Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

4. seja Občinskega sveta občine Brežice

Po tehtnem premisleku in v povezavi s krajani Trnja sem predlagal (prek Igorja Zorčiča in svetniške skupine SMC) preplastitev oz. asfaltiranje ulic v Trnju v letu 2019: Mencingerjeva, Samova, Kocbekova in Kregarjeva ulica. Na isti strani je podan odgovor Občine Brežice: Ulice Samova, Kocbekova in Kregarjeva so bile obnovljene v letu 2018. Na žalost, ugotavljamo, da je odgovor Občine Brežice netočen in zavajajoč. Na osnovi ogleda ulic trdimo, da je bila preplastitev narejena le v delu Samove in delu Kocbekove ulice. Potrebna pa je preplastitev še v drugem delu Samove ulice in še posebej v drugem delu Kocbekove ulice, ki je v zelo slabem stanju. Poseg v dolgo Kregarjevo ulico je bil minimalen in še to le v parkirišče. Vsa ostala trasa je v slabem stanju. Za kratko Mencingerjevo ulico pa sploh niste podali odgovora! Predlagam, da navedbe popravite ali še boljše, da omenjene ulice uvrstite v proračun in jih asfaltirate.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na prejeto elektronsko sporočilo vam odgovarjamo, da je pri zapisu podanih odgovorov prišlo do napake. V letu 2018 so bile obnovljene ulice: Samova ulica (stacionaža od 0 m do 155 m), Murnova ulica (stacionaža od 9 m do 183 m) in Kocbekova ulica (stacionaža od 8 m do 270 m). Mencingerjeva ulica je bila obnovljena samo v križišču s Samovo ulico. Vrednost gradbenih del znaša 104.836,28 EUR z DDV. Kregarjeva ulica ni bila obnovljena. V predlogu proračuna za leto 2019 je na območju KS Zakot – Bukošek - Trnje predvidena postavka 00450 – za obnovo Borštnikove ulice v višini 105.000 EUR. Ulice, ki jih predlagate bodo uvrščene v predlog proračunov za naslednja leta in v kolikor bodo potrjene s strani Občinskega sveta, se bo pristopilo k obnovi le teh.

Pripravila: Mateja Hotko, svetovalka

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

08.04.2019


Izpraševalec:

dr. Tomaž Teropšič


Stranka: