Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Pobuda po dodatni umiritvi prometa skozi center Dobove; V poletnih mesecih 2018, seje v centru Dobove pripetila že 2. prometna nesreča, kjer je bil zaradi zelo neprimerne hitrosti voznika osebnega avtomobila, težko poškodovan 6 letni deček in to celo na prehodu za pešce. Rešitev o umiritvi prometa krajani Dobove prepuščamo stroki, ki naj sama določi primemo rešitev po umiritvi prometa. Poudarjam, da je skrajni čas po dodatni umiritvi prometa skozi center Dobove, ker tabli »VI VOZITE PREHITRO«, absolutno ne zadoščata. Glede na to, da gre za državno cesto, dajem pobudo po posredovanju problematike pristojnim na državnem nivoju.

2. Pobuda za sanacijo precej razpokane asfaltne površine cestišča v kraju Bukošek, smer od gostilne Rezelj proti Dobravi, prvi odcep levo, ki poteka vzporedno z glavno državno cesto; Problematika razpokane asfaltne površine v dolžini 550 m pod točko 2 omenjenega odcepa, ki poteka ob zasebnih stanovanjskih stavbah od št. 15-19 v kraju Bukošek, obstaja že nekaj časa. Cestišče je precej razpokano, v določenih predelih celo poraščeno s travo. Ob upoštevanju zimskih razmer se bo stanje le še poslabšalo, kar bi pomenilo le višje stroške sanacije. Daiem pobudo po sanaciji razpokane asfaltne površine, cestnega odseka v Bukošku. smer od gostilne Rezeli proti Dobravi, prvi odsek levo, vzdolž celotne cestne trase ob stanovanjskih stavbah št. 15 -19. v dolžini 550 m. do priključka ceste, ki poteka od glavne državne ceste v smeri proti notranjosti kraia Bukošek.

3. Pobuda po spremembi Zakonodaje, ki bi mladim učiteljem začetnikom omogočila opravljanje strokovnega izpita; Pred leti je bilo ukinjeno volontersko pripravništvo, kar učiteljem začetnikom onemogoča, da bi sploh bili konkurenčni na trgu dela. Za prijavo na strokovni izpit je potrebnih 820 ur, kar je zelo težko doseči, ker nobena šola brez strokovnega izpita ne zaposluje, razen v primeru, če ni nobenega ustreznega kandidata. Ob slednjem so učitelji začetniki nemočni, prepuščeni sami sebi, saj lahko računajo le na srečo. Država bi po končanem magistrskem študiju morala poskrbeti za mlade učitelje in jim omogočiti pot do strokovnega izpita. Ni težava v samem strokovnem izpitu, ta seveda mora biti opravljen, težava je, da učitelji zelo težko naberejo določeno število ur, saj brez strokovnega izpita šole ne zaposluje niti za nadomeščanje. Prosim če pristojnim institucijam v državi posredujemo pobudo po spremembi Zakonodaje, ki bi mladim učiteljem začetnikom omogočila opravljanje strokovnega izpita, ki si ga z vsemi kompetencami in končanim študijem še kako zaslužijo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

1. Žal nam je za vsako nesrečo, ki se zgodi in trudimo se, da se kritična mesta na cestah odpravljajo kolikor je le možno. Dostikrat pa prometne nesreče niso posledica neprimernih razmer na cesti, ampak drugih neprimernih okoliščin ali nespoštovanja raznih predpisov, prilagajanja razmeram, itd.

Iz podatkov spletne aplikacije AVP za prometne nesreče je razvidno, da se je omenjena nesreča zgodila 21.6.2018, v njej sta bila udeležena 84 letni voznik osebnega vozila (negativen na vseh testih) in 5 letni otrok kolesar, ki je bil žal huje poškodovan. Vzrok nesreče je neupoštevanje pravila o prednosti (in ne prevelika hitrost), povzročitelj pa priletni voznik. Domačini so v času nesreče povedali tudi, da naj bi otrok pri 5ih letih kolesaril sam, brez spremstva in logično je sklepati, da ni imel opravljenega izpita za kolesarje. Že pred nesrečo, naj bi kolesaril tudi po drugih cestah po Dobovi, brez spremstva in ponavadi kar hitro, z majhnim kolesom. Ne glede na to kako se izvajajo cestni ukrepi, se neprimernemu stanju udeležencev v prometu ne moremo prilagajati, tudi če so enostavno premladi, da bi sami smeli biti samostojni udeleženci v prometu.

Trenutno se pripravlja projekt kolesarske povezave Brežice – Dobova, ki se v križišču pri kapelici oz. igrišču ob cesti R2-420 v centru Dobove, navezuje na obstoječo kolesarsko stezo. V okviru projekta se bodo ustrezno prilagodile tudi razmere v tem križišču, kar upamo, da bo izboljšalo stanje. Vsekakor pa velja, da se morajo vsi udeleženci v prometu obnašati odgovorno, spoštovati predpise in upoštevati okoliščine na cesti.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

2. Vse krajevne skupnosti v občini so vsako leto pozvane, da podajo svoje predloge oz. prioritete investicij za uvrstitev v proračun. Predlagam, da svojo pobudo posredujete Krajevni skupnosti Zakot – Bukošek – Trnje.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

04.02.2019


Izpraševalec:

Tatjana Močan


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA