Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

Glede na to, da smo danes tako radodarno dodelili denar sebi, predlagam, da občina pristopi k ureditvi vseh javnih otroških igrišč na območju občine Brežice. Ni potrebno zamenjati igrišč, ampak jih samo obnoviti, ker so nekatera zelo dotrajana. Predvidevam, da bo 150.000 EUR, kolikor smo jih dali sebi, dovolj.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Vsako leto se redno vzdržujejo in tudi delno obnovijo igrala na otroških igriščih skladno z razpoložljivimi sredstvi v proračunu. Tudi v letu 2019 bomo obnovili igrala, ki so v najslabšem stanju.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

04.02.2019


Izpraševalec:

Matija Kolarič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI