Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dajem pobudo glede ceste Pavlova vas – Sveta Jedrt, kjer je prišlo do izpodjedanja ceste. Cesta je ozka in je na strmem terenu. Po cesti vozi tudi šolski avtobus in ostali promet. Prosim Občino, da pristopi k sanaciji tega. Na tem delu se cesta tudi poseda. Zadevo bi bilo potrebno rešiti še pred zimo, predvsem zaradi tega, ker se tu vozi šolski avtobus in drug promet z raznimi vozili. Cesta bi bila potrebna tudi detajlnejše sanacije oz. rekonstrukcije.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Zadeva je sanirana v sklopu rednega vzdrževanja občinskih cest v začetku meseca oktobra.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

23.09.2019


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS