Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

Letos naj bi cca 200.000 € privarčevali glede omrežnin pri Komunali. Zanima me, če bi se dalo dobiti seznam investicij, ki jih bo Občina naredila s tem denarjem. A gre tudi tukaj za kakšne vodovodne izboljšave, kakšne zamenjave cevi, kakšen seznam prioritet? Želel bi vedeti, ker moramo dati odgovore našim krajanom.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Vsa sredstva iz naslova omrežnin bodo porabljena za obnovo komunalne infrastrukture, kar je tudi predvideno v proračunu za leto 2019.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

20.06.2019


Izpraševalec:

Bogdan Palovšnik


Stranka:

NEODVISNI SVETNIK