Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Govori se, da je v intenzivni pripravi proračun. Je zunaj kak poziv? Lahko mi kot stranke in javnost že predlagamo kaj ali ne? V spominu imam, da smo v prejšnjem letu že v naprej dajali predloge.

2. V času predvolilne kampanje smo v enem od volilnih soočenj izvedeli, da se občinska priznanja delijo v KMVVI po sistemu en vaš, en naš. Po novem bo en naš in še en naš. Že takrat sem županu posredoval predlog za spremembo načina izbiranja zato v novem mandatu to delam še uradno. Predlagam spremembo odloka – v 5. členu, ki se glasi: »Dokončni predlog za proglasitev častnega občana, podelitev domicila v občini Brežice, priznanje občine Brežice in za podelitev oktobrske nagrade pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice.« Predlagam, da se spremenjeni 5. člen glasi: »Dokončni predlog za proglasitev častnega občana, podelitev domicila v občini Brežice, priznanje občine Brežice in za podelitev oktobrske nagrade pripravi Komisija za podelitev občinskih priznanj. Komisijo sestavljajo župan in po dva predstavnika gospodarstva, kulture in športa, ki jih imenujejo njihova združenja.« Razprava o spremembi odloka naj se izvede pravočasno, da se bodo lahko občinski nagrajenci letos izbirali že po novem. Na moj predlog so možne tudi kakšne spremembe, dodelave itn. Mislim pa, da vsekakor ni več primerno, da to opravlja KMVVI

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:

1. Potek pri proračunu je takšen, da proračunske porabnike in krajevne skupnosti pozovemo, da podajo predloge, nato se pripravi osnutek in potem bo javna razprava. Takrat boste lahko vi, če boste osnutek ocenili kot primeren za javno razpravo, podali pisne pripombe in nato v drugem branju tudi amandma. Če boste strokovnim službam že prej podali kak predlog pa je to tudi dobrodošlo, kajti bistveno lažje je, da se ve, kaj si kdo želi.

2. Predlog za spremembo odloka morate posredovati na KMVVI, saj je to njihova pravica po poslovniku. KMVVI lahko predlaga spremembo odloka. KMVVI v preteklosti tudi ni vedno upošteval moje predloge, tako da tudi sam nisem velikokrat najbolj navdušen nad predlogi. Novi KMVVI bo te zadeve korektno predlagal, ker so bili večinoma predlagani ljudje in potrjeni tisti, ki so to zaslužijo. Na koncu o podelitvi nagrad in priznanj odloča občinski svet in če nekomu ne bi želel priznanja dati, bi lahko predlog tudi zavrnil. O tem kdo dobi občinsko priznanje, občinsko nagrado ali je proglašen za častnega občana, odloča občinski svet. Po navadi je bilo vedno korektno potrjeno in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Sam kot župan si ne želim odločati o prejemnikih nagrad, saj bo potem še več politizacije, če bodo rekli, da je župan izbiral občinske nagrajence.

Info

Datum:

04.02.2019


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

LEVICA