Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Vprašanje je vezano na cesto Bojsno – Župelevec , kjer je ograja oz. živa meja na odseku proti bivšemu plazu na Bojsnem. Gre za glavno cesto, ki je občinska in je zelo nevaren odsek. Ne vem, zakaj glede tega že kdaj ni bila podana kakšna pobuda. Sam sem imel skoraj nesrečo, da bi povozil pešca, ker človek ne more stopiti niti na bankino, ker je živa meja čisto ob cesti in sega na cestišče. Če prihajaš iz smeri Bojsno proti Župelevcu se nimaš kam umakniti, saj niti ne vidiš če kdo hodi po tej strani cestišča. Gre za zelo nevaren odsek. Ne vem ali gre za privatno zemljišče. Če je privatno zemljišče, bi prosil Občino, da pristopi k odkupu.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Zadevo si bomo ogledali na terenu in v kolikor gre za zemljišče v zasebni lasti bomo obvestili lastnika, da ustrezno uredi živo meje v tej meri, da je ustrezno zagotovljena varnost vseh udeležencev v prometu. V kolikor zadeve ne uredi bomo v reševanje vključili tudi Medobčinski inšpektorat.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

20.05.2019


Izpraševalec:

Mihael Petančič


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA