Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Skrbi me vprašanje glede vaje NATO, o kateri je govoril tudi Jure. Nič ne vemo, v kakšnem obsegu bo to, s kakšnim vozili oz. kakšne osne pritiske bodo vozila imela. Ceste, ki jih imamo v okolici, predvsem lokalne in krajevne so grajene ozke in najverjetneje tudi niso najbolj primerna za ta vojaška vozila, v kolikor je vaja namenjena za motorizirane enote. Pametno bi bilo, da dobimo informacije, tako občinska uprava in področje na katerem se bo to odvijalo. Kot je Jure rekel, smo turistični kraj. Ali je ta vaja načrtovana za en dan, dva dni ali en mesec? Kaj se bo zgodilo oz. kako bodo na to gledali turisti, če se nam bo tu NATO prevažal po naših prometnicah? Po meni je to nesprejemljivo, posebej če ni podprto s finančnimi sredstvi od katerih bo občina in prebivalstvo nekaj imelo.

2. Že dalj časa se govori o vhodu migrantov in sprejemno registracijskem centru nekje na meji. Prebivalstvo iz ožje okolice mejnega prehoda pa zelo skrbi. V kakšni obliki je to predvideno? Ali je to samo sprejemno popisni center z eno ali dvo dnevnim bivanjem ali je tu predvideno bivanje za dalj časa? Ali bo to bivanje zaprtega tipa ali se bodo ti migranti svobodno gibali dokler ne bodo šli kam dalje? To so vsa vprašanja, ki so za prebivalstvo, ki je neposredno vezano na mejni prehod in v sosednjih vaseh ob meji, zelo pomembno. Prav bi bilo, da država, ki to načrtuje, o tem obvesti lokalno skupnosti – občino in prebivalstvo obmejnih krajevnih skupnosti ter jih temeljito o tem obvešča.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:

1. Upam, da bomo dobili odgovore. Strinjam se, kar se tiče MORS-a, da se skliče ena seja in da pridejo predstavniki in nam predstavijo svoj predlog. Dejansko mislim, da je kar precej stvari in upam, da ne bomo v Brežicah postali poligon kot je na Počku.

Info

Datum:

04.02.2019


Izpraševalec:

Marijan Žibert


Stranka:

STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV