Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Na območju krajevne skupnosti Velika Dolina oziroma v zaledju le-te, imamo privatne in državne gozdove. Zadnje čase se kar precej lesa izvozi. Predvsem preko vasi Brezje, Ponikve in Cirnik oziroma iz zaledja teh vasi. Del teh cest je občinskih oziroma tako imenovanih lokalnih, del teh cest, ki vodijo do lokalnih pa so krajevne. Krajevne ceste so naredili krajani s samoprispevki in tonaža, ki je na teh prevozih, ki jih izvažajo razni izvajalci, presega tonaža za katero so te ceste grajene. Ceste so v dolžini od 600-700 metrov. V celoti so uničene, strgane. Prebivalci se na to pritožujejo. Omejiti bi bilo potrebno prevoz s takimi tovornjaki ali pa od Zavoda za gozdove iskati nadomestilo za ureditev teh cest, razširitev in da bodo sposobne takega prometa.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Problematika je bila že večkrat izpostavljena. Imamo kar precej odsekov lokalni cest in javnih poti, ki so opremljeni s signalizacijo za omejitev prometa, bodisi omejitev skupne teže vozila, bodisi omejitev osne obremenitve. Večkrat pa smo že naleteli na problem, da Policija ne more nadzirati prometa, ker da v Brežicah nima tehtnice za nadzor.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

20.05.2019


Izpraševalec:

Marijan Žibert


Stranka:

STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV