik o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole

22.06.2016

Sporočila za javnost

Sklic zbora občanov Krajevne skupnosti Bizeljsko

Župan Občine Brežice sklicuje zbor občanov, ki bo v četrtek, 30.6.2016, ob 18. uri v telovadnici Osnovne šole Bizeljsko.

20.06.2016

Uradne objave

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Brežice

20.06.2016

Uradne objave

Sklep o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji Občine Brežice

20.06.2016

Uradne objave

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice – SDOPN1

20.06.2016

Uradne objave

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Velike Malence 2 – Ap 1143

20.06.2016

Uradne objave

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Velike Malence 2 – Ap 1143

20.06.2016

Uradne objave

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Artiče jug, ART-09

17.06.2016

Uradne objave

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BRŽ 30 za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti

15.06.2016

Projekti

Napredovanje del pri gradnji nove šole v Cerkljah ob Krki

Dela izgradnje potekajo po terminskem planu (zgrajene so že stene vrtca v pritličju, betonira se plošča nad vrtcem, zaključuje se gradnja kletnih sten za OŠ in telovadnico, potekajo priprave za betoniranje plošče (streha) in preboji za električno napeljavo v objektu stare šole - ohranjeni del) z izjemo zunanje ureditve, kjer poteka arheološko izkopavanje.

15.06.2016

Zanimivo

Mlade pevke in mladi pevci vabljeni na avdicijo!

Če si navdušena pevka ali pevec in star/a med 6 - 10 let ali 11 - 15 let, vabljen/a na avdicijo.

15.06.2016

Javna naročila

Sanacija železnega mostu čez Savo v Brežicah

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca obnove železnega mostu čez reko Savo v Brežicah

13.06.2016

Javna naročila

Ureditev Športne dvorane Dobova

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi prostorov Športne dvorane Dobova

13.06.2016

Javna naročila

Obnova lokalne ceste Nimnik - Janeževa gorca

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi lokalne ceste Nimnik - Janeževa gorca

13.06.2016

Javna naročila

Dokončanje večnamenskega objekta Jesenice na Dolenjskem

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi večnamenskega doma Jesenice na Dolenjskem

10.06.2016

Uradne objave

Razpis nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Bizeljsko

10.06.2016

Zanimivo

Aktivni s pomočjo priročnika

10.06.2016

Zanimivo

Brežiško tekmovanje za osnovnošolce - Kaj veš o prometu

V organizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) pri občini Brežice je Osnovna šola Brežice v torek, 17. 5. 2016, gostila učence in učenke osnovnih šol občine Brežice, ki so se pomerili v znanju iz varnosti v prometu. Mlade tekmovalce je pred začetkom pozdravil tudi župan občine Brežice Ivan Molan in jim zaželel uspeh na tekmovanju ter varno in previdno na cesti.

08.06.2016

Župan

Brežiški učenci in dijaki so se uvrstili na Svetovni pokal znanja

Brežice – Na osnovni šoli Brežice je potekala predstavitev ekipe učencev Osnovne šole Brežice in dveh ekip dijakov Gimnazije Brežice, ki se bodo v drugi polovici meseca junija odpravili na mednarodno tekmovanje Svetovni pokal znanja (the World's Scholar's Cup) v Bangkok na Tajsko. Mednarodno tekmovanje v angleškem jeziku je priložnost, da se tekmovalci pomerijo v znanju, si pridobijo izkušnje nastopanja v tujem jeziku ter spoznajo druge kulture in spletejo nova poznanstva ter prijateljstva. Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, visoke uvrstitve na takšnih tekmovanjih dokazujejo kakovost šol v Brežicah in Posavju, ki so, čeprav na obrobju Slovenije, povsem primerljive z najboljšimi šolami v središču države.

08.06.2016

Projekti

Komunalno urejena Obrtna cona Dobova pričakuje investitorje

Dobova, junij - Občina Brežice se zaveda pomena ohranjanja in razvoja gospodarstva, na katerem temelji razvoj celotne lokalne skupnosti, zato izvaja številne ukrepe, namenjene krepitvi podjetništva. Eden od najpomembnejših ukrepov je gotovo zagotavljanje primernega prostora za podjetja. V urejeni Obrtni coni Dobova, ki je bila v torek, 7. junija, predana namenu, so podjetnikom na voljo še štiri zemljišča, Občina Brežice pa nove investicije spodbuja tudi z možnostjo subvencioniranja nakupa parcele v coni.

08.06.2016

Zanimivo

V Brežicah aktivni v projektu Starejši za starejše

Društva upokojencev občine Brežice so že vrsto let aktivni izvajalci državnega projekta »Starejši za starejše«. Z delom številnih prostovoljk in prostovoljcev razsvetljujejo vsakdan starostnikov. Gre za nudenje in prejemanje manjših pomoči med starostniki, starejšimi od 69 let.

07.06.2016

Civilna zaščita

Udeležba delegacije Civilne zaščite občine Brežice na konferenci v Avstriji

St.Polten: Delegacija Civilne zaščite občine Brežice se je udeležila konference v Avstriji...

06.06.2016

Razpisi

Javni razpis o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih v letu 2016

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih v letu 2016.

03.06.2016

Uradne objave

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL – 06

03.06.2016

Sporočila za javnost

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje čistilne naprave Artiče - OPPN ČN Artiče

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje čistilne naprave Artiče - OPPN ČN Artiče...

03.06.2016

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice

Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice...

01.06.2016

Sporočila za javnost

Občina Brežice zagotovila sofinanciranje dejavnosti društev s področja turizma in kmetijstva

Brežice, maj – Občina Brežice je v Mestni hiši s svečano predajo pogodb o sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij s področju kmetijstva in turizma zaključila z javnimi razpisi, namenjenimi družbenim dejavnostim. Višina proračunskih sredstev za dejavnosti s področja tehnične podpore v kmetijstvu (izobraževanja) znaša dobrih 15.680 evrov, za sofinanciranje programov turističnih društev in zvez pa 22.860 evrov. Za sofinanciranje investicij v kmetijstvu pa je brežiška občina namenila 100.000 evrov nepovratnih sredstev.

01.06.2016

Projekti

Na Borštu predstavili projekt Občuti svobodo vode

Občina Brežice je v zelenam okolju Boršta 27. maja, ko obeležujemo svetovni dan multiple skleroze, predstavila aktivnosti mednarodnega projekta Občuti svobodo vode (Feel the freedom of the water), ki poteka od januarja letos pa vse do konca leta 2018. Informativnega dneva so se udeležili tudi uporabniki Varstveno delovnih centrov iz Posavja, učenci OŠ dr. Mihajlo Rostohar Krško in člani društva Sonček, ki so se po zaključeni predstavitvi preizkusili v vodnih športih (SUP, kajak in kanu, ...). Na informativnem dnevu so imeli sodelujoči priložnost, da povedo predloge in mnenja, kaj vse bi si v sklopu projekta še želeli in kako naj bodo vadbe organizirane, da bodo kar najbolj prijazne do sodelujočih.

01.06.2016

Sporočila za javnost

Občina Brežice zagotovila sofinanciranje dejavnosti društev s področja turizma in kmetijstva

Brežice, maj – Občina Brežice je v Mestni hiši s svečano predajo pogodb o sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij s področju kmetijstva in turizma zaključila z javnimi razpisi, namenjenimi družbenim dejavnostim. Višina proračunskih sredstev za dejavnosti s področja tehnične podpore v kmetijstvu (izobraževanja) znaša dobrih 15.680 evrov, za sofinanciranje programov turističnih društev in zvez pa 22.860 evrov. Za sofinanciranje investicij v kmetijstvu pa je brežiška občina namenila 100.000 evrov nepovratnih sredstev.

31.05.2016

Zanimivo

Mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2016

Vojašnica Jerneja Molana obvešča, da bo med 6. in 11. junijem v Republiki Sloveniji peto leto zapored potekala mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2016, na kateri bo Slovenska vojska (SV) v sodelovanju z zavezniškimi državami in ob podpori vojaškega letalstva izvedla usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja.

27.05.2016

Sporočila za javnost

Predstavnice Zveze kmetic Slovenije na Bizeljskem obiskale Kmetico leta 2015 Leo Babič

Brežice, 26. maj – Sončen majski dan je na Bizeljskem pričakal 100 kmetic iz vseh krajev Slovenije, saj so predstavnice društev kmetic v skladu s tradicijo obiskale aktualno kmetico leta Leo Babič na njeni domačiji. Gostje so si v kleti ogledale zbirko majolk, poskusile bizeljska vina in domače dobrote, ki so jih pripravile članice domačega društva, se seznanile z bizeljskim kolačem in zanimivostmi Bizeljskega. Zbrane obiskovalke je pozdravil župan občine Brežice Ivan Molan in se v svojem nagovoru zahvalil vsem kmeticam, ki s svojim delom in predanostjo pomembno prispevajo k ohranjanju in razvoju podeželja, saj brez podeželja tudi ni države.

27.05.2016

Uradne objave

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja CEK-11

26.05.2016

Javna naročila

Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za občino Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izdelovalca sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta

25.05.2016

Sporočila za javnost

Motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike vodovodnega sistema, da bo zaradi obnove hišnih priključkov v prihodnjih dneh (do predvidoma 8. 6. 2016), ob delavnikih med 7. in 15. uro občasno motena oskrba s pitno vodo na območju JURČIČEVE ULICE v BREŽICAH.

25.05.2016

Sporočila za javnost

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja gradi oskrbovana stanovanja v Brežicah

Brežice, 25. 5. 2016 – Župan Občine Brežice je pred dnevi sprejel predstavnike Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., ki so ga seznanili s projektom izgradnje novih 12 oskrbovanih stanovanj v Brežicah ob lokaciji Doma upokojencev Brežice in z načrtovano obnovo stanovanj na Prešernovi 13a.

24.05.2016

Zanimivo

Pogled na mestno jedro Brežic

Zanimive fotografije mestnega jedra Brežic iz ptičje perspektive.

23.05.2016

Uradne objave

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Bračna vas – Ap 1475

23.05.2016

Uradne objave

Odlok o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika Dednja vas – Cerkev sv. Križa za kulturni spomenik lokalnega pomena

23.05.2016

Župan

Župan pozdravil 137 maturantov Gimnazije Brežice

Brežice, 23. maj – Na tradicionalnem pohodu čez mesto so se maturante in maturanti Gimnazije Brežice ustavili tudi pred Občino Brežice, kjer jih je pozdravil župan Ivan Molan. zaželel jim je uspešno opravljeno maturo, ta se začenja 28. maja, in vse dobro na nadaljnji poti. Županovim dobrim željam sta se pridružila tudi podžupanja Katja Čanžar in podžupan Jure Pezdirc. Gimnazija Brežice ima letos 137 maturantk in maturantov, ki srednješolsko izobraževanje zaključujejo v petih (5) oddelkih, to je v štirih (4) oddelkih splošne in v enem oddelku ekonomske gimnazije.

19.05.2016

Civilna zaščita

Občina Brežice in Izpostava URSZR Brežice izvedli predstavitev ravnanja ob potresu

Artiče: Občina Brežice in Izpostava URZSR Brežice sta izvedli predstavitev ravnanja ob potresu...

19.05.2016

Sporočila za javnost

Občina Brežice letno nameni 1 mio EUR za delo nevladnih organizacij

Na podlagi prvih izvedenih razpisov za sofinanciranje letnih programov in projektov na področju kulture, zdravstva, socialnega varstva, mladine in športa je župan Občine Brežice vročil pogodbe predstavnikom izvajalcev v skupni višini sofinanciranja 601.500 EUR.

16.05.2016

Sporočila za javnost

Javna razgrnitev Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice

13.05.2016

Uradne objave

Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Stara Vas – Ap 1376

13.05.2016

Župan

Rožice iz Vrtca Mavrica Brežice na obisku pri županu

Brežice, 13. maj - Otroci iz skupine Rožice brežiškega vrtca so obiskali župana občine Brežice Ivana Molana in se z njim pogovarjali o nalogah občine in delu župana. Skupina petletnikov, ki se letos poslavljajo od vrtca in se pripravljajo na vstop v osnovno šolo, je v vrtcu spoznavala simbole občine in znamenitosti mesta, zato so se odločili, da obiščejo župana.

12.05.2016

Civilna zaščita

Civilna zaščita občine Brežice sodelovala pri varovanju udeležencev državnega prvenstva osnovnih šol v velikem kanuju

Brestanica: Civilna zaščita občine Brežice je sodelovala pri varovanju udeležencev državnega prvenstva osnovnih šol v velikem kanuju...

11.05.2016

Sporočila za javnost

Letos bo v Nerezinah lahko letovalo 88 otrok iz občine Brežice

Brežice – Občina Brežice v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine (ZPM) Krško že vrsto let sofinancira letovanje otrok v Nerezinah, v letu 2016 je za brežiške otroke na voljo 88 mest. Letovanje bo letos potekalo v obdobju od 8. julija do 27. avgusta v petih desetdnevnih terminih v naselju Bučanje v Nerezinah. Do letovanja so upravičeni tisti otroci, ki jih zaradi zdravstvenih težav tja napoti osebni zdravnik ali pediater.

11.05.2016

Sporočila za javnost

Javna obravnava predloga Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena

09.05.2016

Uradne objave

Cenik potrjenih cen omrežnine pri gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo

09.05.2016

Uradne objave

Cenik zaračunanih cen omrežnine pri gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

09.05.2016

Sporočila za javnost

Imenovanje članov Občinske volilne komisije Občine Brežice

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva svetniške skupine, predstavnike političnih strank v Občinskem svetu Občine Brežice ter zainteresirano javnost, da podajo predloge za imenovanje članov Občinske volilne komisije Brežice.

06.05.2016

Uradne objave

Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

06.05.2016

Uradne objave

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

06.05.2016

Uradne objave

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas

06.05.2016

Uradne objave

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270

06.05.2016

Projekti

Spodbude za investicije v obrtnih in poslovnih conah v občini Brežice

Dobova, 6. maj – Občina Brežice zagotavlja osnovne pogoje za razvoj podjetništva, pri tem posebno pozornost namenja urejenim poslovnim, obrtnim in industrijskim conam, kjer so investitorjem na voljo zemljišča. V mesecu maju se zaključujejo dela urejanja Obrtne cone Dobova, kjer so investitorjem na voljo za nakup po ugodnih cenah še štiri zemljišča. Občina Brežice je objavila tudi javni razpis za subvencioniranje nakupa stavbnih zemljišč v industrijskih in obrtnih conah v občini Brežice, s katerim želi spodbuditi investicije na področju podjetništva.

05.05.2016

Sporočila za javnost

Na delovnem srečanju o možnostih čezmejnega sodelovanja

Brežice, maj – Na pobudo Občine Brežice in Zagrebške županija so se 4. maja na delovnem srečanju v Brežicah sestali predstavniki posavskih občin in predstavniki županije. Na srečanju, ki je potekalo v prostorih Posavskega muzeja Brežice, so udeleženci govorili o skupnih področjih za sodelovanje v obliki čezmejnih projektov, za katere bi skupaj kandidirali na razpisih v novi evropski finančni perspektivi. Sodelujoči so se dogovorili o podpisu dogovora v mesecu juliju in bo osnova za pripravo skupnih projektov.

29.04.2016

Razpisi

Javni razpis za dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice v leto 2016

Javni razpis za dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice v leto 2016...

29.04.2016

Sporočila za javnost

Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN Mali Vrh

Javna razgrnitev OPPN za območje razvoja obstoječe kmetije Mali Vrh bo potekala na Občini Brežice in Krajevni skupnosti Globoko od 6.5.2016 do vključno 6.6.2016. Vabljeni na javno obravnavo tega akta, ki bo v sredo 25.5.2016 ob 16. uri v sejni sobi občine.

27.04.2016

Župan

Razglasili Županovo vino 2016

Brežice, april – V Mestni hiši je že četrtič potekala razglasitev Županovih vin, tokrat za leto 2016 (dvojček vin cviček PTP in beli bizeljčan PTP). Zmagovalno vino cviček PTP je pridelal Stanislav Barkovič iz Društva vinogradnikov Jesenice-Dolina, belega bizeljčana PTP pa Tomaž Jazbec iz Društva vinogradnikov Bizeljsko. Obema vinarjema pomeni zmaga potrditev uspešnega in kakovostnega dela s katerim bosta nadaljevala tudi v prihodnje.

25.04.2016

Zanimivo

Pri artiški osnovni šoli obnovili vodnjak

Artiče, april – Voda je vir življenje je bila vodilna misel nastopajočih otrok ob odprtju prenovljenega vodnjaka pri Osnovni šoli Artiče. Ravnateljica Vesna Bogovič je dejala, da je šola z veseljem podprla predlog domačinov za obnovo vodnjaka, ki so ga odkrili med urejanjem okolice šole. V spomin na prvi vodovod v Artičah so krajani z lastnim delom in doniranimi sredstvi ter materialom obnovili vodnjak.

25.04.2016

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje poletnih prireditev izven mesta Brežice v letu 2016

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za sofinanciranje poletnih prireditev izven mesta Brežice v letu 2016

25.04.2016

KS Artiče

Javni razpis za sofinanciranje društev KS Artiče v letu 2016

Javni razpis za sofinanciranje društev KS Artiče v letu 2016...

22.04.2016

Uradne objave

Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2016

22.04.2016

Uradne objave

Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2015

22.04.2016

Uradne objave

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brežice

20.04.2016

Zanimivo

Na okrogli mizi razpravljali o financiranju športa v brežiški občini

Brežice - V torek, 19.4.2016, se je v prostorih Mladinskega centra Brežice odvijala dobro obiskana okrogla miza na temo financiranje športa v občini Brežice. Na okrogli mizi so s strani Občine Brežice sodelovali župan Ivan Molan, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Patricia Čular in strokovni sodelavec za področje športa Matija Kolarič, ostali udeleženci pa so bili predstavniki športnih organizacij v občini. Cilj okrogle mize je bil konstruktivna razprava, namenjena iskanju predlogov za izboljšanje in posodobitev dosedanjega sistema sofinanciranja.

19.04.2016

Sporočila za javnost

Občinski svet sprejel sklepe za poplavno varnost

Brežice, 19. april – Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Brežice so na 11. redni seji sprejeli štiri sklepe, ki se nanašajo na zagotavljanje poplavne varnosti naselij in objektov v občini Brežice. Na sejo so bili povabljeni tudi predstavniki pristojne službe Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor, ki so vabilo posredovali Direkciji Republike Slovenije za vode. Predstavniki Direkcije za vode se seje niso mogli udeležiti, Občino Brežice pa so obvestili, da bodo skupaj s podjetjem Infra d.o.o. obravnavali nadaljnje korake pri načrtovanju in izvedbi ukrepov poplavne varnosti ter Občino o tem obveščali.

15.04.2016

Župan

Ob obisku Toporišičeve rojstne hiše napoved postavitve obeležja v Ljubljani

Brežice, Mostec, 14. april – Občino Brežice je obiskal župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković z namenom ogleda rojstne hiše slovenskega jezikoslovca in akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča. Po pogovoru z županom Občine Brežice Ivanom Molanom o možnosti sodelovanja občin na področju turizma je župan Janković obiskal rojstno hišo dr. Jožeta Toporišiča na Mostecu. Srečal se je z ožjim programskim odborom Toporišičevega leta in predstavnikom Toporišičevih ambasadorjev v Ljubljani, ki so si za enega od ciljev zadali postavitev kipa dr. Toporišiča v prestolnici, kjer je akademik večino časa bival in ustvarjal. Župan Janković je že med obiskom Mosteca obljubil svojo podporo pri postavitvi kipa v Ljubljani, ta naj bi bil postavljen oktobra, ob 90. letnici rojstva dr. Toporišiča.

15.04.2016

Uradne objave

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za čistilno napravo Artiče – OPPN ČN Artiče

12.04.2016

Sporočila za javnost

Okrogla miza z naslovom Financiranje športa v občini Brežice

19. aprila 2016, bo potekala okrogla miza na temo Financiranje športa v občini Brežice.

12.04.2016

Sporočila za javnost

Sodelovanje pri spletni anketi o dostopu do interneta in drugih širokopasovnih storitev

Spoštovani občani, Občina Brežice želi vsem občanom omogočiti možnost dostopa do širokopasovnih priključkov visokih hitrosti za potrebe dostopa do interneta in drugih širokopasovnih storitev, ki bodo v prihodnosti ključnega pomena za razvoj družbe na več področjih (e-zdravstvo, e-uprava, storitve v oblaku, itd.).

12.04.2016

Sporočila za javnost

Predstavitev aktualnih razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada in Regionalne razvojne agencije Posavja za področje gospodarstva

Predstavitev aktualnih razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada in Regionalne razvojne agencije Posavja za področje gospodarstva...

11.04.2016

Uradne objave

Sklep o preklicu Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt vinske kleti z gostinskim delom – Vrhovska vas

11.04.2016

Razpisi

Javni razpis - DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 2016

Javni razpis za izbor izvajalca drugih izobraževalnih programov 2016

08.04.2016

Projekti

Krožišča na vstopu v brežiško občino bodo ozelenela v novi podobi

Brežice, 8. april – S 1. aprilom se je začelo urejanje krožišča v Spodnji Pohanci, ki je prvo od osmih krožišč na vstopnih točkah v občini, za katere se načrtuje zelena ureditev v slogu značilnosti občine. Značilnosti občine – gradovi, reke, vinogradi, sadovnjaki in travniki bodo prikazani kot zelene ureditve s trajnicami, enoletnimi rastlinami in grmovnicami, ki so značilne za naše okolje in potrebujejo minimalno vzdrževanje, kar na dolgi rok predstavlja tudi nižje stroške. Zelenica na krožišču v Spodnji Pohanci bo imela tako zasajeno trto in zeliščne trajnice (sivka, materina dušica, perjanka, ...), ker predstavlja vhod v vinorodno-sadjarsko pokrajino.

08.04.2016

Uradne objave

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razvoja obstoječe kmetije Mali vrh

08.04.2016

Sporočila za javnost

Obvestilo - potrebno prekuhavanje pitne vode na vodovodnem sistemu Mokrice

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., obvešča uporabnike vodovodnega sistema Mokrice (naselja Rajec, Ponikve, Nova vas pri Mokricah, Obrežje, Jesenice na Dolenjskem, Slovenska vas, Mala Dolina, Velika Dolina, Cirnik, Perišče, Podgračeno, Laze, Koritno, Ribnica), da je zaradi mikrobiološke neskladnosti, z dnem 8. 4. 2016 uveden ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode.

07.04.2016

Sporočila za javnost

Motena oskrba s pitno vodo zaradi nujnih vzdrževalnih del - Rajec pri Mokricah

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča svoje uporabnike v delu naselja Rajec pri Mokricah, da bo danes, 7. aprila 2016, predvidoma med 9.00 in 13.00 motena oskrba s pitno vodo zaradi nujnih vzdrževalnih del.

05.04.2016

Zanimivo

Defibrilator od danes tudi v Ekonomski in trgovski šoli Brežice

Brežice – ETRŠ si je defibrilator poplačala z odprtimi športnimi prostori med poletnimi počitnicami in aktivnim sodelovanjem profesorice športne vzgoje v projektu »Šport ZA zdravo starost«.

04.04.2016

Sporočila za javnost

Uspešno izvedena vaja iskanje pogrešanih oseb na in ob reki Krki

Velike Malence, 2. april – Več kot 70 prostovoljcev, članov društev, vključenih v sistem civilne zaščite, članov CZ Občine Brežice in gostujočih pripadnikov Civilne zaščite občine Samobor je v sobotnem dopoldnevu ob reki Krki na Velikih Malencah uspešno izvedlo vajo iskanja dveh pogrešanih oseb na in ob reki Krki. Obe pogrešani osebi so našli in oskrbeli, pri prevozu prve najdene in poškodovane osebe je sodeloval helikopter Slovenske vojske, drugo pa so s pomočjo jamarjev preko vrvi transportirali preko reke Krke do vozila Nujne medicinske pomoči Brežice. Ob zaključku je vsem sodelujočim za uspešno opravljeno vajo čestital tudi Darko But, direktor Uprave RS za zaščito in reševanje.

02.04.2016

Civilna zaščita

Vaja Civilne zaščite občine Brežice

Velike Malence: V soboto, 2. aprila 2016 je v Velikih Malencah pri Brežicah potekala vaja Civilne zaščite občine Brežice...

01.04.2016

Zanimivo

MNZ obvešča o javni dražbi stanovanja v Brežicah

Ministrstvo za notranje zadeve bo izvedlo javno dražbo za prodajo stanovanj, od katerih se eno nahaja na območju občine Brežice.

31.03.2016

Javna naročila

Zamenjava oken na OŠ Globoko

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za zamenjavo oken na novejšem delu šole

31.03.2016

Javna naročila

Gradnja pločnika in sanacija ceste Velike Malence - Krška vas

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izgradnjo pločnika in obnovo ceste Velike Malence - Krška vas

31.03.2016

Javna naročila

Obnova lokalne ceste Bukošek - Dobova

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za obnovo lokalne ceste Bukošek - Dobova

31.03.2016

Javna naročila

Dobava membranskega nadkritja (tende) za grajsko dvorišče

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za dobavo membranskega nadkritja dvorišča gradu Brežice

30.03.2016

Javna naročila

Ureditev kotlovnice ZPTM Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za ureditev kotlovnice Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

30.03.2016

Javna naročila

Prometna ureditev pri OŠ Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca prometne ureditve pri OŠ Brežice

30.03.2016

Javna naročila

Storitve čiščenja poslovnih prostorov

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca storitev čiščenja poslovnih prostorov za obdobje 2016-2017

30.03.2016

Projekti

Napredovanje del pri gradnji nove šole v Cerkljah ob Krki

Cerklje ob Krki, marec – Dela gradnje nove stavbe osnovne šole, vrtca in telovadnice v Cerkljah ob Krki napredujejo v skladu z načrti. Po rušitvi večine delov nekdanjega objekta šole, ohranjen je le najstarejši deli šole, so v mesecu marcu potekali izkopi gradbene jame in betoniranje. Pod novimi temelji vrtca pri OŠ Cerklje ob Krki je podložen beton, sledi pa betoniranje temeljev. Po zaključenih arheoloških raziskavah se nadaljujejo dela izkopa gradbene jame za novo telovadnico pri osnovni šoli.

30.03.2016

Sporočila za javnost

Civilne zaščite občine Brežice bo 2. aprila izvedla vajo iskanje pogrešanih oseb na in ob reki Krki

Brežice, 29. marec - Civilna zaščita občine Brežice bo v sodelovanju z organizacijami, ki so del sistema civilne zaščite, v soboto, 2. 4. 2016, izvedla vajo »Iskanje pogrešanih oseb na ter ob reki Krki 2016«. Vaja se bo pričela ob 10. uri in bo predvidoma trajala do 12. ure, potekala bo ob reki Krki na zemljišču Milana Jamnika na Velikih Malencah. Na vaji bo sodelovalo približno 70 udeležencev prostovoljcev in 6 reševalnih psov. Gre za štiriurno napovedano praktično vajo, namenjeno celovitemu preverjanju pripravljenosti sistema civilne zaščite, ki jo organizira Štab Civilne zaščite občine Brežice. Vajo si bodo ogledali tudi gostje iz tujine in sicer direktor in vodstvo Civilne zaščite Spodnje Avstrije (Niederosterreichischer Zivilschutzverband), pri vaji bodo sodelovali tudi pripadniki Civilne zaščite občine Samobor.

25.03.2016

Javna naročila

Celostna prometna strategija Občine Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izdelovalca Celostne prometne strategije za Občino Brežice

24.03.2016

Razpisi

Javni natečaj – Višji svetovalec za pomoč pri vodenju oddelka v Oddelku za investicije, občinsko premoženje in javna naročila

Javni natečaj – Višji svetovalec za pomoč pri vodenju oddelka v Oddelku za investicije, občinsko premoženje in javna naročila...

24.03.2016

Razpisi

Javni natečaj – Svetovalec za družbene dejavnosti in razvoj v Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

Javni natečaj – Svetovalec za družbene dejavnosti in razvoj v Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj...

21.03.2016

Sporočila za javnost

Odkrili spominsko ploščo na rojstni hiši dr. Jožeta Toporišiča

Mostec – Na sončno sobotno dopoldne je v rojstnem kraju slovenskega jezikoslovca akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča potekala slovesnost ob odkritju spominske plošče. Pobuda za postavitev obeležja je del aktivnosti, s katerimi želi programski odbor Toporišičevo leto obeležiti spomin na vodilnega slovenskega jezikoslovca druge polovice 20. stoletja, ki bi letos praznoval 90. rojstni dan.

18.03.2016

Razpisi

Javni razpis - Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice 2016

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice v letu 2016

17.03.2016

Sporočila za javnost

Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev OPN - Artiče sever, Rajec, Dolenja Pirošica

Javna razgrnitev se nanaša na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN), in sicer določitev posebnih prostorsko izvedbenih pogojev (PPIP) za stanovanjske stavbe v posameznih delih naselij Artiče, Rajec in Dolenja Pirošica. Javna razgrnitev bo potekala od 24.3.2016 do vključno 07.4.2016 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih KS Artiče, KS Cerklje ob Krki in KS Velika Dolina. Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udeležite v sredo 06.04.2016 ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice.

17.03.2016

Razpisi

Javni razpis - Sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v občini Brežice 2016

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v občini Brežice v letu 2016

17.03.2016

Razpisi

Javni poziv - FESTIVAL STARE GLASBE 2016

Javni poziv za izbor izvajalca programa festival stare glasbe v letu 2016

17.03.2016

Sporočila za javnost

Vpis v programe vrtcev za šolsko leto 2016/2017

Obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za vpis v programe vrtcev za šolsko leto 2016/2017, ki bo potekalo v času od 29. marca do 5. aprila 2016.

16.03.2016

Zanimivo

Občina Brežice prejela zlato plaketo Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

Ljubljana, Brežice – Vseslovensko Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je na letnem srečanju društva v Ljubljani, 10. marca, podelilo plakete zaslužnim članom in organizacijam, ki so se odlikovale pri podpori in sodelovanju na področju zdravja in preventive. Občina Brežice je ob tej priložnosti prejela zlato plaketo za večletno uspešno delo, v imenu občine je plaketo sprejela direktorica občinske uprave Irena Rudman.

16.03.2016

Sporočila za javnost

Javna razgrnitev OPPN Velike Malence 2 - Ap 1143

Javna razgrnitev bo potekala od 24.3.2016 do vključno 22.4.2016 na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Velike Malence. Predmet akta se nanaša na ureditev individualne stanovanjske gradnje s spremljajočimi objekti na lokaciji razpršene poselitve (del parc. št. 584/7 k. o. Čatež) v bližini naselja Velike Malence. Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udeležite v sredo 13.04.2016 ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice.

15.03.2016

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij za leto 2016

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij za leto 2016.

14.03.2016

Projekti

Investicije v čisto okolje - podpisana pogodba za obnovo kanalizacije na Čatežu ob Savi

Čatež ob Savi, 14. marec – Občina Brežice po sprejetih proračunih za leto 2016 in 2017 začenja nov investicijski cikel s projektom »Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji Čatež ob Savi«. Dela v vrednosti 330.000 evrov so namenjena sanaciji 50 let starih in dotrajanih kanalov obstoječe kanalizacije, z obnovo se bosta izboljšali prevodnost in stabilnost kanalov v dolžini dobri 1.100 m. Kot najugodnejši izvajalec del je bilo v postopku javnega naročanja izbrano podjetje CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d..

11.03.2016

KS Cerklje ob Krki

Javni razpis za sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki za leto 2016

10.03.2016

Sporočila za javnost

Javna razgrnitev OPPN za območje BRŽ-30

Javna razgrnitev bo potekala od 18.3.2016 do vključno 18.4.2016 na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Šentlenart. Predmet akta se nanaša na ureditev poslovnega subjekta TA Regulator v Brežicah. Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udeležite v sredo 30.03.2016 ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice.

10.03.2016

Razpisi

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnih zemljišč – gradbenih parcel na območju Industrijsko poslovne cone Brezina in na območju Obrtne cone Dobova.

03.03.2016

Razpisi

Javno zbiranje ponudb

02.03.2016

Župan

Z ministroma o civilni uporabi letališča Cerklje ob Krki in projektu Feniks

Cerklje ob Krki, 2. marec – Župan občine Brežice Ivan Molan, ministrica za obrambo Andreja Katič in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek so se sestali v prostorih Javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki, kjer so potekali pogovori o uporabi letališča Cerklje ob Krki za civilni letalski promet in o nadaljnjem razvoju civilnega letališča s projektom nacionalnega pomena Gospodarsko središče Feniks. Strinjali so se, da obstajajo pogoji za nadaljevanje aktivnosti razvoja projekta Feniks, zato bo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko pristojnih služb promoviralo projekt z namenom iskanja investitorjev. Ministrica za obrambo Andreja Katič je dejala, da bo ministrstvo pripravilo analizo in petletno pogodbo o nadaljnjem sodelovanju z JGZ Letalski center Cerklje ob Krki.

29.02.2016

Razpisi

Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja v najem

Občina Brežice objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja na Gregorčičevi ulici 9 v najem

26.02.2016

Zanimivo

Obisk predsednika Čebelarske zveze Slovenije v Brežicah

Brežice, februar – V Mestni hiši v Brežicah so se zbrali čebelarji ob obisku predsednika Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) Boštjana Noča s sodelavci. Predstavniki slovenske čebelarske zveze obiskujejo kraje širom Slovenije in lokalna čebelarska društva z namenom promocije Svetovnega dneva čebel. Predsednik ČZS je v nagovoru zbranim zaupal, da bo v mesecu maju Slovenijo, ki velja za izjemno ugledno čebelarsko državo, obiskal sekretar Organizacije za prehrano in kmetijstvo pri Združenih narodih José Graziano da Silva in s tem izkazal podporo slovenskemu predlogu za razglasitev Svetovnega dneva čebel.

23.02.2016

Uradne objave

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247

22.02.2016

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva v letu 2016

22.02.2016

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje etno festivalov ter državnih in evropskih motorističnih tekmovanj v letu 2016

19.02.2016

Sporočila za javnost

Nižji komunalni prispevek del ukrepov za razvoj podjetništva v občini

Brežice, februar – Na 10. seji so svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Brežice potrdili predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice. Sprememba 12. člena odloka prinaša znižani faktor dejavnosti za objekte (iz 1 na 0,7), kjer se opravljajo gospodarske dejavnosti, kar pomeni nižji komunalni prispevek za podjetja.

19.02.2016

Uradne objave

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice

19.02.2016

Uradne objave

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje BRŽ 30 za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti

19.02.2016

Uradne objave

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2017

19.02.2016

Uradne objave

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2016

18.02.2016

Projekti

Z dopolnitvami in spremembami Občinskega prostorskega načrta za nadaljnji razvoj prostora

Brežice, februar – Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt, ki določa prostorski in s tem tudi splošni razvoj občine. OPN je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, razen na območjih, ki se urejajo z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN) ali državnimi prostorskimi načrti (DPN). Občinski svet Občine Brežice je v l. 2014 sprejel novi OPN, ki je nadomestil prostorski akt iz l. 1988. Ker je občinski prostorski načrt živ dokument, ki se spreminja glede na potrebe ljudi in čas, je Občina Brežice pričela že ob potrditvi novega OPN sprejemati pobude za spremembe in dopolnitev veljavnega OPN. Občina Brežice bo nove pobude sprejemala še do konca meseca februarja 2016, potem pa bo pričela s postopkom dopolnjevanja in sprememb veljavnega prostorskega načrta.

16.02.2016

Sporočila za javnost

Informativna prijava zainteresiranih za plodno zemljo

Informativna prijava zainteresiranih za plodno zemljo...

15.02.2016

Sporočila za javnost

Odprta vrata Občine Brežice

Občina Brežice se pridružuje akciji ODPRTA VRATA, ki bo na pobudo Skupnosti občin Slovenije potekala v sredo, 17.2.2016.

15.02.2016

Uradne objave

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice

13.02.2016

Civilna zaščita

Občni zbor Jamarskega kluba Brežice

Velika Dolina: V gostilni Šparakl v Veliki Dolini so se zbrali člani Jamarskega kluba Brežice...

12.02.2016

Javna naročila

Grad Brežice - vgradnja osebnega dvigala

Občina Brežice objavla javno naročilo za vgradnjo dvigala za prevoz oseb v gradu Brežice

12.02.2016

Sporočila za javnost

Javna razgrnitev OPPN za stanovanjsko območje Artiče – jug, ART-09

V ponedeljek 15.2. 2016 se prične javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Artiče – jug, ART-09, ki se nanaša na ureditev stanovanjske soseske na nepozidanem območju v južnem delu naselja Artič. Javna razgrnitev bo potekala na občini in v Krajevni skupnosti Artiče do vključno 15.3.2016. Vabljeni tudi na javno obravnavo tega akta, ki bo v sredo 2.3.2016 ob 16. uri v sejni sobi občine. Zainteresirani imate v času javne razgrnitve možnost na prostorski akt podati vaše pripombe in predloge, do katerih bo občina zavzela stališča in le-ta upoštevala v nadaljnjih fazah priprave akt.

11.02.2016

Župan

Župan v družbi stanovalcev Doma upokojencev Brežice preživel prešerno dopoldne

Brežice, februar – Župan občine Brežice Ivan Molan se je na povabilo članov domskega pevskega zbora Žarek udeležil kulturne prireditve, posvečene našemu največjemu pesniku, Francetu Prešernu, ki so jo pripravili in izvedli stanovalci Doma upokojencev Brežice. Župan se je stanovalcem zahvalil za povabilo in jim čestital za vsebinsko bogato prireditev. Kot je povedala vodja enote mag. Valentina Vuk, so v domu ponosni na številne dejavnosti in prostovoljce, ki dom redno obiskujejo in bogatijo z različnimi dejavnostmi.

11.02.2016

Civilna zaščita

Dan enotne evropske številke klica v sili 112

Brežice: Kinološko društvo Brežice je ob dnevu številke klica v sili 112 na stojnici predstavila svojo dejavnost...

10.02.2016

Sporočila za javnost

Varuhinja človekovih pravic ob obisku Brežic – ljudje z občino zadovoljni, pogoste so socialne stiske

Brežice, 10. februar – Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v tem letu za 2. poslovanje zunaj sedeža institucije Varuha človekovih pravic RS izbrala Brežice. V prostorih Mestne hiše je varuhinja z dvema ekipama sprejela 14 pobudnic oz. pobudnikov. Ob zaključku poslovanja je varuhinja na novinarski konferenci predstavila težave, s katerimi so se ljudje obrnili nanjo. Najbolj pereče so socialne stiske ljudi, ki si z lastnimi dohodki ne morejo zagotoviti preživetja, pogosto je socialna stiska povezana z zdravstvenimi težavami in pomanjkanjem brezplačne pravne pomoči ter pomanjkanjem pomoči države družinam, ki skrbijo za člane z duševnimi boleznimi.

06.02.2016

Zanimivo

Začela se je vladavina Fašjenka v občini

Brežice – Tradicionalno v petek pred pustnim torkom prevzame občinsko oblast v Brežicah Fašjenk v podobi Fašjenkovega župana dr. Stresa in njegovih zvestih spremljevalcev, letos je v svoji ekipi gostil migrante pa tudi nemško predsednico Angelo Merkel. Župan Ivan Molan je predal občinski ključ in se za teden dni odrekel funkciji prvega moža v občini, ko bo na oblasti Fašjenk.

06.02.2016

Civilna zaščita

Letna skupščina Radiokluba Elektron Brežice

Mostec pri Dobovi: Člani Radiokluba Elektron so izvedli letno skupščino...

04.02.2016

Župan

Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin obiskal Občino Brežice

Brežice, 4. februar – V sklopu tridnevnega delovnega obiska v Republiki Sloveniji je državni tajnik Svetega sedeža kardinal Pietro Parolin obiskal Sprejemni center Livarna-Dobova, kjer ga je sprejel tudi župan občine Brežice Ivan Molan. Po ogledu centra, tu se je vatikanski državni tajnik srečal s prostovoljci ter migranti, je ta nadaljeval delovno srečanje z brežiškim županom v Posavskem muzeju Brežice. Župan Ivan Molan je kardinala Parolina seznanil z izkušnjami lokalne skupnosti v času najhujše migrantske krize. Sogovornika sta se strinjala, da je pri reševanju begunske krize mednarodnih razsežnosti pomembno sodelovanje držav in delitev bremena, pereče in nadvse pomembno vprašanje pa ostaja način uspešne integracije migrantov v evropsko družbo.

04.02.2016

Civilna zaščita

Obisk Štaba Civilne zaščite mesta Samobor

Brežice: Člani Štaba Civilne zaščite mesta Samobor so obiskali Občino Brežice...

02.02.2016

Sporočila za javnost

Varuhinja človekovih pravic prihaja v Brežice

V Brežice prihaja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, s svojimi sodelavci, ki bo v sredo, 10.2.2016, na voljo občanom v prostorih Mestne hiše. Po predhodni prijavi, bo vsem dana možnost pogovora z varuhinjo.

01.02.2016

Sporočila za javnost

Uspešno izvedena reorganizacija občinske uprave Občine Brežice

Brežice, februar – Delo in naloge lokalne samouprave se spreminjajo in dopolnjujejo zato je Občina Brežice pripravila predlog reorganizacije občinske uprave, ki ga je na oktobrski seji l. 2015 v 2. obravnavi potrdil Občinski svet. Novi Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ohranja zaposlitve, hkrati pa želi z drugačno organiziranostjo doseči boljšo učinkovitost in optimalno delovanje izvajanje nalog iz pristojnosti občine.

01.02.2016

Sporočila za javnost

Varuhinja človekovih pravic prihaja v Brežice

V sredo, 10.2.2016, prihaja v Brežice varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki bo občanom na voljo v prostorih Mestne hiše.

30.01.2016

Civilna zaščita

Prikaz temeljnih postopkov oživljanja v Velikih Malencah

Pripadniki Civilne zaščite občine Brežice so v Velikih Malencah izvedli prikaz temeljnih postopkov oživljanja.

29.01.2016

Uradne objave

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt vinske kleti z gostinskim delom – Vrhovska vas

28.01.2016

Zanimivo

Osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku

Osrednja občinska prireditev ob dnevu kulture, ki bo potekala v soboto, 6.2.2016, ob 18. uri v Domu kulture Brežice, bo letos posvečena častnemu občanu, akademiku dr. Jožetu Toporišiču.

26.01.2016

Civilna zaščita

Vaja - evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2016

Brežice: Občinska uprava Občine Brežice je izvedla vajo evakuacije iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2016...

25.01.2016

Zanimivo

Občanka občine Brežice Marija Gregl praznovala 103. rojstni dan

Brežice, januar – Dom upokojencev Brežice je pripravil praznovanje za svojo najstarejšo stanovalko gospo Marijo Gregl ob praznovanju njenega 103. rojstnega dne. Slavljenko je v sončnem nedeljskem dopoldnevu obiskal župan občine Brežice Ivan Molan in ji voščil dobrega počutja, prav tako pa so slavljenko obiskali tudi njeni sorodniki. Trije člani domskega pevskega zbora Žarek so slavljenki zapeli in gospa Marija se jim je pri petju pridružila.

22.01.2016

Uradne objave

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Bojsno – Ap 1259 (v nadaljevanju: OPPN)

22.01.2016

Uradne objave

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Orešje – Ap 1526 (v nadaljevanju OPPN)

21.01.2016

Sporočila za javnost

Tradicionalno srečanje posavskih županov in novinarjev letos v Brežicah

Brežice, 21. januar – Letošnje tradicionalno srečanje posavskih županov z novinarji in predstavniki medijev, ki poročajo o Posavju, je potekala v Brežicah. Gostitelj srečanja, župan občine Brežice Ivan Molan, se je skupaj z ostalimi župani novinarjem in medijem zahvalil za poročanje o dogodkih v Posavju in korektno sodelovanje, saj je obveščanje občanov o delovanjih in dogodkih občin ključnega pomena.

21.01.2016

Razpisi

Javni razpis - PROGRAMI ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA 2016

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju zdravstva in socialnega varstva v Občini Brežice za leto 2016.

21.01.2016

Razpisi

Javni razpis - PROGRAMI ZA MLADE 2016

Javni razpis za sofinanciranje programov za mlade v letu 2016.

21.01.2016

Razpisi

Javni razpis - PROGRAMI ŠPORTA 2016

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2016.

21.01.2016

Razpisi

Javni poziv - LJUBITELJSKA KULTURA 2016 (dogodki preglednega značaja)

Javni poziv za izbor organizatorja programov, izobraževanja in prireditev preglednega značaja na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2016.

21.01.2016

Razpisi

Javni razpis - DRUGI PROGRAMI S PODROČJA KULTURE 2016

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice ter drugih programov na področju kulture v letu 2016.

21.01.2016

Razpisi

Javni razpis - LJUBITELJSKA KULTURA 2016

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture za leto 2016.

19.01.2016

Sporočila za javnost

Motena oskrba s pitno vodo zaradi del

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča svoje uporabnike v Dobovi z okolico (Rigonce, Mihalovec, Loče) ter v Kapelah z okolico (Podvinje, Vrhje), da bo danes, dne 19.1.2016, zaradi odpravljanja okvare na glavnem vodu, motena oskrba s pitno vodo do predvidoma 13:00 ure.

19.01.2016

Župan

Tradicionalno srečanje župana z duhovniki in redovnicami

Čatež ob Savi, januar - Skrb za izboljšanje življenja v občini Brežice povezuje župana občine Brežice Ivana Molana z duhovniki in redovnicami, ki skrbijo za duhovno oskrbo občanov, zato so vsakoletna januarska srečanja priložnost za izmenjavo mnenj, predlogov za sodelovanje in predstavitev dela ter načrtov Občine Brežice. Letos se je na povabilo odzval tudi škof škofije Celje dr. Stanislav Lipovšek. Celjski škof je v svojem nagovoru na srečanju čestital občini za opravljeno delo v preteklem letu in povezovalno delovanje ter dejal, da želi s svojim obiskom izraziti podporo lokalni skupnosti ob meji, ki je v begunski krizi najbolj obremenjena. Škof je predstavil tudi sveto leto usmiljenja (8. 12. 2015 – 20. 11. 2016), ki ga je razglasil papež Frančišek.

12.01.2016

Projekti

Na OŠ Velika Dolina imajo novo kotlovnico in obnovljeno zobno ambulanto

Velika Dolina, januar – Župan občine Brežice Ivan Molan je obiskal Osnovno šolo Velika Dolina, ki je letošnjo zimo pričakala energetsko učinkovita, saj so v času poletnih počitnic v šoli uredili kotlovnico in tako poskrbeli za posodobljen in učinkovitejši sistem ogrevanja. Župan si je skupaj z ravnateljico Mojco Bregar Goričar ogledal novo kotlovnico in obnovljeno zobno ambulanto. Ambulanta je pomembna pridobitev za starše in otroke, saj so učenci deležni zobozdravstvene oskrbe med poukom in tako otroci kot starši prihranijo pri času in prevozu, ravnateljica pa je pohvalila tudi odlično sodelovanje z zobozdravnico. Na šoli si želijo, da bi ambulanta lahko delovala vsaj dvakrat na teden in tako postala še bolj dostopna, tudi za krajane.

09.01.2016

Civilna zaščita

Pripadniki Civilne zaščite občine Brežice in člani Jamarskega kluba Brežice opravili iskanje skritih vhodov v kraška brezna

V soboto, 9.1.2016, so pripadniki Civilne zaščite občine Brežice in člani Jamarskega kluba Brežice v Gorjancih, južno od Kostanjevice na Krki, v gozdovih v bližini vasi Dolšce in Oštrc opravili iskanje prikritih, še neodkritih vhodov v kraške jame in brezna.

08.01.2016

Sporočila za javnost

Obvestilo o spremembi uradnih urah za poslovanje s strankami

Spoštovani občanke in občani, uporabnice in uporabniki storitev Občine Brežice! Obveščamo vas, da v skladu z Navodilom o delovnem času in delovnem redu v občinski upravi Občine Brežice s 11. 1. 2016 nekoliko spreminjajo uradne ure za poslovanje s strankami.

08.01.2016

Uradne objave

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice

06.01.2016

Javna naročila

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice - POPRAVEK 2

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice

05.01.2016

Zanimivo

Leto 2015 v občini Brežice

Na začetku novega leta se ob popotnici dobrih želja ozremo na prehojeno pot in se spomnimo tistih dogodkov, ki so zaznamovali preteklo leto. V občini Brežice so leto 2015 zaznamovali različni dogodki in posamezniki, ponosni smo bili na dosežke naših občanov in društev, veselili smo se novih pridobitev, posebno preizkušnjo pa je predstavljala migrantska kriza, ki je vrhunec dosegla v mesecu oktobru. Verjamemo, da nam bodo pretekli uspehi in izkušnje spodbuda za nadaljnjo sodelovanje in ustvarjanje življenja v naši občini, občini Brežice.

28.12.2015

Uradne objave

Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice

28.12.2015

Uradne objave

Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice

28.12.2015

Uradne objave

Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)

28.12.2015

Uradne objave

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.

24.12.2015

Sporočila za javnost

Voščilo

Praznično voščilo

23.12.2015

Župan

Novo šolsko vozilo najlepše božično darilo za dobovske osnovnošolce

Dobova, 23. december – Na sončno decembrsko dopoldne so se pred Osnovno šolo dr. Jožeta Toporišiča zbrali učenke in učenci z učitelji na prijetnem dogodku, svečani predaji novega šolskega vozila v namen. Osnovnošolci so pripravili kratek kulturni program, ravnateljica šole Ivana Baškovič pa je v nagovoru predstavila za šolo izjemno pomembno pridobitev. Šolski kombi prevaža otroke iz oddaljenih krajev, uporabljajo ga za prevoze na šolska tekmovanja in za prevoz hrane iz centralne kuhinje na podružnično šolo v Kapelah. Župan občine Brežice Ivan Molan je ob simbolični predaji ključa novega kombija ravnateljici Ivani Baškovič dejal, da se občina Brežice trudi za zagotavljanje enakih pogojev za vse otroke v občini, kar je zahtevno, saj je v občini kar osem osnovnih šol.

23.12.2015

Uradne objave

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Dolenje Skopice, DOS-04

23.12.2015

Uradne objave

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Kaptol-Dobova

18.12.2015

Uradne objave

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, PPIP Dolenja Pirošica, del DOP-03 – skrajšani postopek

16.12.2015

Civilna zaščita

3. srečanje pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice

Brežice: V sredo, 16.12.2015 je potekalo 3. srečanje pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice...

11.12.2015

Uradne objave

Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice

10.12.2015

Sporočila za javnost

Razlika med 536 evri in 522 evri povprečnine bo povzročila zmanjšanje pravic prebivalcev

Brežice, Slovenija – Občinski svet Občine Brežice je sprejel Sklep o nasprotovanju 54., 55. in 56. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, saj ugotavlja, da Vlada RS in Državni zbor s tako dodeljeno višino finančnih sredstev ogrožata smisel in obstoj lokalne samouprave in še dodatno siromašita prebivalke in prebivalce občin, ki so zaradi socialne in ekonomske krize že tako zelo prizadeti. Prav tako pa državna raven deluje v nasprotju s pravili pravne države, saj že nekaj let določa višino povprečnine v nasprotju z Zakonom o financiranju občin.

09.12.2015

Sporočila za javnost

Predloga proračuna občine Brežice za leti 2016 in 2017 v javni razpravi do vključno 22.12.2015

Brežice, december – Svetniki in svetnice Občinskega sveta Občine Brežice so na 9. redni seji potrdili, da sta predloga proračuna občine Brežice za leti 2016 in 2017 primerna za obravnavo. Pripombe na predlog lahko občani, občinski svetniki in krajevne skupnosti podajo do zaključka javne razprave, do vključno torka, 22.12.2015.

09.12.2015

Projekti

V Brežicah pridobili evropska sredstva za izboljšanje dostopnosti športa ljudem s posebnimi potrebami

Brežice – Občina Brežice uresničuje vizijo na področju evropskih vsebinskih projektov, ki so financirani neposredno preko razpisov Evropske Komisije. Po odmevnih Mednarodnih glasbenih delavnicah (I. in II.) ter projektu Šport za zdravo starost nadaljuje občina uspešno evropsko pot s projektom Feel the freedom of the water (FFW – Občuti svobodo vode) v vrednosti 617.642 evrov, za katerega je občina pridobila sofinanciranje v višini dobrih 494.700 evrov. Aktivnosti projekta so namenjene invalidom in ljudem s posebnimi potrebami, cilj projekta je preko izboljšane dostopnosti javno športne kot tudi namestitvene infrastrukture približati vodne športe ljudem s posebnimi potrebami.

08.12.2015

Javna naročila

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice - POPRAVEK 1

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice

08.12.2015

Razpisi

Javno povabilo k oddaji vlog - javna dela 2016 - PODALJŠANJE ROKA

Občina Brežice objavlja podaljšanje roka za oddajo vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del v letu 2016

08.12.2015

Sporočila za javnost

Občina Brežice izvaja anketo o zadovoljstvu strank do 31.12.2015

Občanke in občane obveščamo, da do konca meseca decembra 2015 izvajamo anketo o zadovoljstvu strank, kjer s kratkimi odgovori na pet vprašanji ocenjujete zaposlene, delo in prostore občinske uprave, hkrati pa ste povabljeni, da podate tudi svoja mnenja in predloge za še boljše sodelovanje.

07.12.2015

Razpisi

Javni razpis štipendij za študij v tujini za šolsko/študijsko leto 2015/2016

RRA Posavje objavlja Javni razpis štipendij za študij v tujini za šolsko/študijsko leto 2015/2016.

05.12.2015

Civilna zaščita

Urjenje in podpora Civilne zaščite občine Brežice pri raziskavi Ajdovske jame

Blanca: Urjenje in podpora Civilne zaščite občine Brežice pri raziskavi Ajdovske jame pri Blanci...

04.12.2015

Sporočila za javnost

Podjetja v občini Brežice ob begunski krizi utrpela za 1,3 milijone evrov gospodarske škode

Brežice, 4. december – Občina Brežice je od samega začetka begunske krize pristojne državne institucije opozarjala na veliko verjetnost nastanka posredne gospodarske škode zaradi nastalih razmer. Po delovnem srečanju in dogovoru z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom je Občina Brežice zbrala podatke o oceni gospodarske škode lokalnih podjetij.

04.12.2015

Uradne objave

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19

04.12.2015

Uradne objave

Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2016

02.12.2015

Projekti

V Cerkljah ob Krki podpisali pogodbe za izgradnjo nove šole

Cerklje ob Krki, 2. december – Župan občine Brežice Ivan Molan je v nadomestnih prostorih Osnovne šole Cerklje ob Krki, v stavbi vojašnice Jerneja Molana, z izvajalci del in strokovnega nadzora podpisal pogodbe v skupni vrednosti 5,3 milijona evrov za izvedbo projekta Rekonstrukcija in dograditev OŠ Cerklje ob Krki. Po besedah župana Ivana Molana gre za eno največjih investicij na področju občine, ki bo otrokom in zaposlenim na šoli in v vrtcu omogočila kakovostne pogoje za delo in učenje. Dela na terenu se bodo pričela januarja 2016, zaključek gradbenih del je načrtovan v juliju 2017 s pridobitvijo uporabnega dovoljena. V letu 2017 bo potekalo opremljanje nove šole, pouk pa se bo začel v novih prostorih v letu 2018.

02.12.2015

Razpisi

Javno povabilo k oddaji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del v letu 2016

Občina Brežice objavlja javno povabilo k oddaji vlog za sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna občine v letu 2016

30.11.2015

Zanimivo

Obrazec za preliminarno oceno gospodarske škode zaradi migrantov

28.11.2015

Civilna zaščita

Urjenje pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice iz prečenja reke

Velike Malence: Pripadniki Civilne zaščite občine Brežice so se usposabljali za prečenje reke...

27.11.2015

Župan

Župan sprejel uspešni karateistki Kajo Budič in Nastjo Galič

Brežice, 27. november – Uvrstitev na 9. svetovno mladinsko, kadetsko U21 prvenstva v karateju, ki je potekalo na začetku novembra v Indoneziji, je odličen dosežek za mladi brežiški karateistki, Nastjo Galič in Kajo Budič. Športnici pravita, da je uvrstitev na svetovno prvenstvo potrditev dolgoletnih treningov in priprav ter dobra motivacija za nadaljnjo športno pot. Župan občine Brežice Ivan Molan je športnicama v imenu občine čestital in dejal, da je njun uspeh tudi rezultat podpore in spodbudnega okolja, kjer ju podpirajo klubi, trenerji in starši pa tudi občina, ki v okviru danih možnost zagotavlja dober začetek.

27.11.2015

Javna naročila

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice

24.11.2015

Zanimivo

Obogatili knjižne police in predstavili projekt zagovorništva

Brežice – V mesecu novembru, ko imajo svoj praznik splošne slovenske knjižnice, je župan Ivan Molan Knjižnici Brežice predal knjižno gradivo, ki ga je občina Brežice prejela ob različnih protokolarnih obiskih. Gradivo v veliki meri sestavljajo knjige s predstavitvami različnih mest, držav, pokrajin ali kultur. Po besedah direktorice knjižnice mag. Tee Bemkoč bo prejeto gradivo dostopno vsem uporabnikom in kot tako prestavlja obogatitev knjižne ponudbe.

21.11.2015

Civilna zaščita

Civilna zaščita občine Brežice nudila podporo ob migrantski krizi

Brežice: Civilna zaščita občine Brežice je nudila podporo ob migrantski krizi...

20.11.2015

Župan

Otroci iz vrtca Globoko povabili župana na slovenski zajtrk

Globoko, 20. november – Tretji petek v mesecu novembru osnovne šole in vrtci po Sloveniji obeležijo dan slovenske hrane s tradicionalnim slovenskim zajtrkom (jabolka, med, maslo, kruh). Župan občine Brežice Ivan Molan se vsako leto udeleži zajtrka na eni izmed šol v občini. Letošnji zajtrk je župan preživel v družbi otrok iz vrtca pri Osnovni šoli Globoko, ki so mu poslali prav posebno vabilo, saj so ga izdelali s pomočjo vseh otrok v vrtcu.

20.11.2015

Javna naročila

Najem Microsoft licenc v obliki licenčne pogodbe MS Open Value Subscription GOVT (OVS) za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2018 - DOPOLNITEV

Najem Microsoft licenc v obliki licenčne pogodbe MS Open Value Subscription GOVT (OVS) za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2018 - DOPOLNITEV...

18.11.2015

Javna naročila

Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji Čatež - DOPOLNITEV 1

Občina Brežice objavlja Wordov dokument navodil razpisne dokumentacije javnega naročila Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji Čatež, objavljenega na Portalu javnih naročil, št. JN7958/2015, z dne 11. 11. 2015.

14.11.2015

Zanimivo

V mesto se vrača kino!

Brežice – V prazničnem decembru bo v Brežicah kino ponovno odprl vrata. Na stari lokaciji Doma kulture Brežice bodo vsak petek in soboto na voljo za ogled najnovejši filmi. Otvoritveni dogodek 4. decembra pa bo v znamenju novega slovenskega filma s projekcijo Šiška Deluxe in pogovorom s filmsko ekipo.

12.11.2015

Uradne objave

Pravilnik o podeljevanju štipendij s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica

12.11.2015

Sporočila za javnost

Kako živeti s poplavami? - predstavitev aktivnosti Republike Slovenije na področju poplavne varnosti v Posavju

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Inštitutom za vode Republike Slovenije v letu 2015 kot del aktivnosti za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav v Sloveniji organizira serijo ozaveščevalnih dogodkov Kako živeti s poplavami?.

11.11.2015

Župan

Postavljanje ovir na zeleni meji brez posebnih vplivov na življenje v občini

Veliki Obrež, Brežice, 11. november – Prebivalci občine Brežice naslavljajo na župana Ivana Molana vprašanja, kaj postavitev tehničnih ovir na zeleni meji pomeni za življenje v občini. Tehnične ovire, ki jih postavlja država, so namenjene zagotavljanju nadzorovanega prehoda schengenske meje in pomenijo večjo varnost za prebivalce ob meji, ker bodo preprečevale nekontrolirano gibanje migrantov po poljih, travnikih in vaseh. Po podatkih pristojnih službe so vsi mejni prehodi s sosednjo državo odprti in delujejo, življenje in delo v občini Brežice pa potekata normalno.

11.11.2015

Javna naročila

Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji Čatež

Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji Čatež

09.11.2015

Uradne objave

Sklep o prenehanju veljavnosti Navodila za predstavnike Občine Brežice v organih upravljanja javnih zavodov, skladov in agencij ter drugih organizacijah

09.11.2015

Projekti

Nova cesta na Vrhovnicah izboljšala dostopnost

Bizeljsko, november – V mesecu novembru se je zaključila modernizacija ceste na Vrhovnicah nad Bizeljskim, kjer je urejeno asfaltirano cestišče nadomestilo dotrajani makadamski kolovoz. Z investicijo v vrednosti 60.000 evrov je Občina Brežice pomembno izboljšala prometno povezavo za prebivalce Vrhovnic in poskrbela za večjo varnost v prometu.

09.11.2015

Javna naročila

Najem Microsoft licenc v obliki licenčne pogodbe MS Open Value Subscription GOVT (OVS) za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2018.

Najem Microsoft licenc v obliki licenčne pogodbe MS Open Value Subscription GOVT (OVS) za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2018...

06.11.2015

Uradne objave

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, PPIP Artiče sever, del ART 17 in Rajec, del RAJ 04 – skrajšani postopek

04.11.2015

Sporočila za javnost

V četrtek, 4.11.2015, bo motena oskrba s pitno vodo

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča svoje uporabnike v naseljih Gorenje in Dolenje Skopice, da bo v četrtek, 5. 11. 2015, od predvidoma 7:00 do 9:00 motena oskrba s pitno vodo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodu.

03.11.2015

Sporočila za javnost

Izredna seja občinskega sveta o problematiki migrantske krize v občini

Dobova, 3. november – Na 4. izredni seji (2.11.2015) so se svetnice in svetniki občinskega sveta občine Brežice sestali na pobudo Krajevne skupnosti Dobova, ki je zaradi prihoda več tisočih migrantov najbolj obremenjena. Svetniki so se seznanili s težko situacijo in posledicami drugega vala migrantov ter sprejeli štiri sklepe, ki so naslovljeni na državo in pristojne službe. Cilj sprejetih sklepov je zagotoviti normalno življenje v Krajevni skupnosti Dobova in v brežiški občini. Seje sta se udeležila tudi mag. Lado Bradač iz Ministrstva za notranje zadeve in Generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But. Oba sta zagotovila, da državne službe že izvajajo nekatere ukrepe, ki bodo olajšali življenje prebivalcev v brežiški občini.

02.11.2015

Civilna zaščita

Potres v občini Brežice

Brežice: Dele občine Brežice je v nedeljo prizadel potres...

28.10.2015

Sporočila za javnost

Praznik občine Brežice obeležili s svečano sejo

Brežice, 26. oktober – Na predvečer občinskega praznika je v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice potekala svečana seja Občinskega sveta Občine Brežice. Na seji je župan Ivan Molan predal oktobrske nagrade in občinska priznanja ter naziv častnega občana tistim izjemnim posameznikom in organizacijam, ki s svojim delom in nadpovprečnimi rezultati predstavljajo gibalo razvoja v občini.

28.10.2015

Sporočila za javnost

Javna razgrnitev izvedbenega prostorskega akta OPPN Koritno Ap 270

24.10.2015

Župan

Francoski veleposlanik prišel na ogled razmer v občini

Brežice, Dobova – Veleposlanik Republike Francije v Sloveniji, nj. eks. Pierre-François Mourier, je prišel na delovno srečanje z županom občine Brežice Ivanom Molanom in na ogled razmer z migranti na terenu, saj se je želel sam prepričati, kakšno je stanje. Veleposlanik Mourier je obiskal Policijsko postajo Brežice in novi zbirni center v Dobovi, ogledal si je tudi Rigonce. Izrazil je podporo svoje države tako občini kot Sloveniji in se strinjal, da so migranti odgovornost celotne Evropske unije ter da so takojšnji skupni evropski ukrepi nujni.

23.10.2015

Uradne objave

Sklep o prekategorizaciji občinskih stanovanj

23.10.2015

Uradne objave

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Artiče Jug, ART-09

23.10.2015

Uradne objave

Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice

22.10.2015

Sporočila za javnost

Obvestilo prostovoljcem, ki želijo pomagati v sprejemnih centrih

Obveščamo vse prostovoljce, ki se želijo pridružiti pri delu v zbirnem centru za migrante v Brežicah ali Dobovi, da to lahko storijo le na organiziran način, to pomeni preko neke že aktivne nevladne organizacije ( npr. RK, Karitas, Adra, Civilna zaščita,..) Torej se obrnejo neposredno na vodjo take organizacije, ki jih evidentira in vpokliče, ko je to potrebno ter tudi dodeli konkretne naloge.

21.10.2015

Sporočila za javnost

Ogrožanje javne varnosti v brežiški občini z dodatnim begunskim centrom

Dobova, Brežice – Na podlagi informacij in aktivnosti, ki se izvajajo v Dobovi glede vzpostavitve še enega sprejemnega centra za begunce, prebivalci in Krajevna skupnost Dobova ostro nasprotujejo temu predlogu. Na korespondenčni seji sveta Krajevne skupnosti Dobova so člani soglasno sprejeli sklep proti umestitvi še enega centra v Dobovo, saj bi s tem prišlo do poslabšanja življenja krajanov in njihove varnosti. Občina Brežice se zaveda, da so stiske migrantov resne, enako tudi razmere v državi, vendar državi sporoča, da varnost kraja s 3.000 prebivalci ne more in ne sme biti ogrožena zaradi še enega centra za begunce, ki s seboj nosi številne negativne posledice.

19.10.2015

Sporočila za javnost

Evropska poslanka Romana Tomc obiskala brežiški sprejemni center za migrante

Brežice, 18. oktober – Ob obisku sprejemnega centra v Brežicah se je evropska poslanka Romana Tomc srečala z županom občine Brežice Ivanom Molanom in želela na terenu izvedeti, kako vplivajo razmere z begunci na življenje v obmejnih občinah. Župan Ivan Molan je izpostavil obremenjenost lokalnih zdravstvenih služb in prostovoljcev ter humanitarnih organizacij ob močnem povečanju števila ljudi v občini, kar je posledica prihoda večjega števila migrantov. Opozoril je, da begunci ne morejo ostati breme lokalnih skupnosti, ker poleg obremenitve lokalnih zdravstva takšne razmere vplivajo tudi na gospodarstvo. Župan upa, da se bodo državni in evropski organi tega zavedali in poskrbeli, da bo življenje v bolj izpostavljenih obmejnih občinah potekalo normalno.

19.10.2015

Civilna zaščita

Civilna zaščita občine Brežice je sodelovala s Slovensko policijo ob migrantski krizi

Brežice, Dobova, Rigonce: Civilna zaščita občine Brežice je sodelovala na področju logistične podpore Slovenski policiji ob migrantski krizi v Brežicah...

16.10.2015

Zanimivo

V Brežicah ponosni na Slovensko kmetico leta 2015 Leo Babič

V četrtek, 15.oktobra, je ob svetovnem dnevu kmetic v Zagorju ob Savi potekal slovenski izbor kmetice leta 2015. Brežiško društvo kmetic je za letošnjo kandidatko predlagale svojo prizadevno članico Leo Babič, vinogradnico iz Bukovja na Bizeljskem, ki je naziv tudi osvojila. Članice društva so zapisale, da je to pomembno priznanje za kmetico, ženo, mamo in družbeno zelo aktivno Leo Babič, tudi veliko priznanje za Društvo kmetic Brežice, aktiv Bizeljsko in lepa priložnost za promocijo občine Brežice.

16.10.2015

Uradne objave

Sklep o imenovanju podžupana Občine Brežice

16.10.2015

Uradne objave

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta za širitev naselja Mali Vrh, MAV-01-jug

16.10.2015

Uradne objave

Odlok o spremembah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice

16.10.2015

Uradne objave

Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice

16.10.2015

Uradne objave

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice

16.10.2015

Uradne objave

Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)

16.10.2015

Javna naročila

Podelitev koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb redno vzdrževanje občinskih javnih cest in urejanje in čiščenje javnih površin

Podelitev koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb redno vzdrževanje občinskih javnih cest in urejanje in čiščenje javnih površin...

15.10.2015

Župan

Občina Brežice ima novega podžupana

Brežice, 15. oktober – Poklicni podžupanji Občine Brežice Katji Čanžar se je z današnjim dnem pri opravljanju dolžnosti pridružil novoimenovani podžupan Jure Pezdirc. Podžupan, ki se je danes predstavil na novinarski konferenci v Brežicah, bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno, deloval bo na področju gospodarstva, turizma in kmetijstva. Občina Brežice si želi postati prepoznana turistična destinacija v sodelovanju z različnimi ponudniki ter v turistično ponudbo uspešno vključiti lokalne pridelke in izdelke.

14.10.2015

Projekti

Zaključen posavski projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema

Krško, Kostanjevica na Krki, Brežice, 14. oktober 2015 – Dve leti trajajoč projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja« je z zaključkom povezal vodovodne sisteme v treh posavskih občinah in tako izpolnil ključne cilje projekta – enakovredno, zanesljivejšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo. Na današnji novinarski konferenci so župani vseh treh sodelujočih občin tudi uradno v Kulturnem domu Podbočje obeležili pomemben regijski projekt, v sklopu katerega so tri občine izboljšale kakovost pitne vode.

14.10.2015

Javna naročila

Grad Brežice - vgradnja dvigala (drugič)

Občina Brežice ponavlja javno naročili za vgradnjo dvigala v gradu Brežice

13.10.2015

Sporočila za javnost

Proslava ob preimenovanju OŠ Dobova v OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

Dobova, oktober – Pred vhodom v osnovno šolo, ki od letos ponosno nosi ime velikega Slovenca in najpomembnejšega slovenista 2. polovice 20. stoletja, dr. Jožeta Toporišiča, je potekala proslava ob uradnem preimenovanju šole. Spominu na rojaka, rojenega na Mostecu, so se poklonili s kulturnim programom in besedami govornikov, ravnateljica šole Ivana Baškovič in župan občine Brežice Ivan Molan pa sta odkrila novo tablo šole in s tem simbolnim dejanjem uradno razglasila preimenovanje šole.

10.10.2015

Civilna zaščita

Vaja podvodne reševalne službe Slovenije ob nesreči v vodi

Brestanica: V soboto je potekala vaja podvodne reševalne službe Slovenije ob nesreči v vodi...

09.10.2015

Uradne objave

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova

09.10.2015

Uradne objave

Odlok o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice

09.10.2015

Uradne objave

Odlok o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice

09.10.2015

Razpisi

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Obvestilo o končanem javnem natečaju...

09.10.2015

Sporočila za javnost

Rezultati javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za ohranjanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2015

Brežice, oktober - Občina Brežice se zaveda pomena kmetijstva za razvoj občine in ohranjanje kulturne krajine na podeželju, zato vsako leto namenja proračunska sredstva kot spodbudo kmetijstvu. V letu 2015 Občina Brežice namenja dobrih 120.000 evrov za sofinanciranje dveh ukrepov. Sredstva razpisa t.i. prvega ukrepa so namenjena kot pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, točneje za posodabljanje kmetijskih gospodarstev v občini, kot drugi ukrep pa je pomoč namenjena za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

06.10.2015

Sporočila za javnost

Brežiški občinski svet potrdil prejemnike oktobrskih nagrad in občinskih priznanj

Brežice - Na 8. redni seji so svetnice in svetniki so soglasno potrdili predlog kandidatov za oktobrske nagrade, priznanja občine in proglasitev častnega občana, ki ga je na podlagi prejetih vlog pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

05.10.2015

Sporočila za javnost

Predlagane spremembe zakonov glede hidroelektrarn za občino škodljive - pomenijo nižjo koncesijo in odložitev protipoplavne zaščite

Brežice, Ljubljana – Občina Brežice nasprotuje predlagani spremembi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save in predlogu o dopolnitvi Zakona o varstvu okolja, saj oba predloga pomembno vplivata na nižanje kakovosti bivanja občanov v občini. Sprememba in dopolnitev namreč predvidevata časovni zamik pri ureditve protipoplavne zaščite za naselji Krška vas in Velike Malence ter nižata sredstva iz naslova koncesije občini, ki bi sredstva vložila v lokalno infrastrukturo (ceste, vodovodi, ipd.). Država želi enostransko spremeniti pogoje, na podlagi katerih sta Občina Brežice in Občinski svet pristala na umestitev objektov državnega pomena v prostor.

01.10.2015

Zanimivo

Začel se je Brežiški oktober

Oktober je za občino Brežice praznični mesec, saj 28. oktobra obeležujemo občinski praznik v spomin na ustanovitev Brežiške čete. Vsako leto društva, javni zavodi in organizacije pripravijo različne prireditve, letos bodo lahko občanke in občani ter ostali obiskovalci izbirali med več kot 70 dogodki v organizaciji društev, klubov, javnih zavodov in ostalih organizacij.

01.10.2015

Zanimivo

1. oktober – mednarodni dan starejših

Brežice – V Evropi se prebivalstvo stara, podobno sliko starostne strukture prebivalcev kaže tudi Slovenija, ki ima skoraj 18 odstotkov prebivalcev starih 65 in več let. Odstotek starejših je v občini Brežice še nekoliko višji, starostno mejo 65 in več let dosega že vsak 5. občan. Ker se občina zaveda pomena kakovosti življenja v zrelih letih poleg z zakonodajo določenimi nalogami za starejše namenja dodatna sredstva in preko t.i. nadstandardnih programov izboljšuje kakovost življenja starejših občanov. Ti programi so računalniško opismenjevanje starejših Migam za računalnikom, brezplačne vadbe projekta Šport ZA zdravo starost in projekt Starejši za starejše.

29.09.2015

Sporočila za javnost

Predstavitev dosežkov poletne turistične sezone v Brežicah

Brežice – Ob zaključku poletja je Občina Brežice v sodelovanju z javnima zavodoma Zavod za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM) Brežice ter Posavskim muzejem Brežice predstavila rezultate poletne turistične sezone v mestu. Dogodki na t.i. Poletni mestni promenadi, ki je bila novost tega poletja, beležijo več kot 6.000 obiskovalcev, festival »Brežice, moje mesto« je skozi desetdnevno dogajanje v mesto pripeljal 21.000 obiskovalcev, Posavski muzej Brežice je tudi zaradi sodelovanja pri projektu turističnega avtobusa (akterji Terme Čatež d.d., Radio 1, ZPTM Brežice, Občina Brežice) do sedaj zabeležil več kot 14.000 obiskovalcev, kar je za skoraj polovico več kot v l. 2013. Rezultati dokazujejo prednosti povezovanja akterjev na področju turizma.

29.09.2015

Uradne objave

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistični kompleks Bizeljsko

28.09.2015

Razpisi

Javni razpis - UREJANJE ŠPORTNIH POVRŠIN

Javni razpis za sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju v letu 2015

28.09.2015

Uradne objave

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Velike Malence 2 – Ap 1143 (v nadaljevanju OPPN)

26.09.2015

Civilna zaščita

Civilna zaščita občine Brežice je sodelovala ob zaključku projekta Šport za zdravo starost

Brežice: Pripadniki ekipe prve pomoči Civilne zaščite občine Brežice so sodelovali ob zaključku projekta Šport za zdravo starost...

25.09.2015

Župan

50 let delovanja Občinske turistične zveze Brežice

V Mestni hiši Brežice so predstavniki Občinske turistične zveze in turističnih društev s proslavo obeležili 50 let delovanja občinske zveze.

22.09.2015

Sporočila za javnost

Ob Dnevu brez avtomobila predali v uporabo prvo električno polilnico za električna vozila v mestu

Brežice, 22. september – Mestno jedro Brežic, t.i. mestna promenada je ob Dnevu brez avtomobila zaživela ob bogati ponudni različnih delavnic in ustvarjalnih kotičkov. Mimoidoči so se lahko posladkali z jabolki in piškoti, več kot 470 otrok iz Osnovne šole Brežice je spoznavalo pomen Evropskega tedna mobilnosti. Ob tej priložnosti je bila v namen uradno predana prva električna polnilnica za električna vozila v mestu, dogodka pa se je udeležila tudi ministrica za okolj in prostor Irena Majcen.

21.09.2015

Zanimivo

S kolesom od Radeč do Brežic

V sklopu »Evropskega tedna mobilnosti« je v soboto, 19. septembra, potekal skupni regijski projekt posavskih občin Radeče, Sevnica, Krško in Brežice, in sicer kolesarsko popotovanje »S kolesom od Radeč do Brežic«.

17.09.2015

Sporočila za javnost

Brežiški sprejemni center za migrante bo postavljen poleg Policijske postaje

Brežice – Na pobudo Občine Brežice je v prostorih Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino potekala novinarska konferenca, na kateri je državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve Boštjan Šefic v sodelovanju z generalnim direktorjem Uprave RS za zaščito in reševanje Darkom Butom predstavil aktivnosti države na področju priprav na sprejem migrantov. Potrjeno je, da bo v Brežicah ob Policijski postaji postavljen sprejemni center za migrante.

17.09.2015

Javna naročila

Javno zbiranje ponudb za oddajo večnamenske dvorane za izvajanje kino dejavnosti

Javno zbiranje ponudb za oddajo večnamenske dvorane za izvajanje kino dejavnosti...

16.09.2015

Župan

Aktivni udeleženec projekta Šport ZA zdravo starost tudi župan

Brežice, Plitvice – V Brežicah se je 16.9. zaključil 4-dnevni turistični paket Športni oddih, ki je del evropskega projekta »Šport ZA zdravo starost«, s katerim želi občina promovirati športne aktivnosti med starejšimi ter jih spodbuditi k vključevanju v različne športne vadbe. Eno izmed štiridnevnih aktivnosti je predstavljal vodeni pohod v Narodnem parku Plitvice, ki se ga je udeležil tudi župan občine Brežice Ivan Molan.

16.09.2015

Zanimivo

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V BREŽICAH

Občina Brežice vas v sodelovanju s partnerji prijazno vabi, da se ob Evropskem tednu mobilnosti 2015, ki poteka v času od 16. do 22.9.2015 po celi Evropi, udeležite različnih aktivnosti, ki smo jih za vas pripravili v Brežicah. Letošnji teden mobilnosti poteka pod sloganom – Izbiraj. Spreminjaj. Združuj!

16.09.2015

Civilna zaščita

Usposabljanje treh potapljačev Civilne zaščite občine Brežice v Fiesi pri Piranu

Fiesa, Piran: Po usposabljanju potapljačev na bazenu v Dolenjskih Toplicah še usposabljanje v Fiesi pri Piranu…

11.09.2015

Sporočila za javnost

Država v občini Brežice načrtuje sprejemni center za migrante

Občina Brežice spremlja informacije v zvezi z migranti in je v stalnem stiku s pristojnimi službami. Zaenkrat Občina razpolaga samo s podatkom, da država načrtuje na ozemlju občine sprejemni center. Mikrolokacije tega centra na Ministrstvu za notranje zadeve v času pogovorov še niso določili, ker so še potekali ogledi na terenu. Ministrstvo je predstavnikom Občine zagotovilo, da bodo pred dokončno določitvijo lokacije Občino o tem tudi obvestili.

11.09.2015

Javna naročila

NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVC-16/25

Gasilska zveza Brežice objavlja javno naročilo za nakup gasilskega vozila

09.09.2015

Civilna zaščita

Usposabljanje za potapljače Civilne zaščite občine Brežice na bazenu v Dolenjskih Toplicah

Dolenjske Toplice: Na bazenu Dolenjskih Toplic je potekalo usposabljanje za potapljače Ekipe za reševanje na vodi in iz vode Civilne zaščite občine Brežice…

08.09.2015

Sporočila za javnost

V Brežicah aktivni ob prvem evropskem tednu športa

Brežice – Evropska komisija v tednu od 7. do 13. septembra letos prvič obeležuje evropski teden športa. V partnerstvu z Občino Brežice ponuja bogat program različnih športnih aktivnosti za vsakogar, posebej še za starejše, združenih pod imenom projekta »Šport ZA zdravo starost«.

02.09.2015

Zanimivo

90. let oktobrske nagrajenke Marije Veble

Župan občine Brežice Ivan Molan je skupaj s predstavniki Planinskega društva Brežice ob visokem življenjskem jubileju obiskal in voščil vse najboljše Mariji Veble, starosti brežiškega planinstva in častni predsednici Planinskega društva Brežice ter oktobrski nagrajenki.

01.09.2015

Sporočila za javnost

Učenke in učenci OŠ Cerklje ob Krki začeli s poukom na novi lokaciji

Cerklje ob Krki – Učenke in učenci Osnovne šole Cerklje ob Krki so se skupaj s starši na prvi šolski dan zbrali v telovadnici šole, ki bo v naslednjih dveh letih deležna temeljite rekonstrukcije in obnove. Zbrane je pozdravil župan občine Brežice Ivan Molan, ki je učiteljem in učencem ter ostalim zaposlenim zaželel uspešno delo v novem šolskem letu in čim prijetnejše bivanje v nadomestnih prostorih. Župan se je skupaj z novo ravnateljico dr. Stanko Preskar, predstavnikom vojašnice majorjem Alešem Zajcem, učenci, učitelji ter starši odpravil na ogled nadomestnih prostorov šole v objektu cerkljanske vojašnice, kjer bo šola delovala do jeseni 2017.

01.09.2015

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2015

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2015...

01.09.2015

Zanimivo

Prvi diplomant brežiške Fakultete za turizem Univerze v Mariboru

Brežice – Župan občine Brežice Ivan Molan se je z velikim veseljem udeležil prvega zagovora diplomskega dela študenta fakultete za turizem Brežice. Študent Matija Lozančić, ki je kar dvakrat prejel nagrado za najuspešnejšega študenta Fakultete za turizem, je uspešno zagovarjal diplomsko delo z naslovom »Razvoj integralnega turističnega produkta v mestu Karlovac«, ki ga je izdelal pod mentorstvom doc. dr. Božidarja Veljkovića.

28.08.2015

Zanimivo

Festival »Brežice moje mesto« poganja več kot 300 posameznikov

Brežice – Župan občine Brežice Ivan Molan se je sestal z ekipo vodij projektov, ki pod skupnim imenom festivala Brežice moje mesto ustvarijo vsako leto bogatejše tedensko dogajanja v mestu in okolici. Tema pogovora so bili izzivi in priložnosti, ki se ponujajo festivalu v prihodnje. Kam pot vodi BMM v 2016 in kaj nas bo presenetilo na ulicah v novem letu?

28.08.2015

Razpisi

Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2015

Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2015...

27.08.2015

Projekti

OŠ Cerklje ob Krki od 1.9. na nadomestni lokaciji

Cerklje ob Krki – Največji projekt na področju vzgoje in izobraževanja v brežiški občini je projekt rekonstrukcije in dozidave OŠ Cerklje ob Krki in vrtca. Med izvajanjem investicije bodo šolarji imeli pouk v nadomestnih prostorih v stavbi Vojašnice Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki.

26.08.2015

Sporočila za javnost

Javni poziv za predlaganje kandidatov sodnikov porotnikov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja Javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike.

25.08.2015

Župan

Minister Žmavc v Pišecah spoznaval projekt “Moja hiša je tvoj dom”

Pišece, Brežice 25. avgust – Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc je v spremstvu župana občine Brežice Ivana Molana obiskal Pišece, kjer poteka uspešen in inovativen projekt namenjen slovenskim rojakom iz tujine, ki se učijo slovenščine kot jezika svojih prednikov. Minister je pozdravil projekt »Moja hiša je tvoj dom«, ki omogoča sodelujočim družinam brezplačno bivanje in vsakodnevno vključevanje v življenje domačinov v Pišecah.

25.08.2015

Javna naročila

Pločnik Velike Malence-Krška vas - DOPOLNITEV 1

Pločnik Velike Malence-Krška vas - DOPOLNITEV 1...

24.08.2015

Sporočila za javnost

Zbiranja prijav dogodkov za program prireditev ob prazniku Občine Brežice

Občina Brežice poziva vsa društva, klube in organizacije, ki načrtujejo prireditve v mesecu oktobru ob prazniku Občine Brežice, da do četrtka, 10. septembra 2015, posredujejo podatke o prireditvah, ki jih želijo vključiti v program Brežiškega oktobra 2015.

21.08.2015

Javna naročila

Ureditev kotlovnice na nogometnem stadionu v Brežicah

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izvedbo zamenjave sistema priprave sanitarne tople vode na brežiškem nogometnem stadionu

20.08.2015

Zanimivo

Tečaj nordijske hoje vabi

Brežice - V petek, 21.8.., in v soboto, 22.8., bo v Mladinskem centru Brežice, pod vodstvom usposobljenih vaditeljev potekal začetni tečaj nordijske hoje. Tečaj nordijske hoje je tokrat razdeljen na dva dela. Prvi bo potekal v petek, 21. 8. s pričetkom ob 17. uri, drugi pa naslednji dan, v soboto, 22. 8. s pričetkom ob 8. uri. Tečaj je sestavljen iz teoretičnega dela, ki se bo izvedel v Mladinskem centru in v večjem delu iz praktičnega, ki bo potekal v grajskem parku. Tečaj je prilagojen starejšim.

19.08.2015

Sporočila za javnost

Občina Brežice podpisala Sporazum o izvedbi odpusta dolgov

Brežice, 19. avgust – Občina Brežice in javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. sta pristopila k podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov po predhodnem sestanku s predstavniki javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja. Skupaj so ugotovili, da je v občini določeno število občanov, ki so v stiski in ne zmorejo zagotoviti sredstev za plačilo dolgov, hkrati pa so opozorili tudi na načrtno izmikanje plačilu obveznosti, s katerimi se srečujejo tako šole kot javno podjetje. O višini odpisa dolgov bo sklep sprejel Občinski svet Občine Brežice potem , ko bo iz zbranih vlog za odpis dolgov razviden skupni znesek dolga in posledice za občinski proračun.

19.08.2015

Javna naročila

Obnova transformatorske postaje – vodovod Trebež POPRAVEK 2

Obnova transformatorske postaje – vodovod Trebež POPRAVEK 2...

18.08.2015

Zanimivo

Odprta vaja ansambla Amsterdam Corelli Colective pri Martinovih v Globočicah

V brežiški občini imamo izjemno priložnost udeležbe na odprti vaji ansambla Amsterdam Corelli Colective v sklopu dogodkov festivala stare glasbe SEVIQC Brežice. Ansambel je v Sloveniji na 10 dnevni rezidenci v okviru projekta eeemerging. Bivajo in delajo na turistični kmetiji pri Martinovih, kamor vas v ponedeljek, 24.8.2015, ob 17. uri prijazno vabimo na zanimiv dogodek – odprto vajo.

17.08.2015

Javna naročila

Pločnik Velike Malence – Krška vas

Pločnik Velike Malence – Krška vas...

14.08.2015

Sporočila za javnost

Evropski teden mobilnosti

S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic v soboto, 19. septembra 2015, s pričetkom ob 8. uri pri TRC Savus v Radečah.

14.08.2015

Javna naročila

Obnova transformatorske postaje – vodovod Trebež POPRAVEK 1

Občina Brežice objavlja popravek javnega naročila Obnova transformatorske postaje – vodovod Trebež, objavljenega na Portalu javnih naročil, št. NMV4933/2015, z dne 10. 8. 2015.

13.08.2015

Sporočila za javnost

Javno naznanilo javne razgrnitve OPPN Dolenje Skopice Brajer – DOS-04

Javno naznanilo javne razgrnitve OPPN Dolenje Skopice Brajer – DOS-04...

13.08.2015

Javna naročila

Grad Brežice: Vgradnja dvigala

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za vgradnjo dvigala v gradu Brežice.

11.08.2015

KS Cerklje ob Krki

Razpisi za evidentiranje kandidatov za podelitev priznanj KS Cerklje ob Krki ob prazniku KS Cerklje ob Krki za leto 2015

10.08.2015

Javna naročila

Obnova transformatorske postaje - vodovod Trebež

07.08.2015

Uradne objave

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova

07.08.2015

Zanimivo

Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem Brežice 2015

05.08.2015

Razpisi

Podsekretar v Kabinetu župana

Podsekretar v Kabinetu župana...

05.08.2015

Sporočila za javnost

Javno naznanilo javne razgrnitve za OPPN Dolenja vas – Ap 1247

Javno naznanilo javne razgrnitve za OPPN Dolenja vas – Ap 1247...

31.07.2015

Sporočila za javnost

Občine Brežice z odliko opravila obnovitveno presojo za ISO certifikat

Junija 2015 je na Občini Brežice potekala obnovitvena presoja za certifikat kakovosti sistema vodenja ISO 9001:2008. Občinska uprava je uspešno prestala presojo in pridobila uradno potrditev kakovosti in učinkovitosti svojega dela. V l. 2009 pridobljeni standard kakovosti Občina Brežice vsako leto potrjuje z izpolnjevanjem zahtev standarda s katerim dokazuje uspešno izvajanje strategije dolgoročnega trajnostnega razvoja, ki je namenjen zagotavljanju kakovostnih pogojev bivanja in dela vseh občanov.

28.07.2015

Javna naročila

Izvajanje storitev notranjega revidiranja poslovanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo - odprti postopek - za izbor izvajalca notranje revizije poslovanja javnih zavodov

24.07.2015

Javna naročila

Izvedba strokovnega nadzora pri gradnji OŠ Cerklje ob Krki

Občina Brežice objavlja javno naročilo po postopku naročila male vrednosti - za izvedbo storitev strokovnega nadzora

23.07.2015

Projekti

Šolarji se bodo jeseni vrnili v energetsko učinkovitejšo šolo

Brežice, Velika Dolina – Stavba Osnovne šole Velika Dolina je bila v l. 2014 energetsko sanirana, zamenjana je bila streha in del stavbnega pohištva, v letošnjem letu pa bo z ureditvijo kotlovnice posodobljen ogrevalni sistem šole, dograjen bo z izkoriščanjem obnovljivih virov energije. Z izvedenimi deli, ki bodo trajala predvidoma od 3. avgusta do začetka septembra, se pričakuje bistvena manjša poraba energentov za ogrevanje, kar bo predstavljalo tudi določen prihranek pri stroških.

23.07.2015

Razpisi

Razpis za Oktobrske nagrade in priznanja Občine Brežice za leto 2015

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice objavlja javni razpis za Oktobrske nagrade in priznanja Občine Brežice za leto 2015.

21.07.2015

Sporočila za javnost

Na julijski seji svetniki potrdili preimenovanje OŠ Dobova v OŠ dr. Jožeta Toporišiča

Brežice – Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Brežice so se sestali na julijski seji, kjer so obravnavali 18 točk dnevnega reda. Potrdili so mandat novemu svetniku Ferdu Pinteriču, ki je bil izvoljen na nadomestnih volitvah. Svetniki so sprejeli tudi pripombe na predlog novega Pravilnika o nujni medicinski pomoči, ker predlog predvideva, da bi občina ostala brez urgentnega zdravnika na terenu, kar pomeni nižjo kakovost oskrbe in daljše dostopne čase nujne pomoči na terenu za občane. Občinski svet se zavzema za ohranitev urgentnega zdravnika na terenu ob urgentnem centru ter s tem za ohranitev kakovosti življenja v občini.

20.07.2015

Javna naročila

Javno naročilo za izgradnjo pločnika - Cesta svobode, R1-219 – ETAPA 4

Občina Brežice objavlja javno naročilo za izgradnjo pločnika - Cesta svobode, R1-219 – ETAPA 4 (od trgovine Lidl d.o.o. do krožišča v Trnju)«...

16.07.2015

Zanimivo

Kino v Brežicah

Posavski muzej Brežice je, ob podpori Občine Brežice, za letošnje poletje kot novost pripravil program letnega kina pod zvezdami na grajskem dvorišču. S tem Občina nadaljuje aktivnosti za ponovno vzpostavitve kino dejavnosti v mestu.

15.07.2015

Projekti

Pestra ponudba brezplačnih vadb za starejše v občini Brežice

Brežice – Občina Brežice vabi starejše občanke in občane, ki želijo aktivno preživeti poletne dni in svoj prosti čas, da se vključijo v pester program brezplačne rekreativne vadbe. Vadba poteka vsak dan v tednu, razen ob vikendih na različnih lokacijah po občini.

14.07.2015

Javna naročila

Dodatno javno odpiranje ponudb - JN 4157/2015 za Komunalno ureditev Obrtne cone Dobova

Občina Brežice vabi na dodatno odpiranje ponudb za JN 4157/2015 za Komunalno ureditev Obrtne cone Dobova, in sicer v četrtek, 16.7.2015, ob 12:00 uri v sejni sobi Občine Brežice.

13.07.2015

Zanimivo

Aktivno športno poletje v občini Brežice

Projekt »Šport ZA zdravo starost«, ki ga je Občina Brežice skupaj s partnerjih uspešno prijavila na razpis Evropske komisije Erasmus +, ponuja tako občanom kot obiskovalcem občine možnost, da poletne počitnice preživijo aktivno in se vključijo v brezplačno športno vadbo po različnih krajih občine Brežice.

10.07.2015

Sporočila za javnost

Župan podelil zahvale za sodelovanje na tekmovanju v peki kruha

Brežice , 9. julija - Župan občine Brežice Ivan Molan je s podelitvijo listin v Mestni hiši Brežice izrekel zahvalo vsem udeleženkam in udeležencem tekmovanja v peki kruha , ki so v letih 2014 in 2015 s svojim sodelovanjem prispevali k uspešnosti dogodka. Po podelitvi priznanj je zbranim pekovski mojster Franci Planinc pripravil zanimivo predavanje o kruhu, v katerega je vtkal številne nasvete iz svoje bogate 54-letne prakse, ki bodo zagotovo pripomogli, da bodo že tako dobri kruhi naslednje leto še boljši.

10.07.2015

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2015

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2015...

09.07.2015

Župan

Občina Brežice s sofinanciranjem omogočila poletne delavnice več kot 400 otrokom

Brežice, Cerklje ob Krki, 9. julij - Župan občine Brežice Ivan Molan je obiskal udeležence in animatorje oratorija v Cerkljah ob Krki. Otroci so županu predstavili kako poteka dogajanje na oratoriju, mu zaupali dogodivščine iz izleta v Maribor in mu zapeli pesem. Župan Ivan Molan je dejal, da Občina Brežice redno namenja sredstva za sofinanciranje organiziranih počitniških dejavnosti otrok, saj se zaveda pomena kakovostno preživetega prostega časa otrok in mladine.

07.07.2015

Javna naročila

Projektna dokumentacija PGD Vodni center Brežice – DOPOLNITEV 1

Občina Brežice objavlja javno naročilo za Projektno dokumentacijo PGD Vodni center Brežice JN4270/2015...

07.07.2015

Projekti

V Pišecah veseli nove pridobitve - moderniziranega cestnega odseka

Dednja vas, Pišece – Krajani Pišec so se razveselili moderniziranega odseka ceste Gulek – Veseli vrh v dolžini 320 m, ki z novim, asfaltiranim cestiščem povezuje prebivalce z ostalimi kraji v krajevni skupnosti Pišece. Investicija Občine Brežice v cestno infrastrukturo je znašala 20.000 evrov in je zajemala ureditev odvodnjavanja (ureditev jaškov in mulde) ter asfaltiranje. Sredstva za pripravljalna zemeljska dela (izkop in navoz tampona) je zagotovila KS Pišece, del sredstev pa so prispevali tudi krajani sami.

06.07.2015

Javna naročila

Občina Brežice objavlja javno naročilo za Komunalno ureditev Obrtne cone Dobova – DOPOLNITEV

Občina Brežice objavlja javno naročilo za Komunalno ureditev Obrtne cone Dobova – DOPOLNITEV...

03.07.2015

Uradne objave

Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

03.07.2015

Uradne objave

Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

01.07.2015

Zanimivo

Poletni turistični bus vozi obiskovalce v Brežice

Brežice, 1. julij - V torek, 30. junija, so lahko tisti, ki so se mudili v mestnem jedru Brežic, opazili poletno obarvani avtobus. Turistični avtobus, ki se je prvič predstavil z brezplačnimi vožnjami na festivalu »Brežice, moje mesto«, je »oblečen« v fotografije, ki poleg pestre turistične ponudbe občine Brežice predstavljajo tudi ponudbo bližnjega kopališča ter negovalnih izdelkov za zaščito pred soncem ter tako pričajo o akterjih partnerstva projekta Poletnega turističnega busa.

01.07.2015

Sporočila za javnost

Obvestilo - terenski ogledi

Občina Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, obvešča vse občane, da se bodo v mesecu juliju, avgustu in septembru 2015 na celotnem območju občine za potrebe vzpostavitve evidence podatkov o objektih na razpršenih poselitvenih območjih opravljali terenski ogledi (kartiranje, fotografiranje, dokumentiranje ipd.).

29.06.2015

Sporočila za javnost

Spominska slovesnost v Rigoncah

Rigonce – V soboto, 27. junija, na dan obletnice, ko je v bojih za samostojno Slovenijo dal svoje življenje Jernej Molan, je v Rigoncah pri obeležju 24. leto zapored potekala komemoracija, s katero se v občini Brežice spomnijo žrtev vojne za samostojno Slovenijo. Delegacija občine Brežice se je spominu na borca poklonila skupaj z delegacijo predstavnikov veteranskih organizacij. Spominu na Jerneja Molana so se poklonili tudi njegovi nekdanji soborci Intervencijskega voda Teritorialne obrambe s poveljnikom Zvonetom Maroltom.

29.06.2015

Javna naročila

Komunalna ureditev Obrtne cone Dobova - SPREMEMBA 1

Občina Brežice objavlja javno naročilo za Komunalno ureditev Obrtne cone Dobova...

26.06.2015

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice

Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice...

26.06.2015

Uradne objave

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin

24.06.2015

Javna naročila

Projektna dokumentacija PGD Vodni center Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo za Projektno dokumentacijo PGD Vodni center Brežice JN4270/2015...

23.06.2015

Župan

Župan sprejel najuspešnejše osnovnošolce

Brežice – V četrtek, 18. junija, je župan občine Brežice Ivan Molan v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice sprejel najuspešnejše devetošolce in osnovnošolce, ki so se v šolskem letu 2014/2015 še posebej odlikovali. Letos je osnovnošolsko izobraževanje z izjemnim učnim uspehom zaključilo 39 devetošolk in devetošolcev iz osmih osnovnih šol. Posebno nagrado je kot najuspešnejša osnovnošolka prejela devetošolka iz OŠ Brežice in učenka Glasbene šole Brežice Tea Jeličić.

22.06.2015

Zanimivo

V občini začelo delovati Društvo Harmonija za medsebojno pomoč

Globoko – V nedeljo, 14. junija 2015, so se v prostorih Krajevne skupnosti Globoko prvič na družabnem srečanju zbrali članice in člani novoustanovljenega društva Harmonija. S svojim delom bodo krepili medsebojno sodelovanje, druženje in pomoč posameznikom, predvsem starejšim, ki bivajo doma, spodbujali medgeneracijsko solidarnost in sožitje ter nudili pomoč posameznikom in družinam v stiski s ciljem izboljšati kvaliteto bivanja v skupnosti.

19.06.2015

Javna naročila

Komunalna ureditev Obrtne cone Dobova JN4157/2015

Občina Brežice objavlja javno naročilo JN4157/2015 za Komunalno ureditev Obrtne cone Dobova...

18.06.2015

Zanimivo

Brežice bodo dva dni v znamenju 39. srečanja mladih zamejskih športnikov

Brežice – Na tiskovni konferenci so predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije, Urada Vlade RS za zamejce in Slovence po svetu, Športne zveze Brežice, Občine Brežice in Zavoda za šport Brežice predstavili dvodnevno prireditev, katere namen je ohranjanje slovenstva skozi športno druženje, spoznavanje matične domovine in tkanje prijateljskih vezi med vrstniki. Na brežiškem atletskem in nogometnem stadionu, v športni dvorani in telovadnici Gimnazije Brežice se bo 125 mladih zamejskih Slovencev iz Avstrije, Italije, Madžarske in letos prvič tudi Hrvaške pomerilo v malem nogometu, košarki, odbojki in namiznem tenisu.

15.06.2015

Sporočila za javnost

Ustvarjanje spodbudnega okolja za razvoj podjetništva

Brežice - Občina Brežice se zaveda pomena stabilnega gospodarstva, saj je ekonomsko stanje pomemben dejavnik na vseh področjih življenja. Naloga občine je, da zagotavlja ustrezne pogoje za razvoj podjetništva in kmetijstva, zato želi z ustreznim naborom ukrepov dolgoročno ustvariti spodbudno okolje za razvoj podjetništva. Občina svojo nalogo pri zagotavljanju ustreznih pogojev za razvoj stimulativnega podjetniškega okolja opravlja s širokim naborom ukrepov, med katerimi so od komunalnega opremljanja zemljišč v poslovno-industrijskih conah do vsakoletnih razpisnih sredstev za neposredne pomoči podjetnikom, brezplačne svetovalne dejavnosti preko javnega zavoda ter podpore programu javnih del za socialno podjetništvo.

13.06.2015

Razpisi

Razpis za vaditelje projekta "Šport za zdravo starost"

Občina Brežice in Kajak kanu klub Čatež v sklopu projekta »Šport za zdravo starost«, ki ga sofinancira program Evropske komisije Erasmus + objavljata razpis za izbor vaditeljev projekta.

13.06.2015

Razpisi

Razpis športnih delavnic usposabljanj vaditeljev

Občina Brežice in Kajak kanu klub Čatež v sklopu projekta »Šport za zdravo starost«, ki ga sofinancira program Evropske komisije Erasmus + razpisujeta 4 športne delavnice usposabljanj vaditeljev.

12.06.2015

Uradne objave

Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2015

12.06.2015

Župan

Nova igrišča pri OŠ Dobova predali namenu s štafetnim tekom

Dobova, Brežice – Športno-glasbena prireditev, ki je potekala ob predaji novih zunanjih športnih površin pri šoli v namen, je na tribune privabila veliko število obiskovalcev, ki so se veselili pomembne pridobitve. Osnovna šola Dobova je po treh desetletjih dobila zunanja igrišča, pred tem pa je bilo poskrbljeno tudi za prometno varnost z ureditvijo dovozne ceste in parkirišča. Investicija, izvedena v dveh fazah in vredna 1.5 milijona evrov, se je v 10 letih razvila od idejne rešitve do izgradnje. Projektna dokumentacija je zaradi kompleksnih postopki naraščala, do zaključka izvedbe investicije se je je nabralo za kar 15 kilogramov.

09.06.2015

Sporočila za javnost

Program festivala Brežice moje mesto predstavili v First Wake Parku

Boršt, Brežice – Sončno vreme in poletne temperature ter prijetno sproščeni duh prihajajočega festivala Brežice moje mesto so narekovali izbor prostora za tiskovno konferenco, v First Wake Parku, kjer je tekla beseda o programu festivala.

08.06.2015

Župan

Gasilska zveza Brežice prejela plaketo Občine Brežice za 60 let uspešnega delovanja

Brežice – Viteška dvorana brežiškega gradu je v petek, 5. junija, gostila svečano prireditev namenjeno praznovanju 60. obletnice uspešnega delovanja Gasilske zveze Brežice. Na prireditvi sta govornika in voditelj obudili spomin na prehojeno pot gasilske zveze, podeljene so bile tudi plakete ter priznanja prostovoljnim gasilskim društvom, posameznikom in zaslužnim organizacijam. Slavnostni govornik dogodka župan občine Brežice Ivan Molan je ob tej priložnosti v znak zahvale in priznanja za izjemen prispevek na področju požarne varnosti Gasilski zvezi Brežice podelil plaketo Občine Brežice.

05.06.2015

Uradne objave

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice

05.06.2015

Uradne objave

Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

05.06.2015

Uradne objave

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2015–2020

05.06.2015

Uradne objave

Odlok o spremembi Odloka o simbolih Občine Brežice

03.06.2015

Sporočila za javnost

Dobili urgentni center, a izgubili urgentnega zdravnika na terenu

Brežice, 2. junij – Župan občine Brežice Ivan Molan se je sestal s predstavniki Zdravstvenega doma (ZD) Brežice in Splošne bolnišnice Brežice (SBB) na temo predloga novega Pravilnika o nujni medicinski pomoči. Ta v Brežicah, kjer v bolnišnici deluje nov urgentni center za Posavje, ukinja urgentnega zdravnika na terenu v Brežicah, kar pomeni nižjo kakovost oskrbe in daljše dostopne čase nujne pomoči na terenu za občane občine Brežice. Za ohranitev urgentnega zdravnika na terenu je civilna iniciativa pričela z zbiranjem podpisov za peticijo, ki jo lahko občanke in občani podpišejo v prostorih upravne enote, občine, bolnišnice, zdravstvenega doma, mladinskega centra, ...

02.06.2015

Sporočila za javnost

Brežice bodo prizorišče 39. srečanja mladih slovenskih športnikov iz obmejnih dežel

Brežice, 1. junij – Športna zveza Brežice in Občina Brežice bosta 19. in 20.6.2015 gostili 39. srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel, ki ga Olimpijski komite Slovenije vsako leto pripravi za mlade slovenske športnike iz zamejstva - Furlanije Julijske-Krajine, avstrijske Koroške, Porabja na Madžarskem in Hrvaške. Tradicionalna prireditev, ki je namenjena vzpostavljanju ter ohranjanju medsebojnih stikov in prijateljskih vezi med mladimi zamejskimi Slovenci in spoznavanju matične domovine, se vsako leto odvija v drugem kraju.

29.05.2015

Zanimivo

Društvo upokojencev Brežice gostilo regijsko prvenstvo v kegljanju s kroglo na vrvici

Brežice – Župan občine Brežice Ivan Molan je pozdravil udeleženke in udeležence regijskega prvenstva v kegljanju s kroglo na vrvici (t. i. rusko kegljanje), ki ga je pred društveni prostori v nekdanjem dijaškem domu organiziralo brežiško društvo upokojencev. Na tekmovanju so sodelovale moške in ženske ekipe iz naslednjih društev DU Tržišče, DU Krško, DU Dobova in DU Brežice. Najboljše rezultate je doseglo DU Brežice in se tako uvrstilo na državno prvenstvo.

28.05.2015

Projekti

Občini Brežice in Krško že drugič združili moči pri zagotavljanju večje prometne varnosti

Zgornji Obrež, Pesje – Krajani Zgornjega Obreža in Pesjega so se družili ob praznovanju nove pridobitve – skupnega mosta čez potok Močnik, ki povezuje dve vasi, dve krajevne skupnosti in dve občini. S simboličnim rezanjem traku in blagoslovom je bil most tudi uradno predan svojemu namenu.

27.05.2015

KS Cerklje ob Krki

Javni razpis za sofinanciranje društev KS Cerkje ob Krki

26.05.2015

Župan

Obisk pobratene Občine Dobřany z Glasbeno šolo Brežice

Brežice, Dobřany, maj - Župan občine Brežice Ivan Molan se je odzval prijateljskemu povabilu pobratene občine Dobřany in obiskal mesto skupaj z Glasbeno šolo Brežice. Mladi glasbeniki, člani citrarskega orkestra in solisti Glasbene šole Brežice, so pod vodstvom Anite Veršec izvedli slavnostni koncert v dvorcu Nebílovy in koncertno dvorano napolnili do zadnjega kotička ter poželi bučen aplavz za izjemen glasbeni dogodek.

26.05.2015

Javna naročila

Rekonstrukcija in dozidava OŠ Cerklje ob Krki

Občina Brežice objavlja javno naročilo za izbor izvajalca del na rekonstrukciji in dozidavi OŠ Cerklje ob Krki

26.05.2015

Javna naročila

Opremljanje odprtih vadbenih površin prilagojenih za starejše

Občina Brežice objavlja naročilo male vrednosti za dobavo in montažo fitnes opreme na prostem

25.05.2015

Razpisi

Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja v najem

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev tržnega stanovanja (dvosobno v izmeri 71,85 m2) v najem, morajo oddati vlogo skupaj s prilogami na obrazcu.

22.05.2015

Uradne objave

Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Brežice v četrti volilni enoti

22.05.2015

Uradne objave

Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki

22.05.2015

Uradne objave

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Dolenje Skopice Brajer – DOS-04

22.05.2015

Javna naročila

Izgradnja črpalne vrtine Glogov Brod VT-2

Izgradnja črpalne vrtine Glogov Brod VT-2...

22.05.2015

Uradne objave

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247

19.05.2015

Sporočila za javnost

Brežiško občinsko kolesarsko tekmovanje 'Kaj veš o prometu'

Brežiško občinsko kolesarsko tekmovanje ''Kaj veš o prometu''...

19.05.2015

Javna naročila

Ureditev kotlovnice OŠ Velika Dolina

Občina Brežice objavlja javno naročilo (odprti postopek) za ureditev kotlovnice na OŠ Velika Dolina

17.05.2015

Sporočila za javnost

Gasilska društva podpisala aneks k Pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice

Brežice - Župan občine Brežice Ivan Molan je z Gasilsko zvezo Brežice in prostovoljnimi gasilskimi društvi v okviru gasilske zveze, ki zagotavljajo požarno varnost v občini, podpisal aneks k Pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice. Pogodba o opravljanju javne gasilske službe velja do l. 2018, vsako leto pa se po sprejemu letnega proračuna občine sklene še aneks o višini letnega sofinanciranja delovanja, letos ta zagotavlja sredstva v višini 297.000 evrov. Letošnji proračun več sredstev namenja za izobraževanje in zdravstvene preglede prostovoljnih gasilcev ter refundacije za tiste, ki se klicu na pomoč odzovejo z delovnega mesta.

16.05.2015

Zanimivo

5. dobrodelni koncert za mamograf

Prijazno vabljeni na 5. dobrodelni koncert za mamograf, ki bo v petek, 29. maja 2015, ob 18:30 uri v Športni dvorani v Brežicah. Program koncerta oblikujejo Orkester Slovenske vojske, Pevska skupina Jazzva in Klapa Sv. Juraj.

15.05.2015

Zanimivo

Diplomatski predstavnik Venezuele v Brežicah

Pred kratkim je Zavod za šport Brežice obiskal stalni odpravnik poslov Venezuele v Sloveniji Wilmer Armando Depablos in si z zanimanjem ogledal športno dvorano z vsemi razpoložljivimi športnimi površinami.

13.05.2015

Župan

Brežice gostile šolsko državno prvenstvo v športni gimnastiki na orodjih

Brežice – V večnamenski športni dvorani Brežice je pod okriljem Osnovne šole Brežice potekalo šolsko državno prvenstvo v športni gimnastiki na orodjih za učence in dijake. Sodelovali so mladi gimnastičarji iz 32 osnovnih šol in 10 srednjih šol. Športnike in njihove mentorje je pozdravil župan občine Brežice Ivan Molan in mlajšim kategorijam tekmovalcev podelil medalje ter priznanja.

13.05.2015

Javna naročila

Dobava vozila za prevoz otrok (8+1)

Občina Brežice objavlja javno naročilo za nakup vozila (8+1) za prevoz otrok in sicer za potrebe OŠ Dobova

12.05.2015

Sporočila za javnost

500 LET KMEČKEGA UPORA 1515; Le vkup, le vkup uboga gmajna

Brežice – V Malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice je potekala tiskovna konferenca na kateri je bil podrobno predstavljen vsebinsko izjemno bogat program obeležitve 500. obletnice kmečkih uporov na Slovenskem (1515). Osrednji dogodek bo vseslovenska proslava 19. junija v Brežicah, novembra pa bo potekal znanstveni simpozij namenjen interdisciplinarni obravnavi kmečkih uporov in njihovi razsežnosti. Občina Brežice namenja posebno podporo projektu praznovanja obletnice uporov pod vodstvom Posavskega muzeja Brežice.

11.05.2015

Javna naročila

Obnova dela Vinarske ceste v območju križišča R1-219/1241 pri OŠ na Bizeljskem

Obnova dela Vinarske ceste v območju križišča R1-219/1241 pri OŠ na Bizeljskem...

11.05.2015

Župan

Maj v mestu

Tudi letos se je v mestnem jedru Brežic drugič zapored predstavila prireditev »Maj v mestu«, katere se je udeležil župan, Ivan Molan.

08.05.2015

Uradne objave

Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem

08.05.2015

Sporočila za javnost

Video snemanje občinskih cest na območju občine Brežice

Javnost obveščamo, da bo predvidoma od ponedeljka 11. maja 2015 do konca maja 2015 potekalo video snemanje občinskih cest na območju občine Brežice.

08.05.2015

Uradne objave

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice

08.05.2015

Uradne objave

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice

07.05.2015

Sporočila za javnost

Obvestilo o zapori ceste

Obveščamo vas, da bo v soboto, 9.5.2015 potekala prireditev Maj v mestu, zaradi katere bo potrebna popolna zapora ceste.

05.05.2015

Sporočila za javnost

3. izredna seja Občinskega sveta Občine Brežice

Svetnice in svetniki izrazili pomisleke glede projekta izgradnje proge za hitrostne preizkušnje in poligonov za šolo varne vožnje na območju Gaj, znotraj letališča Cerklje ob Krki, ter pozvali lastnika in investitorja, da spoštujeta stališča krajanov in predpise, ki ju obvezujejo.

04.05.2015

Župan

Proslava ob prazniku dela

V petek, 1.5.2015 je na jasi pri Cerkvi Sv. Vida potekala prireditev ob prazniku dela.

30.04.2015

Sporočila za javnost

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko naselje Kaptol - Dobova

Objavljamo javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko naselje Kaptol - Dobova.

29.04.2015

Sporočila za javnost

Zbiranje prijav za odvoz viškov neplodne zemlje z gradbišča pri OŠ Dobova

Občina Brežice obvešča, da zbira prijave zainteresiranih občanov za navoz viškov neplodne zemlje pomešane s prodom in laporjem - zemlja je primerna za zasipe (v nadaljevanju zemlje) iz gradbišča pri Osnovni šoli Dobova.

29.04.2015

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v občini Brežice v letu 2015

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v občini Brežice v letu 2015...

29.04.2015

Sporočila za javnost

Praznik dela

Spoštovani delavke in delavci, občanke in občani,

28.04.2015

Sporočila za javnost

Na nadomestnih volitvah se bodo volivci odločali med petimi kandidati in kandidatkami

Brežice – Občinska volilna komisija Občine Brežice je po prejemu obvestila o predčasnem odstopu člana Občinskega sveta Občina Brežice v skladu z veljavno zakonodajo razpisala nadomestne volitve enega člana Občinskega sveta Občine Brežice v četrti volilni enoti. Glasovanje na nadomestnih volitvah bo potekalo v nedeljo, 17. maj 2015. V (z zakonodajo predpisanem) roku je bilo vloženih pet kandidatur kandidatov, ki se bodo potegovali za mandat v brežiškem občinskem svetu. To so: Doroteja Šekoranja (NSi - Nova Slovenija – krščanski demokrati), Jože Denžič (SLS - Slovenska ljudska stranka), Peter Gregl (DSD - Demokratična stranka dela), Cvetka Omerzu (SDS - Slovenska demokratska stranka) in Ferdo Pinterič (Lista Sonce).

25.04.2015

Sporočila za javnost

Namenu predan obnovljeni Večnamenski dom Bizeljsko

Bizeljsko – Lepo število krajank in krajanov Bizeljskega se je udeležilo vesele slovesnosti ob predaji obnovljenega večnamenskega doma v namen. V kulturnem programu, za katerega je poskrbela Osnovna šola Bizeljsko, so se poleg otroškega in mladinskega pevskega zbora, mladih harmonikarjev in recitatorjev predstavile tudi članice Ženskega pevskega zbora Mravljice in Moški pevski zbor Bizeljsko. Zbrane sta pozdravila župan občine Brežice Ivan Molan in predsednik sveta KS Bizeljsko Franc Kelher.

24.04.2015

Župan

Zmagovalca izbora Županovo vino za leto 2015 sta cviček PTP Martina Kuntariča ter beli bizeljčan PTP Janka in Martine Matjašič

Brežice, 22. april – V Mestni hiši v Brežicah je že tretjič zapored potekala razglasitev županovega vina in drugič, odkar se za županovo vino izbira dvojček vin priznanega tradicionalnega poimenovana (PTP) cviček in beli bizeljčan. Zmagovalec je bil izbran iz vzorca najbolje ocenjenih vin v okviru šestih vinogradniških društev, ki delujejo v brežiški občini. Najboljši cviček PTP je pridelal Martin Kuntarič iz VTD Gadova peč, najboljšega belega bizeljčana PTP pa sta pridelala Janko in Martina Matjašič, člana VD Sromlje. Župan občine Brežice Ivan Molan je dejal, da bo projekt izbora županovega vina Občina Brežice podpirala tudi v prihodnje, saj promovira kakovostna lokalna vina in vinogradnike.

21.04.2015

Sporočila za javnost

Občinski svetniki potrdili javni interes za ponovno vzpostavitev Kina Brežice

Brežice, 20. april – Svetnice in svetniki so potrdili javni interes za ponovno vzpostavitev Kina Brežice, kar pomeni, da lahko občina na podlagi javnega razpisa odda prostor kinodvorane v brezplačno uporabo posameznikom, ki opravljajo kulturno dejavnost, pod pogoji, ki jih bo z razpisom določila občina. Eden izmed namenov občine je, da podpre razvoj kinematografske dejavnosti s poudarkom na filmski vzgoji in izobraževanju.

20.04.2015

Projekti

Občina Brežice predala v namen obnovljeni Prosvetni dom Artiče

Artiče, april – Uspešno obnovljeni Prosvetni dom Artiče, ki je središče kulturnega in družabnega življenja v kraju, sta župan občine Brežice Ivan Molan in predsednik Krajevne skupnosti Artiče Anton Gajšek s simboličnem rezanjem traku svečano predala namenu. Občina Brežice je 830.000 evrov vredno investicijo izvedla s pomočjo evropskih sredstev, za sofinanciranje je pridobila 526.000 evrov. V docela prenovljeni dvorani doma je tudi prvič potekal kulturni program sekcij KUD Oton Župančič Artiče, za glasbeno presenečenje pa je poskrbela domačinka, slovenska pevka Nuša Derenda.

20.04.2015

Razpisi

Objavljen nov sklop javnih razpisov

Obveščamo vas, da je v rubriki - Objave - Razpisi objavljen nov sklop javnih razpisov.

20.04.2015

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje etno festivalov ter državnih in evropskih motorističnih tekmovanj

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za sofinanciranje etno festivalov ter državnih in evropskih motorističnih tekmovanj za leto 2015.

20.04.2015

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij za leto 2015.

20.04.2015

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje poletnih prireditev izven mesta Brežice

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za sofinanciranje poletnih prireditev izven mesta Brežice za leto 2015.

20.04.2015

Razpisi

Javni razpis o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih za leto 2015.

20.04.2015

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva za leto 2015.

17.04.2015

Uradne objave

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2015

17.04.2015

Uradne objave

Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2014

17.04.2015

Razpisi

Javni poziv - FESTIVAL STARE GLASBE

Občina Brežice objavlja javni poziv za izbor izvajalca programa festivala stare glasbe v letu 2015

17.04.2015

Razpisi

Javni razpis - DRUGI PROGRAMI S PODROČJA KULTURE

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice, ter drugih programov na področju kulture v letu 2015

17.04.2015

Uradne objave

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Velike Malence – Ap 1143

15.04.2015

Civilna zaščita

Ogled zemeljskega udora v Pavlovi vasi

Pavlova vas: V sredo, 15.04.2015 popoldne so si pripadniki Civilne zaščite občine Brežice in Jamarskega kluba Brežice ogledali zemeljski udor v Pavlovi vasi…

10.04.2015

Uradne objave

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270

10.04.2015

Civilna zaščita

V Brežicah uspešno izvedli 1. mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči

V petek, 10. aprila, je v dvorani Mladinskega centra Brežice potekala 1. mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči, ki jo je organizirala Civilna zaščita občine Brežice. Konferenca je bila namenjena predstavitvi praks in terenskih izkušenj ob naravnih nesrečah ter tkanju vezi med ljudmi, ki poklicno in prostovoljno delujejo na področju zaščite in reševanja.

10.04.2015

Civilna zaščita

V Brežicah uspešno izvedli 1. mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči

V petek, 10. aprila, je v dvorani Mladinskega centra Brežice potekala 1. mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči, ki jo je organizirala Civilna zaščita občine Brežice. Konferenca je bila namenjena predstavitvi praks in terenskih izkušenj ob naravnih nesrečah ter tkanju vezi med ljudmi, ki poklicno in prostovoljno delujejo na področju zaščite in reševanja.

09.04.2015

Zanimivo

Preventivna akcija MOTORIST

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežicevabi na preventivno akcijo MOTORIST, ki bo dne 11.4 ali 12.4.2015 potekala v Racelandu v Krškem (odvisno od vremena). Akcija je namenjena večji osveščenosti Motoristov in je sestavljena iz več zanimivih sklopov pod strokovnim vodstvom.

07.04.2015

Sporočila za javnost

Občina Brežice 1. slovenska občina uspešna na razpisu Evropske komisije za programe športa

Brežice, 7. april – Predstavniki Občine Brežice so na tiskovni konferenci predstavili enoletni projekt Šport za zdravo starost (Sports for healthy aging) s katerim je bila občina uspešna na razpisu Evropske komisije Erasmus+ . Projekt sestavlja 10 aktivnosti in dogodkov, ki so prednostno namenjeni starejšim od 65 let, k udeležbi pa so prijazno vabljeni tudi vsi ostali. Namen projekta je ozaveščanje o pomenu primernega gibanja in prehrane za kakovostnejše življenje, aktivnosti projekta so tudi neposredno povezane z letošnjim 1. evropskim tednom športa.

31.03.2015

Župan

Posaditev medovitih dreves ob 10. obletnici vodenja občine

Brežice, 31. marec – Župan občine Brežice Ivan Molan se je odzval vseslovenski akciji Slovenske čebelarske zveze »Človek posadi, čebela opraši« in je medovito drevo, lipo, ki jo je prejel v okviru te pobude, posadil ob 10. obletnici vodenja občine v parku pri spomeniku kmečkim uporom (t.i. kosah). Županu so se pri posaditvi lipe pridružili predstavniki Občinske čebelarske zveze Brežice in Čebelarskega društva Brežice. Občinska čebelarska zveza Brežice je medovito drevo vrste evodija podarila Osnovni šoli Brežice za obogatitev drevesnega parka.

30.03.2015

Sporočila za javnost

V Gornji Radgoni predstavili Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.

Brežice, Gornja Radgona - Inštitut za javne službe je v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije organiziral tradicionalen strokovni posvet KOGRA 2015 na temo Povezujemo za razvoj komunale. Občina Brežice in Komunala Brežice d.o.o. sta bila povabljena k predstavitvi ustanovitve in delovanju podjetja kot primera dobre prakse v Sloveniji.

27.03.2015

Javna naročila

Ureditev kotlarne v občinski stavbi (CPB 18) in zunanja ureditev - DOPOLNITEV IN SPREMEMBA 1

Ureditev kotlarne v občinski stavbi (CPB 18) in zunanja ureditev - DOPOLNITEV IN SPREMEMBA 1...

23.03.2015

Župan

Športnik leta po izboru občanov je mladinska ekipa Rokometnega kluba Brežice 2014

Brežice – V Domu kulture Brežice je potekala najpomembnejša prireditev na področju športa v občini Brežice, Športnik leta 2014. Na prireditvi so prejeli priznanja športniki in športni delavci, ki so s svojimi dosežki in delom zaznamovali preteklo leto. Strokovno nagrado Športne zveze Brežice za športnico leta je prejela atletinja Leda Krošelj, športnika leta je po izboru stroke že devetič zapored postal Primož Kozmus, strokovna nagrada ekipa leta pa je šla v roke članske ekipe Rokometnega kluba Brežice.

20.03.2015

Sporočila za javnost

Tudi v Brežicah razpravljali na temo »Izobraževanje in poklicna orientacija«

Brežice – Brežiški osnovnošolci so razpravljali o izobraževanju in poklicni poti. V uvodnem delu je mlade parlamentarce pozdravil župan občine Brežice Ivan Molan. Mladim na poti v nadaljnje izobraževanje je župan svetoval, naj sledijo tistemu poklicu, ki jih veseli, saj je danes mogoče biti uspešen le, če si najboljši na svojem področju, to pa je mogoče, če imaš rad delo, ki ga opravljaš.

19.03.2015

Župan

Župan čestital mladima prvakoma v ju jitsu

Globoko – Župan občine Brežice Ivan Molan se je pridružil članom in podpornikom Društva borilnih veščin Katana, ki je v telovadnici OŠ Globoko pripravilo sprejem za svetovna prvaka v ju jitsu Jana Zupančiča in Krištofa Strnada. Mladima prvakoma in njunemu trenerju Dejanu Kinku je župan čestital za izjemen uspeh, ki potrjuje kakovostno in predno delo društva.

19.03.2015

Sporočila za javnost

ZBIRANJE VLOG ZA VPIS V VRTEC

Pričelo se je zbiranje vlog za vpis v programe vrtcev za šolsko leto 2015/2016

18.03.2015

Javna naročila

Ureditev kotlarne v občinski stavbi (CPB 18) in zunanja ureditev

Ureditev kotlarne v občinski stavbi (CPB 18) in zunanja ureditev...

16.03.2015

Zanimivo

90% občanov v l. 2014 zadovoljnih z delom občinske uprave

Brežice – Zagotavljanje kakovostnih storitev v uporabnikom dostopnem in prijaznem okolju je eno izmed osnovnih vodil občinske uprave Občine Brežice. Občina od uvedbe sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008, ki ga je pridobila leta 2009, s pomočjo kratke ankete spremlja zadovoljstva uporabnikov storitev občinske uprave. Rezultati ankete, ki je potekala med 1.12.2014 do 31.12.2014, kažejo, da so občani 90%, natančneje 89,75% zadovoljni z delom občinske uprave. Od 4 možnih točk je uprava prejela povprečno oceno 3,59 točk.

13.03.2015

Uradne objave

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obvezni, splošni in občasni deratizaciji na območju Občine Brežice

13.03.2015

Uradne objave

Sklep o prenehanju veljavnosti Pravil o podrobnejših pogojih za vpis učencev v šole izven njihovega šolskega okoliša

13.03.2015

Uradne objave

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik

13.03.2015

Uradne objave

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice

10.03.2015

Zanimivo

Vse najboljše, Johann Sebastian! Koncert ob Evropskem dnevu stare glasbe

V soboto, 21. marca 2015, bo v Viteški dvorani brežiškega gradu potekal koncert ob letošnjem Evropskem dnevu stare glasbe, ki je hkrati 330. rojstni dan Johanna Sebastiana Bacha. Ob tej priložnosti je ansambel musica cubicularis sestavil spored Bachove glasbe za violino, violo da gamba in čembalo.

10.03.2015

Sporočila za javnost

Priključitev na sekundarno kanalizacijo v Dobovi

Priključitev na sekundarno kanalizacijo v Dobovi...

09.03.2015

Projekti

Kakšna bo usoda stavbe nekdanjega Doma upokojencev Brežice?

Župan Ivan Molan je na zadnjo sejo občinskega sveta uvrstil točko sprejema brezplačne pridobitve nepremičnin bivšega Doma upokojencev. Sklep so svetniki SMC, Liste Sonce, DeSUS, IDS, SD in SLS s 14 glasovi proti zavrnili. Prevladalo je stališče, da je predlagana brezplačna pridobitev objekta za občino predraga.

06.03.2015

Javna naročila

Predhodno informativno obvestilo - rekonstrukcija in dozidava OŠ Cerklje ob Krki

Informativno obvestilo o nameri objave javnega naročila za izbor izvajalca del na rekonstrukciji in dograditvi OŠ Cerklje ob Krki. Javno naročilo bo objavljeno predvidoma v prvi polovici maja 2015.

05.03.2015

Župan

Župan občine Brežice prejel priznanje Zveze slovenskih društev za boj proti raku

Ljubljana, Brežice – Ob Tednu boja proti raku, ki letos poteka z geslom »Zdravje je življenje – upoštevajte Evropski kodeks proti raku!«, so bila na slovesni seji Zveze in društev za boj proti raku podeljene plakete in priznanja za uspešno delo v preteklem letu. Bronasto priznanje za delo in pomoč društvom je na predlog Društva za boj proti raku Posavja in Obsotelja prejel tudi župan občine Brežice Ivan Molan.

05.03.2015

Razpisi

Obvestilo - objavljen je razpis za prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice OŠ Cerklje ob Krki

Osnovna šola Cerklje ob Krki razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

04.03.2015

Zanimivo

Slovenski sistem zaščite in reševanja temelji na prostovoljstvu

Brežice, 3. marec – V Domu kulture Brežice je potekala posavska prireditev ob dnevu Civilne zaščite (1. marec). Dan CZ je namenjen ozaveščanju ljudi o vlogi in pomenu Civilne zaščite v družbi. Na slovesnosti so najzaslužnejši posamezniki in organizacije s področja zaščite, reševanja in pomoči prejeli priznanja. Podeljenih je bilo 27 bronastih znakov Civilne zaščite, en srebrni znak Civilne zaščite in tri zlati znaki Civilne zaščite, plaketa Civilne zaščite je bila podeljena že na državni prireditvi na Brdu pri Kranju.

27.02.2015

Civilna zaščita

Civilna zaščita občine Brežice je prejela priznanje Župana občine Logatec

Brežice: Civilna zaščita občine Brežice je prejela priznanje Župana občine Logatec...

27.02.2015

Projekti

Obnova Prosvetnega doma Artiče se bliža zaključku

Obnova prosvetnega doma Artiče, središča kulturnega in družabnega življenja v kraju, se nadaljuje. Trenutno v domu zaključujejo elektro dela in urejanje lesenih stopnišč v dvorani. Poteka tudi montaža luči scenske opreme, v zaključevanju je večina gradbenih del. Zaradi potrebe po daljšem izsuševanju objekta od načrtovanega (večja vlaga v dvorani) bodo tlaki urejeni pozneje (položitev parketa in PVC tal). Konec obnove je načrtovan spomladi 2015.

27.02.2015

Uradne objave

Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Brežice v četrti volilni enoti

25.02.2015

Sporočila za javnost

JAVNA OBRAVNAVA LOKALNEGA PROGRAMA KULTURE OBČINE BREŽICE

Občina Brežice je skupaj s partnerji pripravila predlog Lokalnega programa kulture občine Brežice za obdobje 2015-2020. Vse občanke in občane ter organizacije vabimo k podaji predlogov in pripomb v času javne obravnave, ki se zaključi 9. marca 2015.

25.02.2015

Razpisi

Obvestilo: ZAKLJUČENO zbiranje prijav za navoz viškov plodne zemlje

Občina Brežice obvešča, da NE ZBIRA VEČ prijav zainteresiranih občanov za navoz viškov plodne zemlje iz gradbišča HE Brežice, saj je do 25.2.2015 prejela več prošenj za navoz kot je razpoložljive rodovitne zemlje.

20.02.2015

Uradne objave

Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april–junij 2015

20.02.2015

Uradne objave

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice

19.02.2015

Sporočila za javnost

Javni poziv za podajo predlogov za imenovanje predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svet Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Vabilo posameznikom ali organizacijam s stalnim prebivališčem oz. sedežem v občini Brežice, katerih dejavnost in interes sta usmerjena na eno izmed področij delovanja ZPTM Brežice: podjetništvo, turizem ali mladina

19.02.2015

Sporočila za javnost

DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic - STALIŠČA DO PRIPOMB z JR osnutka DPN

DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic - STALIŠČA DO PRIPOMB z JR osnutka DPN...