Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Prej omenjena Strategija razvoja intenzivne medicine v Republiki Sloveniji, je ena izmed točk, ki bo obravnavana na tematski seji v DZ. Danes je direktorica res podala izjavo oz. članek v dnevniku delo v zvezi s tem. Dobil sem tudi dopis občine, ki vključuje pripombe na to strategijo, ki jo problematiziramo v Brežicah. V zvezi s tem bi povedal, da se sprejema na ministrstvu in ne na vladi in je s tega vidika, kar jaz ocenjujem, problematična. Povedati moram, da sva z direktorico bolnice imela na to temo že januarja sestanek pri ministru, ki je povedal, da bodo vse te pripombe preučili. Ne glede na to, bi opozoril in podal pobudo. Iz današnjega članka izhaja tudi problematika kadrov, 8-urnega dežurstva oz. zagotavljanja ustreznega kadra za zagotavljanje ustrezne terapije. Kar je bilo povedano v Delu je v konfliktu s tem, kar sem dobil kot pisne pripombe občine. Predlagam, da se pred to sejo, jaz zagotovo bom na tej seji, ne vem kdo vse bo še šel na to sejo, da se dobimo na občini tudi z direktorico in zdravniki, ki se ukvarjajo s tem področjem v bolnici in se dogovorimo kako bomo zadevo zagovarjali tudi na tem odboru. Mislim, da imamo tu vsi skupni interes. Moti me, če se tam kjer imamo skupni interes, ki je zelo lokalen prekljamo po strankarskih linijah. Omenili ste, da smo mi na nekem portalu objavili, mi nismo na nobenem portalu nič kaj takega objavili, lahko pa povem, da kvečjemu vaš portal -SDS-ov, Moje Posavje, vedno znova poliva gnojnico po meni, tudi v zvezi s tem vprašanjem. Moj konstruktivni predlog je, da se v zvezi s tem usedemo in ne dopustimo komu tretjemu, da izkoristi nepotrebne razprtije med nami in da pokažemo, da znamo biti v zvezi s tem enotni. Predlagam, da to naredimo še ta teden, ker bo v naslednjem tednu že omenjena seja.

2. Vprašanje se nanaša na Komunalo Brežice. V predvolilnem času je bilo, tudi iz vaše strani župan, obljubljeno, da boste odreagirali na očitke Komunali. Tudi sam sem napovedoval neke postopke in sicer glede očitka, da se del poslovanja nanaša na podjetje Zelkom. Vaša obljuba je šla v smer, da ste obljubili neko revizijo. Na internetni strani Komunale sem videl odziv na vse tisto dogajanje, ki se je dogajalo v času volitev in zapisali so tako na očitke v prispevku glede podjetja Zelkom: »Podjetje je bilo ustanovljeno na podlagi sklepa Nadzornega sveta in soglasja OS.« To seveda ni res, saj mi nismo dali nobenega soglasja k ustanovitvi takšnega podjetja. Namen ustanovitve je, da se loči javni in tržni del in se prepreči prenašanje javnih sredstev na tržno področje. Vse kar se je ločilo je to, da so se ločili prihodki Komunale, ki so šli na hčerinsko podjetje, medtem ko so zaposleni ostali na Komunali, ker je to hčerinsko podjetje ob 600.000 EUR imelo samo enega zaposlenega in še to ne za polni delovni čas. Zanima me kakšni bodo ukrepi, da se to razišče. Mislim, da ni v interesu naših financ takšno poslovanje. Mi na to ne pristajamo. Zanima nas na kakšen način mislite izbrati revizijsko podjetje, ki bo to raziskalo. Očitno je, da Nadzorni svet tu ni odigral svoje vloge in zanima me na kakšen način bo prišlo do revizije, katero bo to podjetje, ker vemo da je mogoče izbrati tudi takšno podjetje, ki bo ugotovilo, da je vse super. Zanima me na kakšen način bomo lahko na to vplivali tudi občinski svetniki.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:

1. Glede prve zadeve lahko kar določiva termin. Sem zelo vesel in predlagam, da bi poklical še ostale posavske poslance, če bodo hoteli. Zavedam se in se strinjam, da je to resna tema celotnega Posavja in ne samo občine Brežice. Kakršnikoli poskus, da postane bolnica lokalna, pomeni to na dolgi rok uničevanje občine. Slej kot prej se vse kar je lokalno prenese v breme občine, za kar pa nismo niti ustanovljene. Bom uskladil termin za skupni sestanek, v ponedeljek 11.2.2019 ob 10. uri. Poskusil bom na sestanku pridobiti tudi druge poslance, saj se zavedam, da je to ključna tema občine Brežice.

2. Kar se tiče komunale – iščemo predvsem, da bi bil revizor kompetenten in verjamem, da ga bomo dobili. Pred novim letom ni bilo mogoče revizorja dobiti zaradi njihove obilice dela. Verjamem, da bo izbran v zelo kratkem času. Vemo pa, da smo tudi mi podvrženi določenim kompetencam. Sem siguren, da če je to neka resna revizorska hiša, da nobena ne bo kar napisala neko mnenje kar tako. V Sloveniji vedo, da resne revizorske hiše, tako ne delajo. Ne bomo pa vzeli nekoga, ki nima nobenih kompetenc. Tudi meni je v interesu, da komunala dela transparentno, da ne bi kdo imel glede tega pomislekov. S tem namenom smo jo tudi ustanovili. Imeli smo preveč slabih izkušenj v preteklosti.

Info

Datum:

04.02.2019


Izpraševalec:

Igor Zorčič


Stranka:

KORAK NAPREJ IN SONCE