Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

V imenu občanov in občank posredujem pisno vprašanje na katerega prosim odgovor in hitro ukrepanje. Nanaša pa se na nedavne poplave (sobota 22.6.2019) v Šentlenartu (Ulica bratov Cerjakov).

Glede na to, da je bila občinska uprava že lani seznanjena z zadevno problematiko meteornih vod, da je bila s strani Civilne iniciative že podana pobuda in prošnja za sanacijo , vas prosim, da pristopite k reševanju tega problema.
Prebivalce na tem območju so v zadnjem času že večkrat zajele poplave. Ta pojav v preteklosti ni bil prisoten. Z vso dokumentacijo na Občini že razpolagate saj vam je bila vključno s slikovnim materialom že posredovana.

Prizadeti pričakujejo, da se sistemsko pristopi k reševanju težav, da ne bo prišlo še do večje materialne škode na premoženju in še večjih nevšečnosti, ki so povezane z vremenskimi pojavi in nestrokovno izvedenimi deli na javni infrastrukturi..
Za ugodno rešitev problema se vam v imenu prizadetih lepo zahvaljujem.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Ob izgradnji pločnika ob regionalni ncesti v Šentlenartu se je na problematičnem odseku zgradil nov jašek meteorne kanalizacije in se je meteorna kanalizacija iz smeri železniške postaje Brežice priključila na novo meteorno kanalizacijo ob pločniku. Prav tako sta bila obnovljena dva jaška meteorne kanalizacije in cev med njima pri objektu s hišno št. Cesta bratov Cerjakov 25. Očiščene so bile tudi cevi in jaški obstoječe meteorne kanalizacije.
Ob normalnih količinah padavin meteorna kanalizacija na tem območju normalno deluje deluje in ni nobenih problemov. Za primerjavo lahko povemo, da je bila 22.6.2019 količina padavin v Brežicah takšna, da je v nakupovalnem centru Intermarket meteorna voda dvigovala pokrove jaškov in v nekaj minutah poplavila nakupovalni center.

Ker gre za reševanje meteorne vode ob državni cesti smo z predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo dne 18.07.2019 dogovorjeni za skupen ogled lokacije v smislu reševanja obstoječe problematike.

David Flajnik

Info

Datum:

11.07.2019


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI