Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Govorili smo že o tem, da so mostovi v zelo slabem stanju in da je potrebno nemudoma pristopiti k sanaciji, ki je v naši domeni in verjamem, da bomo to tudi storili. Zanima me, kako se odvijajo zadeve z železnim mostom. Zaskrbljen sem glede na to, da se dela izvajajo in gredo proti koncu, kot sem zasledil v medijih, na mostu čez Savo in da se pripravlja razpis za sanacijo mostu čez Krko. Ne vem zakaj se to ni naredilo že v času gradnje oz. sanacije mostu čez Savo, mogoče za to obstajajo celo kakšni razlogi.

Železni most je bil zaprt takrat, ko so se začela izvajati dela poglobitve podpornega stebra in je bilo opaženo, da je v zelo slabem stanju. Zdaj smo pred edinim mostom, ki še povezuje Kranjsko in Štajersko, kjer se prav tako trenutno izvajajo dela na opori, temeljenju sredinskega opornega stebra in je zadeva zelo podobna kot je bila pri železnem mostu. Most je v katastrofalnem stanju. Če kdo temu ne verjame gre lahko pri Budiču pod most in bo videl armatura, ki je vidna skoraj po celi dolžini. Ojačitve mostu, ki so bile pripravljene, ko so čez njega transportirali reaktor, praktično visijo vstran. Resno obstaja skrb oz. vprašanje, da se nekdo pozanima o tem, da ne ostanemo še brez tega mostu, ker gremo potem lahko na Kranjsko samo čez Hrvaško ali čez Krško. Zanima me, kaj je nadaljevanje tega. Zadeva je od direkcije, saj gre za državno cesto. Po svojih močeh sem že kontaktiral in plan sanacije je. Pozanimal sem se tudi malo o tem, kako to, da je v Krškem že tretji most narejen in da vse funkcionira in sem dobil neformalen odgovor, da se oni na občini tudi veliko bolj angažirajo. Očitno se mi premalo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Sanacija železnega mostu čez reko Savo je v zaključni fazi in bo zaključena do konca novembra. Pripravljena je vsa dokumentacija za izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca del za sanacijo betonske inundacije med mostovoma čez Savo in Krko in sanacijo železnega mostu čez Krko. Oba objekta sta bila detajlno pregledana in na podlagi pregledov se je pripravila projektna naloga, ki natančno predvideva vse potrebna dela za celovito sanacijo objektov. V proračunu za leto 2020 je potrebno zagotoviti sredstva za sanacijo obeh objektov.
Po informacijah s strani DRSI je izdelana projektna dokumentacija za obnovo obstoječega mostu na državni cesti med Brežicami in Čatežem ob Savi. Terminski plan obnove pa je načrtovan po izgradnji novega mostu, za katerega projektna dokumentacija je v recenziji.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

23.09.2019


Izpraševalec:

Stanko Tomše


Stranka:

KORAK NAPREJ IN SONCE